prijava prebivališča i z j a v a podpisana ______________ , emšo ___________________ (priimek in ime) izjavljam, da sem: a l

Prijava prebivališča
I Z J A V A
Podpisana ______________ , EMŠO ___________________
(priimek in ime)
izjavljam, da sem:
A lastnica B solastnik(ica) ustrezno obkroži in izpolni
IN SOGLAŠAM s
a) STALNIM b) ZAČASNIM
prebivanjem naslednje osebe:
___________________, EMŠO ________________
(priimek in ime)
na naslovu:
OBČINA _____ NASELJE _____
ULICA ___________ HIŠNA ŠT. _ ŠT. STANOVANJA __________
(v bloku)
Seznanjen/a sem s tem, da po odselitvi posameznika z mojega naslova,
te osebe ne morem samovoljno odjaviti, saj Zakon o prijavi
prebivališča daje prijavno-odjavno obveznost posamezniku, ki je po
zakonu dolžan prijaviti vsako spremembo naslova stanovanja v roku
osmih dni od spremembe.
Izjavljam, da sem seznanjen(a) z določili 3. točke 188. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku in 284. členom Kazenskega zakonika
Republike Slovenije ter da sem v primeru podane krive izjave kazensko
in materialno odgovoren(na).
V primeru ZAČASNE PRIJAVE sem seznanjen z možnostjo, da me lahko
oseba, ki sem ji dal soglasje za prijavo začasnega prebivališča
pooblasti za odjavo le-tega.
Datum: _______________ Podpis lastnika oz. solastnika:
_________________________

 • ANHANG P4 EIGENSCHAFTEN DES BEWERBERS ODER DES ANBIETERS
 • PROMOTION FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS DE STAGE
 • ONOFRE MONZÓ DEL OLMO JESÚS MIGUEL ORILLES RODRÍGUEZ (1995)
 • DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD OLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA OBTENCIÓN
 • KONKURS OFERT NA PROJEKTY „ BUDUJEMY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO”
 • PROGRAMACIÓN DE AULA 3 EP PROGRAMACIÓN DE AULA RELIXIÓN
 • M ON VOYAGE À PARIS DATES DU SÉJOUR
 • EL CASO ELEGIDO ES EL DE UN ALUMNO CON
 • NORMATIVA CAMPO A TRAVÉS – JUEGOS DEPORTIVOS 202122 LA
 • BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG PROSES BELAJAR MENGAJAR
 • MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 • PREMIO FRANCOALEMÁN DE DERECHOS HUMANOS ANTONIO NARIÑO REGLAMENTO DEL
 • STUDENT GROUPS 8918 STUDENT GROUPS TABLE OF CONTENTS
 • PROSALIS – HEALTH PROJECT IN LISBON IS A NONPROFIT
 • S AGENDA ITEM NO 16 APPENDIX A ENT ON
 • FINANCIAL MANAGEMENT OF COURTS BUDGET PROGRAMME DIRECTOR TERERAI MAFUKIDZE
 • NA TEMELJU ČLANKA 9 STAVKA 1 PRAVILNIKA O MJERILIMA
 • KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 20162017 NO KEGIATAN WAKTU I
 • FONDACIJA MOZAIK URED SVJETSKE BANKE U BIH I FOND
 • INDIVIDUALIZED LEARNING PLAN FOR REASONING THROUGH LANGUAGE ARTS TEACHER
 • CHRISTMAS DAY 2014 ENTREE ROASTED PUMPKIN
 • WATSAN M15 ERU WATER NETWORK INSTALLATION HANDBOOK WATER NETWORK
 • PORTUGUESE WATER DOG CLUB OF AMERICA INC OFFICERS CHUCK
 • HTTPCONTENI2EDUCAREXESMATS14394CONTENIDO HTTPCONTENI2EDUCAREXESMATS14369CONTENIDO ES UNA PÁGINA WEB ESPAÑOLA EN LA
 • 2 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ENSTITÜMÜZE
 • MARIBOR 2472012 ZADEVA POVPRAŠEVANJE – NAMENSKA PORABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 • CERTIFICADOS AUTOMATICOS PERSONA NATURAL DE NO INSCRIPCIÓN
 • HOMELESSNESS HEALTH NEEDS ASSESSMENT YORK APRIL 2018 CONTENTS
 • PROGRAM FOR STUDENTS WITH DISABILITIES APPLICATION SUMMARY FORM CONFIDENTIAL
 • EXPLANATORY MEMORANDUM 1 CONTEXT OF THE PROPOSAL 11 OBJECTIVES