prijava prebivališča i z j a v a podpisana ______________ , emšo ___________________ (priimek in ime) izjavljam, da sem: a l

Prijava prebivališča
I Z J A V A
Podpisana ______________ , EMŠO ___________________
(priimek in ime)
izjavljam, da sem:
A lastnica B solastnik(ica) ustrezno obkroži in izpolni
IN SOGLAŠAM s
a) STALNIM b) ZAČASNIM
prebivanjem naslednje osebe:
___________________, EMŠO ________________
(priimek in ime)
na naslovu:
OBČINA _____ NASELJE _____
ULICA ___________ HIŠNA ŠT. _ ŠT. STANOVANJA __________
(v bloku)
Seznanjen/a sem s tem, da po odselitvi posameznika z mojega naslova,
te osebe ne morem samovoljno odjaviti, saj Zakon o prijavi
prebivališča daje prijavno-odjavno obveznost posamezniku, ki je po
zakonu dolžan prijaviti vsako spremembo naslova stanovanja v roku
osmih dni od spremembe.
Izjavljam, da sem seznanjen(a) z določili 3. točke 188. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku in 284. členom Kazenskega zakonika
Republike Slovenije ter da sem v primeru podane krive izjave kazensko
in materialno odgovoren(na).
V primeru ZAČASNE PRIJAVE sem seznanjen z možnostjo, da me lahko
oseba, ki sem ji dal soglasje za prijavo začasnega prebivališča
pooblasti za odjavo le-tega.
Datum: _______________ Podpis lastnika oz. solastnika:
_________________________

 • RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD PRESSURE COGNITION AND EDUCATION LEVEL IN
 • EK3B DEĞERLENDİRME TAKIMI ZİYARET PLANI ÖRNEĞİ ZAMAN KIMLER ILE
 • KABLOLARLA İLGİLİ SEMBOLLER TS 621 VDE 0276 AÇIKLAMA
 • ENGLISHLANGUAGE LEARNER FROM WIKIPEDIA THE FREE ENCYCLOPEDIA JUMP TO
 • TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DERGİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE
 • SCENARIUSZ NA DZIEŃ CHŁOPCA 1POWITANIE DZIEWCZYNKI NA POWITANIE CHŁOPCÓW
 • ADMINISTRATION CONTRACTANTE SECRÉTARIAT DU GROUPE DES ÉTATS ACP
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI DİŞ
 • TC ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI ÖĞRETIM ELEMANI
 • TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 • RECOMMENDED READING BOOKS PLEASE NOTE THAT SOME OF THESE
 • SOME BACKGROUND INFORMATION ABOUT BUDAPEST THE RIVER DANUBE
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BÜTÇE
 • AUSTRIA MEDICAL UNIVERSITY OF INNSBRUCK ARMENIA YEREVAN STATE MEDICAL
 • TIPS FOR ENGAGING BOARD MEMBERS IN FUNDRAISING HELP
 • BİRİM EKLEME İŞLEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1 BİRİM EKLEME
 • HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGÍA DR RAUL
 • MESLEKI UYGULAMA İLGİLİ MAKAMA ADI SOYADI …… …………………
 • BAŞKENT PROTOKOL LİSTESİ 1 TBMM BAŞKANI 2 BAŞBAKAN 3
 • UITVOERINGSREGELING TOETSING EN BEOORDELING HUISARTSOPLEIDING EERSTE OPLEIDINGSJAAR SEPTEMBERGROEPEN 2015
 • VOORBEELDEN VAN IOPS DE TAAKGEBIEDEN (DEEL) COMPETENTIES EN EINDTERMEN
 • JULY 1994 DOC IEEE P8021194147 IEEE 80211 WIRELESS ACCESS
 • 29 D OĞAL GAZ PİYASASI KANUNU DOĞAL GAZ PİYASASI
 • DOĞAL GAZ PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER
 • LETNA PRIPRAVA ZA PREDMET GOSPODINJSTVO V 6
 • ASSOCIATED STUDENTS OF ORANGE COAST COLLEGE (ASOCC) STUDENT GOVERNMENT
 • ANONİM ŞİRKET KURULUŞU GENEL BİLGİLER BELGELER
 • WORKFORCE SOLUTIONS PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS Y APELACIONES MONTH DATE
 • KISIM IV BÖLÜM 2 TCDD RAI VE CES BÜYÜK
 • 2 CONFORMED COPY LOAN NUMBER 7664ID LOAN AGREEMENT (ADDITIONAL