pressmeddelande statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling * staten måste vara närvarande i


Pressmeddelande

Statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling
*
Staten måste vara närvarande i hela landet och sköta sina
åtaganden, det är av avgörande betydelse för att kommunerna ska ha
kapacitet att utföra sitt välfärdsuppdrag, säger Claes Nordmark
ordförande för Norrbottens Kommuner.
Statlig närvaro är viktig för en positiv utveckling i en kommun eller
region. Det handlar både om medborgarnas rättighet till likvärdig
service och om tillgång till statliga jobb. Att statliga myndigheter
finns närvarande bidrar till fler kvalificerade arbetstillfällen och
en diversifierad arbetsmarknad.
Norrbottens Kommuner vill skicka tydliga signaler till regeringen om
att staten i enlighet med finansieringsprincipen ska säkerställa
finansiering av verksamheter eller åtagande som flyttas över till
kommuner.
*
Staten måste kompensera när kommunerna ges fler uppgifter och
generella statsbidrag ska vara norm. Framförallt för små kommuner
är det inte lönsamt att lägga tid och resurser på att ansöka om
riktade statsbidrag som oftast baseras på invånarantal, säger
Claes Nordmark.
Sammantaget anser inte Norrbottens Kommuner i sitt yttrande på
Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget” att förslagen är tillräckliga för att
lösa kommunernas strukturella och demografiska utmaningar. Förbundet
ser heller inga fördelar med kommun-sammanläggningar för geografiskt
stora kommuner som är glest befolkade i norra Sverige.
För mer information: Claes Nordmark mobil 070 - 234 24 27

 • ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM
 • PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 • MEJORA EN RESULTADOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS LAS GANANCIAS DEL
 • DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (HTTPWWWBCNCLDEQUESEHABLACHILEDERECHOSDELNINO) LA DECLARACIÓN
 • SEMINÁRNÍ PRÁCE – SYSTÉM DĚLBY MOCI V ČR 1
 • PULLING TOGETHER FOR THE CHILDREN OF OKLAHOMA CITY PUBLIC
 • GUIDELINES ON THE ROTATION PROCEDURES AND DUTIES OF CONVENORS
 • DECLARACIÓN DE MINIMIS DECLARACIÓN ANUAL DE AYUDAS PÚBLICAS SUJETAS
 • 4 PUBLIC HEALTH SERVICE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN
 • ATLANTA PUBLIC SCHOOLS SCIENCE SCOPE AND SEQUENCE MATRIX CHEMISTRY
 • ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE GRADA SINJA JE NA
 • PRILOGA 1 ŠTEVILKA 80012201852 LJUBLJANA DNE 27 03 2019
 • AZ ELŐTERJESZTÉS SZÁMA 11778 2016 NYÍLT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ!
 • PORTUETXE 23 B 4º LOCAL 11 PORTUETXE 23
 • WWWTELECARDIOLOGOCOM CONSEJOS PARA LOS PACIENTES CON INSOMNIO AUTOR
 • CONSULTAS DEL LECTOR CONTACTOS CON LA PRENSA CONGATEC AG
 • EXPLORING THE INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF THE DECISION
 • 3 ON 3 RULES GAMES ARE SELFOFFICIATED PARTICIPANTS CALL
 • CENTC  N DOCUMEN NUMBERE DATE 
 • 0 NUTRIENT MANAGEMENT PLAN TEMPLATE COVER PAGE THIS BLANK
 • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO WOJSKOWYCH… A UTOR ST
 • RĪGĀ DATUMS SKATĀMS LAIKA ZĪMOGĀ LĒMUMS NR63
 • HP OPENVIEW STORAGE DATA PROTECTOR 55 SUPPORTED DEVICES
 • RISICOANALYSE WERKEN OP EEN VASTE STELLING ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN
 • DESTINO COIMBRA UNIVERSIDADE DE COÍMBRA DATOS UNIVERSIDAD
 • NOVEMBER 2019 FREEDOM OF INFORMATION ACT (FOIA) REQUEST –
 • ORGANIZACJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO –
 • 6 WRZESIEŃ 2011 R WERSJA SKRÓCONA CHEVROLET VOLT OTWIERA
 • 8 ALCALDE D LUIS JESÚS ALBÉNIZ ECHEVERRIA CONCEJALES ASISTENTES
 • HUESCA BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF ZARAGOZA SPAIN HUESCA BUSINESS