pressmeddelande statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling * staten måste vara närvarande i


Pressmeddelande

Statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling
*
Staten måste vara närvarande i hela landet och sköta sina
åtaganden, det är av avgörande betydelse för att kommunerna ska ha
kapacitet att utföra sitt välfärdsuppdrag, säger Claes Nordmark
ordförande för Norrbottens Kommuner.
Statlig närvaro är viktig för en positiv utveckling i en kommun eller
region. Det handlar både om medborgarnas rättighet till likvärdig
service och om tillgång till statliga jobb. Att statliga myndigheter
finns närvarande bidrar till fler kvalificerade arbetstillfällen och
en diversifierad arbetsmarknad.
Norrbottens Kommuner vill skicka tydliga signaler till regeringen om
att staten i enlighet med finansieringsprincipen ska säkerställa
finansiering av verksamheter eller åtagande som flyttas över till
kommuner.
*
Staten måste kompensera när kommunerna ges fler uppgifter och
generella statsbidrag ska vara norm. Framförallt för små kommuner
är det inte lönsamt att lägga tid och resurser på att ansöka om
riktade statsbidrag som oftast baseras på invånarantal, säger
Claes Nordmark.
Sammantaget anser inte Norrbottens Kommuner i sitt yttrande på
Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget” att förslagen är tillräckliga för att
lösa kommunernas strukturella och demografiska utmaningar. Förbundet
ser heller inga fördelar med kommun-sammanläggningar för geografiskt
stora kommuner som är glest befolkade i norra Sverige.
För mer information: Claes Nordmark mobil 070 - 234 24 27