sayin müşteri̇mi̇z şirketimiz tarafından inşaa edilen bahçeşehir vaditepe konutları tamamlanmış olup (b1-b2-b3),(c6),(f9-f10),(d1-d2-d3-d4-d5

SAYIN MÜŞTERİMİZ
Şirketimiz tarafından inşaa edilen Bahçeşehir Vaditepe Konutları
tamamlanmış olup (B1-B2-B3),(C6),(F9-F10),(D1-D2-D3-D4-D5) BLOKLAR
18/04/2016-25/04/2016 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde
hak sahiplerine teslim edilecektir.
Hak sahibi olduğunuz konut; teslim programında yer alan tarihler
arasında inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve
sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim
programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak
sahibi konutunu teslim almamış olsa bile 01/06/2016 tarihinden
itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum
Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut
içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde
eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen,
temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutlarının içerisinde hak sahibi
tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu
olmayacaktır. Hak sahibi müştereken imzalanan Konut Durum Tespit
Teslim Formu sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu
öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu
eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.
----------------------------------------------------------------------
Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin en geç 30/04/2016
tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul
satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki haklarını kullanmayı saklı
tutar.
İlgili kurumların yönetmelikleri gereği Elektrik, Su, Doğalgaz
abonelik ve sözleşmeleri Ek-2’de belirtilen vekâletname örneği ile
sadece Site Yönetimi tarafından kurumlar nezdinde yapılacaktır.
Konutların doğalgaz kullanımının merkezi sistem olması nedeniyle Site
Yönetimi adına sözleşmeleri yapılmıştır. Sadece mutfakta kullanılacak
doğalgaz için hak sahibi ister şahsen ister Site Yönetimine vekaleten
¨ 94 bedelle aşağıdaki adreste yaptırılabilecektir.
Bu bedellerin site yönetimi hesap numarasına ödenmesi ve Ek-2’de
sunulan vekâletname örneğinin (Noterden hazırlanarak) yönetime teslim
edilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayan maliklere konutun
teslimi yapılmayacaktır.
Dairenizin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarının mutlaka görülüp ve
tüketim değerlerinin Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazılması
gerekmektedir. Dairede oturum başlayana kadar Elektrik Sigortası ve Su
Vanasının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi halde aşağıda belirtilen
kurumlardan veya adına gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının
ödemesinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
BAGDAŞ : Bahçeşehir 1.Kısım Mah. Demre Çayı Çıkmazı Sk. No:4 A
Başakşehir/İST
Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği
Tic. A.Ş. vasıtasıyla ilgili kurumlarca talep edilen abonelik
bedellerine ilave olarak abonelikler için ¨ 20 hizmet bedeli
karşılığında (EK-2)’de yer alan örneğe uygun Noter tarafından
düzenlenmiş vekâletname ibraz etme şartıyla yapılacaktır.

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi
gerekmektedir.
1.
Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2.
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3.
Son ödeme dekontu (Geriye dönük borç olması halinde daire teslimi
yapılmayacaktır.)
4.
Hak sahipleri Abonelik ve Sözleşme bedellerinin Site Yönetim
hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu’’ VAKIFBANK
VALİDESULTAN Şubesi, (IBAN NO: TR67 0001 5001 5800 7304 5472 64)
NUMARALI Hesap İsmi: BAHÇEŞEHİR VADİTEPE 3.BÖLGE SİTE YÖNETİMİ
Hesabına HAK SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık
şekilde yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir
5.
Konutu vekâleten alacaklar için (EK-1)’de yer alan örneğe uygun
noterce düzenlenmiş vekâletname,
6.
Hak sahipleri “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim
hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu’VAKIFBANK VALİDESULTAN
Şubesi, (IBAN NO: TR28 0001 5001 5800 7304 5472 87) NUMARALI Hesap
İsmi: BAHÇEŞEHİR VADİTEPE 3.BÖLGE SİTE YÖNETİMİ Hesabına HAK
SAHİBİNİN ADI-SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’NIN açık şekilde
yazılarak/yazdırılarak ödenmesi gerekmektedir
7.
DASK Poliçesi :Banka kredisi kullanmış olan müşterilerimiz ilgili
şubeden, Kiptaş taksitli almış olan müşterilerimiz teslim ofisinde
yatırabileceklerdir.
Saygılarımızla,
Fatih BORHAN İdris KELEŞ
Tanıtım ve Pazarlama Md. Muhasebe Md.
TESLİM PROGRAMI:
18.04.2016 B1 Blok 22.04.2016 D1-D2-D3-D4-D5 Bloklar
19.04.2016 F9 Blok 23.04.2016 F10 Blok
20.04.2016 B2 Blok 24.04.2016 B3 Blok
21.04.2016 C6 Blok
NOT: Konut Teslim Yeri : Bahçeşehir Vaditepe Konutları (G-01 Blok Yan
Dükkan)
İSKİ, BAGDAŞ VE CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN
EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
2- Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
EKLER :
EK-1: Vekaleten Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-2: İSKİ, DOĞALGAZ,ELEKTRİK abonelikleri için vekaletname örneği
EK-1
TESLİM ALMAK İÇİN
VEKALETNAME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (KİPTAŞ A.Ş.)’de……………………. müşteri
numarası ile hak sahibi olduğum Bahçeşehir Vaditepe Konutlarında yer
alan …..blok,…..kat,…..nolu dairemi adıma teslim almaya, Konut Durum
Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları
ibraz etmeye, KİPTAŞ tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname,
protokol, v.b. bilumum evrakı imzalamaya, adıma taahhütte başkalarını
tevkil ve azle, bulunmaya, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla
yatırılanı geri almaya münferiden yetkili ve mezun olmak
üzere……………………….vekil tayin ettim.
EK-2
İSKİ, CLK Boğaziçi Elektrik ve DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İÇİN
VEKALETNAME
Satış Vaadi Sözleşmesi ile hak sahibi bulunduğum Bahçeşehir Vaditepe
Konutları……blok, ….kat, ….nolu daire için adıma İSKİ,DOĞALGAZ, CLK
Boğaziçi Elektrik Perakende A.Ş ve Dağıtım A.Ş, şirketleriyle her
türlü abonelik ve kullanım sözleşmesi yapmaya, gerekli harç ve
teminatları yatırmaya, gerekli bilgi ve belgeleri vermeye, ilgili vs.
işlemleri yapmaya, söz konusu aboneliklerinden yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi nedeniyle gerektiğinde feshetmeye, teminatları iade
almaya, bu konuda başkaca kişileri tevkil ve azle, başka kişileri
vekil tayin etmeye münferiden yetkili olmak üzere BOĞAZİÇİ KONUT
HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET A.Ş. elemanlarından
31400389716 TC Kimlik Nolu Mubin Sacid KARABIYIK, 12968563190 TC
Kimlik Nolu Ahmet GERGİN , 33266290090 TC Kimlik Nolu Orhan YILDIRIM,
46351420500 TC Kimlik Nolu Teymen ERDEM, 38756091942 TC Kimlik Nolu
Erdoğan BAYRAKTAR, 51523765778 TC Kimlik Nolu Hadi KISACIKOĞLU,
52333143206 TC Kimlik Nolu Nalan GÜL’ü ayrı ayrı vekil tayin ettim.

 • IES GÁDOR – LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA
 • TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ TRANSLATION FROM ENGLISH INTO ROMANIAN
 • MATRIX ON CBI (VERSION 3) BACKGROUND INFORMATION ON
 • AYUNTAMIENTOS ARAGONESES Y EMPRESAS PODRAN DISPONER DE DESFIBRILADORES Y
 • (DATE) (EMPLOYEE NAME) (EMPLOYEE ADDRESS) DEAR (MRMS EMPLOYEE NAME)
 • ELEMENTE DER PROGRAMMIERSPRACHE C DIESE KURZES KOMPENDIUM IST
 • SAMPLE NEW PATIENT LETTER WELCOME TO [PRACTICE NAME] WE
 • DECRETO Nº (RA051101) LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO
 • EL POEMA COMO DONACIÓN HEIDEGGER SUSTRAJO EL POEMA AL
 • DIALECTS OF ENGLISH WEBSITES AFRICAN AMERICAN VERNACULAR ENGLISH HTTPWWWHAWAIIEDUSATOCENTERLANGNETDEFINITIONSAAVEHTML
 • MEDGIVANDE TILL REGISTRERING AV FÖRETAGSNAMN – FRÅN FÖRETAG
 • 2 INFORME NO 9810 DECISIÓN DE ARCHIVO PETICIÓN 12294
 • TAUSTAA VAMMAISGOLFIN EDISTÄMINEN ERI PUOLILLA SUOMEA ON VAIHTELEVAA JA
 • “2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
 • 1 EN LAS ORACIONES SIGUIENTES ELIGE UNO DE LOS
 • NAME STATES OF MATTER PROJECT DIRECTION CREATE A BOOKLET
 • TEXAS A&M HEALTH SCIENCE CENTER SCHOOL OF RURAL PUBLIC
 • FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION FCC XXXXX RECTANGLE 1 STATEMENT OF
 • STUDIA PODYPLOMOWE „ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I ŚWIADECTWA
 • 91 BACTERIAL LARVICIDE TECHNICAL CONCENTRATES (TK) NOTE FOR PREPARATION
 • IGLESIA BAUTISTA FILADELFIA MASAYA NICARAGUA PLAN DE TRABAJO 2011
 • WARUNKI SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH § 1
 • LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DIARIO OFICIAL (PRIMERA
 • 9 A PEDAGOGIC GRAMMAR FOR CEBUANOVISAYAN DR ANGEL O
 • BRIDGE OF ALLAN HIGHLAND GAMES AUGUST 6TH 2000 OFFICIAL
 • 7 THE MULTIPLE FUNCTIONS OF TERRORISM HOW THE IRA
 • ÁREA 3 CUADERNOS DE TEMAS GRUPALES E INSTITUCIONALES (ISSN
 • SUBMISSION A4 SUMMARY FORMAT FOR COMCAS2021 (TITLE IN
 • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY SURETY BOND SURETY BOND
 • KOLEKTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE HLÁSKA R 1042015 VÁŽENÍ RODIČE