5 z a k o n o jedinstvenom matičnom broju građana član 1. jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: matični broj) jeste

5
Z A K O N
O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA
Član 1.
Jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: matični broj) jeste
individualna i neponovljiva oznaka identifikacionih podataka o građaninu.
Član 2.
Svi izrazi kojima se označavaju lica u ovom zakonu odnose se
podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su
gramatičkom rodu izraženi.
Član 3.
Matični broj određuje se državljaninu Republike Srbije.
Matični broj određuje se prema mestu upisa u matičnu knjigu rođenih na
teritoriji Republike Srbije.
Državljaninu Republike Srbije koji je upisan u matičnu knjigu rođenih
u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u
inostranstvu, matični broj određuje se prema mestu upisa, u skladu sa
ovim zakonom.
Matični broj određuje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u
daljem tekstu: nadležni organ).
Član 4.
Matični broj se sastoji od 13 cifara koje potiču iz šest grupa
podataka, i to:
I grupa – dan rođenja (dve cifre);
II grupa – mesec rođenja (dve cifre);
III grupa – godina rođenja (tri cifre);
IV grupa – broj registracionog područja (dve cifre);
V grupa – kombinacija pola i rednog broja za lica rođena istog datuma
(tri cifre), muškarci 000−499, žene 500−999;
VI grupa – kontrolni broj (jedna cifra).
Član 5.
Broj registracionog područja određen je po jedinicama lokalne
samouprave.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 71 obuhvata Beograd.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 72 obuhvata: Aranđelovac,
Batočina, Despotovac, Jagodina, Knić, Kragujevac, Lapovo, Paraćin,
Rača, Rekovac, Svilajnac, Topola i Ćuprija.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 73 obuhvata: Aleksinac,
Babušnica, Bela Palanka, Blace, Dimitrovgrad, Doljevac, Gadžin Han,
Kuršumlija, Merošina, Niš, Niška Banja, Pirot, Prokuplje, Ražanj,
Svrljig i Žitorađa.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 74 obuhvata: Bojnik,
Bosilegrad, Bujanovac, Crna Trava, Lebane, Leskovac, Medveđa, Preševo,
Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Vlasotince i Vranje.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 75 obuhvata: Boljevac, Bor,
Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Negotin, Soko Banja i Zaječar.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 76 obuhvata: Golubac,
Kučevo, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Smederevo,
Smederevska Palanka, Velika Plana, Veliko Gradište, Žabari i Žagubica.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 77 obuhvata: Bogatić,
Koceljeva, Krupanj, Lajkovac, Loznica, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik,
Mionica, Osečina, Ub, Valjevo, Vladimirci i Šabac.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 78 obuhvata: Aleksandrovac,
Brus, Gornji Milanovac, Kraljevo, Kruševac, Lučani, Novi Pazar, Raška,
Sjenica, Trstenik, Tutin, Varvarin, Vrnjačka Banja, Ćićevac i Čačak.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 79 obuhvata: Arilje, Bajina
Bašta, Ivanjica, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje,
Užice i Čajetina.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 80 obuhvata: Bač, Bačka
Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Temerin,
Titel i Žabalj.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 81 obuhvata: Apatin, Odžaci
i Sombor.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 82 obuhvata: Ada, Bačka
Topola, Kanjiža, Kula, Mali Iđoš, Senta i Subotica.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 83 obuhvata: Bečej,
Srbobran i Vrbas.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 84 obuhvata: Kikinda, Nova
Crnja, Novi Kneževac i Čoka.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 85 obuhvata: Novi Bečej,
Sečanj, Zrenjanin i Žitište.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 86 obuhvata: Alibunar,
Kovačica, Kovin, Opovo i Pančevo.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 87 obuhvata: Bela Crkva,
Plandište i Vršac.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 88 obuhvata: Inđija, Irig,
Pećinci, Ruma i Stara Pazova.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 89 obuhvata: Sremska
Mitrovica i Šid.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 91 obuhvata: Glogovac,
Kosovo Polje, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Podujevo i Priština.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 92 obuhvata: Kosovska
Mitrovica, Leposavić, Srbica, Vučitrn, Zubin Potok i Zvečan.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 93 obuhvata: Dečani, Istok,
Klina i Peć.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 94 obuhvata: Đakovica.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 95 obuhvata: Dragaš, Gora,
Mališevo, Opolje, Orahovac, Prizren i Suva Reka.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 96 obuhvata: Kačanik,
Uroševac, Štimlje i Štrpce.
Registraciono područje s dodeljenim brojem 97 obuhvata: Gnjilane,
Kosovska Kamenica i Vitina.
Državljaninu Republike Srbije iz člana 3. stav 3. ovog zakona za broj
registracionog područja određuje se broj 70.
Član 6.
Matični broj određuje se elektronski, unosi se u elektronsku
evidenciju i predstavlja osnovni, matematičkim metodom izračunati
numerički standard.
Deo matičnog broja koji se odnosi na podatke o danu rođenja (I grupa),
mesecu rođenja (II grupa), godini rođenja (III grupa) i polu (V grupa)
određuje nadležni organ na osnovu podataka iz matične knjige rođenih.
Deo matičnog broja koji se odnosi na registraciono područje (IV grupa)
određuje se u skladu sa članom 5. ovog zakona.
Deo matičnog broja koji se odnosi na podatke o kontrolnom broju (VI
grupa) nadležni organ određuje automatski, primenom jedinstvenog
matematičkog postupka po modulu 11 u informacionom sistemu nadležnog
organa.
Matični broj ne može se odrediti umrlom licu.
Član 7.
Nadležni organ koji vodi matičnu knjigu rođenih dužan je da najkasnije
u roku od 15 dana po upisu građanina u matičnu knjigu rođenih dostavi
nadležnom organu radi određivanja matičnog broja izvod iz matične
knjige rođenih s podacima o licu kome se određuje matični broj.
Nadležni organ je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana
određivanja matičnog broja obavesti o tome organ uprave koji vodi
matičnu knjigu rođenih.
Nadležni organ uprave koji vodi matičnu knjigu rođenih dužan je da
najkasnije u roku od 15 dana, podatak o određenom matičnom broju upiše
u matičnu knjigu rođenih, kao i da o upisu matičnog broja u matičnu
knjigu rođenih, u elektronskom obliku, obavesti organ koji je odredio
matični broj.
Nadležni ogran koji vodi matičnu knjigu umrlih dužan je da podatak o
činjenici smrti dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 15 dana
od dana upisa činjenice smrti.
Nadležni organ pasivizira matični broj umrlog lica.
Član 8.
Ako se podaci o građaninu iz I, II, III i V grupe matičnog broja
promene u postupku predviđenom zakonom, nadležni organ uprave u čijoj
je evidenciji izvršena promena dužan je da nadležnom organu najkasnije
u roku od 15 dana od nastale promene dostavi jedan primerak izvoda iz
matične knjige rođenih u koji su unete promene i u kome je
konstatovano da je promena izvršena.
Na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih u kome su izvršene promene
podataka iz stava 1. ovog člana, nadležni organ rešenjem pasivizira
ranije određen matični broj i određuje novi matični broj.
Usvojenom detetu, na zahtev roditelja, može se pasivizirati ranije
određen matični broj i odrediti novi matični broj i ako nisu
promenjeni podaci o detetu na osnovu kojih se određuje matični broj u
skladu sa ovim zakonom.
Nakon što je određen novi matični broj, ranije određen matični broj se
pasivizira, odnosno u evidenciji o matičnim brojevima se evidentira
kao zamenjen novim i ne može se koristiti u pravnom prometu.
Ako se usvojenje poništi, detetu se u elektronskoj evidenciji aktivira
prethodni matični broj i pasivizira matični broj koji mu je određen
nakon usvojenja.
Član 9.
Pogrešno određen matični broj se pasivizira rešenjem i određuje se
novi.
Rešenje o pasiviziranju pogrešno određenog matičnog broja i
određivanju novog donosi nadležni organ po mestu prebivališta, odnosno
nadležni organ koji ga je odredio ako lice nema prijavljeno
prebivalište i o tome obaveštava nadležni organ koji vodi matičnu
knjigu rođenih, kao i nadležni organ koji je dao inicijativu za
pokretanje postupka.
Rešenje o pasivizaciji pogrešno određenog matičnog broja dostavlja se
građaninu kome je pasiviziran pogrešno određen matični broj.
Kada je nadležni organ u Republici Srbiji odredio dva ili više
matičnih brojeva, pasiviziraju se kasnije određeni matični brojevi,
osim ako je kasnije određen matični broj upisan u javne isprave.
Pasivizirani matični broj ne može se odrediti drugom građaninu.
Pasivizirani matični broj se u evidenciji o matičnim brojevima
evidentira kao zamenjen novim i ne može se koristiti u pravnom
prometu.
Član 10.
Nadležni organ vodi jedinstvenu evidenciju o matičnim brojevima u
elektronskom obliku.
Na obradu podataka o ličnosti i evidencije koje vodi nadležni organ,
kao i na sadržinu tih evidencija, ažuriranje i brisanje, rokove
čuvanja i mere zaštite podataka primenjuju se odredbe zakona kojim se
uređuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.
Član 11.
Matični broj upisan u evidenciju o matičnim brojevima upisuje se u
javne isprave i druge evidencije.
Matični broj građana služi za vođenje evidencije podataka o ličnosti i
povezivanje s drugim evidencijama državnih organa i korisnika koji
imaju zakonski osnov za korišćenje matičnog broja.
Član 12.
Matični brojevi određeni na osnovu propisa koji su važili pre stupanja
na snagu ovog zakona, a koji se nalaze u evidencijama nadležnog organa,
važe i nakon stupanja na snagu ovog zakona.
Državljaninu Republike Srbije kome nije određen matični broj na osnovu
propisa koji su važili pre stupanja na snagu ovog zakona nadležni
organ određuje matični broj u skladu sa članom 3. ovog zakona.
Ako je u matičnu knjigu rođenih upisan matični broj određen u nekoj od
bivših republika SFRJ, a nadležni organ u Republici Srbiji je već odredio
novi matični broj, nadležni organ uprave koji vodi matičnu knjigu
dužan je da upiše matični broj koji je odredio nadležni organ u
Republici Srbiji.
Ako je građaninu matični broj određen u nekoj od bivših republika
SFRJ, a nadležni organ u Republici Srbiji mu nije odredio matični
broj, nadležni organ koji vodi matičnu knjigu dužan je da upiše
matični broj koji mu je odredio nadležni organ u nekoj od bivših
republika SFRJ.
Član 13.
Ako više građana poseduje isti matični broj, taj matični broj se
pasivizira svim građanima kojima je određen.
Građanin kome je pasiviziran matični broj ne može pasivizirani matični
broj koristiti u pravnom prometu.
Član 14.
Način određivanja i pasiviziranja matičnog broja, kao i način vođenja
evidencije o matičnom broju i obrascu za vođenje te evidencije donosi
ministar unutrašnjih poslova u roku od šest meseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona.
Član 15.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1) Zakon o uvođenju jedinstvenog matičnog broja građana („Službeni
list SFRJ”, broj 58/76 i „Službeni list SCG”, broj 1/03 − Ustavna
povelja);
2) Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana („Službeni glasnik
SRS”, br. 53/78, 5/83, 24/85 – dr. zakon i 6/89 – dr. zakon i
„Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94
– dr. zakon i 101/05 − dr. zakon).
Član 16.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije”.

 • ANLAGE ZUM ANTRAG AUF LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE
 • TEDENSKI NAČRT DELA ZA UČENCE 4 A RAZREDA
 • SECRETARIA DE CULTURA E ARTE DEPARTAMENTO DE CULTURA
 • KARTA ZGŁOSZENIA NA ROZMOWĘ Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI LUB
 • FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA CARRERA PROFESIONAL ESTOMATOLOGIA ASIGNATURA CLINICA INTEGRAL
 • POKLICNA MATURA 2008 POKLICNA MATURA 2008 PREDMETNI IZPITNI KATALOG
 • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ARAŞTIRMA STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ
 • Q UESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA FACILITAR A ANÁLISE
 • DECRETO Nº 2744 (RA087603) ACUERDO LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
 • P REGUNTAS FRECUENTES AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA A UTONOMÍA
 • ANSUCHEN UM VERSETZUNG PRAGMATISCH IL UNBEFRISTET PD UNBEFRISTET IL
 • CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONDUCCIÓN
 • PERFIL DE LA SECUNDARIA PARA ADULTOS NICARAGUA EL MINISTERIO
 • VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE DEPORTE UNIVERSITARIO EJERCICIO
 • HILDA LIFTER HILDA LIFTER WITWE HOLZER WURDE AM
 • WNIOSEK O ZMIANĘ ŚCIEŻKI WSPARCIA PROJEKT „OPERACJA KWALIFIKACJA!” WSPÓŁFINANSOWANY
 • NEWS RELEASE 19 FEBRUARY 2005 THE FOLLOWING REMARKS
 • DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 • VERIFICATION OF INCOME FROM BUSINESS (NAME OF HOME PARTICIPATING
 • JOB DESCRIPTION JOB TITLE WHORROD RESEARCH FELLOW IN SUSTAINABLE
 • OF Nº 359 – ASSE JUR – 09 (A1SEF)
 • MODULE 12 – MONEY LAUNDERING INTRODUCTION IN THIS MODULE
 • GULF COAST PAINT MFG INC CS669 CLEAR ACRYLIC LACQUER
 • “AND SO MY FELLOW AMERICANS ASK NOT WHAT YOUR
 • ANEXO DE LA CIRCULAR 0012011SUNATA ACTUALIZADO AL 17
 • Nº 2015 MOÇÃO DE RECONHECIMENTO N° 132015 EXMº SR
 • ANEXO 6 INFORME DEL TUTOR ACADEMICO REFERENTE A LA
 • AGREED BY MANAGEMENT BOARD OF SB SBERBANK JSC DATED
 • DUOKOREA STUDENT FELLOW ESSAY FORM 1 DUOKOREA IDENTIFICATION NUMBER
 • BUENAS PRÁCTICAS DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CREACIÓN