o k v i r n a i s p i t n a p i t a n j a za završni ispit iz predmeta međunarodni marketing 1.čime je i kojim kompanijama obilježena glo

O K V I R N A I S P I T N A P I T A N J A
za završni ispit iz predmeta Međunarodni Marketing
1.Čime je i kojim kompanijama obilježena globalizacija poslovanja? (2)
Globalizacija poslovanja obiljezena je sa „tri F“,sto znaci Fast
food(McDonalds) Fast image(CNN) i Fast form(Reebok).Za njih ne postoji
domace i strano trziste domaca ili strana vijest.
2.Sta je bitno globalnim preduzećima na svjetskom tržištu od preko
šest milijardi potencijalnih potrosaca? (3)
Prvo bitno je da potencijalni potrošači imaju platežnu moc (novac).
Drugi uslov je da se njihova lokalna kultura i obiljezja priblize
integrisanoj svjetskoj kulturi,tako da motivacija za kupovinom ili
koristenjem usluga bude jednako naglasena u svakom dijelu svjetskog
trzista.
Primjer:Ako indonežani tradicionalno piju čaj,treba ih navesti da piju
Coca-Colu,ako kinezi danas hodaju u sandalama terba im ciljanim
marketingom pokazati da se njihova sreca i zadovoljstvo nalaze u
kupovini Nike tenisica.
3.Šta je Marketing i kroz šta se izražavaju marketinške aktivnosti?
(3)
Marketing je proces planiranja i sprovodenja stvaranja ideja,proizvoda
i usluga,odredivanje njihovih cijena,promocije i distribucije kako bi
se obavila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinca i
organizacija.Ono proizvodi ono sto moze prodati a ne ono sto proizvodi
i on predstavlja proces prilagodavanja resursa i ciljeva preduzeca
prema mogucnostima i potrebama okruzenja.
4.Kako definišemo Medunarodni Marketing i šta je naglašeno u takvoj
definiciji? (3)
Medunarodni marketing mozemo definisati kao kordinirano izvodenje
marketinskih aktivnosti u vise od jedne zemlje,kako bi se obavila
razmjena,koja zadovoljava ciljeve pojedinca,organizacije i drustva u
cjelini.Naglaseno je sljedece:
-da se radi o marketinskim aktivnostima
-da se te aktivnosti sprovode nu vise od jedne zemlje(ne oznacavajuci
te zemlje domacima ili stranima)
-da osim zadovoljenja ciljeva pojedinca i organizacije treba
zadovoljiti i sire drustvene ciljeve.To znaci da profitne i neprofitne
organizacije moraju u svom djelovanju biti:drustveno
odgovorne,ekoloski svjesne i eticki savjesne.
5.Koje su to najvažnije razlike između međunarodnog i domaćeg
marketinga? (4)
Najvaznije razlike su:
-Medunarodno okruzenje.Vanjske snage u medunarodnom okruzenju djeluju
mnogo slozenije nego na domacem trzistu.Na svakom pojedinom stranom
trzistu organizacija se mora suociti sa drugacijim
rizicima,jezikom,kulturom ,zakonima,valutama,sto im izrazito otezava
oi poskupljuje analizu,planiranje i provodenje marketinskih
aktivnosti.
-Razlicita upotreba marketinskih principa,koncepcija,metoda i tehnika.
-Posebne metode i tehnike koje se koriste u medunarodnom marketingu
nisu prisutne u domacem marketingu.To se posebno odnosi na odabir
stranog trzista,odabir strategije nastupa,strategije i taktike vodenja
poslovnih pregovora,osiguranje od valutnih rizika i
internacionalizaciju poslovanja organizacije.
-Medunarodna konkurencija je neuporedivo jaca na stranim trzistima.Ne
postoje zastita domace vlade i javnosti.Naprotiv tamo postoje „tude“
vlade,tuda domaca javnost i tuda preduzeca koja su cesto
neprijateljski nastrojena prema stranom preduzecu,konkurencija je
prisutnija,brojnija i vecih mogucnosti.
-Razlike izmedu pojedinih stranih trzista jer preduzece cesto mora
prilagoditi svaki elemenat marketig mixa i time postavlja dodatne
probleme i povecava troskove poslovanja.
-Kordinacija planova marketinga na svakom trzistu cime ce se
sprijeciti dupliranje u bilo kojem segmentu,te iskoristiti sinergije i
podsticati razmjenu iskustava,znanja i dr.
6.Koje su to koncepcije međunarodnog marketinga i objasniti suštinu
izvozne koncepcije? (3)
To su:
-izvozna koncepcija
Predstavlja u sustini koncepciju domace orjentacije preduzeca koja se
tek ukljucuju i to povremeno u medunarodne poslovne operacije.To
najcesce preduzeca rade u slucajevima viskova proizvoda koji preostanu
nakon podmirenja domaceg trzista te ih izvoze na strana trzista,gdje
postoji potraznja za takvim proizvodima i ukaze se mogucnost prodaje.
-plurinacionalna koncepcija
-multinacionalna koncepcija
-multiregionalna koncepcija
-globalna koncepcija
7. Koju strukturu ima standardni model plana međunarodnog marketinga?
(3)
1. Analiza situacije
-trendovi u okruzenju,trendovi trzista,snage i slabosti preduzeca u
odnosu na sanse i prijetnje konkurencije
2. Prilike i problemi temeljeni na analizi situacije
3.Ciljevi
4.Strategija za postizanje ciljeva
proizvod,opremanje proizvoda,cijena
distribucija,prodaja,promocija,ciljna trzista
5.Taktike za sprovodenje strategije
-predvidanje prodaje
-procjena prihoda-troskova –dobiti
-metode za procjenu cjelokupne uspjesnosti plana
8.Objasniti odabir pristupa Globalna i/ili Lokalna
strategija(standardizacija i/ili adaptacija i čime je uslovljen odabir
strategije? (3)
Globalni pristup koristi standardizaciju marketinskog programa tako da
medunarodno preduzece nudi isti proizvod s istom
markom,ambalazom,cijenom i uslugom te ga prodaje putem istih ili
slicnih distributivnih kanala i promovise na isti nacin na svjetskom
trzistu.
Nasuprot tome lokalna strategija pretpostavlja adaptaciju marketinskih
programa lokalnim obiljezjima svakog pojedinog stranog trzista.Bitno
je napomenuti da odabir globalne ili lokalne strategije ne radi se
prema unutrasnjim motivima preduzeca,nego je uslovljen snagama
vanjskog okruzenja.
9.Koje će se politike voditi od strane organizacije u postizanju
ciljeva i na koji način stici do cilja? (4)
Odgovor je u marketinskom miksu,tj. Izradi marketinskog programa koji
sdrzi politike:proizvoda ili usluga,cijena ,promocije i distribucije.
.Politika proizvoda odreduje obiljezja proizvoda za svako strano
trziste:dizajn,marku,ambalazu,pakiranje,,garanciju,servis i
dr.Politika cijena odrduje ne samo cijene vec i uslove pod kojim se
proizvod prodaje na nekom trzistu.Politika prodaje i distribucije
odrduje nacine prodaje i duzinu distribucijskih kanala.Politika
promocije s kojim apelima,medijima i sredstvima preduzece ce nastupati
na nekom stranom trzistu.
Izrada marketinskog programa predstavlja miksanje pojedinih
elemenata,tj. Koje od njih treba naglasavati a koje skrivati, tj.
Odredivanje recepture marketinske akcije.
10.Da li se planovi međunarodnog marketinga izrađuju prema faznom
pristupu i koje su to faze? (2)
Da izraduje se prema sljedecim fazama:
- analiza stranih okruzenja i konkurentnosti preduzeca,
- odabir stranih trzista,
- marketinski miks
- primjenu i kontrolu.
11.Koji su to dijelovi makroekonomskog okruženja kao dijela u
međunarodnom marketingu? (2)
Najvazniji pokazatelji su:ekonomski sistem,bruto domaci
proizvod,stanovnistvo i prihodi,koncept ekonomskog napretka,struktura
potrosnje,infrastruktura i ostali pokazatelji.
12.Šta je bruto domaći proizvod i po čemu se razlikuje od bruto
društvenog proizvoda? (2)
Bruto domaci proizvod predstavlja ukupnu proizvodnju proizvedenu
unutara neke zemjle u dato godini i razlikuje se od bruto drustvenog
proizvoda.Bruto domacim proizvodom mjeri se prihod jedne zemlje i kada
se podjeli sa brojem stanovnika dobije se uvid u kupovnu moc
pojedinacnih potrosaca..Bruto drustveni proizvod predstavlja
proizvodnju koju su proizveli proizvodni faktori koje posjeduje ta
zemlja.
13. Šta je mikro ekonomsko okruženje i ko prestavlja preduzeću
konkurenciju na međunarodnom tržištu? (3)
Ono predstavlja okruzenje konkretnog proizvoda i/ili trzista a u
najuzem smislu predstavlja konkurenciju.Konkurenciju na medunarodnom
trzistu mogu predstavljati lokalni proizvodaci,proizvodaci iz zemlje
porijekla konkretnog proizvoda te proizvodaci iz trecih zemalja.
Primjer:Proizvodac automobila na francuskom trzistu ima sljedece
konkurente:domace proizvodace Renault i Peugot,proizvodace iz zemlje
porijekla Opel Ibmw,te proizvodace iz trecih zemalja Fiat,Ford,Tojota
itd.
14.Koji faktori određuju političko okruženje? (2)
To su:politicka stabilnost i pritisci politicke naravi,vrsta i
politika vlade doticne zemlje,,uloga institucija kao sto su vladine
agencije,vjerske zajednice,organi zakonodavne vlasti i sl,opsti stav
prema inostanom poslovanju,medunarodne veze sa vladajucim strukturama
i ideologijom,istorijski elementi i dr.
15.Koje su najznačajnije razlike sadržane u kulturnom okruženju? (2)
Naj znacajnije razlike sadrzane su u nacinu kako pripadnici drugih
kultura dozivljavaju vrijeme,kakvi su im sklopovi misljenja,,zatim u
konceptima kao sto su individualnost,posjedovanje materijalnih
vrijednosti,porodicne uloge i odnosi,licna dostignuca,obrasci
drustvenog ponasanja,religije,estetske vrijednosti i dr.
16.Zašto je bitan kontinuirani dotok kvalitetnih informacija prilikom
rješavanja strateških pitanja za donosioca odluka u medunarodnim
preduzećima? (2)
Bez adekvatne informacijske podloge iz sekundarnih i primarnih izvora,
nije moguce odgovoriti na osnovna strateska pitanja koja se odnose na
izbor ciljnih stranih trzista,redoslijed i vrijeme ulaska na pojedina
trzista i izbor strategije ulaska.
17.Koje su to strategije obzirom na trzišnu poziciju i na složenost
kroz koje preduzeće sprovodi svoju aktivnost u inostranstvu? (2)
Obzirom na trzisnu poziciju strtegije mozemo podijeliti na dvije
temeljne grupe:
-autsider trzisna pozicija koristi strategije u kojima
preduzeceproizvodi u domacoj zemlji i izvozi u inostranstvo,gdje u
inostranstvu sprovodi samo marketinske aktivnosti.
-insider trzisna pozicija koristi strategije kojima preduzece prenosi
vlastite resurse u inostranstvo i preduzece sprovodi ne samo
marketinske nego i proizvodne i druge aktivnosti u inostarnstvo.
18.Koje su to dvije odluke koje treba donijeti menadžment preduzeća
kada razmišlja o izvozu? (2)
Prvo treba li uopste izvoziti i kada to terba uciniti?Vrijedi opste
pravilo da preduzece treba ktrenuti u izvoz u trenutku kada ima
odgovarajucu prednost pred konkurencijom koja ce biti percipirana i
prihvacena na odabranom stranom trzistu.
19.Šta su slobodne zone i koja je podjela slobodnih zona? (3)
Slobodne zone predstavljaju odredene pravnim propisima omedene i
fizicki ogradene dijelove teritorija nekih drzava koji je industrijski
ureden i komunalno opremljen bez stalnih stanovnika i s carinskim
izuzecem.T o znaci da se u zoni
mozeproizvoditi,preredivati,doradivati,skladistiti,transpotrovati itd.
bez placanja carina.
Postoje klasicne,uvozne i izvozne slobodne zone.
20.Definicija leasinga i kako nastaje posao leasinga?Objasniti na
primjeru) (3)
Zakup ili najam opreme u inostranstvu predstavlja leasing.
Odredeno preduzece A iskazuje poterbu za nekim proizvodima,opremom ili
cak cijelim proizvodnim pogonom.Specijalizirano preduzece C nabavlja
trazene proizvode vlastitim sredstvima od preduzeca B koje je
proizvodac tih proizvoda ili opreme.Nakon nabavke preduzece C daje
proizvode ili opremu u zakup prema ugovoreneim uslovima i uz
odgovarajucu nadoknadu preduzecu.Dok traje zakup oprema ostaje u
vlasnistvu zakupodavca.
21.Šta se podrazumjeva pod pojmom franchising i šta cini sistem
franchisinga? (3)
Podrazumjeva se pravo proizvodnje ili distribucije proizvoda ili
usluga pod jedinstvenom markom.Sistem cine jedan davatelj franchisinga
i mnogo korisnika iz razlicitih zemalja koji su medusobno povezani
ugovorom i bitna je standizovana strategija marketinga.Ponudeni
proizvodi ili usluge identicni su na svim trzistima, i rezultat su
klasicnog globalnog pristupa na svjetskom trzistu.
U najvecoj mjeri i politika promocije i distribucije su
identicni,izuzev politike cijena koju je teze podrediti
standardizovanoj strategiji .
22.Šta je strateški savez i koje su prednosti sklapanja strateških
saveza za preduzeća iz slabo razvijenih zemalja?
Stateski savez je povezivanje s konkurentom,dobavljacem ili kupcem u
kojem se kombinacijom prednosti i snaga partnera,postize bolja
konkurentska pozicija na globalnom svjetskom trzistu.Prednosti su sto
preduzeca iz slabo razvijenih zemalja kroz ovakve saveze osiguravaju
pristup vjestinama i resursima,dok preduzeca iz visoko razvijenih
zemalja znatno umanjuju troskove i ostvaruju ucinke ekonomije razmjera
sa svim koristima koje donosi.
Glavne prednosti su:-jacanje konkurentnosti svakog
ucesnika,smanjivanje pojedinacnih rizika na trzistu,bolji rezultati u
primjeni tehnologija i povecanje izgleda na vecem broju trzista.
23.Šta predstavlja strategiju direktnih stranih ulaganja? (2)
Direktna strana ulaganja predstavljaju najslozeniju strategiju nastupa
koja se sprovodi kroz osnivanje vlastitih ili zajednickih preduzeca u
inostranstvu.
24.Koji je i zašto je kritičan elemenat marketing miksa i kome se
prilagođavaju elementi marketing miksau ? (3)
Kritican elemenat marketinskog miksa je proizvod.Losem i nekvalitetnom
proizvodu rijetko ce pomoci uspjesna promocija i distribucija te niska
cijena.Za dobar proizvod potrebno je mnogo manja ulaganja u promociju
i distribuciju.U zadnje vrijeme u trendu je ujednacena kvaliteta
proizvoda i u takvim uslovima pobjedu na medunarodnom trzistu nose
preduzeca sa boljim marketinskim programom i izgradenom markom
proizvoda.
Kombinacija elemenata marketing miksa moze se kretati izmedu dva
ekstrema i to punog prilagodavanja obiljezjima lokalnog
trzista(individualizacija) ili primjena globalnog
pristupa(standardizacija)
25.Koje je temeljno obilježje uslužnih preduzeća? (2)
Temeljno obiljezje je neopipljivost usluga ,procesi pruzanja i
koristenja se onajcesce odvijaju simultano,ne moze se uskladistiti i
heterogena je.
Mnogo je kompleksnija i zahtjevnija internacionalizacija poslovanja
usluzih preduzeca nego proizvodnih.Zbog kontinuiranog napretka
tehnologije pretpostavka je da ce razmjena neopipljivih komponenti tj.
Usluga dominirati nad razmjenom materijalnih proizvoda.
26.Šta se podrazumjeva pod pojmom damping i koje vrste dampinga imamo?
(2)
Damping je prodaja na stranim trzistima po cijenama nizim od onih na
domacem trzistu ili ispod normalne(realne) cijene.Imamo tri vrste
dampinga i to:povremeni,kratkorocni i dugorocni damping.
27.Šta se podrazumjeva pod pojmovima devalvacija i inflacija koje su
od velike vaznosti na politiku cijena? (2)
Devalvacija je jednokratno snizenje domace valute u odnosu na strane
valute na osnovu odluke lokalne vlasti u odredenoj zemlji.Inflacija je
proces stalnog rasta cijena
28.Šta omogućava detaljna analiza ekonomskog okruženja? (2)
Ona omogucava pronalazenje odgovora na dva temeljna pitanja:koliko je
veliko trziste i koja su njegova osnovna obiljezja.
29.Šta čini proces diferenciranja proizvoda? (2)
Taj proces cini osnovnu komponentu programiranja trzisne strategije
jer izdvaja proizvod iz mase,izvlaci ga iz anonimnosti i skrece pažnju
potrosaca na taj proizvod ,upravo zahvaljujuci upadljivim osobinama
koje ga izdvajaju iz grupe istih ili srodnih proizvoda
30.Koje su osnovne grupe strategija pozicioniranja proizvoda u podjeli
trzista? (2)
To su: trzisni lideri 40%,izazivaci 30%,sljedbenici 20% i tamponeri
10%
31.Glavne karakteristike usluga? (3)
To su:neopipljivost,procesi pruzanja i koristenja se najcesce odvijaju
simultano,ne moze se skladistiti i heterogena je.Vrijednost usluge i
zadovoljstvo pruzenom uslugom jesu subjektivne kategorije.
32.Koji su to znakovi i najveći marketinški nedostaci koji upućuju na
to da organizacija čini marketinški grijeh nazvani „deset smrtnih
grijehova“? (6)
- Vasa organizacija nije dovoljno usresredena na trziste i nije vodena
potrosacem
- Vasa organizacija ne razumije potpuno svoje ciljane kupce
- Vasa organizacija treba bolje definisati i osmatrati svoje
konkurente.
- Vasa organizacija ne upravlja efikasno odnosima sa svojim nosiocima
prava(zaposleni i dr)
- Vsa organizacija ne umije pronalaziti nove mogucnosti
- Vasa organizacija ima neefikasan proces marketinskog planiranja.
- Vasa organizacija treba poostriti poslovnu politiku proizvoda i
usluga
- Vsa organizacija nema kvalitetna umijeca stvaranja identiteta marke
i komunikacije
- Vasa organizacija nije uspjesno organizovana za sprovodenje
uspjesnog i djelotvornog marketinga
- Vasa organizacija se ne koristi tehnologijom na pravi nacin
33.Koji je loš odgovor na pitanje o mogućnosti prepoznavanju tržišnih
segmenata prodaje? (2)
Kad vas neko pita kome nastojite prodavati svoj proizvod a vi kazete
SVIMA.To je neprihvatljivo jer mora vase trziste biti segmentirano.
34.Šta predstavlja glavni koncept marketinga a šta glavnu svrhu
marketinga? (2)
Glavni koncept marketinga je razmjena a glavna svraha je upravljanje
potraznjom
35.Kako organizacije pronalaze načine po kojima kupcima predstavljaju
svoju superiornu vrijednost? (2)
To su one organizacije koje osmisle nove nacine stvaranja,komunikacije
i isporuke vrijednosti svojim ciljnim trzistima i takvi pojedinci zovu
se marketinski vizionari.
36. Koje dvije vrste organizacija postoje u vremenu svakodnevnih
promjena? (2)
To su one koje se mjenjaju i one koje nestaju.
37.Šta današnji kupac želi i ko postaje stalni kupac? (3)
Danas vecina kupaca zeli najvisi kvalitet,dodatnu uslugu,veliku
pogodnost,prilagodavanje proizvoda kupcu,mogucnost vracanja
proizvoda,garancije ali sve po najnizoj cijeni.
Izlaženje u susret zahtjevima kupaca samo ih zadovoljavamo.Ispunjenje
njihovih zahtjeva iznad očekivanja će ih oduševiti i stim u vezi
oduševljen kupac je najčešće stalni kupac.
38.Koji su to osnovni koraci procesa upravljanja marketingom? (3)
MI---SCP—MM---P---K
- Bez marketing istazivanja trziste je dzungla za organizaciju
- Pri izboru segmenata treba izabrati one segmente u kojima
organizacija svojim proizvodima moze da dominira.Pozicioniranje
predstavlja napor da se kljucne koristi iz ponude usade u svijest
kupca,prestavljajuci i dodatne razloge za to.
- Marketing miks-takticki marketing predstavlja izbor najbolje
recepture od elemenata marketing miksa (4 P) proizvoda,cijene
,promocije i distribucije)
-Primjena i faza realizacije
- Kontrola svakog koraka a ne post festum kontrola
39. Čime počinje efiasan marketing i koji su elementi strateškog
marketinga? (2)
Efikasan marketing počinje istraživanjem,otkrivaju se segmenti „S“
,Ciljaju se potrebe „C“ ,za svaki ciljani segment organizacija
pozicionira proizvod „P“ .Elementi strateškog marketiga su
segmentiranje,ciljanje i pozicioniranje (SCP).
40. Postoje li marketinške prakse koje obećavaju uspjeh u poslovanju
organizacije? (4)
Postoje najistaknutije formulacije nazvane „set pobjedničkih
marketinških praksi“, koje obećavaju poslovni uspjeh i organizacija
ima jaku strategiju a samim tim i veću šansu za uspjeh pod uslovom da
se neke bitne tačke razlikuju od konkurecije a to su:
- Pobjedi boljim kvalitetom
- Pobijedi boljom uslugom
- Pobijedi nižim cijenama
- Pobijedi većim udjelom na tržištu
- Pobijedi putem adaptacije i prilagođavanja
- Pobijedi putem stalnog poboljšavanja proizvoda
- Pobijedi putem in ovativnih proizvoda
- Pobijedi ulaskom na tržišta u porastu
- Pobijedi nadmašivanjem kupaca
41.Šta je vještina marketinga a šta je glavni zadatak marketinga? (3)
Vjestina marketinga je vestina stvaranja robne marke.Kada nesto nije
robna marka,vjerovatno ce se smatrati robom i tad je vazna samo
cijena.
Glavni zadatak marketinga je da otkrije nezadovoljene potrebe na
tržištu i da za njih pronađe odgovarajuće proizvode ili
usluge.(pegla,fen za kosu,usisivač,mašina za veš,industrijski
traktor,kombajn,kompjuter i itd.)
42. Koje su to činjenice- zapovjedi(smjernice) za postizanje visoke
marketinške produktivnosti i rentabilnosti u organizaciji? (6)
- Organizacija segmentira trziste,odabira najbolje segmente i stvara
snazan polozaj na svakom od odabranih segmenata
- Organizacija izraduje kartu potreba,percepcija,preferencija i
ponasanja svojih kupaca te motivise svoje imaoce prava(zaposlene) da
budu zaokupljeni
- Organizacija poznaje svoje najvaznije konkurente i njihove snage i
slabosti
- Organizacija svoje zaposlene pretvara u partnere i velikodusno ih
nagraduje
- Organizacija osmislja sisteme za prepoznavanje prilika i
potreba,utvrdivanje njihovih prioriteta i biranje najboljih
- Organizacija upravlja sistemom marketinskog planiranja kojin vodi do
efikasnih dugorocnih i kratkorocnih planova.
- Organizacija sprovodi cvrst nadzor nad svojim spletom proizvoda i
usluga.
- Organizaccija razvija jake marke koristeci se troskovno
najeefikasnijim komunikacijskim i promotivnim sredstvima
- Organizacija marketinsko vodstvo i timski duh medu svojim zaposlenim
u odjeljenjima.
- Organnizacija neprekidno uvodi tehnologiju koja joj daje
konkurentsku prednost na trzistu.
43.Koj su glavni principi uspješne poslovne filozofije kompanije
Wal-Mart? (3)
To su:izuzetnost na radnom mjestu,postovanje
pojedinca-zaposlenog,kvalitetna usluga musteriji i stalno niske
cijene.Isto tako Sem Volton je svoje saradnike naterao da se koriste
„agresivnim gostoprimstvom“da budu najprijatniji,da ponude osmijeh
dobrodoslice i mnogo vise od toga sto musterije ocekuju,jer kad
premasite njihova ocekivanja oni ce se stalno vracati.
44.U čemu je tajna uspjeha kompanije Wal –Mart,prezentirana kroz
„Semova pravila za uspješno poslovanje“? (6)
Ključn i faktori su:
- Pravilo 1 : Budite posvećeni firmi
- Pravilo 2 : Dijelite profite sa svojim zaposlenim i saradnicima i
tretirajte ih kao partnere
- Pravilo 3 : Motivišite svoje partnere
- Pravilo 4 : O svemu pričajte sa svojim partnerima
- Pravilo 5 : Pokažite da cijenite sve što vaši saradnici čine za
organizaciju i posao
- Pravilo 6 : Slavite SVOJ uspjeh
- Pravilo 7 : Slušajte svakoga u svojoj organizaciji
- Pravilo 8 : Premašite očekivanja svojih mušterija
- Pravilo 9 : Kontrolišite svoje troškove bolje od svojih konkurenata
- Pravilo 10 : Plivajte uzvodno (radite suprotno od drugih)
Takođe ostala važna pravila su : Pravilo „zalaska sunca“ ,Pravilo „tri
metra“ i politika cijena.
45.Na čemu se zasniva ciljni marketing i koje nivoe tržišta
razlikujemo? (6)
Ciljni marketing se zasniva na stavu da se svako tržište sastoji iz
grupa (segmenata) kupaca čije se potrebe i želje u određenoj mjeri
razlikuju.
Razlikujemo tri nivoa tržišta : nivo segmenta,nivo niše i nivo tržišne
ćelije
Segmentacija tržišta podrazumjeva grupisanje ljudi koji traže sličnu
korist.Pojedini kupci traže nisku cijenu,drugi visok kvalitet
proizvoda bez obzira na cijenu ,treći koji traže odličan kvalitet
usluge.
Marketing jednog segmenta nudi tri prednosti:,organizacija moželakše
da identifikuje individualne kupce,suočiće se organizacija sa manje
konkurenata,organizacija ima veću šansu da postane odabrani
dobavljač.Problemi nastaju kada posmatrani segment privuče
konkurenciju i zato se najčešće pristupa multi segmentnom marketingu
gdje se sa više alternativa održava profit kompanije.
Niše tipično opisuju manje grupe kupaca sa uže definisanim potrebama
ili jedinstvenim kombinacijama potreba.Opasnosti nastaju kad se niša
smanjuje i samim tim profiti padaju.
Ćelije tržišta su manje grupe kupaca sa nekim zajedničkim
karakteristikama koje stvaraju tržišnu priliku.(kreditne kartice)
46.Na koji način organizacije dolaze do top forme? (2)
Potrebno je postici pravu ravnotezu izmedu fleksibilnosti i
kontrolisanosti.To je u pravom smislu rijeci kontrolisana
fleksibilnost.Ako ste suvise kruti ne valja,ako nema nikakve kontrole
ne valja.Sustina je u pravom odnosu koji donosi maksimalnu vrijednost.
47.Koje vrste znanja su potrebne savremenom menadžeru? (3)
Mislimo da je prava rijec razumjevanje a ne znanje.Intelegentan covjek
zna,dok mudar covjek razume.Covjek od znanja zna kako da rjesava
probleme,dok mudar covjek zna kako da ih izbjegne.U vremenu
svakodnevnih promjena klasicno znanje nije najvazniji faktor jer ste
cesto izlozeni novim i nepoznatim opasnostima.Vrlo je bitno da zna da
opasnost pretvori u priliku i da ga uvazavaju i postuju.
48.Koje su osobine vrhunskog menadžera? (2)
Vrhunski menadzer je neko prije svega koji zna da motivise one koji
znaju.On ne mora i ne moze sve da zna.On mora znati da motivise svoje
ljude da steknu potrebna znanja i primjene ih na rjesavanju konkretnih
problema,kao i da uce jedni od drugih.
49.Kako ostvariti željene promjene u organizaciji? (2)
Promjene ne mogu biti diktirane nego interpretirane zaposlenim na
pravi nacin da im budu potpuno jasne,da ih razumiju,da razumiju
razloge i posljedice u potpunosti sa svog licnog stanovista i
stanovista organizacijskih refleksija.
50.Kakvo treba da je aktivno učenje? (2)
Da je zivo i prakticno primjenjivo,da se kao predavac licno obracate
studentu,da postoji direktna interakcija sa ucesnicima,da stalno
trazite komentare od polaznika postavljajuci im interesantana
pitanja,da u nastavi koristite studije slucajeva i prakticne vjezbe,da
ih ucite kako da misle i timski i samostalno i kako da donose odluke.
51.U čemu je današnji problem u poslovanju? (3)
Danas nije problem u nabavci savremene opreme i tehnologije niti
finansijskim sredstvima,nego je problem u kvalitetnom osoblju i dobrim
idejama.Svako moze proizvoditi ali je problem gdje,kome i pod kojim
uslovima te proizvode ili usluge prodati.
52.Šta je u savremenim uslovima poslovanja razlika između marketinga i
medunarodnog marketinga? (3)
Bitan elemenat razlicitosti nije u podrucju primjene nego u nacinu
djelovanja.Medunarodni marketing se moze primjenjivati i u poslovanju
lokalnih preduzeca,jer za njegovu primjenu nije neophodno fizicko
kretanje proizvoda i usluga izvan granica nacionalnog trzista,nego
sprovodenje marketinskih aktivnosti u vise od jedne zemlje.
53.Šta se podrazumjeva pod pojmom odnosi sa javnošću? (2)
Odnosi sa javnoscu ili PR(od engleske rijeci Pablic Relation) su
najbitnija tehnike masovne promocije i oni su pozitivno predstavljanje
organizacije njenoj sveukupnoj javnosti,te predstavljaju izgradnju
vase reputacije.
PR predstavlja umjetnost da se ljudima ponude razlozi da ubijede sami
sebe.
54.Koja je osnovna funkcija odnosa sa javnošću ? (2)
Osnovna funkcija odnosa sa javnoscu je odrzavanje dvosmjerne
komunikacije sa okolinom i to:drzavnim organima,lokalnom
zajednicom,strucnjacima,dobavljacima,konkurenciji,potrosacima,zaposlenim
idr.
55.Kakav treba biti profil PR menadžera? (3)
PR menadzer terba da je komunikativan,pismen,obavjesten o aktuelnim
dogadajima u kulkturi,politici,novinarstvu,ali i da posjeduje znanje
iz psihologije,marketinga,poslovne kulture,da se pristojno odijeva i
da ima uvjerljiv nastup.Veoma je vazno iskustvo u praksi i ucenje sa
dobrim mentorima ali i naravno dobre predispozicije koje su za ovaj
posao podjednako vazne kao i u sportu i u umjetnosti.PR menadzeri bi
terbalo da posjeduju sarm,da nisu agresibni,da su
kreativni,radoznali,strpljivi,optimisti,da su izuzetno vrijedni i
pravdoljubivi.
56.Koji su to proizvodi kod reklame kao najednostavnijeg pristupa
komunikaciji sa javnošću? (2)
To su:
-plakate raznih dimenzija(od minimalnih A4 formata do takozvanih
Maxsibilborda
-radio spot (od nekoliko tzv.“dzingl“ do max.30 sekundi)
-TV spot-dzingl (najefikasnija forma reklamne komunikacije)
-drugi stampani materijali(brosure,flajeri,prospekti)
-promo materijali(kape,majice,privjesci za
kljuceve,olovke,upaljaci,notesi,kape i dr.)
57.Koja je razlika izmedu unapređenja prodaje i oglašavanja? (2)
-Unapredenje prodaje ce opisati podsticaje i nagrade kojima se kupci
pridobijaju da kupuju odmah a ne da odlazu kupovinu.Unapredenje
prodaje je stalan i konstatan proces i ono predstavlja samo jednu
dobru ideju sprovedenu u djelo koja donosi korist i za kupca i za
prodavca.
-Oglasavanje je dugorocno sredstvo za oblikovanje stava trzista prema
robnoj marki i zasto kupac treba da kupuje proizvod ili da koristi
uslugu.
Kada se zajedno upotrijebe reklama i unapredenje prodaje cine mocnu
kombinaciju
-Povratak u normalu (nakon krize normalne aktivnosti se moraju
radikalno izmjeniti)
58.Koje su to razlike izmedu marketinga i PR-a.potencirajuci ciljeve i
rezultate a ne tehnike? (3)
-Prvo,marketing interesuju samo klijenti,dok se u PR-u radi o
stvaranju cjelokupnih uslova za organizaciju.
-Drugo,marketing je usresreden na prodaju i razvojnu strategiju,dok
PR-a skenira cjelokupno poslovno okruzenje.
-Trece,marketing nastoji da identifikuje,predvidi i zadovolji zahtjeve
klijenata na profitabilan nacin,dok PR-a obuhvata sve vrste
komunikacije osmisljene da na najbolji nacin sluzi interesima
organizacije.
-Cetvrto,marketing svoju energiju usmjerava ka vanjskim trzistima
,PR-a djeluje i unutar i izvan organizacije
59. Zašto je veoma neophodno opsežnije i bolje istraživanje kupaca?
(3)
Organizacija koja stekne dublji uvid u potrebe,percepcije ,sklonosti i
ponašanje kupaca steći će konkurentsku prednost.S toga je potreban
kontinuirani dijalog sa ciljanim potrošačima pojedinačno i u
grupama,jer se na taj način može steći mnogo ideja i dobiti mnogo
uvida.
Pored uličnih razgovora koji nisu dovoljni organizuju se i formalniji
pristupi koji će obuhvatiti :fokusne grupe,ankete,dubinsko
intervijuisanje,istraživanje u domaćinstvima,istraživanje u
prodavnicama,tajni kupci i dr.
60.Šta predstavlja marketinšku mogućnost? (2)
Marketinšku mogućnost definišemo kao područje potrebe i interesovanja
kupca u okviru kojeg postoji velika vjerovatnoća da organizacija može
djelovati profitabilno zadovoljavajući tu potrebu,jer kad god postoji
potreba postoji i mogućnost.Menadžeri koji se bave ovim poslom i ne
znaju prepoznati gdje su mogućnosti su beskorisni menadžeri i i treba
ih otpustiti.

 • PROGRAMACION DE LAS CONFERENCIAS CONCIMAR 2010 Nº CONFERENCIA CONFERENCISTA
 • VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI VÅTERMIN 2011 SÆN 203 STÖDBREV 5
 • SEUR PARTNER DE JUST EAT PARA LAS ENTREGAS DE
 • MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE INOM NVF 41S 20031021 VVPRODUKTION SOLNA
 • ASSESSORIA JURÍDICA INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS SOBRE EL
 • SBĚRNÝ DOKLAD PRO ZKOUŠKY DOJITELNOSTI ZD PROVEDL …………………………………………………
 • SEUR AUMENTARÁ UN 39 SU PLANTILLA EN LA COMUNIDAD
 • CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO PROGRAMACIÓN
 • PRÁCTICAS INTEGRADAS I OBJETIVOS GENERALES AL CULMINAR EL
 • KURSANMÄLAN F ÖR ATT KURSADMINISTRATIONEN SKALL FUNGERA
 • MC ALUMNI & FRIENDS “AN OPRYLAND COUNTRY CHRISTMAS”
 • SEXE FEMININ TABLE DE MORTALITÉ GÉNÉRATION 1806 X
 • CLEAR AND SAFE FOOTPATHS CALD COM VIDEO TRANSCRIPT
 • GZIP FILE FORMAT SPECIFICATION DRAFT 41 FEBRUARY 26 1995
 • 2014年部分优秀毕业生录取情况一览表 报名号 班 级 姓 名 性别 录 取
 • SEUR CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO COMO LÍDER DEL SECTOR
 • 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AUDI DEFIENDE EL LIDERAZGO
 • ОБРАЗАЦ Ц13 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАКОН О ЗВАНИЧНОЈ СТАТИСТИЦИ „СЛУЖБЕНИ
 • NA TEMELJU ČLANKA 109 ZAKONA O PRORAČUNU („NARODNE NOVINE“
 • [NEURE85] HOW MCAT RESPOND IF PREVIOUS CARD WAS THE
 • ADRESSE OG TELEFONLISTE TIL HJEMMESYGEPLEJERSKERNE I VORDINGBORG KOMMUNE (HER
 • FLORIDA CHILD CARE STAFF CREDENTIAL VERIFICATION APPLICATION RESOURCE PAGE
 • ENERGETIKA A ÚVOD ZDROJE ENERGIE ENERGETIKA – VYRÁBÍ PŘEDEVŠÍM
 • BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA A CSONGRÁDI OKTATÁSI KÖZPONT
 • FUNCIONES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS UNA HERRAMIENTA PARA
 • MODELO PARA CURRICULUM VITAE 1 DATOS PERSONALES [INSERTE
 • NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ENGEDÉLYEZÉSE MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN MGSZH
 • EVENT PROGRAMME IN TRIVANDRUM THE INDIAN INSTITUTE OF
 • VKLJUČUJOČ IN VAREN PROSTOR PROSTOR ZA SREČO IN SMISEL
 • 1 SUROVINI MATERIJALI REZERVNI DELOVI I SITEN INVENTAR