upitni list studije o oboljenijima pokretnog aparata u okviru istraživačkog programa br. 53 švajcarskog nacionalnog fonda i

UPiTNI LIST
STUDIJE O OBOLJENIJIMA POKRETNOG APARATA U OKVIRU ISTRAŽIVAČKOG
PROGRAMA BR. 53
ŠVAJCARSKOG NACIONALNOG FONDA
I
MOLIM OSTAVITE PRAZNO
D: _ _ _ _ (1-4)
Blatt: 02 (5-6)
Datum: _ _ _ _ _ _ (7-12)
MOLIM VAS DA OVDE JOŠ JEDNOM NAVEDITE VAŠE IME. IZ RAZLOGA ZAŠTITE
PODATAKA OVA ĆE STRANICA BITI ODVOJENA OD VAŠiH ODGOVORA, ČIM DOBIJEMO
VAŠ UPITNIK. KAKO BISTE NAM BILI DOSTUPNI ZA DALJE UČEŠĆE U STUDIJU,
POTREBNI SU NAM VAŠA ADRESA I BROJ TELEFONA.
PREZIME: ______________________________________
IME: ______________________________________
ADRESA: ______________________________________
______________________________________
TELEFON: ______________________________________
ZABELŽITE PRI ODGOVARANJU PITANJA VAŠ IZBOR SA X U KVADRATIĆU KOJI
NAJBLIŽE ODROVARA VAŠEM ODROVORU. MOLIMO VAS ZAOKRUŽITE SAMO JEDAN
ODGOVOR PO PITANJU, UKOLIKO U PITANJU NIJE IZRIČITO DOZVOLJENO VIŠE
ODGOVORA.
0.1 GODINA RODJENJA
_ _ _ _
(12-15)
0. 2 POL
ŽENSKI
*
1
(16)
MUŠKI
*
2
0.3 TEŽINA
TEŽINA
_ _ _kg
(17-19)
0.3A VISINA
VISINA
_ _ _ cm
(20-22)
0.4 PORODIČNO STANJE
ŽIVIM SAM
*
1
(23)
ŽIVIM SA DECOM I SAMOHRANI SAM RODITELJ
*
2
ŽIVIM SA JEDNOM ODRASLOM OSOBOM
*
3
ŽIVIM SA JEDNOM ODRASLOM OSOBOM I DECOM.
*
4
0.5 ŽIVE LI DECA ISPOD 18 GODINA U VAŠEM DOMAĆINISTVU?
DA
*
1
(24)
NE
*
0
0.5 A AKO DA, NAVEDITE TAČNIJE PODATKE:
KOLIKO DECE PREKO 16 GODINA?
(25)
KOLIKO DECE IZMEDJU 7 I 16 GODINA?
(26)
KOLIKO DECE ISPOD 7 GODINA?
(27)
0.6 KOJIE ZANIMANJE/POSAO OBAVLJATE TRENUTNO?
7.
KOLIKO SATI NEDELJNO RADITE U VAŠEM (SADAŠNJEM) POSLU?
_ _ SATI U NEDELJI
(28-29)
7.
KOLIKO VEĆ DUGO RADITE U PITANJU 7 NAVEDENI BROJ SATI?
_ _ GODINE
_ _ MESECI
(30-33)
0.9 KOJI SU VAŠI GLAVNI RADNI ZADACI (MOLIM VAS NAVEDITE TRI)?
A.
B.
C.
0.10 KOLIKO DUGO ( UKUPNO ) VEĆ OBAVLJATE SADAŠNJE ILI SLIČNE ZADATKE
U VAŠEM TRENUTNOM ILI U NEKOM PRETHODNOM ZANIMANJU?
_ _ GODINE
_ _ MESECI
(34-37)
0.11 DA LI STE U POSLEDNJIH PET GODINA PREKINULI RADNI ODNOS DUŽE OD
MESEC DANA (OSIM GODIŠNJEG ODMORA ) ?
DA
*
1
(38)
NE
*
0
0.11A AKO DA, MOLIM VAS OPIŠITE DETALJNIJIJE:
RAZLOG ( NA PRIMER DALJE OBRAZOVANJE /ŠKOLOVANJE, BOLEST )
OD MESECA - DO MESECA / GODINE
0.12 DA LI STE U POSLEDNJIH PET GODINA OBAVLJALI NEKI DRUGI POSAO VIŠE
OD GODINU DANA?
DA
*
1
(39)
NE
*
0
0.12 A AKO DA , OPIŠITE MOLIM VAS DETALJNJIJE:
ZANIMANJE
RADNI ZADACI
OD GODINE – DO GODINE
A.
B.
C.
D.
0.13 RADITE LI SEDEĆI ?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(42)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.14 RADITE LI STOJEĆI ?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(42)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.15 DA LI HODATE ZA VREME POSLA?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(43)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.16 ZAHTEVA LI VAŠ POSAO FIZIČKI NAPOR, KOJI PROUZROKUJE UBRZANO
DISANJE?
NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(44)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.17 VUČETE LI ILI GURATE LI PREDMETE ZA VREME POSLA?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(45)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.17 A KOLIKO KILA ?
Manje od 5 kg
*
1
(46)
5 do 10 kg
*
2
10 do 15 kg
*
3
15 do 20 kg
*
4
20 do 25 kg
*
5
Više od 25 kg
*
6
18.
PODIŽETE LI PREDMETE ZA VREME POSLA?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(47)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.18 A KOLIKO KILA ?
Manje od 5 kg
*
1
(48)
5 do 10 kg
*
2
10 do 15 kg
*
3
15 do 20 kg
*
4
20 do 25 kg
*
5
Više od 25 kg
*
6
18.
NOSITE LI PREDMETE ZA VREME POSLA ?

NIKAD / SKORO NIKAD
*
1
(49)
RETKO
*
2
PONEKAD
*
3
ČESTO
*
4
UVEK / SKORO UVEK
*
5
0.19A KOLIKO KILA ?
Manje od 5 kg
*
1
(50)
5 do 10 kg
*
2
10 do 15 kg
*
3
15 do 20 kg
*
4
20 do 25 kg
*
5
Više od 25 kg
*
6
1.1 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) U PREDELU VRATA ?

NE
*
0
(1)
DA
*
1
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.2 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA OGRANIČITE
VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(2)
NE
*
0
1.3 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
PREDELU VRATA ?
1 – 7 DANA
*
0
(3)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.4 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U PREDELU
VRATA ?
DA
*
1
(4)
NE
*
0
1.4A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO ?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
(33-34)
1.5 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) U PREDELU RAMENA ?


NE
*
0
(35)
DA, U DESNOM RAMENU
*
1
DA, U LEVOM RAMENU
*
2
DA, U OBA RAMENA
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.6 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA OGRANIČITE
VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI INAPOLJU) ?
DA
*
1
(36)
NE
*
0
1.7 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
PREDELU RAMENIA?
1 - 7 DANA
*
0
(37)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.8 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U PREDELU
RAMENA ?
DA
*
1
(38)
NE
*
0
1.8A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO ?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.9 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) SA LAKTOVIMA ?


NE
*
0
(41)
DA , U DESNOM LAKTU
*
1
DA , U LEVOM LAKTU
*
2
DA , U OBA LAKTA
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.10 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(42)
NE
*
0
1.11 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
LAKTOVIMA ?
1 - 7 DANA
*
0
(43)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.12 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U LAKTOVIMA
?
DA
*
1
(44)
NE
*
0
1.12A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO ?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.13 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) SA RUČNIM ZGLOBOVIMA / RUKAMA ?


NE
*
0
(47)
DA, SA DESNOM RUČNOM ZGLOBU / U DESNOJ RUCI
*
1
DA , SA LEVOM RUČNOM ZGLOBU / U LEVOJ RUCI
*
2
DA, SA OBA RUČNA ZGLOBA / OBE RUKE
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.14 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(48)
NE
*
0
1.15 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
RUKAMA ?
1 - 7 DANA
*
0
(49)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.16 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U RUKAMA ?
DA
*
1
(50)
NE
*
0
1.16A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO ?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.17 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) U GORNJEM DELU LEDJA ?

NE
*
0
(53)
DA
*
1
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.18 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI INAPOLJU) ?
DA
*
1
(54)
NE
*
0
1.19 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
GORNJEM DELU LEDJA ?
1 - 7 DANA
*
0
(55)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.19 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U GORNJEM
DELU LEDJA ?
DA
*
1
(56)
NE
*
0
1.20A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.21 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) U DONJEM DELU LEDJA ?

NE
*
0
(59)
DA
*
1
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.22 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(60)
NE
*
0
1.23 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
DONJEM DELU LEDJA ?
1 - 7 DANA
*
0
(61)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKOG DANA
*
3
1.24 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE DONJEM DELU
LEDJA ?
DA
*
1
(62)
NE
*
0
1.24A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.25 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) SA KUKOVIMA ILI GORNJIM DELOM BUTINA ?


NE
*
0
(65)
DA, SA DESNOM KUKOM SA DESNOM BUTINOM
*
1
DA, SA LEVOM IM KUKOM SA LEVOOM BUTINO
*
2
DA, SA OBA KUKA OBE BUTINE
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.26 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(66)
NE
*
0
1.27 KOLIKO DANA STE SVE U SVEMU U PROŠLIH 12 MESECI IMALI TEGOBE U
KUKOVMA / BUTINAMA ?
1 - 7 DANA
*
0
(67)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKI DAN
*
3
1.28 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U KUKOVIMA /
BUTINAMA ?
DA
*
1
(68)
NE
*
0
1.28A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.29 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) SA KOLENIMA ?


NE
*
0
(71)
DA, SA DESNOM KOLENU
*
1
DA, SA LEVOM KOLENU
*
2
DA, SA OBA KOLENA
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.30 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILINAPOLJU) ?
DA
*
1
(72)
NE
*
0
1.31 ZA VREME KOLIKO DANA STE UKUPNO U ZADJNIH 12 MESECI IMALI TEGOBE
U KOLENIMA ?
1 - 7 DANA
*
0
(73)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKI DAN
*
3
1.32 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U KUKOVIMA /
KOLENIMA?
DA
*
1
(74)
NE
*
0
1.32a AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
1.33 DA LI STE U POSLEDNJIH 12 MESECI IKADA IMALI PROBLEMA (BOLOVE,
PROBADANJE, ZATEZANJE) SA ČLANCIMA / NOGAMA?


NE
*
0
(13)
DA , SA DESNIM ČLANKOM / NOGOM
*
1
DA, SA LEVOM ČLANKOM / NOGOM
*
2
DA , SA OBA ČLANKA / NOGE
*
3
AKO NE, NASTAVITE MOLIM VAS NA SLEDEĆOJ STRANI
1.34 DA LI SU VAS TE TEGOBE TOKOM PROŠLIH 12 MESECI PRINUDELE DA
OGRANIČITE VAŠE UOBIČAJENE POSLOVE ( KOD KUĆE ILI NAPOLJU) ?
DA
*
1
(14)
NE
*
0
1.35 ZA VREME KOLIKO DANA STE UKUPNO U ZADNJIH 12 MESECI IMALI TEGOBE
U ČLANCIMA / NOGAMA ?
1 - 7 DANA
*
0
(15)
8 - 30 DANA
*
1
VIŠE OD 30 DANA
*
2
SVAKI DAN
*
3
1.36 DA LI STE U POSLEDNJIH SEDAM DANA IKADA IMALI TEGOBE U ČLANCIMA /
NOGAMA ?
DA
*
1
(16)
NE
*
0
1.36A AKO DA, KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI TRENUTNO?
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
BEZ BOLOVA
NAJVEĆI BOLOVI
KOD PITANJA 2.1 - 2.10 ZAKRUŽITE SAMO ONE ODGOVORE, KOJI DANAS NAJBLIŽE
ODRAŽAVAJU VAŠE STANJE:
2.1 JAČINA BOLOVA
TRENUTNO NEMAM BOLOVE
*
0
(73)
BOLOVI SU TRENUTNO VRLO SLABI
*
1
BOLOVI SU TRENUTNO UMERENI
*
2
BOLOVI SU TRENUTNO PRILIČNO JAKI
*
3
BOLOVI SU TRENUTNO VRLO JAKI
*
4
BOLOVI SU TRENUTNO NEPOJMLJIVO JAKI
*
5
2.2 NEGA TELA ( PRANJE, OBLAČENJE I.T.D. )
MOGU NORMALNO DA NEGUJEM SVOJE TELO, A DA BOLOVI PRI TOME
POSTAJU JAČI
*
0
(73)
MOGU NORMALN0 DA NEGUJEM SOJE TELO, MADA PRI TOME IMAM BOLOVE
*
1
NEGA TELA PROUZROKUJE BOLOVE, I JA SAM SPOR I OPREZAN
*
2
POTREBNA MI JE POMOĆ PRI NEZI TELA, ALI NAJVEĆI DEO IPAK
OBAVLJAM SAM
*
3
POTREBNA MI JE SVAKODNEVNA POMOĆ PRI SKORO SVAKOM ASPEKTU NEGE
TELA
*
4
NE MOGU SAM DA SE OBUČEM
*
5
2.3 PODIZANJE
MOGU DA PODIŽEM TEŠKE PREDMETE A SE BOLOVI ZBOG TOGA NE POJAČAVAJU
*
0
(73)
MOGU DA PODIZEM TEŠKE PREDMETE ALI SE BOLOVI ZBOG TOGA POJAČAJU
*
1
ZBOG BOLOVA NE MOGU DA PODIŽEM TEŠKE PREDMETE S PODA, ALI SAM U
STANJU DA IH PODIGNEM KADA SU PRIKLADNO POSTAVLJENI (NA PRIMER
NA STOLU)
*
2
ZBOG BOLOVA NE MOGU DA PODIŽEM TEŠKE PREDMETE S PODA, LAKE I
SREDNJE TEŠKE PREDMETE MOGU DA PODIŽEM KADA SU PRIKLADNO
POSTAVLJENI
*
3
MOGU DA PODIŽEM SAMO VRLO LAKE PREDMETE
*
4
NE MOGU UOPŠTE NIŠTA DA PODIŽEM ILI NOSIM
*
5
2.4 HODANJE
BOLOVI ME NE SPREČAVAJU DA HODAM KOLIKO HOĆU
*
0
(73)
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA HODAM VIŠE OD 1 - 2 KM
*
1
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA HODAM VIŠE OD 0,5 KM
*
2
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA HODAM VIŠE OD 100 M
*
3
MOGU DA HODAM SAMO SA ŠTAPOM ILI ŠTAKOM
*
4
VEĆINU VREMENA PROVODIM U KREVETU I MORAM DA SE VUČEM DO TOALETA
*
5
5.
SEDENJE
MOGU DA SEDIM NA SVAKOJ STOLICI, KOLIKO HOĆU
*
0
(73)
NA MOJOJ OMILJENOJ STOLICI MOGU DA SEDIM KOLIKO HOĆU
*
1
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA SEDIM DUŽE OD SAT VREMENA
*
2
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA SEDIM DUŽE OD POLA SATA
*
3
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA SEDIM DUŽE OD 10 MINUTA
*
4
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA UOPŠTE SEDIM
*
5
5.
STAJANJE
MOGU DA STOJIM KOLIKO HOĆU A DA BOLOVI ZBOG TOGA NEPOSTANU JAČI
*
0
(73)
MOGU DA STOJIM KOLIKO HOĆU ALI BOLOVI SE ZBOG TOGA POJAČAVAJU
*
1
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA STOJIM DUŽE OD SAT VREMENA
*
2
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA STOJIM DUŽE OD POLA
SATA
*
3
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA STOJIM DUŽE OD 10 MINUTA
*
4
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA UOPŠTE STOJIM
*
5
2.7 SPAVANJE
MOJ SAN NIJE NIKADA NARUŠEN ZBOG BOLOVA
*
0
(73)
MOJ SAN JE POVREMENO NARUŠEN ZBOG BOLOVA
*
1
SPAVAM ZBOG BOLOVA MANJE OD 6 SATI
*
2
SPAVAM ZBOG BOLOVA MANJE OD 4 SATA
*
3
SPAVAM ZBOG BOLOVA MANJE OD 2 SATA
*
4
BOLOVI ME SPREČAVAJU DA UOPŠTE SPAVAM
*
5
2.8 SEKSUALNI ŽIVOT (U SLUČAJU DA)
MOJ SEKSUALNI ŽIVOT JE NORMALAN, BOLOVI SE IZ TOG RAZLOGA NE
POJAČAVAJU
*
0
(73)
MOJ SEKSUALNI ŽIVOT JE NORMALAN , ALI BOLOVI IZ TOG RAZLOGA
POSTAJU JAČI
*
1
MOJ SEKSUALNI ŽIVOT JE SKORO NORMALAN , ALI VRLO BOLAN
*
2
MOJ SEKSUALN ŽIVOT JE ZBOG BOLOVA VEOMA OGRANIČEN
*
3
ZBOG BOLOVA NEMAM SKORO NIKAKAV SEKSUALNI ŽIVOT
*
4
BOLOVI SPREČAVAJU ( SVAKI ) SEKSUALNI ŽIVOT
*
5
2.9 SOCIJALNI ŽIVOT
MOJ SOCIJALNI ŽIVOT JE NORMALAN I BOLOVI ZBOG TOGA
NISU JAČI
*
0
(73)
MOJ SOCIJALNI ŽIVOT JE NORMALAN , ALI BOLOVI SE IZ TOG RAZLOGA
POJAČAVAJU
*
1
BOLOVI NEMAJU ZNAČAJAN UTICAJ NA MOJ SOCIJALNI ŽIVOT, OSIM DA
OGRANIČAVAJU INTERESE ZA RAZNE AKTIVNOSTI KAO NA PRIMER SPORT
*
2
BOLOVI OGRANIČAVAJU MOJ SOCIJALNI ŽIVOT I JA VIŠE NE IZLAZIM
TOLIKO ČESTO
*
3
MOJ SOCIJALNI ŽIVOT JE ZBOG BOLOVA OGRANIČAVAJU NA MOJU KUĆU
*
4
ZBOG BOLOVA NEMAM NIKAKAV SOCIJALNI ŽIVOT
*
5
2.10 PUTOVANJA
MOGU SVUDA DA PUTUJEM I BOLOVI SE IZ TOG RAZLOGA NE POGORŠAVAJU
*
0
(73)
MOGU SVUDA DA PUTUJEM ALI SE BOLOVI ZBOG TOGA POJAČAVAJU
*
1
I PORED JAKIH BOLOVA MOGU DUŽE OD 2 SATA BITI NA PUTU
*
2
ZBOG JAKIH BOLOVA MOGU NAJDUŽE DVA SATA BITI NA PUTU
*
3
ZBOG BOLOVA MOGU DA PREDUZMEM SAMO KRATKA I NEOPHODNA PUTOVANJA
DO 30 MIN.
*
4
ZBOG BOLOVA NE IDEM NA PUTOVANJA, OSIM NA LEKARSKI PREGLEDE
*
5
PITANJA O VAŠEM ZDRAVSTVENOM STANJU
3.1 KAKO BISTE OPISALI VAŠE ZDRAVSTVNO STANJE?
ODLIČNO
*
0
(30)
VRLO DOBRO
*
1
DOBRO
*
2
MANJE DOBRO
*
3
LOŠE
*
4
3.2 KAKO BISTE OPISALI VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE U POREDJENJU S PROŠLOM
GODINOM?
TRENUTNO PUNO BOLJE NEGO PRE GODINU DANA
*
0
(31)
TRENUTNO NEŠTO BOLJE NEGO PRE GODINU DANA
*
1
SKORO ISTO KAO PRE GODINU DANA
*
3
TRENUTNO MALO LOŠIJE NEGO PRE GODINU DANA
*
2
TRENUTNO MNOGO LOŠIJE NEGO PRE GODINU DANA
*
3
SLEDI OPIS NEKIH DELATNOSTI, KOJE MOŽDA OBAVLJATE TOKOM JEDNOG
NORMALNOG DANA. DA LI STE ZBOG VAŠEG TRENUTNOG ZDRAVSTVENOG STANJA
OGRANIČENI U ODNOSU NA TE DELATNOSTI. AKO DA, KOLIKO?
MOLIMO VAS, ZAOKRUŽITE PO REDU SAMO JEDAN ODGOVOR.
delatnosti:
DA, VEOMA
DA, UMERENO
NE, UOPŠTE NE
3.3
NAPORNE DELATNOSTI, KAO NA PRIMER BRZO HODANJE, PODIZANJE TEŠKIH
PREDMETA, NAPORAN SPORT
*
1
*
2
*
3
3.4
SREDNJE TEŠKE DELATNOSTI, NA PRIMER POMERANJE STOLA, USISAVANJE,
KUGLANJE , GOLF
*
1
*
2
*
3
3.5
PODIZANJE I NOŠENJE KUPLJENE TORBE
*
1
*
2
*
3
3.6
PENJANJE UZ (VIŠE) STEPENICA
*
1
*
2
*
3
3.7
PENJANJE, JEDAN STEPENIK
*
1
*
2
*
3
3.8
NAGINJANJE, KLEČANJE, SAVIJANJE
*
1
*
2
*
3
3.9
HODATI VIŠE OD 1 KM
*
1
*
2
*
3
3.10
PRELEŽENJE VIŠE ULIČNIH RASKRSNICA PEŠKE
( VIŠE STOTINA METARA )
*
1
*
2
*
3
3.11
PRELEŽENJE JEDNE RASKRSNICE PEŠKE
(100 METARA )
*
1
*
2
*
3
3.12
KUPANJE ILI OBLAČENJE
*
1
*
2
*
3
DA LI STE U POSLEDNJE 4 NEDELJE ZBOG FIZIČKOG ZDRAVLJA IMALI POTEŠKOĆA
PRI SVAKODNEVNIM DELATNOSTIMA NA POSLU ILI KOD KUĆE?
DA
NE
(31)
3.13
NISAM MOGLO TAKO DUGO DA RADIM KAO OBIČNO
*
1
*
2
3.14
URADIO SAM MANJE NEGO ŠTO SAM HTEO
*
1
*
2
3.15
MOGAO SAM DA RADIM SAMO ODREDJENE STVARI
*
1
*
2
3.16
IMAO SAM POTESKOĆA PRI IZVODJENUJU RADOVA (NA PRIMER DA SE
POSEBNO NAPREGENM)
*
1
*
2
DA LI STE U POSLEDNJE 4 NEDELJE ZBOG PSIHIČKIH PROBLEMA IMALI POTEŠKOĆA
PRI SVAKODNEVNIM DELATNOSTIMA NA POSLU ILI KOD KUĆE? (NA PRIMER ZATO
ŠTO STE BILI POTIŠTENI ILI UPLAŠENI) ?
DA
NE
(31)
3.17
NISAM MOGAO RADITI TAKO DUGO KAO INAČE
*
1
*
2
3.18
RADIO SAM MANJE NEGO INAČE
*
1
*
2
3.19
NISAM MOGO RADITI PAZLJIVO KAO INAČE
*
1
*
2
3.20 U KOJOJ MERI SU VAŠE FIZIČKO ZDRAVLJE I PSIHIČKI PROBLEMI
NEGATIVNO UTICALI NA UOBIČAJENE KONTAKTE S ČLANOVIMA PORODICE,
PRIJATELJIMA, KOMŠIJAMA ILI POZNANICIMA U POSLEDNJE 4 NEDELJE?
UOPŠTE NE
*
1
MALO
*
2
UMERENO
*
3
PRILIČNO
*
4
VEOMA
*
5
3.21 KOLIKO JAKI SU BILI VAŠI BOLOVI U POSLEDNJE 4 NEDELJE?
NISAM IMAO/LA BOLOVE
*
1
VEOMA SLABI
*
2
SLABI
*
3
UMERENI
*
4
JAKI
*
5
VEOMA JAKI
*
6
3.22 KOLIKO SU VAS BOLOVI SPREČAVALI PRI OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH
DELATNOSTI KOD KUĆE I NA POSLU
U POSLEDNJIE ČETRI NEDELJE ?
UOPŠTE NE
*
1
(36)
MALO
*
2
UMERENO
*
3
PRILIĆNO
*
4
VEOMA
*
5
U SELEĆEM DELU NAS ZANIMA KAKO STE SE OSEĆALI U POSLEDNJE 4 NEDELJE ?
KOLIKO ČESTO STE U POSLEDNJE 4 NEDELJE BILI…
uvek
najČešĆe
priliČno
Često
ponekad
retko
nikad
3.23
... PUN ODUŠEVLJENjA / ZALETA?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.24
... VEOMA NERVOZAN?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.25
...TAKO POTIŠTEN, DA NIŠTA NIJE
MOGLO DA VAS ORASPOLOŽI ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.26
... MIRAN I OPUŠTEN ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.27
... PUN ENERGIJE ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.28
... OBESHRABREN I TUŽAN ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.29
... IZNEMOGAO ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.30
... SREĆAN ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.31
... UMORAN ?
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
3.32 U KOLIKOJ MERI SU VAŠE FIZIČKO ZDRAVLJE I PSIHIČKI PROBLEMI
NEGATIVNO UTICALI NA UOBIČAJENE KONTAKTE S ČLANOVIMA PORODICE,
PRIJATELJIMA, KOMŠIJAMA ILI POZNANICIMA U POSLEDNJE 4 NEDELJE?
UVEK
*
4
NAJČEŠĆE
*
3
PONEKAD
*
2
RETKO
*
1
NIKAD
*
0
U KOJOJ MERI SE SVAKA OD SLEDEĆIH IZJAVA ODNOSI NA VAS ?
ODGOVARA U POTPUNOSTI
najveĆim delom
odgovara
ne znam
najveĆim
delom ne
odgovara
uopŠte ne
odgovara
3.33
ČINI MI SE DA SE LAKŠE RAZBOLIM NEGO DRUGI
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
3.34
ZDRAV SAM KAO I DRUGI LJUDI KOJE POZNAJEM
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
3.35
OČEKUJEM DA SE MOJE ZDRAVLJE POGORŠA
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
3.36
UŽIVAM U SVOM DOBROM ZDRAVLJU
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
4.1 PRETPOSTAVITE DA VAŠA MAKSIMALNA RADNA SPOSOBNOST IMA VREDNOST OD
10 BODOVA. KOLIKO BODOVA BISTE DALI VAŠOJ SADAŠNJOJ RADNOJ
SPOSOBNOSTI?
Zabeležite Vaš odgovor pomoću X kod odgovarajućeg broja na skali.
*
0
*
1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
POTPUNO NESPOSOBAN ZA RAD
MAKSIMALNA RADNA SPOSOBNOSTI
(59-60 )
4.2 VAŠ POSAO ZAHTEVA PRETEŽNO SLEDEĆE DELATNOSTI:
MENTALNE ( NA PRIMER ZNANJE , KREATIVNOST, ODGOVORNOST,
SPOSOBNOST SARADNJE S DRUGIMA )
*
1
(61)
FIZIČKE ( NA PRIMER SNAGA, ISTRAJNOST, POKRETNOST, SPRETNOST )
*
2
MENTALNE KAO I FIZIČKE
*
3
4.3 KAKO BISTE OCENILI VAŠEU TRENUTNU RADNU SPOSOBNOST U ODNOSU NA
FIZIČKE ZAHTEVE VAŠEG POSLA ?
VEOMA DOBRO
*
0
(62)
PRILIČNO DOBRO
*
1
SREDNJE
*
2
PRILIČNO LOŠE
*
3
VEOMA LOŠE
*
4
4.4 KAKO BISTE OCENILI VAŠEU TRENUTNU RADNU SPOSOBNOSTI U ODNOSU NA
MENTALNE ZAHTEVE VAŠEG RADA ?
VEOMA DOBRO
*
0
(63)
PRILIČNO DOBRO
*
1
SREDNJE
*
2
PRILIČNO LOŠE
*
3
VEOMA LOŠE
*
4
ZAOKRUŽITE NA SLEDEĆOJ LISTI OBOLJENJA ILI POVREDE, KOJE TRENUTNO,
REDOVNO ILI ČESTO IMATE. TAKODJE NAVEDITE DA LI SU TE TEGOBE OD STRANE
LEKARA DIAGNOSTICIRANE ILI LEČENE ?
ZA SVAKU BOLEST MOGU BITI ZAOKRUŽENE DVE MOGUĆNOSTI.
NE
DA
LIČNA
PROCENA
DA
LEKARSKA DIAGNOZA
4.5
PROBLEMI ZBOG RANIJE POVREDE (NA PRIMER POVREDA GLAVE ILI VRATA, TEŠKE
OPEKOTINE)
*
0
*
1
*
2
(64)
4.6
MIŠIĆNO-SKELETALNA OBOLJENJA (NA PRIMER HRONIČNI BOLOVI ZGLOBOVA ILI
MISIĆA, REUMA, IŠIJAS )
*
0
*
1
*
2
(65)
4.7
KARDIO VASKULARNE BOLESTI (NA PRIMER VISOK PRITISAK, BOLOVI GRUDNOG
KOŠA ZA VREME FIZIČKOG NAPORA, INSUFICIJENCIJA (SLABOST) SRCA
*
0
*
1
*
2
(66)
44 4.8
BOLESTI DISAJNIH PUTEVA (NA PRIMER ASTMA, HRONIČNA UPALA DISAJNIH
PUTEVA, EMPHYSEM)
*
0
*
1
*
2
(67)
4.9
PSIHIČKE BOLESTI ( NA PRIMER DEPRESIJA, NAPETOST, FOBIJE , NESANICA)
*
0
*
1
*
2
(68)
4.10
NEUROLOŠKE I SMETNJE U ČULIMA ( NA PRIMER PROBLEMI S ČULOM SLUHA,
VIDA, MIGRENA, EPILEPSIJA)
*
0
*
1
*
2
(69)
4.11
BOLESTI ORGANA ZA VARENJE (NA PRIMER UPALA STOMAČNE SLUZOKOŽE, ČIREVI,
KAMEN U ZUČI, OBOLJENA JETRE ILI ZELUCA, HRONIČAN ZATVOR STOLICE )
*
0
*
1
*
2
(70)
4 4.12
UROGENITALNE BOLESTI ( NA PRIMER OBOLJENJE BUBREGA, UPALA JAJNIKA KOD
ZENA, UPALA PROSTATE KOD MUŠKARACA)
*
0
*
1
*
2
(71)
4.13
KOŽNA OBOLJENJA ( NA PRIMER OSIP NA KOZI, LJUSKAV OSIP NA KOZI)
*
0
*
1
*
2
(72)
4.14
TUMOR ILI RAK
*
0
*
1
*
2
(73)
4.15
OBOLJENA METABOLIZMA ( NA PRIMER GOJAZNOST, PREKOMERNA MRŠAVOST,
BULIMIJA, DIAJABETES, OBOLJENA ŠTITNE ŽLEZDE)
*
0
*
1
*
2
(74)
4.4 4.16
BOLESTI KRVNE SLIKE (NA PRIMER MALOKRVNOST)
*
0
*
1
*
2
(75)
4.17
URODJENA MANA KOJA PROUZROKUJE POREMEĆAJE
*
0
*
1
*
2
(76)
4.18
DRUGE BOLESTI, POREMEĆAJE HRONIČNI BOLOVI, ALERGIJE, PREOSETLJIVOST.
NAVEDITE MOLIM VAS TDETALJNJIJE :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
*
0
*
1
*
2
(77)
4.19 DA LI VAŠA BOLEST ILI POVREDA PREDSTAVLJA PROBLEM / SMETNJU PRI
OBAVLJANJU VAŠE SADAŠNJEG POSLA?
OVDE JE MOGUĆE ZAOKRUZITI VIŠE ODGOVORA
NEMAM NIKAKVIH BOLESTI ILI POVREDA
*
7
NE, MOJA BOLEST ME UOPŠTE NE SPREČAVA ILI OMETA PRI POSLU
*
6
MOGU DA RADIM SVOJ POSAO ALI TO PROUZROKUJE NEKE SIMPTOME
*
5
PONEKAD MORAM DA RADIM SPORIJE ILI DA PROMENIM NAČIN RADA
*
4
ČESTO MORAM DA RADIM SPORIJE ILI DA PROMENIM NAČIN RADA
*
3
ZBOG BOLESTI MOGU DA RADIM SAMO NEPUNO RADNO VREME
*
2
RADNO SAM NESPOSOBAN
*
1
(13)
4.20 KOLIKO CELIH DANA U POSLEDNJIH 12 MESECI NISTE MOGLI DA RADITE
ZBOG ZDRAVSTVENIH PROBLEMA ( BOLEST, PREGLEDI ILI POSETE LEKARU)
NIJEDAN
*
5
(14)
NAJVIŠE 9 DANA
*
4
10 - 24 DANA
*
3
25 - 99 DANA
*
2
100 - 365 DANA
*
1
4.21 DA LI MISLITE DA ĆETE IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA I ZA DVE GODINE
BITI U STANJU DA OBAVLJATE SADAŠNJI POSAO ?
NAJVEROVATNIJE NE
*
2
(15)
MOŽDA
*
1
PRILIČNO SIGURNO
*
0
4.22 DA LI STE PROŠLOG MESECA MOGLI DA UŽIVATE U UOBIČAJENIM DNEVNIM
AKTIVNOSTIMA?
NAJČEŠĆE
*
4
(16)
PRILIČNO ČESTO
*
3
PONEKAD
*
2
RETKO
*
1
NIKAD
*
0
4.23 DA LI STE PROŠLOG MESECA BILI AKTIVNI I DOBRE VOLJE ?
UVEK
*
4
(17)
PRILIČNO ČESTO
*
3
PONEKAD
*
2
RETKO
*
1
NIKAD
*
0
4.24 DA LI STE PROŠLOG MESECA POZITIVNO GLEDALI U BUDUĆNOST ?
UVEK
*
4
(18)
PRILIČNO ČESTO
*
3
PONEKAD
*
2
RETKO
*
1
NIKAD
*
0
SLEDEĆA PITANJA SE ODNOSE NA ZAHTEVE VAŠEG POSLA:
UVEK / SKORO UVEK
ČESTO
PONEKAD
RETKO
NIKAD / SKORO NIKAD
5.1
MORATE LI DA RADITE BRZO?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(59)
5.2
DA LI VAS POSAO DOVODI U EMOCIONALNO NAPETE SITUACIJE ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(60)
5.3
DA LI JE KOLICINA POSLA NESRAZMERNO RASPOREDJENA TAKO DA SE
NAGOMILAVA
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(61)
5.4
DA LI VAŠ POSAO ZAHTEVA OD VAS DA KRIJETE VAŠA OSEĆANJA
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(62)
5.5
KOLIKO ČESTO SE DEŠAVA DA NEMATE DOVOLJNO VREMENA DA OBAVITE SVE
RADNE OBAVEZE
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(63)
5.6
UTIČE LI VAŠ POSAO EMOCIONALNO NA VAS
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(64)
SLEDEĆA PITANJA SE ODNOSE NA UTICAJ I MOGUĆNOSTI RAZVOJA U POSLU KOJI
OBAVLJATE
u
velikojmmeri
u
izvesnojmeri
nešto
MALO
vrlo
malo
5.7
DA LI IMATE VELIKI UTICAJ PRI OBAVLJANJU VAŠEG POSLA?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(65)
5.8
DA LI BISTE VOLELI DA DO PENZIJE OSTANETE NA SADAŠNJEM RADNOM
MESTU?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(66)
5.9
DA LI VAŠ POSAO ZAHTEVA DA PREDUZMETE INICIJATIVU?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(67)
5.10
DA LI IMATE UTICAJ NA KOLIČINU POSLOVA KOJU TREBA DA OBAVITE ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(68)
5.11
DA LI JE VAŠ POSAO ZNAČAJAN ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(69)
5.12
POSTOJI LI MOGUĆNOST DA NA POSLU NAUČITE NEŠTO NOVO
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(70)
5.13
MOŽETE LI DA UTIČETE NA IZBOR POSLOVA KOJI MORATE DA RADITE
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(71)
5.14
DA LI IMATE OSEĆAJ DA JE VAŠ POSAO BITAN?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(72)
5.15
DA LI MOŽETE SAMI DA ODLUČITE KADA PRAVITE PAUZU?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(73)
5.16
DA LI IMATE OSEĆAJ, DA VAŠ POSAO IMA VELIKO LIČNO ZNAČENJE ZA
VAS ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(74)
SLEDEĆA PITANJA SE ODNOSE NA KVALITET VAŠIH PREDPOSTAVLJENH ,
SOCIJALNU PODRŠKU I KOMUNIKACIJU NA RADNOM MESTU?
UVEK/
SKORO UVEK
ČESTO
=====
PONEKAD
=======
RETKO
NIKAD/ SKORO NIKAD
5.17
KOLIKO ČESTO DOBIJATE POMOĆ OD VAŠEG DIREKTNOG PRETPOSTAVLJENOG?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(48)
5.18
KOLIKO ČESTO DOBIJATE POMOĆ I PODRŠKU OD VAŠIH KOLEGA ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(49)
5.19
KOLIKO ČESTO RAZGOVARATE S VAŠIM PRETPOSTAVLJENIM O TOME KAKO DOBRO
RADITE VAŠ POSAO?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(50)
5.20
KOLIKO ČESTO RAZGOVARATE S VAŠIM KOLEGAMA O TOME KAKO DOBRO RADITE VAŠ
POSAO?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(51)
DA, JAKO
DA
MALO
====
NE MNOGO
VEOMA MALO
5.21
DA LI JE SARADNJA SA VAŠIM KOLEGIMA DOBRA?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(52)
5.22
DOBIJATE LI SVE NEOPHODNE INFORMACIJE KAKO BISTE DOBRO OBAVLJALI VAŠ
POSAO?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(53)
5.23
U KOJOJ MERI BISTE REKLI DA SU VAŠI DIREKTNO PRETPOSTAVJENI SPOSOBNI
DA DOBRO PLANIRAJU RAD ?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(54)
5.24
DA LI STE NA RADNOM MESTU PRAVOVREMENO INFORMISANI NA PRIMER O VAŽNIM
ODLUKAMA, PROMENAMA ILI PLANOVIMA ZA BUDUĆNOST?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(55)
5.25
U KOJOJ MERI BISTE REKLI DA SU VAŠI DIREKTNO PRETPOSTAVJENI SPOSOBNI
DA DOBRO REŠAVJU
KONFLIKTE?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(56)
5.26
OSEĆATE LI SE NA RADNOM MESTU KAO DEO ZAJEDNICE?
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(57)
BRINE LI VAS SLEDEĆE:
DA
==
NE
==
5.27
DA OSTANETE BEZ POSLA ?
*
1
*
0
(58)
5.28
DA NOVA TEHNOLOGIJA MOŽE DA UGROZI VAŠE RADNO MESTO (NAPRAVI
SUVIŠNIM) ?
*
1
*
0
(59)
5.29
DA BI ZA VAS BILO TEŠKO DA NADJETE DRUGI POSAO U SLUCAJU DA
IZGUBITE SADAŠNJI ?
*
1
*
0
(60)
5.30
DA BISTE MOGLI BITI PREMEŠTENI NA DRUGO RADNO MESTO I PROTIV
VAŠE VOLJE ?
*
1
*
0
(61)
SLEDEĆI DEO SE ODNOSI NA VAŠ POSAO UOPŠTENO. KOLIKO STE ZADOVOLJNI SA:
vrlo
nezadovoljan
nezadovoljan
zadovoljan
vrlo
zadovoljan
5.31
VAŠIM POSLOVNIM IZGLEDIMA U BUDUĆNOST ?
*
0
*
1
*
2
*
3
(27)
5.32
FIZIČKIM USLOVIMA RADA?
*
0
*
1
*
2
*
3
(28)
5.33
NAČINOM, NA KOJI SU VAŠE SPOSOBNOSTI ISKORIŠĆENE
*
0
*
1
*
2
*
3
(29)
5.34
SA VAŠIM POSLOM UOPŠTE, KADA SAGLEDATE SVE FAKTORE?
*
0
*
1
*
2
*
3
(30)
5.35 KAKO BISTE UOPŠTENO OPISALI VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE ?
LOŠE
*
0
(31)
U REDU
*
1
DOBRO
*
2
VEOMA DOBRO
*
3
ODLIČNO
*
4
SLEDEĆA PITANJA SE ODNOSE NA VAŠE PSIHIČKO STANJE I RASPOLOŽENJE U
POSLEDNJIE 4 NEDELJE:
UVEK
PRETEŽNO
PRILIČNO ČESTO
PONEKAD
RETKO
NIKAD
5.36
DA LI STE BILI NERVOZNI ?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(32)
5.37
TAKO POTIŠTENI, DA NIŠTA NIJE
MOGLO DA VAS ORASPOLOŽI ?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(33)
5.38
DA LI STE BILI MIRNI I ZADOVOLJNI?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(34)
5.39
DA LI STE BILI OBESHRABRENI I UTUČENI?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(35)
5.40
DA LI STE BILI SREĆNI?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(36)
SLEDEĆA PITANJA SE ODNOSE NA VAŠU VITALNOST I NA VAŠE RASPOŽENJE U
POSLEDNJIE 4 NEDELJE:
UVEK
====
PRETEŽNO
PRILIČNO ČESTO
PONEKAD
RETKO
NIKAD
5.41
DA LI STE BILI PUNI POLETA I ELANA?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(37)
5.42
DA LI STE IMALI ENERGIJE?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(38)
5.43
DA LI STE BILI ISCRPLJENI?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(39)
5.44
DA LI STE BILI UMORNI?
*
5
*
4
*
3
*
2
*
1
*
0
(40)
5.45 DA LI PUŠITE ?
DA, PUŠIM SVAKOG DANA
*
1
(31)
DA, PUŠIM PONEKAD
*
2
NE, PRESTAO SAM DA PUŠIM U POSLEDNJIH 12 MESECI
*
3
NE, POSLEDNJIH 12 MESECI NISAM PUŠIO
*
4
NE, NISAM NIKADA PUŠIO
*
5
U SLEDEĆEM DELU SU NAVEDENE IZJAVE O BOLOVIMA U LEDJIIMA, KOJE SU DALI
DRUGI PACIJENTI. ZAOKRUŽITE, MOLIMO VAS, ZA SVAKU IZJAVU JEDAN BROJ
IZMEDJU 0 I 6 KOJI NAJBOLJE ODRAŽAVA, KOLIKO KOJA DELATNOST UTIČE ILI
BI UTICALA NA BOLOVE U LEDJIMA.
UOPŠTE NIJE TACNO
NESIGURNO
TAČNO JE
6.1
MOJI BOLOVI U LEDJIMA SU NASTALI ZBOG FIZIČKIH AKTIVNOSTI
0
1
2
3
4
5
6
6.2
FIZIČKE AKTIVNOSTI POJAČAVAJU MOJE BOLOVE
0
1
2
3
4
5
6
6.3
FIZIČKE AKTIVNOSTI MOGU DA ŠTETE MOJIM LEDJIMA
0
1
2
3
4
5
6
6.4
NE BIH TREBAO/LA DA OBAVLJAM FIZIČKE AKTIVNOSTI KOJE ŠTETE MOJIM
LEDJIMA
0
1
2
3
4
5
6
6.5
NE MOGU DA OBAVLJAM FIZIČKE AKTIVNOSTI KOJE ŠTETE MOJIM LEDJIMA
0
1
2
3
4
5
6
6.6
MOJI BOLOVI SU PROUZROKOVANI MOJIM POSLOM ILI POVREDOM NA POSLU
0
1
2
3
4
5
6
6.7
ZBOG MOG POSLA BOLOVI POSTAJU JAČI
0
1
2
3
4
5
6
6.8
MISLIM DA BIH IPAK IMAO PRAVA NA ODŠTETU ZBOG MOJIH BOLOVA
0
1
2
3
4
5
6
6.9
MOJ POSAO JE PRETEŽAK ZA MENE
0
1
2
3
4
5
6
6.10
MOJ POSAO POJAČAVA MOJE BOLOVE ILI ĆE IH POJAČAVATI
0
1
2
3
4
5
6
6.11
MOJ POSAO BI MOGAO ŠKODITI MOJIM LEDJIMA
0
1
2
3
4
5
6
6.12
SA TRENUTNIM BOLOVIMA JA U STVARI NE BIH TREBAO DA RADIM SVOJ SADAŠNJI
POSAO
0
1
2
3
4
5
6
6.13
SA TRENUTNIM BOLOVIMA JA NE MOGU DA RADIM SVOJ
SADAŠNJI POSAO
0
1
2
3
4
5
6
6.14
DOK MOJI BOLOVI NISU MEDICINISKI TRETIRANI NE MOGU DA RADIM SADAŠNJI
POSAO
0
1
2
3
4
5
6
6.15
NE VERUJEM DA ĆU SE U SLEDEĆIH TRI MESECA VRATITI NA SVOJ STARI POSAO
0
1
2
3
4
5
6
6.16
NEVERUJEM DA ĆU IKAD BITI U STANJU DA OPET RADIM
MOJ SADAŠNJI POSAO
0
1
2
3
4
5
6
SVAKI ČOVEK IMA JEDNOM U ŽIVOTU BOLOVE. TO NA PRIMER MOGU BITI BOLOVI
GLAVE, ZUBA, ZGLOBOVA ILI BOLOVI MIŠIĆA. LJUDI SU TAKODJE ČESTO
IZLOŽENI SITUACIJAMA KOJE PROUZROKUJU BOLOVE KAO NA PRIMER BOLESTI,
POVREDE, LEČENJE ZUBA ILI OPERACIJE. NAS ZANIMAJU VAŠA OSEĆANJA I
MISLI ZA VREME BOLOVA. SLEDECIH 13 RECENICA OPISUJU RAZLIČITA OSEĆANJA
I MISLI, KOJE MOGU DA SE POJAVE PRI BOLOVIMA. MOLIMO VAS, ZAOKRUŽITE
NA SLEDEĆOJ SKALI, KOLIKO NAVEDENE MISLI I OSEĆANJA ODGOVARAJU VAŠEM
STANJU KADA IMATE BOLOVE. .
KAD IMAM BOLOVE, PREOKUPIRAN SAM SLEDEĆIM MISLIMA…
UOPSTE NE ODGOARA
PRE NE ODGOVARA
POLA-
POLA
PRE ODGOV-ARA
SASVIM ODGO-VARA
7.1.
STALNO SE BRINEM, DA LI ĆE BOLOVI IKADA PRESTATI
0
1
2
3
4
7.2.
MISLIM, DA VIŠE NE MOGU
0
1
2
3
4
7.3.
OVO STANJE JE UŽASNO, I MISLIM DA NIKAD NEĆE BITI
BOLJE.
0
1
2
3
4
7.4.
OVO STANJE JE UŽASNO I PRETI DA ME
SAVLADA
0
1
2
3
4
7.5.
IMAM OSEĆAJ, DA VIŠE NE MOGU IZDRŽATI
0
1
2
3
4
7.6.
PLAŠIM SE, DA BOLOVI NE POSTANU JOŠ JAČI
0
1
2
3
4
7.7.
STALNO MISLIM NA DRUGE SITUACIJE, U KOJIMA SAM IMAO BOLOVE
0
1
2
3
4
7.8.
ŽELIM OČAJNIČKI, DA BOLOVI PRODJU
0
1
2
3
4
7.9.
NE MOGU DA PRESTANEM DA MISLIM NA BOLOVE
0
1
2
3
4
7.10.
STALNO MISLIM NA TO KAKO ME JAKO BOLI
0
1
2
3
4
7.11.
STALNO MISLIM NA TO KOLIKO ŽELIM DA BOLOVI PRESTANU
0
1
2
3
4
7.12.
NE MOGU NIŠTA DA URADIM KAKO BI UBLAŽIO BOLOVE
0
1
2
3
4
7.13.
PLAŠIM SE DA BOLOVI UKAZUJU NA NEŠTO LOŠE
0
1
2
3
4
Pitanja o Vašem psihičkom stanju
Poznato je da su telesne bolesti i psihičko stanje često medjusobno
povezane. Sledeća pitanja se izričito odnose na Vaše opšte psihičko
stanje. Molimo Vas, odgovorite na svako pitanje onako kako je bilo
vase stanje u prošloj nedelji. Zaokružite, molimo Vas, po pitanju samo
jedan odgovor I ne izostavite nijedno pitanje. Nemojte predugo
razmišljati, nego izaberite odgovor koji Vam se u prvi mah učini
najprihvatljivijim.
najčešće
često
s vremena na vreme / ponekad
uopšte ne
8.1
Osećam se napeto ili previše razdrazen
*
4
*
3
*
2
*
1
skoro uvek
vrlo često
ponekad
uopšte ne
8.2
Osećam se ograničen/usporen u svojim aktivnostima
*
4
*
3
*
2
*
1
sasvim tačno
ne sasvim kao ranije
samo još malo
jedva ili nikako
8.3
Danas ne mogu da se radujem kao nekada / pre
*
4
*
3
*
2
*
1
uopšte ne
ponekad
prilicno često
veoma često
8.4
Ponekad imam neugodan osećaj straha u predelu stomaka
*
4
*
3
*
2
*
1
da, veoma
da, ali ne baš toliko
nešto, ali se zbog toga ne brinem
uopšte ne
8.5
Obuzima me bojažljiv predosećaj da bi se moglo dogoditi nešto strašno
*
4
*
3
*
2
*
1
da, sasvim je tačno
ne brinem tako za to, kako bih trebao
moguće je da premalo brinem za to
brinem za to kao uvek
8.6
Izgubio sam interesovanje za svoj izgled
*
4
*
3
*
2
*
1
da, kao uvek
ne baš toliko
u medjuvremenu mnogo manje
uopšte ne
8.7
Mogu da se smejem i gedam na svet sa lepše strane
*
4
*
3
*
2
*
1
da, zaista
pretežno
ne uvek
uopšte ne
8.8
Nemam mira i moram uvek biti u pokretu
*
4
*
3
*
2
*
1
veliki deo vremena
prilično često
s vremena na vremene, ali ne
često
samo ponekad / nikad
8.9
Prolaze mi uznemiravajuće milsli kroz glavu
*
4
*
3
*
2
*
1
da, veoma
manje nego ranije
mnogo manje nego ranije
jedva ili nikako
8.10
Gledam s radošću u budućnost
*
4
*
3
*
2
*
1
uopšte ne
retko
ponekad
najčesće
8.11
Osećam se srećno
*
4
*
3
*
2
*
1
da, zaista veoma često
prilično često
ne tako često
uopšte ne
8.12
Odjednom me obuzme panika
*
4
*
3
*
2
*
1
da, naravno
obično da
ne često
uopšte ne
8.13
Mogu udobno sedeti i opustiti se
*
4
*
3
*
2
*
1
uopšte ne
ponekad
pre retko
veoma retko
8.14
Mogu da se radujem dobroj knjizi, emisji na radiju ili televiziji
*
4
*
3
*
2
*
1
Molimo navedite, koje izjave najbolje opisuju vaše današnje
zdravstveno stanje, tako što ćete zaokružiti jedan kvadratić u svakoj
grupi pitanja.
9.1 Pokretljivost / Mobilnost
Nemam nikakvih problema pri hodanju
*
0
Imam nešto problema pri hodanju
*
1
prikovan sam za krevet
*
2
9.2 Briga se o sebi samom
Nemam nikakvih problema da se briem sam o sebi
*
0
Imam nešto problema pri kupanju / pranju i oblačenju
*
1
Nisam u stanju da se kupam / perem ili oblačim
*
2
9.3 Svakodnevne delatnosti (na primer: posao, fakultet, kućni poslovi,
porodične ili aktivnosti u slobodno vreme)
Nemam poteskoća pri obavljanu svakodnevnih delatnosti
*
0
Imam malo teškoća pri obavljanju svakodnevnih delatnosti
*
1
Nisam u stanju da obavljam svoje svakodnevne delatnosti
*
2
9.4 Bolovi / telesne tegobe
Nemam bolove ili tegobe
*
0
Imam umerene bolove ili tegobe
*
1
Imam ekstremne bolove ili tegobe
*
2
9.5 Strah / potištenost
Nemam strahove i nisam deprimiran
*
0
Umereno sam plašljiv ili deprimiran
*
1
Ekstremno sam plašljiv ili deprimiran
*
2
6.
Kada uporedim moje današnje zdravstveno stanje sa onim u tokom
prošlih 12 meseci onda je moje današnje zdravstveno stanje
Bolje
*
0
Sve u svemu skoro isto
*
1
Gore
*
2
9.7
Kako bismo vam pomogli pri proceni vašeg opšteg zdravstvenog stanja,
nacrtali smo skalu sličnu jednom termometru. Najbolje moguće
zdravstveno stanje po tome odgovara cifri „100“, najgore moguće
zdravstveno stanje odgova cifri „0“. Sada bismo vas zamolili da na
ovoj skali obeležite koliko je dobro ili loše vaše današnje
zdravstveno stanje, po vašoj ličnoj proceni. Molimo vas spojite
kvdratić (vaše zdravstveno stanje) s tačkom na skali koja najbolje
odražava vaše današnje zdravstveno stanje.


UPITNI LIST ZA BOLOVE I PROBLEME U PREDELU VRATA
MOLIMO VAS, ZAOKRUŽITE NA LINIJI MESTO KOJE NAJBOLJE OPISUJE VAŠE
BOLOVE. MOGUĆI ODGOVORI SU OD “NIMALO BOLOVA” PA DO “NEPODNOSLJIVI
BOLOVI”
10.1. KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI DANAS?

BEZ IMALO NEPODNOŠLJIVI
BOLOVA BOLOVI
10.2 KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI U PROSEKU?

BEZ IMALO NEPODNOŠLJIVI
BOLOVA BOLOVI
10.3 KOLIKO SU JAKI VAŠI NAJJAČI BOLOVI?

BEZ IMALO NEPODNOŠLJIVI
BOLOVA BOLOVI
10.4 DA LI VAM JE ZBOG BOLOVA NARUŠEN SAN?

UOPSTE NIJE NARUŠEN ZBOG BOLOVA NE MOGU
DA SPAVAM
10.5 KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI KADA STOJITE?

BEZ IMALO NEPODNOŠLJIVI
BOLOVA BOLOVI
10.6 KOLIKO SU JAKI VAŠI BOLOVI PRI HODANJU?

BEZ IMALO NEPODNOŠLJIVI
BOLOVA BOLOVI
10.7 DA LI SE VAŠI BOLOVI POGORŠAJU DOK UPRAVLJATE VOZILOM ILI DOK STE
SUVOZAČ?

NIKAKVO POGORŠANJE ZBOG BOLOVA NE MOGU NITI DA UPRAVLJAM VOZILOM NITI
DA BUDEM
VOŽEN
10.8 DA LI BOLOVI NEGATVNO UTIČU NA VAŠE SOCIJALNE AKTIVNOST?

UOPŠTE VEOMA UTIČU
NE UTIČU
10.9 DA LI BOLOVI UTIČU NA VAŠE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU?

UOPŠTE VEOMA UTIČU
NE UTIČU
10.10. DA LI BOLOVI UTIČU NA OBAVLJANJE VAŠEG POSLA’

UOPŠTE NE MOGU DA RADIM
NE UTIČU ZBOG BOLOVA
10.11. DA LI BOLOVI UTIČU NA TELESNU NEGU (OBLAČENJE, KUPANJE,
UZIMANJE OBROKA )?

UOPŠTE ¨ VEOMA UTIČU
NE UTIČU
10.12. DA LI BOLOVI UTIČU NA VAŠE LIČNE KONTAKTE (PORODICA,
PRIJATELJI, SEKS, ITD.)?

UOPŠTE ¨ VEOMA UTIČU
NE UTIČU
10.13. KAKO SU SE VAŠE MISLI / PREDSTAVE O BUDUĆNOSTI PROMENILE ZBOG
BOLOVA (OPTIMISTIČNO / DEPRESIVNO / BEZNADEŽNO) ?

OPTIMISTIČNO DEPRESIVNO /
BEZNADEŽNO
10.14. DA LI VAS BOLOVI UTIČU NA VAŠE RASPOLOŽENJE?

UOPŠTE VEOMA UTIČU
NE UTIČU
10.15. DA LI BOLOVI UTIČU NA VAŠU KONCENTRACIJU?

UOPŠTE VEOMA UTIIČU
NE UTIČU
16.
DA LI MOŽETE DA POKREĆETE VRAT ?

DA U POTPUNOSTI UOPŠTE NE
17.
IMATE LI PROBLEMA PRI OKRETANJU GLAVE?

UOPŠTE NEMAM NE MOGU DA
POTEŠKOĆA OKRENEM GLAVU
10.18. IMATE LI PROBLEMA DA GLEDATE PREMA GORE ILI PREMA DOLE?

UOPŠTE NEMAM NEMOGUĆE
POTEŠKOĆA
19.
IMATE LI PROBLEMA KADA OBAVLJATE POSLOVE PRI KOJIMA MORATE DA
RADITE SA RUKAMA IZNAD GLAVE( NA PRIMER DA PROMENITE SIJALICU,
DA KREČITE PLAFON ITD.)?

UOPŠTE NEMAM NEMOGUĆE
POTEŠKOĆA
 OVE POSLOVE NIKAD NE OBAVLJAM, TAKO DA S TIME NEMAM POTEŠKOĆA
10.20. DA LI VAM LEKOVI POMAŽU PROTIV BOLOVA ?

DA, NEMAM BOLOVA UOPŠTE NE POMAŽU
1

 • EXPRESIONES ALGEBRÁICAS LA TIRA Y LA MÁQUINA DE OPERACIÓN
 • IUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS
 • ÁREA DE FOMENTO Y EMPLEO FERIA IS COMING! DEL
 • HOW TO PREPARE FOR A NEW TERM IN BANNER
 • CHAPTER 2 SURVEY AND MARKING SECTION 2101 1970 POHNPEI
 • PORADNIE ODWYKOWE NA ŚLĄSKU NIE RADZISZ SOBIE? MASZ PROBLEM
 • ATTACHMENT G SPECIFIC WEBSITE CHARACTERISTICS ADMINISTRATIVEGENERAL PRIVACY STATEMENT
 • I EDICIÓN DE LOS PREMIOS “SÚPERINOCENTES” 2011 BASES LEGALES
 • 6 APPENDIX METHODS FOR THE CALCULATION OF RIGID BODY
 • ARIES WORKING PAPER 012010 SOCIAL PARTNERSHIPS FOR GOVERNANCE AND
 • SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR “PATRIMONIAL ECONOMIC VOTING AND ASSET VALUE
 • EL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA TINDRÀ LA SEVA PRIMERA
 • COMS COORDINATE LOCALIZATION ROBERT KLINE PHD MAYO CLINIC ROCHESTER
 • 1 NAME OF OFFICER OR EMPLOYEE LAST FIRST
 • PAG 194198 NUEVO RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS
 • 8 CALIFORNIA 4H REPORT FOR PRIMARY MEMBERS MANUAL &
 • ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL AUSENCIA DE
 • LIST OF FRENCH FOUNDATIONS (NON RESEARCH) USTH – DRI
 • CHAPTER 8 ELEVATION SOP THIS SOP ADDRESSES TWO LIKELY
 • BEING A DAD YOU CAN INTERACT WELL WITH
 • FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DA08262 BEFORE THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
 • CURRICULUM VITA PERSONAL DATA NAME DR ASSEL ANWER IBRAHEM
 • 2017 ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY VENDOR SERVICE AGENCY FUNDING
 • SIGHET JEWS PART 2 POLITICAL ACTIVITY THIS LIST IS
 • HURKOA FUNDAZIOAREN ARRASATEKO EGOITZAREN INAUGURAZIOA DATA 2009KO OTSAILAREN
 • MBRICHART TRABAJOS DE ILUSTRACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS (NÚMERO DE
 • THE STRESS OF BEING UNDER THREAT FOR PEOPLE
 • DYREKTOR GENERALNY POSZUKUJE KANDYDATEKKANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA PRAWNEGO DS
 • 1 INTRODUCTION IN MANY PRESSURE VESSEL FILLING OPERATIONS THE
 • UNIVERSIDAD DE OVIEDO GERENCIA IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE