tóm tắt vụ việc hai công ty tnhh long việt và công ty trường thịnh (việt nam) đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cùng một loại sản p

Tóm tắt vụ việc
Hai công ty TNHH Long Việt và Công ty Trường Thịnh (Việt Nam) đều
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cùng một loại sản phẩm.
Công ty Long Việt sản xuất các sản phẩm có tên thương mại là Climax
và Superlite, đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và các tiêu
chuẩn chất lượng theo quy định.
Công ty Trường Thịnh (Việt Nam) sản xuất các sản phẩm có tên thương
mại là LiteMax, Sinder và BeatGain, đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
và các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
Công ty Long Việt đâm đơn khiếu nại công ty Trường Thịnh (Việt Nam) về
hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh để ngăn cản việc tham gia thị
trường của những đối thủ cạnh tranh mới, trong đó có công ty Long Việt
là hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 6 điều 13 của Luật Cạnh
tranh Việt Nam. Trong đơn, công ty Long Việt đưa ra những lý lẽ và căn
cứ chứng minh cho đơn khiếu nại của mình, cụ thể như sau :
1. Về hành vi của bên bị khiếu nại (công ty Trường Thịnh (Việt Nam))
ngăn cản việc tham gia thị trường của đối thủ cạnh tranh mới :
Theo khiếu nại của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại đã ký kết nhiều hợp
đồng độc quyền bán và tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và
tiếp thị các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain với các
nhà phân phối. Trong các hợp đồng này có một số chi tiết như sau :
+ Bên bị khiếu nại sẽ tài trợ cho các nhà phân phối một khoản tiền
nhất định tùy theo quy mô kinh doanh của nhà phân phối.
+ Đổi lại, các nhà phân phối có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận
lợi để hỗ trợ bên bị khiếu nại trong việc tiêu thụ và thực hiện các
hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị cho các sản phẩm có nhãn
hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain. Đồng thời, các nhà phân phối phải
cam kết không được bán và làm quảng cáo, khuyến mãi hoặc tiếp thị cho
bất kỳ một nhãn hiệu sản phẩm cùng loại nào khác.
Tuy nhiên, các nhà phân phối được phép bán thêm hai sản phẩm nhãn hiệu
Nordicalite và BestStrive nhưng chỉ được phép bán mà không được tiến
hành hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị. Về điểm này, bên khiếu
nại cung cấp thêm thông tin là hai sản phẩm nhãn hiệu Nordicalite và
BestStrive này đều thuộc dòng sản phẩm trung cấp trong khi các nhãn
hiệu Climax, Superlite, LiteMax, Sinder và BeatGain đều thuộc dòng sản
phẩm cao cấp. Vì vậy, việc bên bị khiếu nại cho phép các đối tác phân
phối của mình được bán thêm các sản phẩm nhãn hiệu Nordicalite và
BestStrive sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự tiêu thụ các sản
phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain của bên bị khiếu nại.
+ Các hợp đồng này thường có thời hạn 1 năm, có thể được gia hạn khi
có văn bản thỏa thuận giữa bên bị khiếu nại và các nhà phân phối. Hợp
đồng này có thể được chấm dứt trước hạn nếu hai bên cùng đồng ý bằng
văn bản. Nhưng nếu việc chấm dứt trước hạn đó là do các nhà phân phối
đơn phương tiến hành thì các nhà phân phối này phải có trách nhiệm
hoàn trả toàn bộ chi phí mà họ đã nhận được từ bên bị khiếu nại.
+ Đồng thời, trong các hợp đồng gần đây, bên bị khiếu nại yêu cầu các
nhà phân phối phải cam kết bảo mật tuyệt đối toàn bộ thông tin, nội
dung, giá trị của hợp đồng ký với bên bị khiếu nại.
+ Theo kết quả điều tra và tập hợp số liệu của bên khiếu nại tại thị
trường địa lý liên quan đến vụ việc cạnh tranh này, thì 35% số nhà
phân phối loại 1 trên tổng số 1.300 nhà phân phối loại 1 được khảo sát
và 89% số nhà phân phối loại 2 trên tổng số 300 nhà phân phối loại 2
được khảo sát có ký hợp đồng độc quyền loại trên với bên bị khiếu nại.
Bên khiếu nại cung cấp các bằng chứng là bản phô tô một số hợp đồng
độc quyền giữa bên bị khiếu nại và các nhà phân phối và các kết quả
khảo sát thị trường do bên khiếu nại tiến hành.
2. Về thị trường liên quan :
2.1. Thị trường sản phẩm liên quan :
Căn cứ vào giá cả, đặc tính và mục đích sử dụng trong đó giá cả được
xem là tiêu chí quan trọng nhất thì thị trường đối với loại sản phẩm
này có thể được chia thành 03 phân đoạn thị trường nhỏ : thị trường
sản phẩm cao cấp, thị trường sản phẩm trung cấp và thị trường sản phẩm
bình dân.
Đối với thị trường sản phẩm cao cấp, khách hàng cuối cùng là
những người có thu nhập cao và ổn định và các sản phẩm được bán trên
phạm vi cả nước. Các sản phẩm nhãn hiệu Climax và Superlite của bên
khiếu nại và nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain của bên bị khiếu
nại thuộc dòng sản phẩm cao cấp.
Theo phân tích của bên khiếu nại thì thị trường sản phẩm liên quan đến
vụ việc cạnh tranh là dòng sản phẩm cao cấp.
2.2 Thị trường địa lý liên quan :
Theo phân tích của bên khiếu nại, thị trường địa lý liên quan
là thị trường từ tỉnh Quảng Bình trở vào miền Nam, với các
căn cứ để chứng minh khẳng định này như sau:
+ Thứ nhất, căn cứ vào địa điểm nhà máy và chi phí vận
chuyển. Hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm này thường được
đặt tại phía Nam (T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận) và ở
phía Bắc (Hà Nội và các tỉnh lân cận).
+ Thứ hai, các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain
được sản xuất bởi 02 công ty : (1) công ty Trường Thịnh (Việt Nam)
(là doanh nghiệp liên doanh giữa công ty nước ngoài KingLite
chiếm 60% vốn và công ty Thương mại và Dịch vụ Nam Sài Gòn có trụ
sở tại T.P Hồ Chí Minh chiếm 40% vốn), và (2) công ty Thương
mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội mới thành lập được 4 năm có trụ sở tại
Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn của công ty nước ngoài KingLite
dưới hình thức công ty TNHH. Theo tài liệu do bên khiếu nại cung
cấp, chính đại diện của công ty nước ngoài KingLite đã khẳng
định là thị trường Việt Nam được chia làm 02 thị trường nhỏ
: công ty Trường Thịnh (Việt Nam) hoạt động trên thị trường phía
Nam (từ tỉnh Quảng Bình trở vào) còn công ty Thương mại và Dịch
vụ Bắc Hà Nội hoạt động trên thị trường phía Bắc (từ tỉnh Hà
Tĩnh trở ra).
+ Thứ ba, theo tài liệu do bên khiếu nại cung cấp, các chương
trình khuyến mãi sản các phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và
BeatGain của bên bị khiếu nại và công ty Thương mại và Dịch vụ Bắc
Hà Nội đều xác định thị trường là các tỉnh phía Nam từ tỉnh
Quảng Bình trở vào và các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở
ra.
Từ các phân tích trên về thị trường sản phẩm liên quan và
thị trường địa lý liên quan, bên khiếu nại cho rằng thị trường
liên quan trong vụ việc cạnh tranh này là : dòng sản phẩm cao
cấp từ tỉnh Quảng Bình trở vào các tỉnh phía Nam.
3. Về thị phần của bên bị khiếu nại trên thị trường liên quan:
3.1. Về thị phần :
Về điểm này, bên khiếu nại cung cấp một số thông tin (có kèm theo bằng
chứng là các tài liệu có liên quan) như sau :
+ Theo các báo cáo cũng như nhiều tài liệu nghiên cứu, các sản phẩm
nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain (của cả bên bị khiếu nại và công
ty Thương mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội) chiếm khoảng 85% thị phần trên
thị trường dòng sản phẩm cao cấp tính trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
+ Còn theo số liệu do bên khiếu nại cung cấp thì các sản phẩm nhãn
hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain chiếm 96% khối lượng được tiêu thụ ở
miền Bắc, 71% khối lượng ở miền Trung và 91% khối lượng ở miền Nam.
Còn nếu chia theo thị trường là từ tỉnh Quảng Bình trở vào các tỉnh
phía Nam thì thị phần của bên bị khiếu nại vào khoảng 90%, một con số
lớn hơn nhiều so với mức thị phần 30% theo quy định của Luật Cạnh
tranh Việt Nam.
Như vậy, căn cứ vào khoản 1, điều 11 của Luật Cạnh tranh Việt Nam, bên
khiếu nại khẳng định bên bị khiếu nại là doanh nghiệp có vị trí thống
lĩnh trên thị trường liên quan.
Đồng thời, bên khiếu nại còn phân tích thêm rằng ngay cả khi coi thị
trường địa lý liên quan là thị trường cả nước thì khẳng định trên vẫn
không đổi vì các lý lẽ sau:
+ Căn cứ vào khối lượng sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain
do bên bị khiếu nại sản xuất được tiêu thụ trên cả 03 miền thì thị
phần đối với các sản phẩm này trên phạm vi cả nước là khoảng 80%.
+ Như đã phân tích ở trên, mặc dù các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax,
Sinder và BeatGain là do 02 công ty sản xuất là bên bị khiếu nại và
công ty Thương mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội nhưng thực chất cả hai công
ty này đều bị chi phối bởi công ty nước ngoài KingLite vì công ty này
chiếm nắm giữ tới 60% vốn trong công ty bị khiếu nại và 100% vốn của
công ty Thương mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội. Hành vi của bên bị khiếu nại
thông qua việc ký các hợp đồng độc quyền bán và và tổ chức các hoạt
động quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax,
Sinder và BeatGain với các nhà phân phối là nhằm mục đích ngăn cản
việc tham gia thị trường dòng sản phẩm cao cấp của các đối thủ cạnh
mới sản xuất các sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm nhãn hiệu
LiteMax, Sinder và BeatGain nói chung chứ không phân biệt là cạnh
tranh giữa các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain do bên
bị khiếu nại sản xuất với các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và
BeatGain do công ty Thương mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội sản xuất. Do vậy
có thể xem hai doanh nghiệp này là một. Khi đó, theo như số liệu ở
trên, khối lượng sản phẩm liên quan do hai công ty này sản xuất chiếm
khoảng 85% thị phần trên thị trường cả nước, do đó cũng là nhóm doanh
nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường do tổng thị phần cao hơn nhiều
so với ngưỡng 50% theo quy định tại khoản 2, điều 11 Luật Cạnh tranh
Việt Nam.
3.2 Khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường
liên quan:
Ngoài ra bên khiếu nại còn lập luận rằng bên cạnh việc bên bị khiếu
nại có thị phần rất cao trên thị trường liên quan như phân tích ở
trên, công ty này còn có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng
kể trên thị trường liên quan, cụ thể :
+ Bên bị khiếu nại có năng lực tài chính là rất lớn, liên tục tăng vốn
để tăng công suất, cụ thể : bên bị khiếu nại được thành lập với
số vốn ban đầu là 50 triệu USD, sau khoảng 10 năm hoạt động
số vốn đầu tư được tăng lên thành 100 triệu USD, sau đó 4 năm
do đã sản xuất hết công suất nên bên bị khiếu nại lại tăng vốn
lên thêm đạt mức 150 triệu USD.
+ Công ty mẹ của bên bị khiếu nại là công ty nước ngoài KingLite cũng
là một doanh nghiệp rất lớn với mức vốn là hơn 800 triệu USD, tổng tài
sản lên đến 1.200 triệu đô la, còn giá trị thị trường (market
capitalisation) vào năm 2004 là gần 2.000 triệu USD. Do vậy công ty bị
khiếu nại có sự hỗ trợ mạnh mẽ và dồi dào về mặt tài chính, công nghệ
từ công ty mẹ
+ Năng lực công nghệ, quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp : LiteMax, Sinder và BeatGain là 03 nhãn hiệu hàng đầu
không chỉ trong khu vực châu Á mà đã có chỗ đứng vững chắc trên thị
trường thế giới. Do vậy bên bị khiếu nại có rất nhiều thuận lợi khi
hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
+ Bên bị khiếu nại có một mạng lưới phân phối rộng khắp và mạnh mẽ sau
15 phát triển, cộng thêm sự ra đời và phát triển của công ty Thương
mại và Dịch vụ Bắc Hà Nội cũng đã góp phần củng cố và tăng cường mạng
lưới phân phối này.
4. Hậu quả của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của bên
bị khiếu nại đối với việc gia nhập thị trường của bên khiếu nại:
Các sản phẩm nhãn hiệu Climax và SuperLite của bên khiếu nại thuộc
dòng sản phẩm cao cấp, được sản xuất tại nhà máy của bên khiếu nại tại
một tỉnh phía Nam và được chính thức đưa ra thị trường vào tháng
12/2003. Căn cứ vào các tiêu chí xác định thị trường sản phẩm liên
quan thì các sản phẩm nhãn hiệu Climax và SuperLite của bên khiếu nại
thuộc cùng một thị trường với các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder
và BeatGain của bên bị khiếu nại.
Trong bối cảnh người tiêu dùng đã quá quen với nhãn hiệu LiteMax,
Sinder và BeatGain của bên bị khiếu nại, bên khiếu nại đã nỗ lực rất
lớn trong việc quảng cáo các sản phẩm nhãn hiệu Climax và SuperLite
của mình trên nhiều phương tiện truyền thông cũng như tài trợ cho các
hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa, vv. Trong năm 2004, bên khiếu nại
đã chi khoảng 2 triệu USD để quảng cáo và khuyếch trương sản phẩm của
mình và là một trong mười sản phẩm được đầu tư quảng cáo nhiều nhất
trong năm 2004.
Tuy nhiên hoạt động quảng cáo của bên khiếu nại cũng như mọi nỗ lực
gia nhập thị trường đều không thể mang lại kết quả tương xứng. Tổng
lượng sản phẩm bán ra của bên khiếu nại trong năm 2004 chỉ đạt khoảng
0,6% tổng lượng sản phẩm được bán ra trên thị trường dòng sản phẩm cao
cấp này.
Theo bên khiếu nại, lý do các hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm
có hiệu quả thấp như vậy là vì mặc dù người tiêu dùng nhìn thấy, đọc
thấy và nghe thấy các sản phẩm nhãn hiệu Climax và SuperLite nhưng rất
khó để có được các sản phẩm này. Bởi vì bên bị khiếu nại đã ký kết hợp
đồng độc quyền bán và tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và
tiếp thị các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain với hầu
hết các nhà phân phối trên thị trường và bên khiếu nại không thể tiếp
cận được với các nhà phân phối này.
Trước hành vi này của bên bị khiếu nại, bên khiếu nại đã cố gắng mở
các điểm phân phối bán lẻ nhưng không đạt hiệu quả kinh doanh vì chi
phí quá lớn. Những nhà phân phối còn lại bên khiếu nại có thể đưa được
sản phẩm vào thì phải tài trợ một khoản tiền rất cao nhưng hầu hết các
địa điểm này thường lại bán được số lượng sản phẩm rất thấp.
5. Kết luận và đề nghị của bên khiếu nại :
Qua các trình bày ở trên, bên khiếu nại cho rằng hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh thị trường thông qua việc ký kết hàng loạt hợp đồng độc
quyền bán và tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị
các sản phẩm nhãn hiệu LiteMax, Sinder và BeatGain với các nhà phân
phối của bên bị khiếu nại đã ngăn cản nghiêm trọng việc tham gia thị
trường của bên khiếu nại cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên
khiếu nại và đối với quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Bên khiếu nại cho rằng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
như vậy của bên bị khiếu nại là hành vi phải bị cấm theo quy định tại
khoản 6, điều 13 Luật Cạnh tranh Việt Nam và đề nghị Cục Quản lý cạnh
tranh, Bộ Thương mại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết
định điều tra, chuyển hồ sở cho Hội đồng cạnh tranh để xử lý vụ việc
cạnh tranh này.
Yêu cầu : Hãy phân tích các thông tin, dữ liệu được cung cấp để kết
luận xem công ty Trường Thịnh (Việt Nam) có vi phạm Luật Cạnh tranh
của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay không và đưa ra các
căn cứ, lý lẽ chứng minh cho kết luận đó

 • SHARED PARENTAL LEAVE – NOTICE TO CANCELVARY LEAVE MNCT
 • A LLEGATO E CONDIZIONI OPERATIVE MINIME LA BANCA DEVE
 • 1 CALCULAR “ ” SI LA DIVISIÓN ES
 • Facultad de Periodismo y Comunicación Social (unlp) Cátedra Comunicación
 • CONVENIO DE CONEXIÓN (PARTE IVA) OBJETO PLIEGO DE CONDICIONES
 • GENERAL ENQUIRIES ON THE FORM SHOULD BE MADE TO
 • DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TELSİZ
 • DATUM 17022012 ZAPISNIK 3 REDNE SEJE ODBORA KS BEGUNJE
 • BASES DE LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN LA VENTA
 • Balwyn Health Care 4 Belmore Road Balwyn 3103 (t)
 • B I L J E Š K E ZA
 • DISTRICT MANAGER I DISTRICT MANAGER – (NOT A MEMBER
 • GK43012021ABYL OKRESOWY – ZMODYFIKOWANY PLAN KONTROLI PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA
 • FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
 • SERVICE DES ADMISSIONS ET DES ETUDES BUREAU DES STAGES
 • 2 INFORMAL DOCUMENT NO  (42ND
 • 9 THE CITY OF MANY FACES KEYNOTE ADDRESS BY
 • HVIDRA RH GLAVNI ODBOR PREDSJEDNIŠTVO GALOVIĆEVA 10 ZAGREB UR
 • PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA
 • F296 ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA EJECUTIVA ALEGANDO
 • [NOMBRE DEL PROYECTO] ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA
 • SNPS IN THE REGULATORY SUBUNIT OF CALCINEURIN ARE ASSOCIATED
 • R ECOMMENDED PRACTICES IMPROVING PRACTICES FOR YOUNG CHILDREN WITH
 • ANEXO ( CAP 031416 Y 19 ) 3
 • PROCURADOR HARÁ NOTIFICACIONES (VER ÚLTIMO OTROSÍ) PROCURADOR HARÁ NOTIFICACIONES
 • USING THE TREATMENT OF MILD HYPERTENSION STUDY (TOMHS) DATA
 • EJERCICIO AEROBICO EL EJERCICIO AERÓBICO ES UNA DISCIPLINA DEPORTIVA
 • BIBLIOGRAPHIES ANCIENT RELIGIONS INCLUDING MESOPOTAMIAN EGYPTIAN HEBREW CHRISTIANITY GRAECOROMAN
 • KARVINA DISTRICT FACT SHEETS ENTERPRISES UPDATED ON JANUARY
 • THE SECRETARY THE FRIENDS OF ST PAUL’S CATHEDRAL THE