załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr xxxix/395/09 z dnia 18.12.2009 r. 1. plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2010 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej nr XXXIX/395/09
z dnia 18.12.2009 r.
1. Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na 2010 r.
w zł
Rozdział
Nazwa sołectwa
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan
1
2
3
4
5
6
Razem
Będźmierowice
15 858
15 858
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
8 008
8 008
Utrzymanie przystanków PKS
5 500
5 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
2 350
2 350
Razem
Gotelp
22 401
22 401
01008
Naprawa przepustów i melioracje
1 000
1 000
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
17 250
17 250
Utrzymanie przystanków
800
800
75412
Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie
posiadających własnych obiektów
1 000
1 000
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
851
851
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
1 500
1 500
Razem
Gutowiec
3 653
11 500
15 153
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
2 000
2 000
Modernizacja dróg
- Budowa nawierzchni ulicy
Dworcowej - kontynuacja
8 000
8 000
Budowa wiaty przystankowej
- Wiata przystankowa na peronie dworca kolejowego
3 500
3 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
- Organizacja imprez sołeckich (kulturalno-rekreacyjnych)
1 653
1 653
Razem
Krzyż
20 015
20 015
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
17 500
17 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
1 015
1 015
Finansowanie utrzymania i wyposażenie obiektów służących realizacji
zdań statutowych jednostek pomocniczych
1 500
1 500
Razem
Kurcze
12 677
12 677
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
9 500
9 500
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
277
277
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
700
700
Finansowanie utrzymania i wyposażenie obiektów służących realizacji
zdań statutowych jednostek pomocniczych
- Utrzymanie świetlicy sołeckiej w Kurczem
1 000
1 000
92605
Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych
obiektów sportowych
- Remont, bieżące utrzymanie terenu pod boisko
1 200
1 200
Razem
Klaskawa
11 291
11 291
60016
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie
7 000
7 000
Utrzymanie przystanków PKS
1 000
1 000
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
291
291
92105
Finansowanie utrzymania i wyposażenie obiektów służących realizacji
zdań statutowych jednostek pomocniczych
3 000
3 000
Razem
Lipki
18 970
18 970
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
11 070
11 070
Utrzymanie przystanków PKS
400
400
75412
Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie
posiadających własnych obiektów
4 000
4 000
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
500
500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
3 000
3 000
Razem
Łubna
11 700
11 700
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
9 200
9 200
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
1 000
1 000
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
1 500
1 500
Razem
Łąg-Kolonia
16 607
16 607
01008
Naprawa przepustów i melioracje
700
700
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
13 600
13 600
92105
Finansowanie utrzymania i wyposażenie obiektów służących realizacji
zdań statutowych jednostek pomocniczych
- Utrzymanie świetlicy
887
887
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
- Udział i organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych
1 420
1 420
Razem
Łąg
22 719
22 719
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
11 706
11 706
Utrzymanie przystanków PKS
313
313
63095
Zagospodarowanie turystyczne sołectwa
600
600
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
2 000
2 000
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
2 800
2 800
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
3 500
3 500
92605
Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych
obiektów sportowych
- Utrzymanie obiektów sportowych
1 000
1 000
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
800
800
Razem
Mokre
10 950
10 950
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
8 650
8 650
Utrzymanie przystanków PKS
300
300
75412
Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie
posiadających własnych obiektów
- Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrem
1 000
1 000
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
100
100
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
600
600
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
300
300
Razem
Malachin
17 766
17 766
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
14 500
14 500
Utrzymanie przystanków PKS
300
300
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
2 966
2 966
Razem
Odry
18 152
18 152
01008
Naprawa przepustów i melioracje
5 000
5 000
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
8 500
8 500
Utrzymanie przystanków PKS
500
500
75412
Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie
posiadających własnych obiektów
- Dofinansowanie utrzymania świetlicy przy OSP
652
652
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
1 500
1 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
1 800
1 800
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
200
200
Razem
Rytel
22 719
22 719
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
10 983
10 983
Utrzymanie przystanków PKS
236
236
63095
Zagospodarowanie turystyczne sołectwa
500
500
Współorganizowanie imprez turystycznych
1 000
1 000
90003
Utrzymanie czystości w sołectwie
4 000
4 000
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
5 500
5 500
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
500
500
Razem
Wieck
8 111
8 111
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
- Zimowe utrzymanie dróg Zawada, Klonia, Wieck
3 906
3 906
75412
Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie
posiadających własnych obiektów
- Dokończenie zabudowy polbrukiem placu przed remizą, świetlicą w
Wiecku
2 105
2 105
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
- Remont placu zabaw w miejscowości Wieck
500
500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
1 600
1 600
Razem
Zapędowo
14 017
14 017
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
10 767
10 767
63095
Współorganizowanie imprez turystycznych
350
350
92105
Finansowanie utrzymania i wyposażenie obiektów służących realizacji
zdań statutowych jednostek pomoc.
600
600
Współorganizowanie imprez kulturalnych
2 300
2 300
Razem
Złotowo
15 719
7 000
22 719
01008
Naprawa przepustów i melioracje
1 000
1 000
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
13 500
13 500
Utrzymanie przystanków PKS
250
250
Budowa chodników
7 000
7 000
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
969
969
Ogółem
X
X
263 325
18 500
281 825
2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2010r.
w zł
Rozdział
Nazwa sołectwa
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan
1
2
3
4
5
6
Razem
Łąg
10 223
10 223
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
10 223
10 223
Razem
Mokre
1 279
1 279
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
1 279
1 279
Razem
Rytel
3 417
35 068
38 485
60016
Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
2 017
2 017
Budowa chodników
35 068
35 068
75818
Rezerwa
1 400
1 400
Razem
Złotowo
2 408
2 408
60016
Budowa chodników
2 408
2 408
Razem
Osiedle Nr 1
3 335
19 384
22 719
60016
Budowa chodników
19 384
75818
Rezerwa
1 135
1 135
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
1 500
1 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
500
500
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
200
200
Razem
Osiedle Nr 2
3 500
19 219
22 719
60016
Utrzymanie przystanków PKS
500
500
Budowa chodników
18 219
18 129
75818
Rezerwa
1 000
1 000
90015
Budowa nowych punktów świetlnych
1 000
1 000
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
1 500
1 500
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
300
300
92605
Współorganizowanie imprez sportowych
200
200
Razem
Osiedle Nr 3
1 719
21 000
22 719
60016
Budowa chodników
21 000
21 000
75818
Rezerwa
1 100
1 100
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
619
619
Razem
Osiedle Nr 4
2 435
20 284
22 719
60016
Utrzymanie przystanków PKS
300
300
Budowa chodników
20 284
20 284
75818
Rezerwa
1 135
1 135
90095
Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
400
400
92105
Współorganizowanie imprez kulturalnych
600
600
Ogółem
X
X
25 908
117 363
143 271

 • IONIC AND COVALENT PROPERTIES LAB IN THIS LAB YOU
 • ENTITATEA PUBLICĂ ………… DEPARTAMENTUL (DIRECŢIA) … PROCEDURĂ DE SISTEM
 • 19 DIANE VAUGHAN CURRICULUM VITAE JANUARY 2021 DEPARTMENT
 • STATE OF ARKANSAS 0 0 DEPARTMENT OF FINANCE AND
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT357831064 BIOLOGY UNIT 5 CELL SPECIALIZATION AND HOMEOSTASIS (DRAFT
 • 2010年度学院研究成果 SCIE论文 WANG YJ (WANG YAJUN) QI FC (QI
 • ORAL ENTERAL NUTRITION PRODUCTS FOR CLIENTS 20 YEARS OF
 • ¿Y AHORA QUÉ? ESTA FUE LA PREGUNTA QUE QUEDÓ
 • LAST NAME FIRST NAME EMAIL YEAR BALDWIN JEN JENNIFERBALDWINTUFTSEDU
 • INTRODUCCIÓN | 15 INTRODUCCIÓN EN ESTA COMPILACIÓN SE
 • REMOVAL OF PYRROLIDONE CARBOXYLIC ACID WITH PYROGLUTAMATE AMINOPEPTIDASE TREATMENT
 • NATIONAL GEOGRAPHIC JUNE 2010 SAFE HOUSES THE EARTHQUAKE IN
 • ACCEPTED BY BRITISH J OBSTETRIC AND GYNAECOLOGY (APRIL 2009)
 • A TEXTOVÁ ČÁST STUDIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST –
 • PROFESIONALNE ORGANIZACIJE – PRAVA I OBAVEZE LIJEČNIKA KRITIČKI OSVRT
 • LIST OF HOTELS NEARER TO CONFERENCE VENUE ( HOTEL
 • ARROZ NEGRO CON CALAMARES Y CAMARONES SANTIAGO BARRIOS (SEMANA)
 • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
 • 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROJEKT „NA ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU
 • BOLNICAKOMPLEKSNI SUSTAV MENTOR ALEKSANDAR DŽAKULA PRIPREMILI JULIJA JAIĆ I
 • GEOGRAFÍA – QUINTO DE PRIMARIA AMIGUITO OBSERVA ATENTAMENTE EL
 • (DECRETO 22012 DE 10 DE ENERO DE 2012 JUNTA
 • HOME ENERGY RESOURCE SHEET COMPILED BY CLEAN WATER ACTION
 • GENERADOR DE EXÁMENES TEMA 4 POLINOMIOS MATEMÁTICAS APLICADAS A
 • PRIPOROČENA METODOLOGIJA PRERAČUNAVANJA STATISTIČNIH ČASOVNIH VRST OB PREHODU NA
 • 45 EXPERIMENT VI STATIC EQUILIBRIUM OF RIGID BODIES TORQUES
 • CONCIERTO MANA Y ALEJANDRO SAENZ HARD ROCK PUNTA
 • SUDDEN LOSS OF CONSCIOUSNESS (SYNCOPE) AND SUDDEN DEATH IN
 • ОБРАЗАЦ 5 ССУ 2021 ПАКЕТ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ
 • UCL EDUCATION & INFORMATION SUPPORT DIVISION INFORMATION SYSTEMS WORD