rejestr domów pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 20

Rejestr domów pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego
Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1507, ze zm.) ogłaszam rejestr domów pomocy społecznej na terenie
województwa lubelskiego.
Lp.
Nazwa domu
Adres, tel., fax,
e-mail
NIP
Regon
Typ domu
Podmiot prowadzący
Dyrektor
Ilość
miejsc
Data wpisu do
rejestru
Rodzaj
zezwolenia/ data uzyskania zezwolenia
Data
wykreślenia
z rejestru
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Dom Pomocy Społecznej „Senior”
w Różance
Różanka ul. Parkowa 14,
22-200 Włodawa
tel./fax (82) 571-81-16
www.senior.com.pl
[email protected]
565-10-
24-122
001089226
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Powiat Włodawski
Andrzej
Lis
201
08.01.01
Na czas nieokreślony/22.12.08
dom dla kobiet i mężczyzn
dla osób w podeszłym wieku – 150 miejsc, dla osób przewlekle
somatycznie chorych – 51 miejsc
2
Dom Pomocy Społecznej
w Nowinach
22-105 Okszów
tel./fax (82) 569-07-89
[email protected]
563-10-44-185
110200350
dla osób w podeszłym wieku, dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie, osób przewlekle somatycznie chorych
Powiat Chełmski
Marcin Kopciewicz
211
10.01.01
Na czas nieokreślony/18.06.10
dom dla kobiet i mężczyzn
dla osób w podeszłym wieku
– 64 miejsc, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 115
miejsc, dla osób przewlekle somatycznie chorych - 32
3
Dom Pomocy Społecznej
w Chojnie Nowym
Chojno Nowe Pierwsze 118
22-130 Siedliszcze
tel./fax ( 82) 570-20-11
[email protected]
563-18-06-896
110085468
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Chełmski
Ewa Oszust
47
10.01.01
Na czas nieokreślony/.30.12.10
dom dla kobiet i mężczyzn
4
Dom Pomocy Społecznej
w Kaniem
22-171 Kanie
tel./fax (82) 566-24-04
[email protected]
564-12-72-462
000296673
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Chełmski
Elżbieta Florczak
48
10.01.01
Na czas nieokreślony/29.12.10
dom dla kobiet i mężczyzn
5
Dom Pomocy Społecznej
w Lubartowie
ul. Lubelska 119
21-100 Lubartów
tel./fax (81) 855-24-85
[email protected]
714-13-50-013
430408159
dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Lubartowski
Ryszard
Jezior
30
26.01.01
Warunkowe
31.10.2004
dom dla kobiet
6
Dom Pomocy Społecznej
w Samoklęskach
21-132 Kamionka
tel./fax (81) 852-94-15 852-94-06
[email protected]
714-10-51-902
000296450
dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Lubartowski
Bernarda
Osiak
58
26.01.01
Warunkowe
31.10.2004
dom dla mężczyzn.
7
Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej
w Leopoldowie
ul. Księdza Drozdowskiego 37,
08-500 Ryki
tel./fax (81) 865-06-23
[email protected]
716-22-25-537
430094643
dla osób w
podeszłym wieku
oraz dla osób
przewlekle
somatycznie chorych
Powiat Rycki
Justyna
Szabłowska
55
07.02.01
Na czas nieokreślony/11.03.09
dom dla kobiet i mężczyzn
8
Dom Pomocy Społecznej
w Krzesimowie
21-007 Mełgiew
tel. (81) 467-05-41
fax (81) 467-05-41 w. 15
[email protected]
713-19-15-732
000296035
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Świdnicki
Anna Wójcik
58
19.02.01
Na czas nieokreślony/28.02.11
dom dla mężczyzn
9
Dom Pomocy Społecznej
w Zamościu
ul. Żdanowska 3
22-400 Zamość
tel. (84) 639 35 51
fax 638 72 52
Filia Domu – Zamość
ul. Radziecka 7
[email protected]
992-184-22-45
006229040-00047
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
ul. Racławicka 14
02-601 Warszawa
tel. (22) 845-30-21
fax 845-18-50
na zlecenie Miasta Zamość
s. Teresa Patrzek
52
19.02.01
Na czas nieokreślony/
28.01.08
dom dla dziewcząt i kobiet
10
Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja
w Kocku
ul. T. Kościuszki 1
21-150 Kock
tel./fax (81) 859-11-25
[email protected]
www.dpskock.pl
714-10-32-537
001099503
dla osób w podeszłym wieku dla osób przewlekle somatycznie chorych
oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Lubartowski
Marta Jakubowska-Dados
80
27.02.01
Na czas nieokreślony/30.01.09
dom dla kobiet i mężczyzn
dla osób w podeszłym wieku – 33 miejsc, dla osób przewlekle
somatycznie chorych – 32 miejsc oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych – 15 miejsc
11
Dom Pomocy Społecznej
w Wygnanowicach
Wygnanowice 40 A
21-065 Rybczewice Drugie
tel. (81) 585-40-63
fax 585-48-09
[email protected]
713-205-79-28
431198698
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Świdnicki
Dorota Zybała
55
27.02.01
Na czas nieokreślony/
15.01.10
dom dla kobiet
12
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja
w Świdniku
ul. Piasecka 240
21-040 Świdnik
tel. (81) 751-57-71/72,
fax (81) 751-57-73
[email protected]
713-227-88-94
431198480
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Świdnicki
p.o. dyrektora
Janusz Kukiełka
140
08.03.01
Na czas nieokreślony/
20.05.09
dom dla mężczyzn
13
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy
z Kalkuty
w Lublinie
ul. B. Głowackiego 26
20-060 Lublin
tel. (81) 466-55-80
fax (81) 466-55-81
[email protected]
Filia Nr 1
ul. Miernicza 10
20-805 Lublin
tel. (81) 466-55-80
fax (81) 466-55-81
[email protected]
712-23-80-645
000294898
dla osób przewlekle somatycznie chorych,
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Miasto Lublin
Jarosław
Zyśk
128
14.03.01
Na czas nieokreślony/
29.01.15
dom dla kobiet i mężczyzn
dla osób przewlekle somatycznie chorych – 109 miejsc, dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie – 19 miejsc
14
Dom Pomocy Społecznej „Betania”
w Lublinie
Al. Kraśnicka 223
20-718 Lublin
tel. (81) 466-55-85
fax 466-55-86
[email protected]
712-19-36-365
000979981
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Miasto Lublin
Grażyna Zabielska
135
14.03.01
Na czas nieokreślony/13.07.09
dom dla kobiet i mężczyzn
15
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
ul. Kosmonautów 78
20-358 Lublin
tel. (81) 466-55-72
fax 4665573
[email protected]
946-11-83-256
430400577
dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Miasto Lublin
Jacek Jabłczyński
100
14.03.01
Na czas nieokreślony/08.04.10
dom dla kobiet i mężczyzn
16
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy
Społecznej w Żułowie
Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn.
tel. (82) 577 55 86
fax (82) 577 52 70
[email protected]
564 10 63 008
007025977-00039
Dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach
ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
tel. (22) 75-23-000
fax (22) 75-23-009
na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego
s. Teresa Borczon
70
26.03.01
Na czas nieokreślony/12.03.10
dom dla kobiet
17
Dom Pomocy Społecznej
w Tyszowcach
ul. Wielka 101
22-630 Tyszowce
tel. (84) 661-92-77
fax 661-92-78 [email protected]; [email protected]
921-101-65-05
950179928
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych
fizycznie
Powiat Tomaszowski
Antoni Wawryca
150
11.04.01
Na czas nieokreślony/25.03.08
dom dla kobiet i mężczyzn
18
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
w Lublinie
ul. Kalinowszczyzna 84
20-201 Lublin
tel. (81) 466-55-90,
(81) 466-55-91
fax (81) 747-90-80
[email protected]
[email protected]
księ[email protected]
[email protected]
946-11-83-233
000965453
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Miasto Lublin
Andrzej Łaba
124
30.03.01
Na czas nieokreślony/11.10.06
dom dla kobiet i mężczyzn
19
Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie
ul. Archidiakońska 7
20-113 Lublin
tel./fax (81) 466-55-55
[email protected]
946-11-83-227
000295099
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Miasto Lublin
Małgorzata Domagała
55
07.05.01
Na czas nieokreślony/22.04.20
dom dla kobiet
20
Dom Pomocy Społecznej
w Popkowicach
Popkowice 1
23-250 Urzędów
tel. (81) 821-31-13
fax (81) 821-31-34
[email protected]
715-15-87-716
431170323
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Powiat Kraśnicki
Mariola Siek
186
07.05.01
Na czas nieokreślony/20.11.07
dom dla kobiet i mężczyzn
21
Dom Pomocy Społecznej św. Józefa
w Woli Gułowskiej
Wola Gułowska 52
21-412 Wola Gułowska
tel./fax (25) 755-02-50
[email protected]
[email protected]
825-17-85-876
04010393800028
dla osób w podeszłym wieku
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu
ul. Poznańska 33,
42-200 Częstochowa
tel. (34) 362-95-81
na zlecenie Powiatu Łukowskiego
s Milena Cieślak
35
07.05.01
Na czas nieokreślony/
09.03.10
dom dla kobiet i mężczyzn
22
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
Łucka 71.
21-100 Lubartów
[email protected]
tel./fax .81 8555577
tel. 509 748 771
7141033175
04000005500100
Dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle i somatycznie chorych
Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej
Królowej Polski, 04-545 Warszawa, ul. Kościuszkowców 85
mgr s. Jolanta Boczkowska
95
05.06.01
Na czas nieokreślony
27.02.2007.
dom dla kobiet
dla osób w podeszłym wieku 47 – miejsc, dla osób przewlekle
somatycznie chorych – 48 miejsc
23
Dom Pomocy Społecznej
w Kiełczewicach
Kiełczewice Maryjskie 86
23-107 Strzyżewice
tel./fax (81) 566-66-03
[email protected]
713-22-52-417
006228508-00075
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Zgromadzenie Sług Jezusa
ul. Sewerynów 8
00-331 Warszawa
tel. (22) 826-97-33
na zlecenie Powiatu Lubelskiego
s. Dorota Frąk
65
08.06.01
Na czas nieokreślony/24.12.07
dom dla dziewcząt i kobiet
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 10 miejsc,
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 55 miejsc
24
Dom Pomocy Społecznej
w Kraśniku
Ul Oboźna 36
23-200 Kraśniku
tel. 81 825 27 21
fax: 81 825 27 27
[email protected]
715 158 62 89
431168970
Dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Powiat Kraśnicki
Katarzyna Skorupa
73
08.06.01
Na czas nieokreślony / 10.03.2009
-
dom dla kobiet i mężczyzn
25
Dom Pomocy Społecznej
w Bończy
Kolonia Bończa 71
22-310 Kraśniczyn
tel./fax (82) 577-41-36
[email protected]
564-10-40-869
000294361
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Krasnostawski
Mariusz Rysak
90
20.06.01
Na czas nieokreślony/29.01.09
dom dla mężczyzn
26
Dom Pomocy Społecznej
w Surhowie
Kolonia Surhów 3
22-310 Kraśniczyn
tel./fax (82) 577-65-92
[email protected]
564-12-88-210
000294556
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Krasnostawski
Monika Łukasik
80
20.06.01
Na czas nieokreślony/08.01.08
dom dla kobiet i mężczyzn
27
Dom Pomocy Społecznej „Dom Pogodnej Starości Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta”
w Kodniu
ul. 1 Maja 30
21-509 Kodeń
tel./fax (83) 375-42-25
[email protected]
537-19-12-755
00122112800286
dla osób w podeszłym wieku
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Kodeńskie
ul. 1 Maja 30
21-509 Kodeń
tel./fax (83) 375-42-25
na zlecenie Powiatu Bialskiego
Wiesław Sulej
26
02.07.01
Na czas nieokreślony/12.01.09
dom dla kobiet
28
Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II
w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1
22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576-32-15
fax (82) 576-10-84
www.dpskrasnystaw.pl
[email protected]
Filie w Ostrowie
Krupskim,
Stężycy Nadwieprzańskiej, Bzowcu
564-16-88-352
000654598
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób przewlekle
somatycznie chorych oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Krasnostawski
Ewa Kowalik
295
16.07.01
Na czas nieokreślony/
31.03.10
dom dla kobiet i mężczyzn
Dom przy ul. Kwiatowej 1 w Krasnymstawie
- 175 miejsc z przeznaczeniem dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
Filia Domu w Ostrowie Krupskim
– 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
Filia Domu w Stężycy Nadwieprzańskiej
– 30 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
Filia Domu w Bzowcu – 55 miejsc dla osób przewlekle psychicznie
chorych
29
Dom Pomocy Społecznej
w Matczynie
Matczyn 4
24-200 Bełżyce
tel./fax (81) 517-22-61
tel. kom. 535 565 211
[email protected]
www.dps.matczyn.pl
717-123-95-79
000293574
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Lubelski
Sławomir Piotrowski
190
09.08.01
Na czas nieokreślony/
26.01.12
dom koedukacyjny: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie (25 miejsc) oraz dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie (165 miejsc)
30
Dom Pomocy Społecznej im.św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
ul.Sanatoryjna 34
22-440 Krasnobród tel. (84) 660-76-85, fax. (84) 660-76-86,
[email protected]
922-12-04-705
000297738
dla osób w podeszłym wieku
i dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Powiat Zamojski
Renata Bartnik
125
14.08.01
Na czas nieokreślony/ 14.09.07
dom dla kobiet i mężczyzn
31
Dom Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim
Majdan Wielki 392
22-440 Krasnobród
tel./fax (84) 660-78-57
(84) 660-78-57
[email protected]
922-17-65-013
950291915
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
Powiat Zamojski
Mariola Gergiel- Bielińska
64
14.08.01
Na czas nieokreślony/29.10.07
dom dla mężczyzn
32
Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami”
w Szczebrzeszynie
ul. Błonie 117
22-460 Szczebrzeszyn
tel./fax (84) 682-16-04
[email protected]
922-12-04-792
000295248
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Zamojski
Aleksandra Gąska
70
12.10.01
Na czas nieokreślony/23.11.09
dom dla kobiet
33
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
Ruskie Piaski 59 22-413 Nielisz
tel .84 6313412
tel/fax 84 6313408
[email protected]
92212404622
001307150
Dla kobiet przewlekle psychicznie chorych
Powiat Zamojski
Waldemar Błahut
59
18.10.01
Na czas nieokreślony 16 czerwiec 2010 r
dom dla kobiet
34
Dom Pomocy Społecznej
w Kalince
Kalinka 12-13
21-205 Jabłoń
tel./fax (83) 356-14-05
[email protected]
539-10-51-109
030010877
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Parczewski
Andrzej Kośmider
96
08.11.01
Na czas nieokreślony/29.11.10
dom dla kobiet i mężczyzn
35
Dom Pomocy Społecznej
w Teodorówce
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
(84) 686 06 44 lub (84) 686 85 33
[email protected]
Filia „Dom Rodzinny”
ul. Zielona 95
23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686-33-69
[email protected]
Filia w Długim Kącie
Długi Kąt –
Osada 5
23-460 Józefów
tel. (84) 687-96-99
[email protected]
918-11-08-851
000294131
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Biłgorajski
Beata Tokarska
195
30.11.01
Na czas nieokreślony/30.12.10
dom dla kobiet i mężczyzn
Teodorówka – 153 miejsca dla kobiet
i mężczyzn oraz dla dzieci i młodzieży.
Filia w Biłgoraju – 12 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie.
Filia w Długim Kącie – 30 miejsc dla osób przewlekle psychicznie
chorych
36
„BARKA” Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim
ul. Wiejska 12
23-300 Janów Lubelski
tel./fax (15) 872-08-24
[email protected]
http://dpsjanow.pl
862-111-15-04
000294131
dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych,
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób
przewlekle psychicznie chorych
Powiat Janowski
Mariola
Surtel
180
04.12.01
Na czas nieokreślony/13.12.06
dom dla kobiet i mężczyzn
37
Dom Pomocy Społecznej
w Kostomłotach
Kostomłoty 10
21-509 Kodeń
(83) 375 51 86/83
(83) 375 51 88 [email protected]
537-10-50-070
792596
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Bialski
Iwona Tarasiuk
48
11.12.01
Na czas nieokreślony/27.01.09
dom dla kobiet i mężczyzn
38
Dom Pomocy Społecznej
w Ryżkach
Ryżki 75
21-400 Łuków
tel./fax (25) 798-28-75
[email protected]
825-104-20-81
000296584
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
przewlekle psychicznie chorych
Powiat Łukowski
Wojciech Pogodziński
110
15.12.01
Na czas nieokreślony/
20.01.12
dom dla kobiet i mężczyzn.
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie –- 85 miejsc, dla
osób przewlekle psychicznie chorych – 25 miejsc
39
Dom Pomocy Społecznej
w Łukowie
ul. W. Broniewskiego 34
21-400 Łuków
tel./fax (25) 798-23-78
[email protected]
825-104-20-75
000916880
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Łukowski
s. Anna
Andrzejuk
31
15.12.01
Na czas nieokreślony/
22.12.10
dom dla chłopców
40
Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
ul. Folwark 20
23-275 Gościeradów
[email protected]
Tel. 15 838 11 47
Fax. 15 838 11 04
715-1587-923
431172813
Dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Powiat Kraśnicki
Elżbieta Spyra
65
20.12.01
Czas nieokreślony/07.01.10
dom koedukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie – 15 miejsc, oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie – 50 miejsc
41
Dom Pomocy Społecznej
w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
tel./fax (83) 343-34-70
[email protected]
www.dpskozula.pl
537-10-75-006
000296331
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych
Powiat Bialski
Anna Skerczyńska
220
20.12.01
Na czas nieokreślony/04.06.09
dom dla kobiet i mężczyzn
dla osób w podeszłym wieku – 70 miejsc, dla osób przewlekle
somatycznie chorych – 80 miejsc, dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie – 20 miejsc, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie – 20 miejsc oraz dla osób przewlekle psychicznie
chorych – 30 miejsc
42
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
tel. (83) 341-41-40
[email protected]
[email protected]
537-19-81-207
030232276
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Bialski
Sylwia Horodecka
115
18.02.02
Na czas nieokreślony/ 30.12.05
dom dla kobiet i mężczyzn
43
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Biłgoraju
ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj
tel./fax (84) 688-03-47
tel. (84) 688-03-48
[email protected]
918-18-92-000
951087944
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Powiat Biłgorajski
Agnieszka Kiesz
80
30.04.02
Na czas nieokreślony/06.10.15
dom dla kobiet i mężczyzn
44
Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej
ul. Dolińskiego 1
20-127 Lublin
tel. (81) 444-41-60
[email protected]
946-23-87-162
43035804200024
dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie
chorych
Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska
na zlecenie Miasta Lublin
ks. Mirosław Wiszniewski
26
20.03.03
Na czas nieokreślony/
15.02.10
dom dla kobiet i mężczyzn
45
Dom Pomocy Społecznej
w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 7
21-110 Ostrów Lubelski
tel./fax (81) 852-14-21
[email protected]
www.dpsostrow.webpark.pl
714-18-87-285
432724887
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Lubartowski
Tadeusz Fituch
100
29.11.04
Na czas nieokreślony/
29.11.04
dom dla kobiet i mężczyzn
46
Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
ul. Ametystowa 22
20-577 Lublin
Tel.: 81 466-55-88, 81 466-55-89
Fax: 81 466-55-88 wew.12
e-mail: [email protected]
strona www: https://www.dpsametystowa.lublin.eu/
BIP: http://www.dpsjp2.bip.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP: /dpsametystowa/SkrytkaESP
712-320-99-42
060628246
dla osób
w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
i somatycznie chorych
Miasto Lublin
Antoni Rudnik
64
15.12.10
Na czas nieokreślony/
15.12.2010
dom dla kobiet i mężczyzn
47
Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
ul. Mickiewicza 1
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 663 42 37 wew. 3
fax 84 663 42 37
[email protected]
921-19-50-536
060188712-00089
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim,
Słowackiego 7 b,
22-600 Tomaszów Lubelski
na zlecenie
Powiatu Tomaszowskiego
Sebastian Kułaj
30
01.06.20
Na czas nieokreślony/
01.06.2020
dom dla kobiet i mężczyzn
48
Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie
ul. Tysiąclecia 154 A, 24-103 Żyrzyn
tel. 81 446 79 94
[email protected]
www.dpszyrzyn.pl
716-26-89-805
431020115
dla osób
w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
i somatycznie chorych
Gmina Żyrzyn
Elżbieta Seredyn
30
16.06.20
Na czas nieokreślony/
dom dla kobiet i mężczyzn
49
Domu Pomocy Społecznej
„Stara Wieś”
Stara Wieś Pierwsza 99
23-110 Bychawa
tel. 692 881 411
[email protected]
www.dpsstarawies.pl
713-31-05-339
384594654
dla osób
w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
i somatycznie chorych
Fundacja „Stara Wieś”.
Stara Wieś Pierwsza 99
23-110 Bychawa
Anna Zabielska
50
19.10.20
Na czas nieokreślony/
dom dla kobiet i mężczyzn
Wg stanu na dzień 10.11.2020 r.
8

 • ANPEFSES HA GANADO LAS ELECCIONES AL COMITÉ DE EMPRESA
 • YALE CLUB OF MADRID DEAR FELLOW YALE CLUB MEMBERS
 • …… ……… …………… ÜYELIĞI ASKIDAN FAALE DÖNEN ÜYE
 • EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA H CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCJI EUROPEJSKIEJ SCENARIUSZ MOŻNA
 • 030772 Nº PROCEDIMIENTO AUTOSHAPE 5 CONSEJERÍA DE FOMENTO D
 • DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOOD AND THE MARINE AN ROINN
 • (1 EMPTY LINE ARIAL 10PT) (1 EMPTY LINE ARIAL
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT3077683 POWERPLUSWATERMARKOBJECT3077681 BKV ZRT CÉG NEVE SZERZŐDÉS SZÁMA ……
 • 33 VEDLEGG TIL SÆRAVTALEN VEDLEGG 1 FORSVARETS PERSONELLTJENESTE (FPT)
 • TC İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERI
 • CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI
 • EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI MEMURSEN KONFEDERASYONU EĞİTİMBİRSEN GENEL MERKEZİ BASIN
 • APPENDICES PARTICIPANT HANDOUTS – A WALL POSTERS – B
 • 30 CANNON STREET LONDON EC4M 6XH ENGLAND INTERNATIONAL PHONE
 • ÁREA INGLÉS “DE PRIMARIA A SECUNDARIA” 1 INTRODUCCIÓN 2
 • URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE KARTA USŁUGI USC04 ZAWARCIE ZWIĄZKU
 • KLASA 3 BKS ROCZNY PLAN PRACY Z WIEDZY O
 • FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA ASIGNATURA QUIMICA ORGANICA SILABO CICLO ACADÉMICO
 • 22 LIST OF PUBLICATIONS HC SIEGMANN 1 D HASENCLEVER
 • TIRE MOUNTING WORKSHEET (WORTH 10 POINTS) NAME ­­­ DATE
 • MBRICHART TRABAJOS DE ILUSTRACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS (NÚMERO DE
 • NA PODLAGI 5 ČLENA ODLOKA O USTANOVITVI SOSVETA ZA
 • BIOGRAPHICAL DATA TALIP BAKIR NAME AND SURNAME TALIP BAKIR
 • ASIGNATURA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ONLINE CÓDIGO CENTRO FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 • TRANSMISSION CAPACITY ACCESS AGREEMENT BETWEEN ……………………… AND ORISSA
 • ……………………………………………… ………………………………… (OZNACZENIE PRACODAWCY WYKONAWCA LUB PODWYKONAWCA) (MIEJSCOWOŚĆ DATA)
 • CURRICULUM VITAE JAMES B HICKS PAGE 14 CURRICULUM VITAE
 • CLARIFICACIÓN DE VALORES DR SALVADOR PEIRÓ I
 • ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE 49000 KRAPINA DR