formularz dla ogłoszeniodawców instytucja: instytut immunologii i terapii doświadczalnej im. ludwika hirszfelda polskiej akademii nauk, la

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Białek Sygnałowych
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: Specjalista biolog/biotechnolog
DYSCYPLINA NAUKOWA: Biotechnologia
DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.08.2017
Okres zatrudnienia 01.09.2017-31.12.2019
SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie białek, FRET, oczyszczanie peptydów
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat na powyższe stanowisko
powinien posiadać kompetencje w zakresie projektowania i prowadzenia
badań proteomicznych
z wykorzystaniem technik fluorescencyjnych (w tym określania
odziaływań dwóch fluoroforów metodą FRET). Powinien również spełniać
następujące wymagania przydatne do realizacji badań wpisujących się w
profil badawczy Laboratorium Białek Sygnałowych IITD:
WYMAGANIA
1.
Ukończone studia magisterskie kierunek: biotechnologia, biochemia
lub biologia.
2.
Doświadczenie w pracy w laboratorium naukowym i znajomość technik
proteomicznych.
3.
Doświadczenie w zakresie projektowania i prowadzenia badań in
vitro
z użyciem nowotworowych linii komórkowych.
4.
Wiedza i doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu badań z
użyciem technik biologii molekularnej, takich jak: izolacja RNA,
Real-Time PCR, Western Blot.
5.
Znajomość programów, takich jak: GraphPad Prism, ImageJ, MS
Office.
6.
Znajomość podstawowych metod statystycznych.
Dokumenty (cv, list motywacyjny, kopia dyplomu) proszę składać
osobiście lub w e-mailu:
dr hab. Jakub Siednienko
e-mail: [email protected]
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.08.2017
Zastrzegamy sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 • K EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS
 • FICHA PARA PROTOCOLO PRELIMINAR DE EPILEPSIA REFRATÁRIA FORMULÁRIO 014
 • LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS DĖL KREDITO ĮSTAIGOMS SKIRTŲ
 • INSPECTIONS OF BOARDING AND RESIDENTIAL PROVISION IN SCHOOLS A
 • FORMULARIO DE ALOJAMIENTO ROGAMOS CUMPLIMENTE EL SIGUIENTE FORMULARIO A
 • IPM IN THE BURLINGAME PARKS DIVISION THE BURLINGAME
 • W WWESCUELAPRIMARIANET CUARTO DE PRIMARIA LOS HOMBRES PRIMITIVOS
 • INFORME RAONAT SOBRE LA IDONEÏTAT DEL MEMBRE PROPOSAT PER
 • ANKIETA PROJEKTU PN POMOC STYPENDIALNA DLA MŁODZIEŻY
 • 27 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ
 • VIRTUAL MAIL SERVER + MAJORDOMO + MHONARC によるメーリングリストの構成 1
 • LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2004 SERI
 • WILLIAM DUNCAN STATE SCHOOL 114 – 136 ALEXANDER
 • FORM P8 HERIOTWATT UNIVERSITY – UNDERGRADUATE PROGRAMME NOTES 1
 • FIRST SEMESTER NURS 180 1 SFL 210 OR PSYCH
 • BEURTEILUNG DER LEHRVERANSTALTUNG …………………………………………… VON ………………………… SEMESTER ……………… VERSTÄNDLICHKEIT
 • SHELTERED HOUSING NEEDS ASSESSMENT WHAT IS A
 • ESTIMADOS AMIGOS LES INFORMO DE LAS SIGUIENTES NOVEDADES DE
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA WZÓR UMOWA NR
 • 15 MAXIMILIAN NUTZ VERSTEHEN DURCH KONTEXTUIERUNG LYRIKINTERPRETATION ALS HISTORISCHE
 • SAMPLE PROGRAM PREPARED BY THE SECTIONS THAT ARE PRINTED
 • LAS BODEGAS PRESENTES EN FENAVIN PODRÁN TRABAJAR EN SU
 • 4210 FEDERAL REGISTER VOL 72 NO 19
 • ATMOSPHERIC APPLICATIONS NASA REMOTE SENSING TUTORIAL HTTPRSTGSFCNASAGOVSECT14SECT141HTML METEOROLOGY OCEANOGRAPHY
 • PAGE 78 CURRICULUM VITAE JOEY P GRANGER PHD PERSONAL
 • 30TH ANNIVERSARY OF THE OECD PRIVACY GUIDELINES REMARKS BY
 • OBRAZEC 1 (PROŠNJA ZA POTRDITEV IZBRANEGA PROGRAMA MENTORIRANJA INALI
 • УДК 6213 ВА ДУРЕЕВ КТН ДОЦЕНТ НУГЗУ УЧЕТ МОДЕЛИ
 • O RECOGNITION OF OUR ( MINISTRY NAME) LAY PASTORAL
 • ‘ RESPONSIBLE PERSON OR PERSON HAVING CONTROL OF THE