strona 7/7. prośba do zbigniewa ziobry łupki/wybory: bejda, wojda, puzyna biuro poselskie posła zbigniewa ziobro ul. łobzowska 35/5

Strona 7/7. Prośba do Zbigniewa Ziobry Łupki/Wybory: Bejda, Wojda,
Puzyna
Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Ziobro
ul. Łobzowska 35/5
31-139 Kraków
tel./fax. (12) 634 52 23
European Parliament
Bât. Willy Brandt, 02M083
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel. : +32 (0)2 28 47699
Faks : +32 (0)2 28 4969
Teresa Wojda, Maria Bejda
Łowicz os. Kostka12/9
99-400 Łowicz
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Tel. 501 149 020
Sonntag, 26 Dezember 2021
Szanowny Wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości, Pośle do Parlamentu
Europejskiego
Zwracamy się w imieniu tysięcy zdesperowanych , wystraszonych i
oszukiwanych mieszkańców terenów objętych koncesjami na rozpoznawanie
i poszukiwanie ropy i gazu ziemnego o dogłębne przeanalizowanie
załączonych naszych materiałów oraz podjęcie działań w naszej obronie
a tym samym w obronie interesu narodowego Polaków w Polsce.
Błagamy Pana o zaskarżenie ustawy prawo geologiczne i górnicze,
ponieważ nasz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest ignorowany,
a ustawa wchodzi w życie już od 1 stycznia 2012 roku.
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
Ustawa ta narusza nasze konstytucyjne prawa i jest jednocześnie
pogwałceniem konwencji oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności
prawa unijnego.
Ze względu na niebezpieczną dla ludzi i środowiska technologię
wydobywania gazu łupkowego poprzez szczelinowanie hydrauliczne,
prosimy o przemyślenie własnego stanowiska i włączenie się na forum
Parlamentu Europejskiego do grona przeciwników tej technologii.
Metoda ta zużywa i zatruwa zasoby wody pitnej i użytkowej. Poziom wody
gruntowej spada, gdyż eksploatacja złoża gazu wymaga olbrzymich ilości
wody. Chemikalia stosowane podczas szczelinowania hydraulicznego są w
EU nielegalne
http://bejda.blogspot.com/2011/09/nielegalne-nie-jest-postepowe.html
Duża gęstość zaludnienia , najmniejsze zasoby wody pitnej i użytkowej
na świecie ( drugie po Egipcie), wysoka produkcja rolna i obszary
objęte ochroną przyrody, a także atrakcyjność turystyczna naszego
kraju przemawiają zdecydowanie przeciwko ekspansywnej eksploatacji
naszych bogactw naturalnych.
Nie chcemy być rugowani z Ojczystej Ziemi i okradani przez obce
koncerny wydobywcze. Te koncerny mają nasze bogactwa prawie za darmo i
nie muszą płacić odszkodowań ani nie ciąży na nich obowiązek
rekultywacji. Oddanie naszego terytorium we władanie obcych koncernów
wydobywczych to wprowadzenie neokolonializmu w Polsce bez żadnych praw
dla tubylców!
Nie chcemy być ofiarami strategicznym zagrywek Stanów Zjednoczonych
dla zniszczenia gospodarczego Rosji, patrz
http://iddd.de/Frac2.htm#sepy
Nie jesteśmy żadnymi agentami Gazpromu, jak próbują nas oskarżać
zwolennicy wydobywania gazu ziemnego.
Walczymy o nasze prawo do życia w kraju naszych ojców.
Walczymy zjednani i pod przewodnictwem powołanego
I Konwentu Narodowego Polski
Komunikat nadzwyczajny nr 1/5/11/2011
Źródło
http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/11/06/i-konwent-narodowy-polski/
Środowiska Narodowe zaczynają się organizować i działać! Zróbmy u nas
to samo co Orban na Węgrzech
Szerzy się w Polsce antypolonizm, a nas Polaków miłujących Ojczyznę
nazywa się faszystami.http://bejda.blogspot.com/2011/11/dosc-antypolonizmu-w-polsce-niechaj.html
Jesteśmy w pełni świadomi, że faktyczne rządy w Polsce przejęły siły
wrogie narodowi polskiemu, a prawo stanowione jest pod dyktando
obcych.
Ostatnie wybory parlamentarne zostały sfałszowane, co doskonale
udokumentował mgr inż. Krzysztof Puzyna, więcej na blogu>
http://umtsno.com lub bezpośrednio pod
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html
Odrzucenie skargi wyborczej nastąpiło z jakiś powodów czysto
formalnych (protest pozostawiono bez dalszego biegu) pomimo poparcia
treści protestu przez:
- informatyków,
- Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej "ARKA" -
Protest Arka z załącznikiem, plik oryginalny, .pdf, 1,13 MB
http://iddd.de/PKW/2011protestArkaGdansk.pdf
- Solidarni 2010
http://solidarni2010.pl/n,1545,8,uczciwe-wybory-nie-wiadomo-byla-awaria.html
- czytelników Nowego Ekranu:
http://idb.nowyekran.pl/post/31534,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka
- czytelników salonu24:
http://iddd.salon24.pl/358328,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka
Świadczy to o tym, że będziemy mieli do czynienia z nielegalnym rządem
czyli z zamachem stanu!
Zaproszenie niemieckich bojówek z Berlina do prowokowania krwawych
zajść podczas Marszu Niepodległości 11.11.11 w Warszawie, włącznie z
podpalaniem samochodów ma odwrócić uwagę medialną od skandalu
oddalenia wszystkich protestów wyborczych i legalizacji oszustwa
wyborczego!
Więcej informacji na iddd.de oraz na bejda.iddd.de.
Maria Bejda, Teresa Wojda, Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Załączniki:
Wyjaśnienia do protestu
Wyjaśnienia do protestu złożonego w SN 17 października 2011 r.
przeciwko ważności wyborów do Sejmu oraz do Senatu przeprowadzonych w
dniu 9 października 2011 r.
Urna wyborcza z "30 512 850" głosami ani nie była kontrolowana ani nie
była zabezpieczona!
22.10.2011, Krzysztof Puzyna, także na blogu
http://umtsno.com
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html
plik oryginalny, 724 kB Wyjaśnienia dowodów do protestu wyborczego z
17.10.2011 r.
http://iddd.de/PKW/MojezaprzeczenianaPKW3.doc
Głosy w wyborach 2011 były przetwarzane w aplikacji internetowej firmy
Dituel, ale ani w ustawach ani w Kodeksie Wyborczym ani w uchwałach
PKW nie ma uregulowań jak czuwać i jak kontrolować centralną bazę
danych, czyli centralną urnę wyborczą, gdzie zostały zebrane wszystkie
30 milionów oddanych głosów. Nie ma przepisów do ochrony tej
centralnej urny wyborczej, czyli nie ma przepisów do precyzyjnej
kontroli serwerów PKW. Kontrolę serwerów PKW pozostawiono firmie Atman
oraz firmie Dituel!!. Każda okręgowa urna wyborcza była lepiej
kontrolowana niż wirtualna baza danych będąca źródłem danych,
przetwarzanych przez aplikację DituelEP jako wyniki wyborów.
Wirtualna baza danych znajdowała się fizycznie w pomieszczeniach firmy
Atman ATM S.A., której posiadaczami jest kapitał z Kolumbii.

Awaria strony pkw.gov.pl jest znakiem włamania do domeny PKW, można ją
porównać z włamaniem do domu przez wybitą szybę w oknie. Bandyci
weszli do mieszkania, znaleźli sejf, go otworzyli i podmienili
pieniądze - prawdziwe dolary wyjęli, a wstawili swoje podrobione. W
tym porównaniu mamy jako znak włamania wybitą szybę w oknie czyli
godzinny brak dostępu internetowego podczas wyborów do domeny
pkw.gov.pl, mieszkanie to budynek w Warszawie z serwerami firmy Atman,
pokoje to serwery, sejf czyli urna wyborcza to baza danych na jednym z
serwerów PKW, a pieniądze to głosy sprawdzone i wpisane do protokołów
komisji, fałszywe pieniądze z kopiarki to głosy spreparowane używane
przez bazę danych do wyliczania zmanipulowanych wyników.
Zarzucam Państwowej Komisji Wyborczej złamanie procedur wyborczych i
zafałszowanie wyników wyborów.
Wnioskuję o unieważnienie wyników wyborów do sejmu i senatu 2011 i
ponowne podliczenie, tym razem ręczne, wszystkich wyników cząstkowych
z protokołów ręcznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.kurierlubelski.pl/region/bilgoraj/469489,mieszkancy-grabowca-i-frampola-pytali-o-gaz-lupkowy-wideo,1,2,id,t,sm,sg.html#galeria-material
prawo w bezprawiu
Nadzieja i wiedza (gość) 07.11.11, 19:38:57
Gdyby wszystko miało być tak jak w bajce - bogaci polacy!, czyste
środowisko, to po co uchwalono nowe prawo geologiczne i górnicze,
które ma wejść od 1 stycznia 2012r.? - od tej daty żadna Pani
europoseł już nie będzie jeździć i tłumaczyć. Przyjadą na pole, wodę
będa brali skąd tylko będą mogli. Będą mieli CEL PUBLICZNY - zachodnie
koncerny dla wycyckania polskich zasobów!
Polska zmniejsza swój obszar o 1/3, oddaje połowę swoich zasobów
węgla, ropy, rud metali itp., jako tzw. złoża towarzyszące i zmniejsza
o 1/3 potencjał polskiej produkcji rolnej.
Polska przede wszystkim może stracić w UE i na świecie wizerunek
producenta dobrej, „zdrowej” żywności. Nikt na świecie nie będzie
kupował żywności z obszarów zagrożeń górniczych, zwłaszcza z terenów
wydobycia gazu łupkowego.
Produkcja rolna chwili obecnej jest podstawowym polskim towarem
eksportowym. Jest także gwarantem istnienia Polaków. Należy zauważyć,
że gaz łupkowy nie należy już do Polski, tylko do koncesjonariuszy, z
których w 90% uzależnionych jest od obcego kapitału, a Polska zgodnie
z nowym prawem geologicznym i górniczym, ma jedynie możliwość
egzekwowania opłat koncesyjnych, t.j. 4,90 zł/1000 m3 (Gazpromowi
płacimy ok. 300 $/1000 m3) i ok. 100 zł/km2 powierzchni koncesyjnej.
Nie będzie więc zysków dla Polski z eksploatacji gazu łupkowego,
stracimy czyste środowisko, zdrową żywność, wizerunek Polski czystej
środowiskowo, czyli atrakcyjnej turystycznie.
Pod obradami Rady Ministrów od ok. pół roku znajduje się projekt
Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju [KPZK], który
przewiduje „ochronę” zasobów energetycznych praktycznie na terenach
objętych już koncesją dla obcych podmiotów.
A więc wszystkie tereny, na które wydano koncesje stają się terenami
zagrożonymi górniczo. Kto sprzeda choćby 1m2 swojego terenu?
Priorytetem energetyki polskiej i jej ochrony powinny być zasoby
odnawialnej energii i ochrona zasobów kopalnych przed wrogim (obcym)
przejęciem. Priorytetem o równorzędnym znaczeniu powinna być ochrona
polskiego rolnictwa i żywności.
Pozwolenie na badania i eksploatację gazu łupkowego wykluczy Polskę
jako eksportera żywności lub zmniejszy produkcję żywności na terenach
pozbawionych polskiej suwerenności.
Mieszkańcy terenów objętych koncesjami, nie dajcie się ogłupić i
zmanipulować. Będą was "kupować" na rózny sposób, ale tylko do 1
stycznia 2012r. Potem mają wolną amerykankę, a my być może "do gazu"
kilka wybiórczych zapisów w tym prawie:
Art. 191 prawa g i g zmieniający ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami:
Dodaje do katalogu celów publicznych w Art. 6 ustawy pkt 8, który
brzmi:
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych
własnością górniczą
Art. 10 ust. 1 ustawy prawo g i g (co jest własnością górniczą):
złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako
kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rudy metal, rudy pierwiastków
promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej,
soli potasowo – magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych,
bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością
górniczą.
ust. 2
Własnością górniczą są objęte także złoża wód leczniczych, wód
termalnych i solanek.
komentarz autora:
W tym przypadku cel publiczny oznacza, ze wydanie koncesji na
wszystkie w/w kopaliny, skutkuje możliwością wywłaszczeń
dotychczasowych właścicieli terenów objętych koncesjami, które wydane
zostały dla komercyjnych podmiotów, w tym kontrolowanych przez kapitał
zagraniczny.
Art. 42 mówi:
1.w sprawach uregulowanych niniejszym działem (kom. autora: dział
obejmuje zasady koncesjonowania):
1)rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie
nieodwracalnych skutków prawnych; (kom. autora: koncesja jest decyzją
niezaskarżalną, nie można jej cofnąć, odebrać, zatrzymać prace
poszukiwawcze czy wydobywcze. właściciel nieruchomości może jedynie
żądać odszkodowania na drodze cywilnej. Zaistnienie nieodwracalnych
skutków prawnych wydanej koncesji oznacza, ze państwo polskie nie może
żądać innych pożytków jak opłaty koncesyjne)
Art. 16, mówi:
W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowieniu
użytkowania górniczego użytkownik górniczy, w celu wykonywania
działalności regulowanej ustawą, może, z wyłączeniem innych osób,
korzystać z przestrzeni objętej użytkowaniem. W szczególności może
on…”
Art. 19 mówi:
2.Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów,
węgla kamiennego, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie węglowodorów, może żądać wykupu nieruchomości lub jej
części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do
wykonywania zamierzonej działalności.
3.W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.
Art. 104 mówi:
1.Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Wprawdzie przed wydaniem koncesji zasięga się opinii wójta,
burmistrza, czy prezydenta miasta, ale kryterium uzgodnień stanowi
tylko zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy lub obowiązującym planem miejscowym. Zatem
ustawodawca najpierw nakazuje gminom wpisanie wszystkich zasobów w ich
tereny, a potem „łaskawie” opiniuje u niego zgodność koncesji z
przeznaczeniem tego terenu. Ustawa odsuwa również od możliwości
kwestionowania działalności koncesjonariusza (globalnych firm
komercyjnych) obywateli i organizacje pozarządowe. Ponieważ Studium
Zagospodarowania Przestrzennego gminy podlega konsultacjom społecznym,
to w procesie wydawania koncesji na tereny wpisane z mocy ustawy jako
górnicze, nie mogą uczestniczyć mieszkańcy, organizacje i samorząd.
Jesteśmy krajem o bardzo dużym deficycie wody pitnej. Mamy jej mniej
niż Egipt. Ustawa zaś przewiduje, że wody dla potrzeb prac górniczych
będą za darmo! (art. 20), ma to szczególne znaczenie w technologii
szczelinowania hydraulicznego. Na jeden odwiert zużywa się ok. 2
milionów litrów wody, którą bezpowrotnie zanieczyszcza się
chemikaliami trudno usuwalnymi, lub w ogóle nieusuwalnymi. Jeśli woda
jest darmo to brak jest opomiarowania tej wody oraz brak wiedzy ile
ścieków zostaje pod ziemią, a ile wydobywa się na powierzchnię. Brak
opłat za wodę może spowodować niekontrolowane zrzucanie płuczki
hydraulicznej w różne zbiorniki i cieki wodne. Takie przypadki były w
USA liczne.
Zgadzasz się z opinią. +3 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz
Wypowiedziana WOJNA ŁUPKOWA..! ŁUPIENIA NASZYCH BOGACTW NATURALNYCH...
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 12:14:34
CHCEMY SPOKOJU I POKOJU a nie WOJNY GAZOWO-ŁUPKOWEJ ,
Zagrożeni będą bronić POLSKIEJ ZIEMI przed jej niszczeniem !!!!
Wypowiedzieli POLAKOM "WOJNĘ ŁUPKOWĄ " lecz zapomnieli ogłosić
???!!!!ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE
POZWÓJMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA BROŃ"!!!!!Szpiedzy pod
TRYBUNAŁ!!!! NIE DLA OKUPANTÓW WYDOBYWCZYCH GAZU ŁUPKOWEGO !!!!A oto
historia, fakty:np Firma FX Energy nie inwestuje własnych
pieniędzy.Wiercenia robić będzie firma PGNiG Nafta Piła, za pieniądze
polskich podatników !!!!!Potem FX Energy będzie sprzedawać gaz PGNiG
dla polskich konsumentów, który wydobywać usługowo będzie również
PGNiG, ale FX Energy posiada KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała
w roku 2007 od Głównego Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska.
Ile FX Energy zapłaciła za koncesję? –.............grosze w porównaniu
do wartości zasobu
0 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz
ZJEDNAJMY SIE W OBRONIE OJCZYSTEJ ZIEMI!!! BROŃMY SWEGO !!!
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:56:09
ODEZWA
DO POLAKÓW
Bezwzględnie i pilnie
NIE WPUSZCZAJMY NA WŁASNE GRUNTY
na poszukiwania gazu !!!
Brońmy swego !!!
BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI PRZED OKUPACJĄ
KONCERNÓW WYDOBYWCZYCH GAZU ZIEMNEGO !
Mamy ostatnią szansę.
Od 1 stycznia 2012 r.
haniebne, nowe prawo geologiczne pozbawi nas wpływu na decyzje.
Będą masowe wywłaszczenia i grabież naszych bogactw naturalnych.
Sprzeciwmy się stanowczo rugowaniu
POLAKÓW Z OJCZYSTEJ ZIEMI !!!
Krzysztof Puzyna, Teresa Wojda, Maria Bejda
INICJATYWA OBYWATELSKA DORZECZA BZURY I SŁUDWI
0 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz
ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE
POZWÓLMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA B
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:49:21
ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE
POZWÓLMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA BROŃ"!!!!!
SZpiedzy pod TRYBUNAŁ!!!! NIE DLA OKUPANTÓW WYDOBYWCZYCH GAZU
ŁUPKOWEGO !!!! Smaczku tej historii dodaje jeszcze fakt, że firma FX
Energy nie inwestuje własnych pieniędzy.Wiercenia robić będzie firma
PGNiG Nafta Piła, za pieniądze polskich podatników !!!!!Potem FX
Energy będzie sprzedawać gaz PGNiG dla polskich konsumentów, który
wydobywać usługowo będzie również PGNiG, ale FX Energy posiada
KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała w roku 2007 od Głównego
Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska. Ile FX Energy zapłaciła za
koncesję? –.............grosze w porównaniu do wartości zasobu – wg
mapy powyżej = 512 bln m3 gazu !!..........Kolejny kontrakt Na tej
samej stronie możemy jeszcze przeczytać, że PGNiG Nafta Piła wykonała
pierwsze kierunkowe wiercenia już w 1973 roku. Patent na
szczelinowanie został zgłoszony w Polsce w roku 1976 i opublikowany w
roku 1977 – Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 24 (104) 1997 rok str. 80.
Kto i kiedy wywiózł technologię do USA wrazz pełną informacją
geologiczną wykonaną za NASZE POLSKIE pieniądze?Wykonano na przełomie
lat 70 i 80 – tych ok. 9 tys. otworów badawczych, z czego ok. 3tys.
głębokich (takich jak w Kutnie do 6000 m). Koszt jednego głębokiego
odwiertu to obecnie ok. 50 mln zł., koszt odwiertu płytszego do ok.
2500 m to ok. 15 mln zł.Koszt szacunkowy samych badań, bez opracowania
wyników wynosi:Otwory głębokie:3000 x 50 mln = 150 000 000 000 zł =
150 bln zł Otwory płytkie:2500 x 15 mln = 37 500 000 000 zł = 37 bln z
łRazem same odwierty = 187 bln zł, bez uwzględniania wynagrodzeń
geologów, którzy opracowywali dokumentację każdego z odwiertów, też za
nasze pieniądze.Pytanie:....................KTO POZWOLIŁ NA
WYWIEZIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ Z POLSKI,KTÓREJ TAK WYSOKIE KOSZTY
PONIOSŁO SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE?PYTANIA KOLEJNE:KTO MA TECHNOLOGIĘ
KIERUNKOWYCH WIERCEŃ, FACHOWCÓW, TECHNOLOGIE SZCZELINOWANIA I
PIENIĄDZE NA WIERCENIA? – MY POLACY!!!KTO ZARABIA NA WYDANYCH
KONCESJACH I BĘDZIE ZARABIAŁ NA SPRZEDAŻY GAZU, OBOJĘTNIE CZY
ŁUPKOWEGO, ZE SKAŁY POROWATEJ, CZY KONWENCJONALNEGO? – GLOBALNE
KONCERNY AMERYKAŃSKIE, A ZA ICH POŚREDNICTWEM GRUPA CWANIACZKÓW W
BIAŁYCH KOŁNIERZYKACH !!!...............Takie osoby jak Zbigniew Tatys
– obecnie członek Zarządu FX Energy Poland sp. z o.o., który w latach
wykonywania badań był prezesem Zarządu PGNiG i między innymi robił
odwiert pod Kutnem. Dowiercili się wtedy do 6 km i łamały im się
wiertła ?!oraz Jerzy Maciolek –Wiceprezes FX Energy International
ExplorationPonad 25 lat doświadczenia jako geofizyk z PGNiG, Badań
Naukowych Olej Gulf i jako konsultant. MS in exploration geophysics
from the Mining and Metallurgical Academy inKrakow, Poland. MS w
eksploracji geofizyki w Akademii Górniczo-Hutnicze w Krakowie,Polska.
(proste tłumaczenie ze strony FX Energy w
USA).........................TO SĄ ZDRAJCY NARODU I SZPIEDZY
GOSPODARCZY!!!POWINNI BYĆ POSTAWIENI POD TRYBUNAŁ STANU !!!Zatem
konstrukcja jest taka:1. Pod pretekstem posiadania technologii
hydraulicznego szczelinowania przez jedynie słuszne firmy
amerykańskie, wydano bezprzetargowo, za ok. 30 mln zł koncesje na
poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce (na terenach, na które wydano
koncesje znajdują się również złoża towarzyszące jak np. w lubelskim
największe w Europie złoża węgla kamiennego antracytu, złoża węgla
brunatnego, metali szlachetnych,wód leczniczych, solanek, geotermii –
te złoża też należą do właścicieli wydanych koncesji!), w tych
koncesjach jest 13 dla firmy FX Energy Poland sp. z o.o.2. PGNiG Nafta
Piła – póki co spółka państwowa polska, za własne (nasze!) pieniądze
wykona wiercenia. Odbierze sobie należność albo obejmując część
koncesji lub barterem w wydobytym i sprzedanym na polski rynek
gazie.3. Forma FX Energy nie musi wiele inwestować, bo gaz wydobywać
będzie firma polska, FX Energy będzie ten gaz sprzedawać też PGNiG dla
polskich konsumentów,który z kolei sprzeda NAM gaz z marżą, dzięki
której PGNiG dalej będzie mógł finansować wiercenia jako podwykonawca
firmom amerykańskim.I co na to POLACY? – śpią i mówią trudno, tego już
nie da się zatrzymać, albo cieszą się i piszą takie artykuły jak
„Kuwejt pod Kutnem” – Krzysztof Różycki, Angora nr 35(28 VIII
2011)...................Niezależnie od tego, czy wydobycie gazu w
technologii szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwe środowiskowo
czy nie, jesteśmy TOTALNIE OKRADZENI z NASZYCH ZŁÓŻ podziemnych w
sposób znakomity przez ekipę z byłego i obecnego PGNiG, Departament
Geologii I Koncesji MŚ (od 2007 roku) z Głównymi Geologami na czele
(prof. Orion Jędrysek i dr. JacekJezierski), parlamentarzystów -
lobbystów ustawy Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze zposłem Rzymełką na
czele, geologów z PIG (panowie, którzy w latach opracowywania wyników
badań za nasze pieniądze byli w Zarządzie PIG, wyjechali do USA i
przebywali tam kilka lat, a obecnie powrócili do pracy....
POLACY BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI !!!! NIE WPUSZCZAJMY BANDYTÓW NA NASZE
POLA !!!!
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:36:17
Koniecznie rozpowszechniajmy i podpisujmy się masowo pod petycja:
http://www.petycje.pl/petycja/7899/protest_przeciw_ustawie__prawo_geologiczne_i_g%C3%93rnicze.html
więcej o tych i innych zagrożeniach na stronie Krzysztofa Puzyny
iddd.de i bejda.iddd.de

 • KEY FACTS ABOUT TAX HAVENS & CORPORATE TAX REFORM
 • 070130 SJÖFARTSVERKET SAMHÄLLE OCH SJÖFART 601 78 NORRKÖPING YTTRANDE
 • ACCOUNT DISPUTE REQUEST FOR FRAUDULENT TRANSACTIONACCOUNT INFORMATION MADE PURSUANT
 • 29E STÄDERNAS TURNERING HÖSTEN 2007 VERSION FÖR PROFFS AOMGÅNG
 • PLUAIS NA SCRÍOB AN ANALYSIS OF THE GLANRASTEL INSCRIPTIONS
 • 2 DEPARTMENT OF COMMUNITY AND THERAPEUTIC RECREATION FACULTY WORKLOAD
 • HEALTHY AND EASY THANKSGIVING THINK THANKSGIVING HAS TO BE
 • METALLIC HYDROGEN THE MOST POWERFUL ROCKET FUEL YET TO
 • VÍZIMALOM – TÚRISTVÁNDI TÚRISTVÁNDI A SZATMÁRI SÍKSÁG KÖZÉPSŐ TÁJEGYSÉGÉBEN
 • HONORARIOS JUDICIALES EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE RETENCIÓN SOBRE
 • NO REIR LAS GRACIAS SOBRE OTROS ΜῊ ἘΠΙΓΕΛΑ͂Ν1 ΤΩ͂Ι
 • LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY COURSE 23RD AND 24TH SEPTEMBER 2019 HEXHAM
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZKOWICACH PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ WYCHOWAWCZEJ I
 • 1 EL MORFEMA ES EL SIGNO MÍNIMO ES DECIR
 • (COMPANY’S LETTER HEAD) APPLICATION FOR SNI MARKING PRODUCT CERTIFICATION
 • CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD DE BOLETA DE INFRACCIÓN
 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS OBSERVATORIO DE
 • RECOMENDACIÓN CMREC(2010)13 DEL COMITÉ DE MINISTROS A LOS ESTADOS
 • PRILOGA 2 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN
 • 6 EL CAMINO HACIA ADELANTE CUÁL ES EL FUTURO
 • COMUNICACIÓN ANUAL DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE SGIIC (NORMA
 • YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU FORMU YAYIN TARIHI SAYFA NO
 • CLASSROOM ACTIVITY NOISE CROSSWORD TASK FOLLOW THE CLUES BELOW
 • LOCAL ELECTIONS (DISCLOSURE OF DONATIONS AND EXPENDITURE) ACT 1999
 • RØDTANGEN HYTTEFORENING NAVN FUNKSJON ADRESSE MAIL TLF BJØRN
 • ÁREA DE FOMENTO Y EMPLEO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
 • ZUM THEMA NOROVIREN MERKBLATT FÜR ELTERN UND SORGEBERECHTIGTE
 • ANALIZA RADA BANAKA NA POSLOVIMA ZA SPREČAVANJE I OTKRIVANJE
 • P ROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MAC 20072013 ACUERDO DE
 • NAME DATE IT’S CATCHING KEY WORDS INFECTIOUS PROCEDURE