zpráva o činnosti krajské rady oszsp čr zlínského kraje krajská konference 25. 9. 2014 bc. marcela holčáková, předsedkyně krajské rady

Zpráva o činnosti krajské rady OSZSP ČR Zlínského kraje
Krajská konference 25. 9. 2014
Bc. Marcela Holčáková, předsedkyně krajské rady
Krajská rada Zlínského kraje se scházela na pravidelných jednáních v
Nemocnici Atlas, a.s., ve Zlíně, za což děkujeme její člence Martině
Katolické.
Mimo zasedání krajské rady se její členové za uplynulé období, tj. od
března 2014, zúčastnili aktivit, které souvisejí s odborovou prací v
oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
Jedná se o účast na plenárních zasedáních krajské tripartity,
zasedáních RROS ČMKOS, na jednáních pracovní skupiny pro zdravotnictví
Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje, Rady pro inspekce
kvality sociálních služeb, na jednáních sekcí OS a červnového
společného jednání výkonné rady OS, dozorčí rady OS a zástupců
krajských rad OS.
Předsedkyně krajské rady se v dubnu zúčastnila setkání s předsedou
vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou ve Zlíně, v květnu mezinárodního
expertního semináře k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnicích,
který se konal na MPSV v Praze, a v září diskuse se senátorkou PaedDr.
Alenou Gajdůškovou ve Zlíně.
Dále se členové krajské rady zúčastnili diskuse s lídrem ČSSD do
Evropského parlamentu, prof. Janem Kellerem, semináře v Poslanecké
sněmovně ČR o sociálních službách s názvem „O lidech, kteří se starají
o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních
službách“ a v září opět setkání s předsedou vlády Mgr. Bohuslavem
Sobotkou ve Zlíně a ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem
Němečkem.
Podíleli jsme se na webové verzi průzkumu „Mzdy a podmínky v sociální
péči“ a členové krajské rady pomáhali s odborovou prací v základních
organizacích v kraji.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům krajské rady za odborovou
práci a spolupráci v uplynulém volebním období, která je mnohdy
nelehká, žádá odvahu, vytrvalost, trpělivost a za podporu ze strany
vedení OS – včas podávané informace, pomoc v základních organizacích,
oporu při kolektivním vyjednávání.
Děkuji za pozornost.
1

 • PROTECTION AND PERMANENCY MEMORANDUM PPM 0524 TO SERVICE REGION
 • LA DOBLE VIDA DE UN EJECUTIVO DE PRONTO ELLA
 • (P DEL S 2334) LEY 2962012 5 DE OCTUBRE
 • ENVIRONNEMENT CHAPITRE 1 LES NUISANCES SONORES TEXTES DE
 • VERB HUBS 2 THIS IS THE SECOND VERB HUB
 • PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROGRAMOV
 • JKP «TOPLANA» BOR UPRAVNI ODBOR BROJ 4362010 BOR
 • NA OSNOVU ČLANA 110 STAV (1) ZAKONA O IGRAMA
 • UNIDAD 2 DESARROLLO AFECTIVO DE 0 A 6 AÑOS
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWKOP UMOWA ZOZNATNR…… A
 • LJILJANA SLUNJSKI OŠ BUDAŠEVO TOPOLOVAC GUŠĆE TERENSKA NASTAVA JESEN
 • GDP SZÁMÍTÁSI FELADAT EGY NEMZETGAZDASÁG KÉT ÉVÉRŐL A KÖVETKEZŐKET
 • WHERE THERE IS A WILL DOES A TRUST
 • EXCMO AYUNTAMIENTO DE SORIA ALCALDÍA C O N
 • N AME C LASS D ATE SPACE FIGURES AND
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY ZAWARTA W DNIU ROKU W
 • MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR REGISTAR MUZEJA GALERIJA I ZBIRKI U
 • NINNI ABRAHAM – HELENA ROXTORP FÖRETAGSIMAGE
 • ANGLES EN EL PLA ANOMENEM ANGLE A CADA
 • CELEBRACION DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO RITOS INICIALES S QUERIDOS
 • ORD N° 2725 0129 MAT 1) DIRECCIÓN DEL
 • ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 224 EGYED EMESE LEVEVÉK FEJEMRŐL
 • L INKS WITH COME AND SEE AND RELATIONSHIPS AND
 • AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO (MÁLAGA)
 • EN UNA TEMPESTAD – VOCABULARIO EL SOPLO EL
 • THE 1910 TO WORLD WAR 2 ERA THE FIRST
 • GOOGLE NEW TO GMAIL? CREATE AN ACCOUNT SIGN IN
 • O BČINA ŠKOFJA LOKA SPVCP – TEHNIČNA KOMISIJA
 • CHAPTER 7 DEMAND FORECASTING IN A SUPPLY CHAIN
 • TIP VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA BILGI YÖNETIMI KNOWLEDGE MANAGEMENT IN