gör en vandring mellan kyrkorummets symboler kyrkorummet är fyllt av symboler, och är även en symbol i sig. kyrkans grundplan påminner

GÖR EN VANDRING
MELLAN KYRKORUMMETS SYMBOLER
Kyrkorummet är fyllt av symboler, och är även en symbol i sig.
Kyrkans grundplan påminner om en Kristusgestalt med utsträckta armar.
Innanför dess murar går vår vandring
Från dopet till evigheten i nattvardgemenskapen.
Det är den heliga vägen: - Via Sacra.
ÖST OCH VÄST - LIV OCH DÖD
Kyrkorummet är rikt på symboler, men även själva byggnaden är en
symbol i sig.
Öster står för solens uppgång och livets början. I öster låg Edens
lustgård och i öster gick Betlehems-stjärnan upp. Det är också från
öster Kristus åter skall uppstå. I kyrkans östra del ligger koret, den
symboliska platsen för Guds närvaro.
Väster är platsen för solnedgången, där livet tar slut och döden tar
vid. De medeltida katedralerna har ofta djävlar och demoner på kyrkans
yttre västra vägg, de kom ”Hit men inte längre!”
Från väster till öster går människans livsväg Via Sacra, den heliga
vägen. Den följer dopbefallningens ”trestegsraket”: Då gick Jesus fram
till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens
slut."
(Matt 28:18-20) Döp dem – dopfunten, lär dem – predikstolen, jag är
med er – altaret.
FRÅN SÖDER TILL NORR - EN BILD AV BIBELN
Vandringen från söder till norr är en resa genom tiden - och genom
Bibeln. Står du med ryggen mot altaret har du söder till vänster och
norr till höger.
Söder symboliserar Gamla Testamentet och norr symboliserar Nya
Testamentet och vår egen tid. Här hör också Maria, Jesu moder, hemma.
Norr är därför kvinnornas sida. Det märks inte minst under en vigsel,
då bruden träder in och ut ur kyrkan på den norra sidan.
PORTEN
Jesus sade till sina lärjungar:
"Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad.
Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete." (Joh
10:9)
Kyrkdörren är alltså även den en Kristussymbol och därför ofta vackert
utsmyckad.
DOPFUNTEN
Att döpas innebär enligt Paulus "att dö och uppstå med Kristus".
Symboliskt uttryckt i dopakten genom nedsänkning i en dopgrav. Under
medeltiden sänktes också hela barnet ned i dopskålen, ”cuppan”.
Så småningom övergick man till att enbart väta barnets huvud
MARIA
Under reformationen på 1500-talet rensades nästan alla Mariabilder ut
från gudstjänstrummet.
I dag blir det allt vanligare att kyrkorna tar dem till nåder igen
eller, i många fall, anlitar en konstnär att göra en ny.
PREDIKSTOLEN
Föregångaren till våra dagars predikstol är ambon,ett bokstöd som med
tiden utvecklades till en läspulpet.
I medeltidens kyrkor placerades de i långhuset, av praktiska skäl
oftast på södra sidan: där fanns fönster som gav prästen läsljus.
Genom reformationen blev predikan allt viktigare i gudstjänsten. Då
flyttades predikstolen till kyrkans norra sida. Den norra sidan
symboliserar Nya Testamentet och här predikar man över dess fyra
evangelier.
TRIUMFKRUCIFIXET
I övergången mellan mellankor och högkor, i triumfbågen, hänger ofta
ett stort krucifix.
Ett krucifix är ett kors med den korsfäste Kristus - crucifixus =
fästad vid korset (latin).
De tidiga krucifixen avbildar Kristus som segraren som övervinner
döden, en konung med krona på huvudet. Under 1300-talet då krig,
hungersnöd och sjukdomar härjar bland människorna tar Kristus den
lidandes gestalt och kronan ersätts av en törnekrans.
HÖGALTARET
Altaret i kristna kyrkor har utformats på olika sätt under olika tider
beroende på hur man har tolkat nattvardens innebörd:
Är altaret format som ett bord, betonas nattvardens gemenskap, en
måltid då vi förenas med alla andra kristna och med det gudomliga.
Altaret kan också vara format som en kista -Jesu grav-och vill då visa
på nattvarden som en handling till åminnelse av Kristi offerdöd.
Altarbordet kan också ha en klippa som fundament, syftande både på
Golgata och klippan församlingen skall bygga på:
”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall
jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över
den.” (Matt 16:18)
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man
som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte,
eftersom det var byggt på berggrund.” (Matt 7:24-25)
DE FYRA EVANGELISTERNA
De fyra evangelisterna i Nya Testamentet brukar symboliseras av
bevingade varelser:
MATTEUS: En människa, eftersom hans evangelium börjar med det
mänskliga -Jesus släktregister.
MARKUS: Ett lejon eftersom hans evangelium börjar med Johannes
döparen, "rösten av den som ropar i öknen" vilket också är en bild av
lejonet.
LUKAS: En oxe, en symbol för Sakarias offerdjur i templet och oxen i
stallet. Det är i Lukas som "Julevangeliet" står.
JOHANNES: En örn syftande på den "höga flykten", dvs. det poetiska
språket
DE LITURGISKA FÄRGERNA
Allt eftersom kyrkoåret växlar, växlar också de liturgiska färgerna
dvs. de gudstjänstrelaterade färgerna
som vi ser på altarets, predikstolens, prästens och nattvardskalkens
textilier.
VITT är koncentrerat ljus. Det står för glädje, renhet och helighet.
Används bl.a. jul och påsk.
Kan ersättas med guld eller gult.
RÖTT är andens, blodets och eldens färg, martyrernas färg, används vid
pingst, helgondagar (t.ex. Lucia)
och konfirmation.
VIOLETT används under fastan eftersom den symboliserar bot, bättring
och förberedelse.
Kan ersättas med blått.
GRÖNT är kyrkans "vardagsfärg", den använder vi största delen av året.
Den står för växande och hopp.
SVART är den färg som helt saknar ljus, den är sorgens och dödens
färg. Används endast på långfredagen.
Agneta Larsson 03 01 23 rev. 04 02 19

 • SNEW YORK SCIENCE JOURNAL 20091(4) GOSHIE S N COMPARATIVE
 • DE SPREEKBEURTHULP STOTTERCENTRUM ZUTPHEN ADRIAAN BERTENS DE VOORBEREIDING VAN
 • EMPLEADOS DE HOGAR APOYO A MAYORES (2004)) FECHA MAYO
 • INTERACCION ENTRE ENSEÑANZA Y DESARROLLO (TOMADO DEL LIBRO EL
 • COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO FLUJO DE
 • INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO SDM007 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 • OKAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ
 • DAFTAR ISI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PESAWARAN NOMOR 23
 • KATA PENGANTAR BAHWA SALAH SATU AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
 • BILL LOCKYER STATE OF CALIFORNIA ATTORNEY GENERAL DEPARTMENT OF
 • TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS GEGEVENSOVERDRACHT DE SCHOOL IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET
 • WEST CALDER MEDICAL PRACTICE DR MICHAEL HEWITT DR STEVEN
 • 3 RD INTERNATIONAL MYKOLAS OGINSKIS‘ FESTIVAL PLUNGĖ RIETAVAS TELŠIAI
 • GENERAL EDUCATION COURSE PROPOSAL CONTEMPORARY CHRISTIAN ISSUES (P)
 • SHADAN PRICE LESSON TITLE OUR WORLD IN SHAPES AGES
 • VII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY SPEDYCJA TRANSPORT CŁO
 • THE ROLE OF MINISTRIES IN THE POLICY SYSTEM POLICY
 • LINE 7 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 • “ EN VEZ DE INDAGAR CÓMO SE PRODUCE LA
 • DOCUMENTO MARCO LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EUROPEOS DE JUVENTUD
 • TEKLİFSÖZLEŞME EKİ EK – 1 MUAYENE HİZMETİ KAPSAMI MUAYENE
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 79
 • PREGUNTAS PONENCIA DE MARSHALL BREEDING EN LA DIAPOSITIVA SOBRE
 • PROGRAM TARGÓW POCZĄTEK NAZWA IMPREZY KONIEC MIEJSCE SALA
 • NÚMERO 63 FECHA 17051991 DECRETO FORAL 1651991 DE 25
 • JUNTA DE ANDALUCÍA 01022015 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA
 • CARACTERÍSTICAS TIPO MONTACARGAS CON CUARTO DE MÁQUINAS TRACCIÓN HIDRAULICA
 • AGE OF EXPLORATION REVIEW GAME DIRECTIONS ANSWER THE
 • MATEMÁTICA 2° MEDIO UNIDAD 2 OA4
 • IE MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ ASIGNATURA BIOLOGÍA DOCENTE LILIANA