centar za socijalni rad v i t e z kontakt: 030/717-287 dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na: dječiji doplatak, i druga socij

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
V I T E Z
Kontakt: 030/717-287
DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA: DJEČIJI DOPLATAK, I DRUGA
SOCIJALNA DAVANJA (jednokratnu pomoć porodilji koja nije u radnom
odnosu i jednokratna pomoć porodilji za opremanje novorođenčeta) :
1.
Dokaz o ukupnim prihodima koji su ostvareni u prethodnoj godini :
*
prosjek plate i druga primanja iz radnog odnosa ostvarena u
prethodnoj godini, odnosno uvjerenje od Zavoda za
zapošljavanje Vitez- Biro rada o nezaposlenosti,
*
Ako osoba nije na BIROU, donijeti iz Porezne ispostave Vitez
uvjerenje da se osoba nevodi u jedinstvenom poreskom sistemu
kao poreski obaveznik,
*
prihodi ostvareni po osnovu penzije,
*
prihodi od poljoprivredne djelatnosti, odnosno katastarski
prihod utvrđen za prethodnu godinu ( UPRAVA PRIHODA – POREZNA
UPRAVA),
*
prihodi ostvareni po osnovu samostalne djelatnosti, dopunskog
rada privredne, uslužne i druge djelatnosti (OPŠTINA),
*
prihodi ostvareni na osnovu prodaje nekretnina ili njihovim
izdavanjem pod zakup.
*
novčane naknade za vrijeme privremene nezaposlenosti,
porodiljska bolovanja i dr.bolovanja ( Biro rada, Radna
organizacija),
*
prihodi na osnovu zaštite o vojnim invalidima i porodica
poginulih boraca, te civilnih žrtava rata ( OPŠTINA - Boračko
invalidska zaštita),
*
prihodi ostvareni po osnovu Kantonalnog i Federalnog Zakona o
socijalnoj zaštiti ( ne smatraju se prihodi ostvareni kao
invalidnine za tjelesno oštećenje na osnovu rada, novčana
naknada za pomoć i njegu drugog lica, dječiji doplatak, te
stipendije, a prema čl.145. ne smatra se prihodima primanja
ostvarena iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodica s
djecom ),
*
prihodi po osnovu rada u upravnim i nadzornim odborima,
tjelima,
2.
Posjedovni list- podnosioca zahtjeva i roditelja ( OPŠTINA -
Katastar),
3.
Kućna lista, ( OPŠTINA )
4.
Rodni listovi djece,
5.
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
6.
Otvoren tekući račun,
7.
Kopija lične karte, podnosioca zahtjeva
8.
Dokaz da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja ili dijete
pod starateljstvom,
9.
Nalaz Komisije za kategorizaciju da se radi o djetetu ometenom u
tjelesnom ili duševnom razvoju, dijete s teškom neizlječivom
bolešću ili dijete civilna žrtva rata s najmanje 60% invaliditeta,
10.
Nalaz Instituta za medicinsko vještaćenje da su oba roditelja ili
jedan roditelj nesposobni za samostalan život i rad s najmanje 70%
invaliditeta,
11.
Dokaz da se radi o djetetu korisnika stalne novčane pomoći,
12.
Dokaz da je jedan od roditelja na izdržavanju kazne zatvore
najmanje 6 mjeseci.

 • INSURANCE COMPANY 1 PLAN OPTION 1 COVERAGE PERIOD 01012013
 • PÁGINA 2 DE 3 PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
 • TOPLOTNI STROJI FERI VAJE IZ FIZIKE TOPLOTNI STROJI TOPLOTNI
 • EJERCICIOS TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD TECNOLOGÍA 4º ESO 1 ORDENA
 • CONTRATO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR CONSTE POR
 • WESTERN AUSTRALIA PUBLIC WORKS ACT 1902 REPRINT 10 THE
 • PROGRAM PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PROPOZYCJA PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRZYGOTOWANA
 • 7 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ENRIQUE BALLACEY C DEPTO
 • SOIGNER LA MÉMOIRE COUPER LE CORDON ENTRE VICTIME ET
 • ZVEŘEJNĚNÍ KURZU V SYSTÉMU OLAT ZVEŘEJNĚNÍM KURZU V
 • INDEPENDÊNCIA NA AMÉRICA ESPANHOLA A REVOLUÇÃO DOS ESCRAVIZADOS EM
 • PETITION OPPOSING LATN (LOW ALTITUDE TACTICAL NAVIGATION) TO PRESIDENT
 • JADRANSKI ZAVOD ADRIATIC INSTITUTE NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE
 • COMPENDIO DE DERECHO ISLÁMICO LA PEREGRINACIÓN (HAYY) Y LA
 • 23 KOLOVOZA 2017 REGISTRACIJAPRIJAVA NOVI LIST NOVILISTHR SIGNALIZACIJA
 • SECTION 2 UNCONSCIOUS BIAS GENDER EQUALITY IN STEM GENDER
 • UNIFORM APPRAISAL ENGAGEMENT TOOL (UAET) FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
 • HONEY BEES ACROSS AMERICA BY BRENDA KELLAR THE CREATION
 • PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 DOCUMENTO LEGISLATIVO CONSOLIDADO 1052005 EPPETC1COD(2004)0066
 • 33 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
 • MASTER OFICIAL TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION
 • NOTA EL SIGUIENTE TEXTO ES SOLAMENTE UN MODELO QUE
 • 5 CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE PASSEE EN APPLICATION DE
 • POTVRDA O ZAPOSLENJU PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA KREDIT (POPUNJAVA
 • UKRADENÝ SPIS 139VII ODD C – KAREL ČAPEK VE
 • 68535-unit-a033-option-2-agrippina-the-younger-and-her-influence-on-roman-politics-translations
 • ZMLUVA O BAKALÁRSKEJ ZÁVEREČNEJ PRÁCI DOLEPODPÍSANÝ(Á) POTVRDZUJE ŽE
 • LEADER OF ORGANIZED CRIME NJSA 2C52G LEADER OF ORGANIZED
 • NARODNA KNJIŽNICA V R B O V E
 • ZARZĄDZENIE NR 309 REKTORA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA