centar za socijalni rad v i t e z kontakt: 030/717-287 dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na: dječiji doplatak, i druga socij

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
V I T E Z
Kontakt: 030/717-287
DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA: DJEČIJI DOPLATAK, I DRUGA
SOCIJALNA DAVANJA (jednokratnu pomoć porodilji koja nije u radnom
odnosu i jednokratna pomoć porodilji za opremanje novorođenčeta) :
1.
Dokaz o ukupnim prihodima koji su ostvareni u prethodnoj godini :
*
prosjek plate i druga primanja iz radnog odnosa ostvarena u
prethodnoj godini, odnosno uvjerenje od Zavoda za
zapošljavanje Vitez- Biro rada o nezaposlenosti,
*
Ako osoba nije na BIROU, donijeti iz Porezne ispostave Vitez
uvjerenje da se osoba nevodi u jedinstvenom poreskom sistemu
kao poreski obaveznik,
*
prihodi ostvareni po osnovu penzije,
*
prihodi od poljoprivredne djelatnosti, odnosno katastarski
prihod utvrđen za prethodnu godinu ( UPRAVA PRIHODA – POREZNA
UPRAVA),
*
prihodi ostvareni po osnovu samostalne djelatnosti, dopunskog
rada privredne, uslužne i druge djelatnosti (OPŠTINA),
*
prihodi ostvareni na osnovu prodaje nekretnina ili njihovim
izdavanjem pod zakup.
*
novčane naknade za vrijeme privremene nezaposlenosti,
porodiljska bolovanja i dr.bolovanja ( Biro rada, Radna
organizacija),
*
prihodi na osnovu zaštite o vojnim invalidima i porodica
poginulih boraca, te civilnih žrtava rata ( OPŠTINA - Boračko
invalidska zaštita),
*
prihodi ostvareni po osnovu Kantonalnog i Federalnog Zakona o
socijalnoj zaštiti ( ne smatraju se prihodi ostvareni kao
invalidnine za tjelesno oštećenje na osnovu rada, novčana
naknada za pomoć i njegu drugog lica, dječiji doplatak, te
stipendije, a prema čl.145. ne smatra se prihodima primanja
ostvarena iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodica s
djecom ),
*
prihodi po osnovu rada u upravnim i nadzornim odborima,
tjelima,
2.
Posjedovni list- podnosioca zahtjeva i roditelja ( OPŠTINA -
Katastar),
3.
Kućna lista, ( OPŠTINA )
4.
Rodni listovi djece,
5.
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
6.
Otvoren tekući račun,
7.
Kopija lične karte, podnosioca zahtjeva
8.
Dokaz da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja ili dijete
pod starateljstvom,
9.
Nalaz Komisije za kategorizaciju da se radi o djetetu ometenom u
tjelesnom ili duševnom razvoju, dijete s teškom neizlječivom
bolešću ili dijete civilna žrtva rata s najmanje 60% invaliditeta,
10.
Nalaz Instituta za medicinsko vještaćenje da su oba roditelja ili
jedan roditelj nesposobni za samostalan život i rad s najmanje 70%
invaliditeta,
11.
Dokaz da se radi o djetetu korisnika stalne novčane pomoći,
12.
Dokaz da je jedan od roditelja na izdržavanju kazne zatvore
najmanje 6 mjeseci.

 • FICHE D’INSCRIPTION REPAS CANTINE MOIS AVRIL MAI
 • WTDSBM211 PAGE 13 WORLD TRADE ORGANIZATION RESTRICTED WTDSBM211 12
 • OCH STORM DÅ HAN TAGIT BEWIJS OM DENNE
 • MIĘDZYCHÓD SIERAKÓW KWILCZ CHRZYPSKO WIELKIE WRONKI OBRZYCKO OSTRORÓG [WPISZ
 • GRAFOS I 1 EN UN FUTURO NO MUY LEJANO
 • REAL DECRETO 7242003 DE 13 DE JUNIO POR EL
 • VABILO MEDIJEM NOVINARSKA KONFERENCA AVTOMOBILNOST V NOVI REALNOSTI
 • السيرة الذاتية البيانات الشخصية الاسم دكتور احمد كمال
 • ENVIRONMENTAL PHYSICSMATLAB SESSION HTTPWWWSPPHICACUK~ARNAUDEPCLIMATEMODELHTML “MATLAB TASTER” COMPUTE EMISSION TEMPERATURE
 • HUMAN RESOURCES BRANCH ADVICE NO 0213 25 JUNE
 • M AMITA SABEMOS CUANTO QUIERES A TU HIJO Y
 • السيرة الذاتية أد عبد الرحمن بن سعيد محمد آل
 • 123 UNIDAD 12 LA COMUNICACIÓN “ NO VALORAMOS
 • السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عصام عبد الحافظ حسين أمد
 • EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZAMORA TESORERÍA VIGESIMOTERCERA MODELO DE PROPOSICIÓN
 • TEMA 29 LA PERSONA I LA SOCIETAT PER A
 • SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI
 • S 69798 AMPLE PROCUREMENT PLAN 2012 BURKINA
 • M ÓDULO A DISTANCIA Nº 3 I MEDIO 2020
 • SAMPLE NOTICE OF INTENT TO REQUEST A RELEASE OF
 • EDUCACIÓN INFANTIL PROYECTO CURRICULAR Í N D I C
 • 6 ESPANOL 202 EXAMEN FINAL (PRACTICA) 1 EL IDIOMA
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO WNIOSEK1 O ZATWIERDZENIE ALTERNATYWNEGO SPOSOBU SPEŁNIANIA
 • 10 VITAMINAS EN EL GANADO BOVINO DE ENGORDA
 • PHÁP LỆNH VỀ NHẬP CẢNH XUẤT CẢNH CƯ TRÚ
 • KVIZ 1 ANIMIZEM JE VEROVANJE V A NASLIKANE
 • UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EXPERIENCIA EDUCATIVA
 • FIFTH HIGHLEVEL MINISTERIAL MEETING ON TRANSPORT HEALTH AND ENVIRONMENT
 • INFORMATION ABOUT EXHIBITIONS AND FAIRS THAT WILL BE HELD
 • RICCARDO CHAILLY E IL TEATRO ALLA SCALA 40 ANNI