dopravní podnik měst liberce a jablonce n. n., a. s. mrštíkova 3, liberec iii, 461 71, česká republika -------------------------------


Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
Mrštíkova 3, Liberec III, 461 71, Česká republika
-------------------------------------------------

TISKOVÁ ZPRÁVA
Úprava cen jízdného v rámci integrovaného dopravního systému IDOL od
1.7.2013
V Liberci, dne 12. června 2013
Liberecký kraj přistoupil k úpravě cen integrovaného tarifu IDOL,
přičemž se tato změna dotkne i linek provozovaných DPMLJ, a to
tramvajové linky do Jablonce nad Nisou. K navýšení jízdného dochází
jak u papírových, tak i elektronických relačních jízdních dokladů a
dotýká se jednotlivého i předplatného jízdného. Zvýšení cen tak
probíhá na celé relaci Liberec – Jablonec, kdy bude opět stejná cena
při cestování vlakem, autobusem i tramvají.
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 28. 5. 2013 upravený
tarif IDOL s platností od 1.7.2013. DPMLJ je součástí integrovaného
dopravního systému IDOL od 1.7.2009, což především umožňuje cestujícím
z okolních měst cestovat výhodně i městskou hromadnou dopravou v
Liberci a v Jablonci nad Nisou.
Schválený tarif IDOL upravuje ceny na relaci Liberec – Jablonec nad
Nisou, kdy jedním z dopravců na této relaci je i společnost DPMLJ,
která provozuje tramvajovou linku 11. Cílem změny bylo upravit cenu na
relaci tak, aby odpovídala cenám i v jiných koutech Libereckého kraje.
Do této doby bylo relační jízdné několikanásobně nižší než na
obdobných vzdálenostech na území Libereckého kraje.
Touto změnou se tak například zvyšuje cena dospělého jednotlivého
jízdného mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou na 24 Kč v případě
elektronické jízdenky a na 26 Kč v případě papírové jízdenky. Zvýšením
jsou dotčeny i předplatní kupóny kdy například třicetidenní žákovský
kupón (žák do 15 let věku) bude stát 360 Kč, studentský (student 15 –
26 let) 430 Kč, základní 720 Kč a kupón pro důchodce 430 Kč.
Nově jsou zavedeny i 90ti denní kupóny pro studenty a osoby starší 65
let. Senioři nad 70 let věku však stále cestují v rámci linek MHD v
obou městech zdarma. Kompletní znění tarifních podmínek lze nalézt na
stránkách www.dpmlj.cz nebo www.iidol.cz a následně jsou tarifní
podmínky k dispozici na terminálu MHD nebo na příslušných vývěskách.
Přehled cen od 1.7.2013 na relaci Liberec - Jablonec nad Nisou:
Tyto ceny jsou stejné při cestování vlakem, autobusem i tramvají.
Jednotlivé relační elektronické s časovou platností 60 minut /
papírové jízdné nepřestupné
Základní 15+ 24Kč/26Kč
Dítě 12Kč/13Kč
Z
*) papírové jízdenky prodávané a platné pouze v prostředcích
železniční a příměstské autobusové dopravy
TP, ZTP/P 6Kč/6Kč*
Žák – 15 9Kč/9Kč*
Student 15 – 26 18Kč/19Kč*
Sedmidenní relační jízdné
Základní 15+ 192 Kč
Žák -15 96 Kč
Student 15 – 26 115 Kč
Osoba 65+ 115 Kč
Důchodce 115 Kč
Invalidní důchodce 115 Kč
Třicetidenní relační jízdné
Základní 15+ 720 Kč
Žák -15 360 Kč
Student 15 – 26 430 Kč
Osoba 65+ 430 Kč
Důchodce 430 Kč
Invalidní důchodce 430 Kč
Devadesátidenní relační jízdné
Základní 15+ 1944 Kč
Student 15 – 26 1160 Kč
Osoba 65+ 1160 Kč
Roční relační jízdné
Základní 15+ 7000 Kč
Osoba 65+ 4600 Kč
-TM-

Telefon:
Fax:
Internet:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
485 344 111
485 105 426
www.dpml.cz
KB Liberec
47311975
CZ47311975
email: [email protected]
Č.ú. 4306-461
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

 • VERBALE L’ANNO 2013 IL GIORNO 16 DEL MESE DI
 • INFORME DO SORTEO DATA DO SORTEO 18062008
 •  HEALTH DEPARTMENT DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES CHIEF EXECUTIVES
 • I NFANT MORTALITY INFANT MORTALITY IMPROVING THE HEALTH OF
 • CP&P 52C (REV 2006) STATE OF NEW JERSEY
 • COMMON TERMINOLOGY LECTURE OUTLINE A COMMON REGIONAL TERMINOLOGIES
 • FICHE D’INSCRIPTION REPAS CANTINE MOIS AVRIL MAI
 • COMUNICATO STAMPA LUOGHI INVISIBILI 2021 AL VIA LEDIZIONE DEDICATA
 • STAND JÄNNER 2019 D IREKTION DER BERUFSSCHULE 
 • SAN SALVADOR DE JUJUY 30 DE JUNIO DE 2020
 • LOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES MAS IMPORTANTES EN EL
 • PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEWLEKLE CHORYM LUB
 • MEMORIAL SARAH LONG BRIDGE OPTIONS SLASHED TO 15 REPAIR
 • HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE “ VILLA DE MERLO TERCER
 • GRUPO III LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO TAREAS
 • 18SCLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN FILOSOFIA TEORETICA MORALE POLITICA
 • APPENDIX 3 TO ESA CONTRACT N° XXXXXXNLXX ANNEX A
 • CHINESE SOPHOMORE EXAMPLE 1ST SEMESTER HUM 110
 • ADRESA BUL DESPOTA STEFANA (29 NOVEMBRA) 36 I
 • UAB IRB CONSENT LANGUAGE (AS APPLICABLE) NCI IRB
 • FELLOWSHIP AD EUNDEM HONORIS CAUSA GUIDELINES FELLOWSHIP AD
 • IMIĘ I NAZWISKO ………………………………… NUMER PESEL …………………………………… ADRES ZAMIESZKANIA
 • ESPAÑOL 3 SEÑORITA TARVIN FECHA LOS VERBOS EN
 •  EL CONSEJERO ALFREDO ESPINOSA FUE EL ÚNICO
 • INDIVIDUALIZED LEARNING PLAN FOR REASONING THROUGH LANGUAGE ARTS TEACHER
 • HEALTH AND SAFETY POLICY THIS IS THE STATEMENT
 • PHÒNG GD&ĐT BẢO YÊN TR­ƯỜNG TH SỐ 2 TT
 • [IDARENIN ANTETI] İHALE KAYIT NUMARASI SAYI KONU
 • ESTIF MEMBERSHIP APPLICATION FORM 2017  (NAME
 • LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE NAVARRA