2 11-3-2010 u skladu sa evropskim standardom en 998-1 gp-cs iv malteri za malterisanje i fino izravnavanje u skladu sa evropskim stand

2 11-3-2010
U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDOM EN 998-1 GP-CS IV MALTERI ZA
MALTERISANJE I FINO IZRAVNAVANJE
U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDOM EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR SISTEMI
ZAŠTITE POVRŠINA BETONA
PLANITOP FAST 330
Brzovezujući cementni malter ojačan vlaknima, za fino izravnavanje
unutrašnjih i spoljašnjih površina u debljinama od 3 do 30 mm
PODRUČJE PRIMENE
Fino izravnavanje unutrašnjih i spoljašnjih podloga na koje će se
polagati keramičke pločice i kamen ili nanositi hidroizolacija od
tečnih membrana ili fleksibilnih cementnih sistema. Nanosi se u
debljinama od 3 do 30 mm.
Primeri primene
*
Izravnavanje armirano-betonskih površina bazena pre nanošenja
hidroizolacije Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic i
Monolastic Ultra (posle samo 24 sata na +20°C) ili za direktno
polaganje svih vrsta keramičkih pločica i mozaika posle 4 sata pri
+20°C.
*
Fino izravnavanje čistih unutrašnjih i spoljašnjih podloga
izvedenih od proizvoda koji se uobičajeno koriste u
građevinarstvu, kao što su podne ploče i estrisi na bazi cementa
ili specijalnih veziva (kao što su Topcem, Topcem Pronto, Mapecem
i Mapecem Pronto) i stare podloge od keramičkih pločica i kamena
kako bi se brzo pripremile za polaganje (posle samo 4 sata na
+20°C), keramičkih pločica i kamena koji nisu osetljivi na vlagu
ili za nanošenje hidroizolacije kao što je Mapelastic, Mapelastic
Smart, Monolastic, Monolastic Ultra, Mapegum WPS (posle samo 24
sata na +20°C).
*
Sanacija ili izvođenje padova na terasama i balkonima.
TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Planitop Fast 330 je prah sive boje koji se sastoji od specijalnih
cementnih veziva, odabranih inertnih materijala, sintetičkih smola i
specijalnih dodataka, a pripremljen je prema formuli razvijenoj u
MAPEI istraživačkim laboratorijama.
Kada se pomeša sa vodom dobija se mešavina dobre obradivosti koja može
da se nanosi na vertikalne površine gletericom i koja ima visoku
čvrstoću prianjanja na sve podloge koje se obično koriste u
građevinarstvu.
Planitop Fast 330 očvršćava brzo bez skupljanja i stvaranja pukotina,
čak iako se nanosi u debljim slojevima, i formira čvrst sloj pogodan
za polaganje obloga od keramičkih pločica, staklenog mozaika i kamena.
Proizvod je dostupan u specijalnim vakumiranim polietilenskim vrećama
od 25 kg koje mogu da se skladište u spoljašnjim prostorima tokom
izvođenja građevinskih radova. Kiša nema uticaja na njegove
karakteristike.
PREPORUKE
*
Ne mešajte Planitop Fast 330 sa cementom ili drugim proizvodima i
nikad ne dodajte vodu u mešavinu koja je već počela da vezuje.
*
Po toplom i vetrovitom vremenu zaštitite površinu kako bi izbegli
prebrzo isparavanje vode.
*
Posle nanošenja Planitop Fast 330 zaštitite površinu od vode
najmanje 4 sata na +20°C i 24 sata na +5°C, ali u svakom slučaju
dok se proizvod ne stvrdne.
*
Proizvod nanosite na temperaturama između +5°C i +35°C.
*
Ne ostavljajte vreće Planitop Fast 330 izložene suncu duže vreme
pre upotrebe.
*
Ne koristite proizvod na fleksibilnim, deformabilnim podlogama kao
što su drvo, metal, guma, PVC i linoleum.
POSTUPAK PRIMENE
Priprema podloge
Podloga mora da bude zrela, kompaktna, bez prašine, nevezanih delova,
ulja, masti i tragova boje ili lepka. Površine koje su izložene
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vetru moraju prethodno da se navlaže.
Veoma upojne podloge (kao što su opeka, laki betonski blokovi, itd.)
moraju prethodno da se navlaže, naročito ako se Planitop Fast 330
nanosi u tankom sloju.
Gipsane podloge i anhidritni estrisi moraju da budu potpuno suvi,
dovoljno čvrsti i bez prašine. Prethodno moraju da se tretiraju sa
Primer-om G ili Eco Prim-om T.
Betonske površine moraju da budu zrele, čiste, bez prašine i cementne
skrame, i ukoliko je potrebno prethodno obrađene sa Eco Prim-om Grip.
Priprema mešavine
Uz stalno mešanje sipajte Planitop Fast 330 u posudu sa 4,5-5 litara
čiste vode (18-20 delova vode na 100 delova Planitop-a Fast 330
težinski) i mešajte namenskim mikserom pri malom broju obrtaja dok ne
dobijete homogenu mešavinu bez grudvica. Mešavina se može upotrebiti
oko 20 minuta (na +23°C).
Nanošenje mešavine
Na zidove
Nanesite najpre tanak sloj Planitop-a Fast 330 na podlogu, a odmah
zatim nanesite proizvod u debljini potrebnoj za izravnavanje podloge u
jednom nanosu (do najviše 3 cm).
Ako je potreban deblji sloj, Planitop Fast 330 može se naneti glatkom
gletericom tako da se dobro pritisne na podlogu i zatim izravna ravnom
metalnom ivicom (završna obrada se vrši sunđerastom gletericom).
Na podove
Nanesite mešavinu dugačkom metalnom letvom ili gletericom.
Izvođenje završnih obloga ili hidroizolacije
Hidroizolacije Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic, Monolastic
Ultra i Mapegum WPS se mogu nanositi posle otprilike 24 sata na +20°C.
Keramičke pločice, kamen (neosetljiv na vlagu) i sve vrste mozaika se
mogu polagati posle otprilike 4 sata na +20°C i posle 24 sata na +5°C.
Nega
Tokom toplog i/ili vetrovitog vremena zaštitite površinu od brzog
isparavanja vode i izbegavajte da malter dođe u kontakt sa vodom tokom
prvih 4 sata na +20°C i tokom prva 24 sata na +5°C.
Čišćenje
Alat i posude se mogu očistiti vodom dok je Planitop Fast 330 još
svež.
POTROŠNJA
Oko 1,45 kg/m² za mm debljine.
(1 cm debljine = 14,5 kg/m²).
AMBALAŽA
Vreće od 25 kg.
SKLADIŠTENJE
Planitop Fast 330 se može čuvati 12 meseci u originalnom, zatvorenom
pakovanju.
UPUTSTVA O SIGURNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE
Planitop Fast 330 sadrži cement koji u kontaktu sa znojem ili drugim
telesnim tečnostima može prouzrokovati iritirajuću reakciju ili svrab
kod osetljivih ljudi. Koristite zaštitne rukavice i naočare. Za
detaljnije informacije pogledajte Sigurnosni list.
PROIZVOD JE NAMENJEN ZA STRUČNU UPOTREBU
UPOZORENJE
Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog
proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore
navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u
praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj
proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj
primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog
nepravilne upotrebe proizvoda.
Sve odgovarajuće reference o ovom proizvodu su dostupne na zahtev i na
web stranici www.mapei.com
Planitop Fast 330: Brzovezujući cementni malter za zaglađivanje
unutrašnjih i spoljašnjih podova i zidova u debljini od 3 do 30 mm,
nosi oznaku CE prema CPD/89/106 u skladu sa normama EN 1504-2 i EN
998-1
TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)
OPIS PROIZVODA
Konzistencija:
prah
Boja:
siva
Maksimalna veličina zrna agregata (mm):
1
Specifična težina (kg/m³):
1.300
Sadržaj suve materije (%):
100
Skladištenje:
12 meseci u originalnom pakovanju na suvom mestu
Štetnost po zdravlje prema EC 1999/45:
iritirajuće. Pre upotrebe pogledati paragraf "Uputstva o sigurnosti
kod pripreme i primene", informacije na pakovanju i Sigurnosni list
Carinski broj:
3824 50 90
PODACI O PRIMENI (na +20°C i 50% rel.vlaž.vazduha)
Boja mešavine:
siva
Odnos mešanja:
100 delova Planitop-a Fast 330 sa 18-20 delova vode (oko 4,5-5 litara
vode na vreću od 25 kg)
Specifična težina mešavine EN 1015-6 (kg/m³):
1.750
Maksimalna debljina nanosa (mm):
30
Temperatura nanošenja:
od +5°C do +35°C
Minimalno vreme čekanja pre polaganja keramičkih pločica:
4 sata na +20°C
24 sata na +5°C
KONAČNA SVOJSTVA (19% umešane vode)
Karakteristike
Test metoda
Zahtevi prema EN 1504-2 premazi (C) principi MC i IR
Svojstva proizvoda
Čvrstoća pri pritisku (MPa):
EN 12190
bez zahteva
> 20 (posle 28 dana)
Čvrstoća prianjanja na beton (tip podloge MC 0,40) prema EN 1766
(MPa):
EN 1542
za krute sisteme:
bez opterećenja: ≥ 1,0
sa opterećenjem: ≥ 2,0
≥ 2,0 MPa
Vodonepropusnost izražena kao koeficijent prolaza slobodne vode
(kg/m²· h0,5):
EN 1062-3
W < 0,1
W < 0,1 Klasa III
(niska propusnost) prema EN 1062-1
Paropropusnost – ekvivalentna debljini vazdušnog zida SD (m):
EN ISO 7783-1
klasa I SD < 5 m
klasa II 5m ≤ SD ≤ 50m
klasa I SD > 50 m
Klasa I (SD < 5 m)
Karakteristike
Test metoda
Zahtevi prema EN 998-1 tip GP-CSIV
Svojstva proizvoda
Čvrstoća pri pritisku (MPa):
EN 1015-11
≥ 6 kategorija CS IV
≥ 20 kategorija CS IV
Čvrstoća prianjanja na oplatu (MPa):
EN 1015-12
bez zahteva
≥ 1,5 FP:B
Apsorpcija vode (kg/(m²·min0,5):
EN 1015-18
WO (nije navedeno)
W1 (≤ 0,40)
W2 (≤ 0,20)
W2 (≤ 0,20)
Toplotna provodljivost – λ - (W/m·K°):
EN 1745
bez zahteva
0,85
Reakcija na vatru:
Euroclass
klasa određena od strane proizvođača
E
Svako umnožavanje tekstova, fotografija i ilustracija objavljenih ovde
je zabranjeno i sudski će se goniti.

 • CAP 73 CAPÍTULO 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN HIERRO O
 • E L RETORNO DE LOS DIOSES EL LIBRO MAS
 • ABOVE MIDPOINT REQUEST FORM » UPLOAD WITHIN THE HIREONLINE
 • LA ESCOLARIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODALIDADES
 • 100 POSTERLØB MED NOGLE AF SVARENE! 1 SYNG
 • CUARTA MESA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD DE TORRELAVEGA MOVILIDAD TRANSPORTE
 • EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
 • ASUNTO CARTA RENUNCIA (NOMBRE DE LA EMPRESA O PATRON)
 • 17 INTERDISCIPLINARY PROGRAMS INVOLVING MATHEMATICS [DR MARY GEORGE SELECTION
 • ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE RESOURCE DEVELOPMENT UPSTREAM OIL AND GAS
 • CONCURSO SMUFEMI DE MEDICOS ARTISTAS PLÁSTICOS 2004 ACTA EN
 • SUBSECRETARÍA REGIONAL DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA INFORME PRELIMINAR DE
 • 0 ES — RUE BELLIARDBELLIARDSTRAAT 101 —
 • REGIÓN DE MURCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN FOMENTO Y EMPLEO
 • ADMIN CORRECTIONS SUPPORT BREAKROOMS 2ND FLOOR J2051 7 COFFEE
 • PROPOSAL FOR RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS NAME DEPARTMENT STATUS
 • BRINGING CAREER PATHWAYS TO LIFE THE JUNIOR ACHIEVEMENT DISCOVERY
 • STATIKA – RAVNOVESJE TELES FERI – TK – UN
 • DOĞAL MINERALLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM
 • NUMBER AS91387 VERSION 2 PAGE 3 OF 3 ACHIEVEMENT
 • EL MOBBING A LES UNIVERSITATS DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE
 • [OPENDJ4868] INCORRECT REFERENCE TO DSCFGKEYSTOREPINFILE IN CSV ACCESS LOGGER
 • ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
 • 1 NEW DIRECTIONS FOR NOS RESEARCH GÜROL IRZIK1 ROBERT
 • CIVIL REGISTROS TEMA 54 TEMA 54 DERECHOS DE GARANTÍA
 • ANNE SOFIE VON OTTER MEZZOSOPRANO BOASTING AN UNRIVALLED AND
 • KPCL BID DOCUMENT RTPS KARNATAKA POWER CORPORATION LIMITED (RAICHUR
 • VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA
 • MCAS IT COUNTS! A GUIDE FOR
 • NASLOV RADA (U NAJVIŠE DVA REDA) TITLE OF PAPER