instruks ved bruk av skole, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting i h.h.t. brannvernloven § 7 samt forskrift om brannforebyggen

INSTRUKS VED BRUK AV SKOLE, BARNEHAGE ELLER FORSAMLINGSLOKALE TIL
OVERNATTING
I h.h.t. brannvernloven § 7 samt forskrift om brannforebyggende tiltak
og tilsyn § 3-6, må det en midlertidig bruksendring av
forsamlingslokalet, skole, barnehage til overnatting meldes til
brannsjefen i kommunen. Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak
ved slike arrangementer. Det skal oppnevnes en ansvarlig person for
overnattingen, som skal være kjent med fastsatte
sikkerhetsbestemmelser og instrukser. Ansvarlig person har ved
underskriving av melding til brannsjef sett og gjort seg kjent med
bestemmelsene. Bestemmelsene er følgende:
1.
Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
2.
Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med
brannmeldere,
1.
brannalarmsignal, rømningsveier, og slokkeutstyrets plassering og
bruk.
2.
I bygning uten hel dekkende brannalarmanlegg skal det være våken
nattvakt som går vaktrunder minimum hver 2. time hele natten.
3.
Kontroll av rømningsveier slik at de er ryddige og åpne gjøres på
hver runde.
4.
Avvik meldes ansvarlig person eller vaktmester.
5.
I bygning med hel dekkende brannalarmanlegg kan det være sovende
vakt.
6.
Vaktliste skal være utarbeidet. Ansvarlig person har ansvar for at
vaktlisten blir fulgt.
3.
Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang til telefon.
4.
Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler på
området.
5.
Det er ikke tillatt å ta imot besøk i/på rommene (fra
uvedkommende).
6.
Alt materiell som benyttes i den daglige drift skal stå i fred,
samt at rommene skal være ryddet når de forlates.
Dette skjema skal benyttes for bruk ved midlertidig bruksending av
forsamlingslokalet til overnatting.
Innherred samkommune
Brann og redning
den 3. april 2013
Brannsjefen
vedlegg: Instruks for nattvakt
INSTRUKS FOR NATTVAKT
Nattvakt skal håndheve følgende:
1. Nattvakten, skal være våken hele vaktperioden. Unntak kan gjøres
ved heldekkende brannalarmanlegg som gir tilstrekkelig varsel i rom
det overnattes i.
2. Vaktrunde skal foretas mint 2. hver time hele natten.
3. Rømningsveier skal kontrolleres på hver vaktrunde. Rømningsveiene
skal være ryddige og åpne.
4. Avvik meldes ansvarlig person eller vaktmester.
5. Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
6. Plassering av håndslokkerutstyr skal være kjent.
7. Nattvakten skal ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang på telefon.
8. Vaktmester skal være tilgjengelig på telefon hele perioden.
9. Tegning over bygningen med avmerket områder hvor overnatting
gjelder.
Rømningsveier skal være avmerket. Overnatting bør skje på bakkeplan så
langt det er
mulig.
10. Antall personer som overnatter på hvert rom skal stå på tegningen.
11. Uvedkommende har ingen adgang.
VED BRANN
VARSLE: ALLE I BYGNINGEN MÅ VEKKES
EVAKUERE: START EVAKUERING/RØMNING AV BYGGET
RING: 110
FOREBYGGE: LUKK VINDUER OG DØRER, PRØV Å SLOKKE
INFORMASJON: MØT OG INFORMERE BRANNVESENET GI SÅ GOD BESKRIVELSE SOM
MULIG
Innherred samkommune
Brann og redning
Postboks 130
7601 Levanger
MELDING OM MIDLERTIDIG BRUK AV SKOLE/
BARNEHAGE/FORSAMLINGSLOKALE TIL OVERNATTING
Dette skjema skal fylles ut og oversendes brannvesenet v/brannsjefen
min. 7 dager før
skole/barnehage/forsamling benyttes som overnattingssted, dette for
evt. særskilt behandling.
Navn på
Skole/barnehage/
Forsamlingslokale:
Navn og adresse på søker:
Tidsrom for bruk til overnatting:
Hvilke rom det overnattes i:
Brukergruppe og antall personer:
Navn på ansvarlig leder/treffes på tlf.:
Ansvarlig person har gjort seg kjent med instruks ved bruk av
forsamlingslokale, skole eller
barnehage til overnatting, og undertegnede har akseptert de fastsatte
vilkårene for midlertidig
bruk av bygningen til overnatting.
Det mange rom og tore deler av bygningen skal benyttes skal melding
vedlegges tegninger over
bygningen, som viser hvilke rom/deler av bygningen som benyttes.
...................den.........................
Underskirift

 • RPO WL 2007 201322 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (INSTYTUCJA
 • CLIMATE PROCESSES CLOUDS AEROSOLS AND DYNAMICS (B6) S C
 • MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ——————— DEMANDE D’AVIS DU
 • PRESSEINFORMATION INNOVATIVE VERPACKUNGSMETHODE GEWINNT B2BPREIS 3M SCOTCH FLEX&SEAL VERSANDROLLE
 • FORMULARE ȘI MODELE CONŢINE FORMULARELE DESTINATE PE DE
 • ACC1171 REQUEST FOR PHARMACEUTICAL FUNDING COMPLETE THIS FORM TO
 • DISCURSO DO PRESIDENTE DA XUNTA COMO DELEGADO REXIO
 • FECHA DE ENTRADA ELECTRÓNICA FECHA DE ENVÍO FECHA DE
 • EQUAL PAY DAY AWO FORDERT UNGLEICHHEIT ZU BEENDEN
 • THE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AEROSOL SCIENCE & TECHNOLOGY
 • PODNEBNI POSVET ZELENA JAVNOFINANČNA REFORMA POROČILO SVOJE PRIPOMBE NA
 • PRODUCTO BANDERA EN CRISIS EL PERÚ ES EL PRINCIPAL
 • [OPENDJ7726] EVALUATION SETUP FAILS WITH NO USERS CREATED 20210105
 • TURKISH AND KURDISH MEDIA PRODUCTION IN EUROPE A COMPREHENSIVE
 • JĒKABPILS NOVADA SLATES BIBLIOTĒKA BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS JĒKABPILS
 • LIPUSZ DNIA WÓJT GMINY LIPUSZ ZGŁOSZENIE DO
 • USEFUL INFORMATION FOR PEOPLE WITH A SENSORY IMPAIRMENT IN
 • CUANDO LOS EXTRAÑOS CONFÍAN EN ALLÁH ] ESPAÑOL –
 • SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES SEND SERVICE FOR CHILDREN
 • BOTE DE NÁUFRAGOS «NO SABÍAN PERO LO SABRÍAN
 • IN ORDER TO FILLIN THE TABLE IT IS IMPORTANT
 • INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN 1º SOLICITUD DE LA PLAZA DEL 1
 • KRANNERTPURDUE EXTENDED CAMPUS OBHR 59000 (51863) EXPERIENCING LEADERSHIP
 • LIST OF PUBLICATIONS A INTERNATIONAL JOURNAL PAPERS
 • PRIMAVERA A PRIMAVERA NO HEMISFÉRIO SUL INICIARÁ ÀS 12H44
 • CAPÍTULO 12 DIVIDE CON DISTANCIA MEASURE ME EL COMANDO
 • DANE DO WYCENY WYDANIA KSIĄŻKI FORMAT KSIĄŻKI (A4
 • BUSINESS IMPROVEMENT TECHNIQUES (PROCESS) LEVEL 4 AWARDED BY EMTA
 • MATERIALS PROCESSING AND FINISHING LEVEL 2 AWARDED BY EMTA
 • 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE