jakab autósiskola kft.- vállalkozás feltételei szeged vitéz utca 13-15. tel.: 422-335 honlap: www.jakabcsaba.hu f


Jakab Autósiskola Kft.- Vállalkozás feltételei


Szeged Vitéz utca 13-15. Tel.: 422-335
Honlap:
www.jakabcsaba.hu
Facebook oldal: www.facebook/jakabcsabaautosiskola.hu
E-mail:
[email protected]
1.
A Vállalkozás feltételei:
(CÉGADATOK)
Képző szerv: Jakab Autósiskola Kft.
Cím: 6722 Szeged, Vitéz u. 13.-15.
Telefon: (62)/422-335
Cégforma: KFT
Cégjegyzékszám: 06-09-015807
Adószám: 22787044-1-06
Honlap: jakabcsaba.hu
Iskolavezető neve: Jakab Csaba
------------------------------
Igazolvány száma: 06-3/20/2005
Telefonszáma: 20/968-6733
Ügyfélfogadás:
Címe: 6722, Szeged, Vitéz u. 13.-15.
Telefon: (62)/422-335
Nyitva tartás: Hétköznap 9-18 óráig
E-mail: [email protected]
FELÜGYELET ELLÁTÓ SZERVEK
Tulajdonosi és munkáltatói felügyelet: Jakab Csaba Szeged, Vitéz
u.13-15
Szakmai Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Cím:6721 Szeged, Kereskedő Köz 3-5.
Tel.: 425-289 , 425-348 , 425-979 , 551-526
Törvényességi felügyeleti szerv: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága
Cím:6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel: 470-177
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Cím:6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel:
483-583
Általános érdekképviseleti szerv: Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Cím:6720Szeged Tisza Lajos krt.2-4.Tel:426-343
Engedélyező hatóság: ITM Innovációs és Technológiai Minisztérium
1082 Budapest Vajdahunyad u. 45.
Tel:(06-1) 814-1818
Oktatási Helyszínek
===================
Elméleti oktatás: Szeged, Vitéz u. 13.-15.
Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Vitéz u. 13.-15.
Tanpálya: Szeged, Etelka- sori tanpálya
2.
Vállalási tájékoztató
=====================
Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta
vezetői engedélyének megszerzéséhez.
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Járművezetői tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában vagy
kihelyezett tanfolyamok esetében a megbízott tanfolyamszervezőnél
lehet jelentkezni. Itt veheti át a szükséges nyomtatványokat, és
részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás
feltételeiről.
A tanfolyamra való felvétel módja és a vizsgára bocsátás feltételei
A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon
kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési
szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll.
A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező
(továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban
meghatározott életkort („A/1” 16 év, „A” 24 év és „B” 17 év)
betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti
vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három
hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön
jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. A „B” kategória
esetében a 18. életév betöltéséig csak belföldön történő
járművezetésre jogosít. A jelentkezés elektronikus módon is
választható.
Nem magyar állampolgárokra vonatkozó tudnivalók: Csak a jogosítvány
kiadásához kell Mo-i tartózkodási hely, a beiratkozáshoz és a
tanfolyam elvégzéséhez nem.
Legalább 6 hónap érvényes tartózkodási engedély kell a jogosítvány
kiadásához.
18 év alatt szülői hozzájárulás kell!
Nyomtatványok kitöltése: Csak a vastagon keretezett részeket és a
nyilatkozatot kell olvashatóan
(tollal, vagy lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitölteni és a megfelelő
helyeken saját kezűleg aláírni.
Igazolványkép: 1 db 3,5 cm * 4,5 cm-es fénykép szükséges, hátoldalán a
név és egyéb adatok (szül.idő:év,hó,nap; anyja neve) feltüntetésével.
Az illetéket: a jogosítvány átvételekor kell leróni, az
okmányirodában.
Tandíjbefizetés: Az autósiskola ügyfélfogadó irodájában, készpénzben
nyugta ellenében.
Vizsgadíj befizetése: A Csongrád megyei Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Cím: 6721 Szeged, Kereskedő Köz 3-5, vagy iskolánk
ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
Iskolai végzettség: legalább a nyolc általános iskolai végzettség
szükséges minden, az autósiskolában oktatott kategória esetében, a
vizsgaigazoláshoz.
Egészségi alkalmasság: Jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat
elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos,
üzem-egészségügyi szakrendelés), magát a szükséges első csoportú
előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni és arról
igazolást hozni. (Az igazolást az orvos 3500-7200 Ft ellenében állítja
ki. ) Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői
engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.
Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a
vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági
vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges,
ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték. Rendkívüli
pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezik a tanulót a gépjárművezetői
gyakorlatból ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követő vizsga
letételéhez.
3.
Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell, például külföldi
állampolgárság esetén, vagy azon esetben, ha korábban szabálysértést
követett el, ill. eltiltás alatt áll.
Az összes anyagot, a jelentkezési lapot, a fényképet, az iskolai és az
orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A tanuló
szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával –
tanfolyamról való felmentését.
Elméleti vizsga: Csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét
igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, és a szabályosan
kitöltött jelentkezési lapját, ill. annak mellékleteit (fénykép,
orvosi alkalmassági igazolás, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését
igazoló bizonylat) ügyfélszolgálati irodánkban időben leadta, és
sikeres házi vizsgát tett. !!!! A tanfolyam első foglalkozásától
számított 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell jelentkeznie
(sikertelen KRESZ vizsga is elég) ÉS a tanfolyamtól számított 12
hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, különben a tanfolyam
érvényét veszti. !!!!! Az online E-learning oktatás jogosultságához a
Képzőszerv juttatja hozzá a tanulót. Az E-learning tanuláshoz kérhető
konzultáció is. Elméleti vizsgára mehet, ha az oktatás befejezéséről
az igazolást, mind a Képzőszerv, mind a Hatóság megkapja. Ez azt
jelenti, hogy az otthoni tanulással érhető el a vizsgára és a közúton
való helytállásra való felkészítés.
Gyakorlati vizsga: Járműkezelési („B” kategóriánál nincsen), forgalmi
vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti
tárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá az adott vizsgához kötelező
órákat levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga
után tehető le. (kivéve B kategória, ennél nincs külön járműkezelési
vizsga). A sikeres KRESZ vizsgát követően a tanulónak 2 év áll
rendelkezésére, hogy a sikeres forgalmi vizsgát letegye.
MENTESÍTÉSEK
A mozgáskorlátozott, siket, illetve a magyar nyelvet nem beszélő
ügyfelet, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való
részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. Az ettől
mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön
megállapodás alapján – kérésére – közreműködik.
4.
A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális
Óraszámok
Jogosítvány: Az „A” kat. vizsgához 24 életév betöltése szükséges,
2013. augusztus 15-től a két éves A2 (A korlátlan) kategóriával a 20.
életév betöltésekor a korlátozás nélküli „A” kategória szerezhető meg.
Rövidítések:
K Közlekedési alapismeretek
Je Járművezetés elmélete
Szü Szerkezeti és üzemeltetési ismerek Bü Biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetés
Mu Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1-2 F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
M Menettávolságok kilométerben
A Alapoktatás
F Főoktatás
F/v Városi vezetés
F/o Országúti vezetés
F/h Hegyvidéki vezetés
F/é Éjszakai vezetés
F/k Vezetés könnyű terepen
1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
6) Amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két
éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

5.
„B” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
4 óra
Közlekedési ismeretek
18 óra
Járművezetés elmélete
6 óra
Gyakorlati tantárgyak és kötelező óraszámok:
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
30 óra
Gépkocsivezetés gyakorlata
Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből, a
gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből áll
Iskolánk a vonatkozó rendeletekben meghatározott óraszámú tanfolyamot
indít valamennyi kategóriában, amely általában elegendő ahhoz, hogy
sikeresen felkészüljön az elméleti vizsgára. Természetesen ez csak az
Ön aktív közreműködésével lehetséges. Ezért előre kell készülnie
minden előadásra az ismertetésre kerülő tankönyvekből.
Az eredményes felkészítéshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:
1. „A/1” és „A” kategóriákhoz
Motorkerékpár-vezetők szakkönyve
2. „B” kategóriához
Személygépkocsi-vezetők szakkönyve
3. Minden kategóriához
Tesztkönyv járművezetői vizsgához
A konzultációkon az esetleges pontosításokkal, értelmezésekkel illetve
a vizsgára való felkészítéssel fogunk csak foglalkozni. A tanfolyam
heti három alkalommal, minden hét ugyanazon napján, napi 2×2 órában
kerül megtartásra. Az elméleti tanfolyam így kb. 2,5 hétig tart.
Az elméleti foglalkozás általában 16.00-tól – 19.20-ig tartanak. Az
ügyfelek többségének kérésére módosítás lehetséges.
A tanfolyammegnyitón részletes tájékoztatást kap a felkészülés
menetéről és az előadások időpontjáról.
GYAKORLATI OKTATÁS
==================
Az elméleti tanfolyam díj befizetése esetén, sikeres KRESZ vizsga
letétele után azonnal megkezdhető. Ez a képzés legfontosabb és
legdrágább része, egyszerre ugyanis csak egy ügyfél vezethet.
Természetesen oktató és járműtípus szabadon választható. Az ár
típusonként változó. Választható típusok: GOLF V; TOYOTA YARIS.
Motoros képzésen részt vevő tanulók a vezetési gyakorlaton csak
megfelelő öltözetben vehetnek részt!
6.
A minimális vezetési óraszámokat kategória szerinti bontásban,
részleteiben megtalálható a tandíjtáblázatban. A vezetési gyakorlat
két, egymástól jól elkülöníthető – járműkezelési és forgalmi –
részekből áll.
A járműkezelési gyakorlat elsajátítása során heti két-három alkalommal
1-1 órás oktatásra számítson. Ez nagyon fontos része a felkészítésnek.
Oktatójával természetesen előre egyeztetheti az időpontokat. Nincs
jelentősége, hogy a tanpályán mikor melyik napon gyakorol.
Az egyéni adottságoknak, életkornak itt jelentős szerepe van és
befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra
előírt óraszámok csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhetők
meg a motorosoknál (B kategóriánál nem).
A forgalmi gyakorlat több részből áll (városi, országúti és éjszakai
vezetés) és általában egy alkalommal 1 – 2 órás lefoglaltságot jelent.
Kivéve az országúti vezetést. Itt napi négy óra egy napon is lehet,
két óra vezetés után minimum egy óra szünet közbeiktatásával.
Városi vezetés: Először gyérforgalmú, később már csúcsforgalmú utakon
és időszakban is fognak gyakorolni. Ez a sikeres felkészítéséhez
feltétlenül szükséges és kérjük, a lehetőségeihez mérten időbeosztási
igényével alkalmazkodjon oktatójához.
Éjszakai vezetés: A nevében is benne van, hogy csak éjszaka (sötétben)
hajtható végre. Lényege a világítás használata a sebesség
megválasztás, tájékozódás és manőverezés.
Országúti vezetés: Célszerű több ügyfél szervezésével, olyan vezetési
beosztást készíteni, hogy akár Budapest határáig is el tudjanak menni.
Az előírt idő alatt a távolságot is teljesíteni kell! Az autópálya
használatának díját a tandíj nem tartalmazza.
A kötelezően előírt minimális óraszámokat minden esetben tényleges
járművezetéssel kell tölteni. Az oktatás során a járműben az ügyfél, a
szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak.
Ezeken kívül – az ügyfél és az iskolavezető hozzájárulásával- jelen
lehetnek még szakoktató jelöltek, hospitáló tanulók, és megfigyelők
is.
Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat
szükséges.
Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor az
ügyfél legalább 30 percet várjon rá. Fordított helyzetben az oktató a
teljes tervezett vezetési időt köteles megvárni.
Neki ezért fizetés és költségtérítés jár. Kisebb hiba elhárítása, pl.:
kerékcsere, égőcsere, amely legfeljebb 30 percet vesz igénybe, az
oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata és gyakorolt
időnek minősül. Hasonló eset pl.: az üzemanyag felvétele is, de egy
ügyfélnél egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba
elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell
halasztani, és az ügyfelet egy másik alkalommal kárpótolni kell. A
tényleges vezetéssel töltött időt és kilométert dátum szerint a
vezetési kartonon rögzíteni kell, és az ügyfél valamint az oktató
aláírásával hitelesíteni kell!
TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI
A tanuló felkészítésében iskolánk – a tanulóval kötött külön
megállapodás alapján – közreműködik úgy is, hogy a tanuló a saját
járművével gyakorol. Ebben az esetben meg kell felelni az oktató
járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az
oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell. Az
átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A
gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakásánál, ill. a tanuló
által megjelölt helyen kezdi és fejezi be az oktatást.
7.
--
A hiányzás pótlása és annak költségei
-------------------------------------
A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon mindenkinek teljesíteni kell. Hiányzás esetén a
mulasztást pótolni kell. Az elméleti foglalkozásról való hiányzást az
iskolavezető által engedélyezett és az oktatóval egyeztetett
pótfoglalkozáson pótolni kell, ha a hiányzás mértéke az elméleti
foglalkozás 10 %- át meghaladta. Vizsgára csak ezt követően írható ki
az ügyfél.
Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell.
A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül
pótolni kell.
Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából
hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a
kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt
maradt el, akkor a tandíj táblázat szerinti díjat kell megfizetni.
Tandíjak, óradíjak
Kategória
Elméleti
Tanfolyam
gyakorlati vezetés
==================
Összesen
Óra
Tandíj
Rutin
Forgalom
Országút
Éjszaka
Vizsga
Összesen
A1
Óra
22
6
8
2/60 Km
-
1
17
39
Ár
30000 Ft
24000 Ft
32000 Ft
8000 Ft
-
4000 Ft
68000Ft
98000 Ft
A
Óra
22
10
11
5/200 Km
-
1
27
49
Ár
30000 Ft
40000 Ft
44000 Ft
20000 Ft
-
4000 Ft
108000Ft
138000 Ft
B
Óra
32
9
14
4/160 Km
2
1
30
62
Ár
30000 Ft
42210 Ft
65660 Ft
18760 Ft
9380 Ft
4690 Ft
140700 Ft
170700 Ft
KEDVEZMÉNY: amennyiben a teljes képzést iskolánkban végzi el!
A kötelező minimum órák után a pótórák változatlan áron történnek.
Vizsgadíjak:
Kategória
Tanfolyam
Gyakorlati vezetés
Összesen
KRESZ
Járműkezelés és rutin
Forgalom
„A1”
4.600,-
4.700,-
11.000,-
20.300,-
„A”
4.600,-
4.700,-
11.000,-
20.300,-
„B”
4.600,-
-
11.000,-
15.600.-
8.
--
A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
---------------------------------
Joga van az ügyfélnek:
- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv
vállalkozási feltételeit.
- A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon
kérni, igénybe venni.
- A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az
elvégzettekről igazolást kérni.
- Az elméleti tanfolyamon a mulasztást ingyenesen pótolni.
- Több tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni
(vizsga előtt, annak sikere érdekében).
- Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét
oktatójával.
- Oktatót, kocsi típust választani, szükség esetén oktatót cserélni.
- Késni, és előbb elmenni a foglalkozásról (a hiányzást azonban
pótolni kell).
- Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
- Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.
- Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a
személyiséget érintő kérdésekben.
Az ügyfél kötelessége:
- A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási
körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
- Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan
viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és
betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni.
- A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni és a
munkavédelmi előírásokat betartani.
- A megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni. (Legalább 48 órával
előtte lehet a vezetést lemondani.)
- Késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni és a mulasztásait,
hiányzásait pótolni.
- Vizsga vagy gyakorlati vezetés estében a „nem megjelenés” díját
megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon
igazolni a távolmaradást.
9.
--
TANFOLYAMRÓL KIZÁRÁS
--------------------
Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.)
hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson
való részvétel, amely a tanfolyamról való kizárást eredményezi.
Szintén kizárást eredményez, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét
súlyosan megszegi.
A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés
és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt
csak újabb tanfolyam elvégzése esetén szerezhet!
A TANULÓ ÁTHELYEZÉS
-------------------
Az ügyfél írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és indokolt esetben
a halasztási lehetőséget biztosítjuk.
Másik iskolához való távozásra is van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos
indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata van.(Lásd
pénzügyi részben.) Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban,
három példányban kell beadni. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja,
és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki, három
munkanapon belül intézkedünk.
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Joga van a képzőszervnek:
- A tandíjhoz, amelyet az ügyfélnek előre kell megfizetni!
- A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben (48 órával
előtte) történő lemondásához, megváltoztatásához.
- A már kijelölt oktató helyett másik oktatót biztosítani.
- Alapos indok esetén a képzés bármely szakában a tanfolyamról az
ügyfelet azonnali hatállyal kizárni.
- A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
- A munkavédelmi előírások betartását az ügyfelektől megkövetelni.
Köteles a képzőszerv:
- A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási
feltételeiről.
- A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
- A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan
kezelni, és munkatársaival kezeltetni.
- Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és gyakorlati foglalkozások
időpontjait.
- Oktató és kocsi típus választási lehetőséget biztosítani.
- A tanfolyam elvégzéséről az ügyfél kérésére számlát adni.
- Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
- Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben
kivizsgálni.
Az ügyfél írásbeli kérésére a képzést megszakítani és másik képzőszerv
felé a szükséges igazolásokat kiadni.
A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a
bizonylati albumban előírtakat betartani.
10.
Észrevétel, kérelem, panasz AZ ISKOLAVEZETŐ FELÉ
A konfliktus az oktatóval fordul elő. Javasoljuk, elsősorban hozzá
forduljon, és vele rendezze problémáit. Amennyiben ez nem segített,
akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat és
forduljon az iskolavezetőhöz. ( Jelen esetben Jakab Csabához,
tel.:422-335; ill. 06-20-9686-733.)
Bármilyen kérését, észrevételét, panaszát írásban is beadhatja. Az Ön
képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön vagy törvényesen
meghatalmazott jogi képviselője járhat el.
Senki másnak, még a legközvetlenebb hozzátartozójának sem adunk ki
meghatalmazás nélkül információt a képzésével kapcsolatban, vagy
fizetünk vissza tandíjat.
Amennyiben Jakab Csaba iskolavezető az Ön számára nem intézkedett
megnyugtató módon, úgy a következő szervekhez fordulhat (lásd az első
oldalon )
Amit a vizsgáról általában tudni kell
Vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan
kell megjelennie. A Tanuló valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni
a vizsgabiztosra.
Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a
következő okmányok alkalmasak: személy igazolvány, ideiglenes személy
igazolvány, útlevél, diákigazolvány (14 éves korig), és vezetői
engedély. Ha van vezetői engedélye, köteles minden vizsgára magával
hoznia!
Aki a vizsgán nem felelt meg, az három munkanap eltelte után tehet
újabb vizsgát.
Fontos tudnivaló még, hogy az egyes járműkategóriákhoz tartozó
vizsgákat az első sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül
lehet elvégezni! Ezt követően tanfolyamot kell ismételni!
A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Csongrád megyei
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont eltilthatja azt, aki:
- a.) Személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette,
vagy azt megkísérelte.
- b.) A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt
áll, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.
- c.) A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy
ígéretével, fenyegetéssel kísérelte meg befolyásolni.
- vizsgabiztos felfüggesztheti és a Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét
megzavarta.
- A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha
szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az
esetben a szakoktató kaphat legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon
való részvételtől.
11.
Pénzügyi feltételek
===================
Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is,
ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tandíjat
készpénzben kizárólag az ügyfélszolgálati irodán lehet befizetni.
Esetleges részletfizetés vagy pótóra vásárlás esetén szintén hasonló
módon kell eljárni.
Készpénzt tilos az ügyfélnek átadnia és az oktatónak átvennie!
A befizetést bizonyító nyugtát vagy csekk feladóvényt meg kell őrizni,
mert nem pótolható és számlát csak ennek ellenében áll módunkban adni!
Részletfizetés lehetséges. Az első részlet összege a KRESZ tanfolyam
díja. A gyakorlati vezetés megkezdésével a tandíj óránként is
fizethető. Részletfizetés esetén nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem
OTP kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább fizetéskönnyítés a
jelenlegi helyzetben. Ha az ügyfél nem havonta fizeti, ez sem jelent
problémát. Akkor fizet, amikor pénze van. A lényeg, hogy szolgáltatást
csak akkor kaphat, ha a tandíjrészt előre kifizette.
A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam)
tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is
kérhető, téríthető vissza.
A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj kezelési költséggel
csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési
órákat napi árfolyamon teljesítjük.
A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó
részt az igénybevett kedvezmények és a kezelési költség levonásával
visszafizetjük.
A kezelési költség 6000,- Ft.
Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!
Szeged, 2019. szeptember 12.
Jakab Csaba
Iskolavezető

 • INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT (FALL 2021TUESDAY 14301730) PROFESSOR PAIK JINHYUN
 • ÚTMUTATÓ AZ NÉBIH TÁVOKTATÁSI KERETRENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ AZ ALÁBBI
 • NÁZEV SLUŽBY ASISTENČNÍ SLUŽBY NEVIDOMÝM STANDARD Č 1 –
 • DR JOSEPH SCHUMACHER UNIVPROF DIE GOTTESFRAGE HEUTE VORLESUNG WS
 • 412 TRASTORNOS DEL LENGUAJE EL PRIMER PROBLEMA AL QUE
 • MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS REGELING IN
 • 4A SUBPOENA TO ATTEND TO GIVE EVIDENCE (R 48AB)
 • 11 EKSEKUSI PUTUSAN PANITIA PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PERMASALAHANNYA OLEH
 • L5440 MODIFICA ART170 L4538 Y SUS MODIFICATORIAS
 • BEOORDELING WERKSTUK NAAM LIEVE HOLLAAR ONDERWERP DE WOLF LEERJAAR
 • DECRETO XXXXX DE XX DE 2017 POR EL QUE
 • HANDBOEK EVC HAKAEVC JEUGDZORG (ONDERDEEL VAN HAKA COMPETENT BV)
 • ANEXO IV MODELO NORMALIZADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO
 • COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI
 • NAME THE UREY – MILLER EXPERIMENT WORK SHEET
 • 1 HR EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR
 • 34 ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК ЧАЧАК КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ
 • ANÁLISIS DE REQUISITOS NRO LLAMADO PROYECTO
 • DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1 IZDAJA
 • 20152016 ÖĞRETİM YILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
 • ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЈАВНА НАБАВКА
 • ADRESSE OG TELEFONLISTE KALA TRAVPARK 2008 STYRET TRAVLAGETS
 • CCEA EXEMPLAR SCHEME OF WORK GCE HOME ECONOMICS UNIT
 • 127 UPI ZAHTJEV POPUNITI ČITKO STRAIGHT CONNECTOR 2 CRNA
 • EG6WG3MIGGENERAL02 32 DATE OF ISSUE DECEMBER 1 1997 LAST
 • USO DEL CEFTIOFUR EN INFECCION CUTANEA NECROSANTE ASOCIADA A
 • O CFS5183D (REV 072019) NAME OF APPLICANT(S) NEW YORK
 • ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УТОЧНЕННАЯ
 • E SPECIFICACIONES TÉCNICA CABLEADO LICITACIÓN ABREVIADA MINISTERIO DEL INTERIOR
 • LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD