descripció de l’activitat (subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat del consell comarcal d’osona) no

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
(Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat del Consell Comarcal d’Osona)
NOM O TÍTOL DE L’ACTIVITAT :
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT. (de l’entitat que fa la sol·licitud)
DADES DE LA CONTRAPART LOCAL. (de l’entitat del país o regió on es
portarà a terme el projecte)
PERSONES RESPONSABLES DEL PROJECTE. (de l’entitat que fa la
sol·licitud)
BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.(explicació de l’activitat que es vol
fer)
UBICACIÓ DEL PROJECTE. (descriure país, zona i municipis on es farà el
projecte)
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA. (nombre i perfil)
OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS. (què volem aconseguir?)
METODOLOGIA DE TREBALL I ACTIVITATS PREVISTES.(com es farà l’activitat
?)
CALENDARI D’EXECUCIÓ / CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS.(enumerar les
activitats en funció del calendari previst d’execució del projecte)
PRESSUPOST DETALLAT
Recursos propis de l’entitat
Subvenció sol·licitada al Consell Comarcal
Subvencions altres administracions
Aportacions entitats privades
Aportacions participants
PRESSUPOST TOTAL:
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA AL CONSELL COMARCAL D’OSONA:
MECANISMES DE GESTIÓ I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE.(explicar com es farà el seguiment del projecte)
SISTEMA D’AVALUACIÓ.(com s’avaluarà si s’han aconseguit els objectius
previstos)

 • FIRST AID REGISTER TEMPLATE EMPLOYEE’S NAME JOB TITLE DATE
 • ASHLAND COUNTY HIGHWAY COMMITTEE MEETING MINUTES STH 13 &
 • WIPOGRTKFIC75 ANEXO II PÁGINA 62 ANEXO II PROYECTO DE
 • VÄLKOMMEN TILL RIKSTEMAFOTO 201314 ! SKARA FOTOKLUBB
 • WILLIAMSON MICHAEL ZHOU HUAGUO JALAYER MOHAMMAD A STUDY OF
 • ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA GLORIETA
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA PREZESA AOTM NR 182012
 • METABOLIC RATE LABORATORY I INTRODUCTION THE PROBLEM YOU
 • LIPUSZ DNIA WÓJT GMINY LIPUSZ ZGŁOSZENIE DO
 • JĘZYK POLSKI 5A 22022021 TEMAT JESZCZE RAZ „PRZYSTANEK HISTORIA”
 • DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S ADOPTAHIGHWAY PROGRAM NEWS RELEASE NOTE DELDOT
 • LUISA SE HA PUESTO UN SOMBRERO NUEVO REFLEXIVO SE
 • BIDATZA 435 ZK 03 DE DICIEMBRE (ABENDUA) DE
 • DEPARTMENT OF HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES AGENCY SUNSET
 • 2 CONSULADO DE ESPAÑA EN LARACHE –
 • SOUTHAMPTON CREMATORIUM VALLEY POND MEMORIAL PLAQUES & SOUTH STONEHAM
 • SYNTHESIS OF BIOMIMETICALLY…………K ABDULSALAM & L THEIR & K
 • E XPEDIENTE N° 2015026 SENTENCIA N° 2015118 VOTO N°
 • BERUFS UND ROLLENVERSTÄNDNIS ENTWICKELN UND GESTALTEN © GNANDTSTECHERRAUNER –
 • SUPERVIZOR+ MARKO BAJEC1 ŠTEFAN FURLAN2 ALEŠ KUMER1 LOVRO ŠUBELJ1
 • NOTA LA PRESENTE ES UN FORMATO TIPO QUE SE
 • GROUP 1 ADDRESS SCHOOL OF MANUFACTURING ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA
 • JUZGADOS DE TURNO ART 31 REGLAMENTO MESA INFORMATIZADA CIVIL
 • UMOWA O WYKONANIE REMONTU ŁAZIENKI ZAWARTA W DNIU
 • COMMITTEE FOR PUBLIC COUNSEL SERVICES CHILDREN AND FAMILY LAW
 • PERSONAL DATA SHEET IDENTITÄTSBOGEN FÜR DEN NOT UND
 • REHASOFT ACCESIBILIDAD PARA TODOS OPTELEC DOLPHIN NOVEDADES GRACIAS AL
 • COFRADÍAS SALIDA DEL TEMPLO VENIA EN CAMPANA CRUZ ENTRADA
 • DMCDCF14COMP228222018 ­ 12TH JULY 2018 O R D E
 • 5 I INFORMACE O HUMANITÁRNÍ POMOCI POSKYTNUTÉ ČESKOU REPUBLIKOU