humanizmus a renesancia 14. – 16. storočie vznik v taliansku renesancia (franc. znovuzrodenie) je myšlienkový a umelecký smer, ktor

HUMANIZMUS A RENESANCIA
14. – 16. storočie
vznik v Taliansku
Renesancia (franc. znovuzrodenie) je myšlienkový a umelecký smer,
ktorým sa ľudia vymaňovali zo stredovekého spôsobu myslenia. Hlása
návrat k antickým ideálom. Renesancia sa stavia proti nadvláde
teológie (učeniu o Božej existencii), presadzuje rozvoj prírodných
vied a vied o človeku. Vzrastá význam a moc meštianstva, šíri sa
vzdelanie aj prostredníctvom univerzít (vzdelanie už nie je len
záležitosťou kláštorov). Proti kresťanskému ideálu pokory a askéze
(odriekanie si svetských radostí) hlása radosť zo života, záujem sa
sústreďuje na človeka.
Je to obdobie veľkých objavov a vynálezov:
*
vynález kníhtlače – Johann Gutenberg
*
objavenie Ameriky – Krištof Kolumbus
*
prvá verejná pitva - Ján Jesenius
*
heliocentrizmus – Zem nie je stredom vesmíru, je len jednou z
planét Slnka – Mikuláš Koprnik, Galileo Galilei
Renesanční umelci boli často mnohostrannými osobnosťami, napr.
Michelangelo Buonarotti bol sochár, staviteľ, maliar, ale i básnik;
Leonardo da Vinci bol maliar, sochár, ale i vynálezca, konštruktér a
architekt.
Renesančné umenie zdôrazňuje nové hodnoty. Ľudský život má byť
naplnený krásou, radosťou a túžbou po poznaní, po vzdelaní. Vyzdvihuje
význam jednotlivca, osobnosti a slobody.
HUMANIZMUS = ľudský; literárny, vedecký a filozofický prúd; používa
latinčinu
RENESANCIA = znovuzrodenie; umelecký štýl, prejavil sa najmä vo
výtvarnom umení a v literatúre; používa národné jazyky; štylistika ich
diel bola jednoduchšia.
Predstavitelia v literatúre:
Dante Alighieri: Božská komédia
Giovanni Boccaccio: Dekameron (súbor noviel)
Francesco Petrarca: Spevník
Franςois Villon: Veľký testament
Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la
Mancha
Wiliam Shakespeare: Hamlet, Romeo a Júlia, Othello, Macbeth; Skrotenie
zlej ženy
Wiliam Shakespeare: Hamlet
- anglický dramatik
Táto tragédia sa zaoberá základnými otázkami ľudského života a
vyzdvihuje hodnotu ľudských vzťahov, česť, vernosť a priateľstvo.
V Dánsku zomrie šľachetný kráľ a po zvesti o otcovej smrti sa zo
štúdií v zahraničí vracia domov princ Hamlet. Na hradbách hradu
Elsinor sa mu zjavuje duch nebohého kráľa. Prezradí mu, že ho
zavraždil jeho brat Claudius, ktorý sa krátko po jeho smrti oženil s
vdovou po ňom – kráľovnou Gertrúdou a zmocnil sa trónu. Zaprisahá
mladého Hamleta, aby ho pomstil. Princ začne hľadať dôkazy. Claudius
spriada proti nemu intrigy, pomáha mu aj radca Polonius, ktorý nežičí
láske Hamleta a Ofélie, Polóniovej dcéry. Princ predstiera šialenstvo
a obetuje svoju lásku. Získa dôkazy o Claudiovej vine. Navštívi matku
a vyčíta jej, že sa za Claudia vydala. Matka sa zľakne jeho výbuchu
hnevu a volá o pomoc. Hamlet omylom zabije Polonia, ktorý sa skrýval
za závesom jej spálne. Kráľ ho posiela do Anglicka, tam ho majú zabiť.
Hamlet však jeho úmysel odhalí a vymení list za iný – popravení sú
poslovia. Hamlet sa vracia vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu, ktorá sa
zo žiaľu pomiatla a utopila. Jej brat Laertes chce pomstiť otcovu a
sestrinu smrť a vyzýva Hamleta na súboj. Prijíma kráľov návrh, aby
zranil Hamleta otráveným kordom. Kráľovná nevdojak pripíja Hamletovi
na víťazstvo otráveným vínom (bolo určené pre Hamleta a otrávil ho
Claudius) a umiera. Laertes princa poraní, ale v súboji sám zahynie.
Pred smrťou však stihne prezradiť pravdu. Princ z posledných síl
zabije kráľa a umiera.
Hamlet je učenec v období duchovnej krízy; nesúhlasí s matkiným
vydajom; keď má vykonať pomstu, tak rozmýšľa, či niekomu neublíži, či
bude konať spravodlivo; radšej predstiera šialenstvo. Na jednej strane
trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váha, či on je ten
pravý, kto môže napraviť krivdu a potrestať vraha.
V hre sa striedajú hlboké filozofické úvahy o zmysle života a ľudskej
existencie s výstižnými úsudkami každodennej životnej praxe; vznešená
básnická obraznosť s prízemnými hovorovými výrazmi; historizujúce
asociácie s dobovými narážkami.
Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la
Mancha
Cervantes je predstaviteľ tzv. zlatého veku španielskej literatúry.
Román Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha je dvojdielny, pôvodne
bol písaný ako paródia na rytierske romány. Podáva obraz človeka a
jeho večnej túžby po ideáli pravdy, slobody a spravodlivosti. Dvojica
hlavných hrdinov – Don Quijote a jeho sluha Sancho Panza predstavuje
dvojaký pohľad na svet – rytierstvo čistého srdca a a zdravý sedliacky
rozum.
Don Quijote je naivný, smiešny rojko, idealista, ktorý obetuje všetko
svojim vidinám a zásadám. Je to chudobný rytier, vášnivý čitateľ
dobrodružných rytierskych románov, ktorý tak nadšene obdivuje
spravodlivých, smelých a v láske verných hrdinov, že si zaumieni
obnoviť zašlú slávu potulného rytierstva. Uverí skutočnosti, ktorú si
vysníval. Vyzbrojí sa starými zbraňami, pokrstí svojho starého koňa
vznešeným menom Rocinanta, vyvolí si pani svojho srdca, dievča zo
susednej dediny (on však verí, že je vznešená princezná Dulcinea) a
vydá sa na cestu. Sprevádza ho sluha Sancho Panza – praktický, triezvo
zmýšľajúci sedliak, ktorý má rád pohodlie a túži po bezstarostnom
živote.
Početné príhody končia rovnako: zosmiešnením alebo výpraskom (boj s
veternými mlynmi, ktoré Don Quijote pokladá za obrov, stádo oviec
pokladá za nepriateľské vojsko). Napriek tomu Q. nefalšovaná
ušľachtilosť strháva postupne i jeho druha k úcte k jeho ideálom.
Z románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha pochádzajú ustálené
slovné spojenia: „rytier smutnej postavy“ = rojko; „boj s veternými
mlynmi“ = márna námaha; „donkichotstvo“ = márna snaha ukrytá za
šľachetný úmysel, ale pôsobiaca smiešne.
Francesco Petrarca: Sonety pre Lauru
Taliansky básnik
Jeho básnická tvorba bola inšpirovaná ženou – Laurou, ktorej venoval
svoje básne.
Spevník – obsahuje ľúbostné sonety (sonet – báseň zložená zo 14
veršov, usporiadaných 4 + 4+ 3 +3). Na rozdiel od Danteho Beatrice
Laura nie je len abstraktným symbolom božskej dokonalosti, ale má rysy
reálnej ženy. Oslavuje jej krásu, cnosť, činy; verše odrážajú
nevypočutú lásku, sú spoveďou človeka, ktorý sa pokúsil zlúčiť
kresťanstvo s ideálmi humanizmu.
Spevník má dve časti: Za Laurinho života
Po Laurinej smrti – pocity smútku, melanchólie
3

 • PREMESSA IL PRESENTE DOCUMENTO “FOTOGRAFA” LA SITUAZIONE ODIERNA DEI
 • EXCERPT FROM THE BHAGAVAD GITA BACKGROUND ARJUNA
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
 • DER ERFOLGREICHE WEG ZUM ABITUR … MÜNDLICHE PRÜFUNG –
 • 10 SEPTEMBRE 2008 C3 PICASSO LA « SPACE
 • ÍNDICE DE VILLANCICOS ANDE ANDE ANDE 3 UNA
 • INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (IRB) AUTHORIZATION AGREEMENT BETWEEN THE GEORGE
 • 27 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 20091026 SVEN LUNDBERG ÄRENDEBEREDNING M M INOM
 • FORM NILAI RISET PRAKTEK KERJA LAPANGAN ( PKL )
 • SASKAŅĀ AR SALASPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR182015 3PIELIKUMU
 • 0 FOGALMAK HARDVER (HARDWARE) SZÁMÍTÓGÉP ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖREI MECHANIKUS
 • DISTRIBUTED COMPUTING PVM MPI AND MOSIX MULTIPLE PROCESSOR SYSTEMS
 • CURSO DE INGRESO 2011 CURSO DE INGRESO 2011 PROGRAMA
 • 02393 CHAPTER 4 PAGE 2 02 DEPARTMENT OF PROFESSIONAL
 • PROYECTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DEL MUSEO DE LAS
 • UGOVOR O VOLONTIRANJU BR 0113 NAMJENA JE OVOG UGOVORA
 • TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNO – EKONOMICZNE WARSZAWA UL ŁUCKA 246 WWWTFEEDUPL
 • PREPARING POLICE SERVICES1 IN DEMOCRATIC REGIMES TO SUPPORT THE
 • V ILLANCICO 2011 – VALVERDE 4º ESO ACORDES “MI
 • MATEK KÖZÉP 2004 – 1 MINTAFELADATSOR I RÉSZ 1
 • STRUCTURE IN PLANT —ANIMAL INTERACTION ASSEMBLAGES — — THOMAS
 • 2312014 NOTA DE PRENSA IRRISARRI LAND SE PRESENTA EN
 • FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DA 001943 BEFORE THE FEDERAL COMMUNICATIONS
 • WE WOULD LIKE TO TAKE THIS TIME TO REMIND
 • W ORLD HEALTH ORGANIZATION INJURIES AND VIOLENCE PREVENTION ORGANISATION
 • SLOVENIAN ITALIAN ECONOMIC FORUM CHAMBER OF COMMERCE AND
 • IMPORTANT CONTACT NUMBERS THE COMMUNITY EQUIPMENT AND CONTINENCE SERVICE
 • RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 SATUAN PENDIDIKAN SMA
 • COURSE TITLE SUSTAINABLE COMMUNITIES DATE REVISED DECEMBER 1996 PREPARED
 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Z