operativni plan udruge za podršku žrtvama i svjedocima 2014 godina operativni plan djelovanja udruge za podršku žrtvama i svjedocima, z

Operativni plan
Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
2014 godina
Operativni plan djelovanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, za
2014.godinu usvojen je na sjednici Upravnog odbora, održanoj 30.
siječnja 2014. godine.
AKTIVNOSTI
VRIJEME PROVEDBE
NOSITELJ
IZNOS POTREBAN ZA PROVEDBU
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
REDOVAN RAD UDRUGE
Obavljanje tekućih poslova u Udruzi (pošta, e mail, fax,telefon,
dopisi)
Izvršni direktor
Plaća
Pripremanje i održavanje sjednica upravnih tijela
Izvršni direktor; članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Održavanje redovnih sastanaka zaposlenika i voditelja po programu i
projektu
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog
Plaća
Tajničko i računovodstveno organizacijski poslovi
Izvršni direktor, računovodstvo
Plaća, ugovor o djelu umirovljenika bruto iznos 1400 kuna mjesečno
Održavanje sastanaka s članovima udruge
Izvršni direktor, članovi upravnog odbora članovi Udruge
Plaća
Održavanje skupština Udruge
Izvršni direktor, članovi upravnog odbora, članovi Udruge
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Organizirati okrugle stolove i tribine vezane za problematiku žrtava i
svjedoka
Izvršni direktor,
članovi, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik, stručni
suradnik psiholog članovi upravnog odbora, volonteri
Plaća
Suradnja s općinama i županijama
Izvršni direktor
Plaća
Izrada strategije za razdoblje 2014-2017
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Prezentirati Udrugu na tv i radio postajama
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
psiholog u udruzi, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Organizirati tiskovne konferencije u vezi s djelatnošću udruge,
prigodnih datuma i događaja.
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Kreiranje newslettera Udruge
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog
Plaća
Redovito ažuriranje web stranice, Facebook profila Udruge
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog
Plaća
Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini
Izvršni direktor,
Plaća
Poduprijet inicijative koje predlažu članovi
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na
kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruga
Izvršni direktor, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Izrada informatora za žrtve
Izvršni direktor, vanjski suradnik, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Ugovor o autorskom djelu- 5000,00kuna
Usklađivanje rada udruge s propisima RH
Izvršni direktor, koordinator NPC-a, stručni suradnik –pravnik,
stručni suradnik psiholog, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade
Izrada priručnika za volontere
Izvršni direktor, vanjski suradnik, članovi upravnog odbora
Plaća, članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad bez naknade, ugovor
o autorskom djelu 5000,00kuna
Izrada godišnjeg izvještaja
Izvršni direktor,
Plaća
PRUŽANJE PODRŠKE NA SUDOVIMA
Pružanje podrške na sudovima
Volonteri, djelatnici Odjela
Volonterski angažman
Komunikacija s Odjelom za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i
svjedocima na sudovima
Izvršni direktor,
Volonteri, djelatnici Odjela, voditelji podružnice
Plaća, volonterski angažman
Prezentacija i poziv za regrutiranje novih volontera na fakultetima, i
putem volonterskih centara i javnih medija(portali, facebook)
Volonteri, voditelj podružnice
djelatnici Odjela,
Plaća, volonterski angažman
Izabir novih volontera
Voditelj podružnice, izvršni direktor
Plaća, volonterski angažman
Edukacija za nove volontere
Izvršni direktor, voditelj podružnice, vanjski suradnik, voditelj
Odjela
Plaća, volonterski angažman, ugovor o djelu7ugovor o autorskom djelu
20. 000,00kkuna
Mjesečni sastanak s volonterima
Volonteri, voditelj podružnice
djelatnici Odjela,
Plaća, volonterski angažman
Dodatne edukacije za volontere
Izvršni direktor, voditelj podružnice, vanjski suradnik, voditelj
Odjela
Plaća, volonterski angažman
Grupna supervizija volontera
Vanjski suradnik
Ugovor o autorskom djelu 15000,00 kuna
Praćenje promjena zakona vezanih uz ciljnu skupinu i intervencija kod
nadležnih tijela
Izvršni direktor, voditelj podružnice, voditelj Odjela
Plaća, volonterski angažman
Evidencija volonterskih sati
Voditelj podružnice, zaposlenici Udruge
Plaća, volonterski angažman
Izabir najboljeg volontera i dodjela nagrada
Izvršni direktor, voditelj podružnice, voditelj Odjela
Plaća, volonterski angažman
Kvartalni izvještaj
Voditelj podružnice
volonterski angažman
NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA
Pružanje podrške na 116 006 liniji
Volonteri, koordinatori NPC
Plaća, volonterski angažman
Mjesečni sastanak s volonterima
Koordinator NPC
Plaća
Grupna supervizija volontera
Po potrebi individualna supervizija s volonterima
stručni suradnik psiholog
Plaća
Praćenje promjena zakona vezanih uz ciljnu skupinu i ažuriranje baze
podataka 116 006 linije
Koordinator NPC, izvršni direktor
Plaća
Komunikacija s organizacijama civilnog društva, institucijama,
ministarstvom pravosuđa
Koordinator NPC, izvršni direktor
Plaća
Prezentacija i poziv za regrutiranje novih volontera na fakultetima, i
putem volonterskih centara i javnih medija (portali, facebook)
Koordinatori NPC-a
plaća
Selekcija i izabir novih volontera
Koordinatori NPC, stručni suradnik psiholog
Plaća
Uvodna edukacija novih volontera (tri djela: pravni, psihološki i
praktični dio)
Koordinatori NPC-a, Vanjski suradnik, izvršni direktor
Plaća, ugovor o autorskom djelu 5000,00kuna
Određivanje mentora za nove volontere
Koordinatori NPC-a
Plaća
Dodatne edukacije za volontere
Koordinatori NPC -a, vanjski suradnik
Plaća
Organiziranje i sudjelovanje na konferencijama
Koordinatori NPC -a
Plaća
Promotivne aktivnosti:sudjelovanje na radio i tv emisijama u svrhu
educiranja javnosti o mogućnošću korištenja 116 006 broja
Koordinatori NPC-a, izvršni direktor
Plaća
Ostvarivanje suradnje s gradovima i županijama diljem RH s svrhom
informiranja građana o postojanju Pozivnog centra
Koordinatori NPC-a, izvršni direktor
Plaća
Obilježavanje godinu dana NPC-a
Koordinatori NPC-a, izvršni direktor, volonteri, mediji, članovi
upravnog odbora, donatori
Plaća, volonterski angažman
Dodjela nagrada za najboljeg volontera nPC-a
Volonteri, koordinator izvršni direktor, članovi upravnog odbora
Plaća, volonterski angažman
Evidencija volonterskih sati
Koordinator NPC-a
Plaća
Kvartalni izvještaj
Koordinator NPC-a
Plaća
REFERENTNI CENTAR ZA PROCJENU STANAJ PODRŠKE
Pružanje sveobuhvatne podrške –rad s strankama
Stručni suradnik pravnik
Plaća
Pružanje terenskih usluga pojedincima žrtvama i svjedocima koji se
teško kreću ili zbog materijalne situacije su u nemogućnosti doći u
referentni centar
Stručni suradnik pravnik, volonteri
Plaća, volonterski angažman
Pružanje psihosocijalnog savjetovanja
stručni suradnik psiholog, vanjski suradnik
Plaća, ugovor o djelu
Informiranje građana o mogućnostima korištenja usluga referentnog
centra
Stručni suradnik pravnik, izvršni direktor
Plaća
Komunikacija s centrom za socijalnu skrb, policijom, sudom…
Stručni suradnik pravnik, izvršni direktor
Plaća
Praćenje promjena zakona vezanih uz ciljnu skupinu
Stručni suradnik pravnik, izvršni direktor, članovi upravnog odbora
Plaća, volonterski angažman
Promotivne aktivnosti na lokalnoj razini u svrhu prezentacije
referentnih centara
Stručni suradnik pravnik, izvršni direktor
Plaća, volonterski angažman
Ostvarivanje suradnje i prezentacija rada Referentnog centra s mjesnim
odborima diljem grada Osijeka i Vukovara
Stručni suradnik pravnik,
Plaća, volonterski angažman
Kvartalni izvještaj
Stručni suradnik pravnik
Plaća,
U Vukovaru, dana 30. siječnja,2014. godine
MP
____________________________________
Barbara Veličković
Izvršna direktorica

 • PAGE 3 OF 3 SC UTILAJ GREU SA CAPITAL
 • BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG SAAT MENGIKUTI KULIAH PADA
 • BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 122020TTBCT CỘNG HOÀ XÃ
 • INSCHRIJFFORMULIER 2020 – 2021 REKENINGNUMMER NL81INGB0000664467 TAV RKSV HERCULES
 • GROUP 8 LOCAL FIREFIGHTER PENSION BOARD CURRENT PENSIONS
 • CARTA A LOS PADRES 2 MAP GROWTH INFORME DE
 • G OLF HANDICAP SYSTEM INTRODUCTION GOLF IS A
 • SCOTTISH NATIONAL BRACHIAL PLEXUS INJURY SERVICE REH030 ORTHOPAEDICS NEW
 • RELIGIA KLASA III 05052020 42 TEMAT Z CHRYSTUSEM SKŁADAMY
 • PANAMÁ DE ………… DE 2021 SEÑOR CARLOS SACRE
 • MÁY MÓC TẠO RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ? NGUYỄN
 • C IENCIA Y AMBIENTE – CUARTO DE PRIMARIA ¿
 • Organization Review Scientific Journal Publishes by Scientific Society for
 • RELACIÓN 11 1 ¿CUÁNTOS GRAMOS Y CUÁNTOS LITROS DE
 • COMPARTIMENTUL ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE ATRIBUŢII PRINCIPALE
 • 4 D EPARTAMENTO JURIDICO K 2050(199)2004 ORD Nº
 • TC EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA EĞİTİMİ FORMLARI
 • THIS FORM (WITH THE FEE OF £21) MUST BE
 • WHAT ARE ELECTROMAGNETIC FIELDS WHAT ARE ELECTROMAGNETIC FIELDS?
 • Energy Dissipator Checklist Route  des no
 • BUSINESS PLAN BY CARMEN APONTE PET PAK 753 MAIN
 • OGŁOSZENIE POWIĄZANE OGŁOSZENIE NR 2621272013 Z DNIA 20131204 R
 • 29 PAÍSES ESTÁN A FAVOR DEL ALCA VICENTE FOX
 • 2311 PRZYRODA KL 4B TEMAT JAK PRZEBIEGA TRAWIENIE I
 • FORMULAS PARA DATOS AGRUPADOS PROFESORA MARITZA SILVA ACUÑA MEDIA
 • ACCÉS A SANTA COLOMA DE FARNERS A DES
 • ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR 1608382010 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
 • BETALOC ZOK 50 MG RETARD TABLETTA ( ) ATC
 • ADMISSIONS POLICY LONGLEY PARK SIXTH FORM
 • CH 8 NOTES NAMEDATE W ATER IS POLAR