vježbe iz kliničke farmacije ime studenta: broj indeksa: broj osvojenih bodova: podgo


Vježbe iz Kliničke farmacije
Ime studenta:
Broj indeksa:
Broj osvojenih bodova:
Podgorica, 2018/19. godine
Vježbe vode asistenti: dr pharm. Berina Ljuca
dr pharm. Jadranka Orović
Tokom vježbi studentima želimo da nauče puno novih stvari i steknu
samopouzdanje da mogu da riješe većinu terapijskih slučajeva na osnovu
znanja i uz korišćenje raspoloživih podataka zasnovanih na dokazima i
naučnim saznanjima.
Srećno!
Datum održavanja vježbi po terminima
Radni zadaci tokom vježbi
Mjesto održavanja
Završetak zadataka
I termin
(1-5 vježba)
1.
Pronaći na internetu radove iz kojih se mogu vidjeti razlike
između definisanja i dužnosti kliničkog farmakologa i kliničkog
farmaceuta kao i da li postoji saradnja između njih
2.
Pronaći radove: Anderson 1971;
3.
Durgin et al. 1971, god;
4.
Young 2006, god;
5.
Clinical pharmacology and clinical pharmacy competition or
collaboration 2009. god;
6.
Clinical pharmacology and clinical pharmacy: a marriage of
necessity 2012. god
7.
The Dutch model for clinical pharmacology: collaboration between
physician - and pharmacist-clinical pharmacologists
Slušaona broj 10
Studenti treba da u svoje radne sveske zapišu zaključke do kojih su
došli na osnovu literature koju su pronašli i pročitali
II termin
(6-10 vježba)
1.
Pronaći neki od radova o greškama u medikamentoznoj terapiji (medication
errors) i izvući zaključke
2.
Pronaći radove iz kojih se mogu vidjeti kako su rađena
istraživanja
3.
Uočiti koji od dizajna kliničkih ispitivanja se najčešće
primjenjuje i kako se to sprovodi, koliki je broj ispitanika,
dobrovoljci, pacijenti, istog pola...?
4.
EBM pokazati studentima kako se mogu pronaći dokazi za npr.
novi/ili stari lijek i kako ga dozirati i da li ima interakcije sa
npr. nekim od ljekova koje pacijent možda već pije, kako i koji su
koraci u korišćenju raspoloživih dokaza: missinglink.ucsf.edu/.../ebm.../Steps%20in%20E...‎
Slušaona broj 10
Zapisati zaključke vezano za greške u medikamentoznoj terapiji
Zapisati koji dizajn se najčešće koristi i osnovne karakteristike
istog
Zapisati pronađene dokaze za određeni lijek i moguće doziranje kod
datog pacijenta
III termin
(11-15 vježba)
1.
Pronaći Nacionalne vodiče za terapiju određenih bolesti u Crnoj
Gori
2.
Upoznati se sa dostupnim registrom/ima ljekova i obratiti pažnju
na FDA klasifikaciju ljekova - Tablice Rizika ljekova za trudnoću
Slušaona broj 10
Zapisati koji sve Nacionalni vodiči za terapiju bolesti u Crnoj Gori
su nađeni
Zapamtiti da se svaki put kad je trudnica u pitanju mora pogledati
kojoj grupi pripada lijek, odnosno, koliko je rizična njegova primjena
u trudnoći
IV termin
(16-20 vježba)
1.
Na sajtu CALIMS pronaći i pogledati detaljno obrazac za prijavu
lijeka za registraciju
2.
Pročitati Smjernice Dobre kliničke prakse u kliničkim
ispitivanjima (odit-monitor)
Slušaona broj 10
Odštampati obrazac za prijavu lijeka za registraciju
V termin
(21-25 vježba)
1.
Na sajtu CALIMS/ALIMS pronaći obrazac za prijavu neželjenih
reakcija i za prijavu falsifikovanih ljekova i pogledati koji su
ljekovi prijavljeni kao falsifikovani u CG/Srbiji a šta na Balkanu
(sa interneta)
2.
Pronaći još podataka o interakcijama između ljekova i OTC/biljnih
preparata
Slušaona broj 10
Zapisati koji su sve ljekovi nađeni na tržištu CG/Srbije i Balkana kao
falsifikovani
VI termin
(26-30 vježba)
Radionice slučaja
A Slučaj:
Pacijent K.K. 67 god., otežano diše čak i pri mirovanju i u ležećem
položaju, malaksao je i ima bolove u predjelu grudnog koša.
Da li treba posumnjati na srčanu insuficijenciju?
Odgovore potražite na:
*
Medscape
*
http://emedicine.medscape.com
*
Merck Manual
*
http://www.merckmanuals.com
*
Clinical Pharmacy and Therapeutics
B Slučaj:
Pacijentkinja S.S. 35 god.
Ima akutnu renalnu insuficijenciju.
Na terapiji je rosuvastatinom od 10 mg.
*
Da li je potrebno korigovati dozu?
*
Ako pacijentkinja ostane u drugom stanju da li može da koristi
ovaj lijek?
*
Da li nesanica može biti neželjeno dejstvo rosuvastatina?
*
Da li se rosuvastain može primjenjivati istorvremeno sa
antiretroviralnim ljekovima (interakcije?)
Odgovor potražite na:
*
BNF – http://www.bnf.org./
*
Farmakoterapijski vodič – ALIMS
C Rješavanje problema na osnovu podataka o lijeku (SmPC, PIL)
Slučaj: Pacijentkinja M.M. 68 god. koristi Enalapril od 10 mg +
hidrohlortiazid 6,75 mg po jedan dnevno za terapiju hipertenzije.
U apoteci je posljednji put dobila Enalapril od 20 mg i
hidrohlortiazid od 12,5 mg pa Vas pita da li može tablete da dijeli na
pola?
Odgovor potražite na:
Sajtu CALIMS/ALIMS-a
*
http://www.alims.gov.rs/cir/lekovi/lekovi_pretraga.php
*
electronic Medicines Compendium –
*
http://www.medicines.org.uk/emc/
Slušaona broj 10
Evidencija o svemu što je nađeno, predloženo
VII termin
(31-35 vježba)
Radionice slučaja
„Kako dozirati ljekove kod djece?”
A Slučaj:
Majka dolazi u apoteku da za svoje dijete S.K. koje ima 3,5 god.,
podigne Eritromicin sirup. Propisano je 125 mg/6 h za respiratornu
infekciju.
*
Da li je doza odgovarajuća?
Odgovor potražite u BNF za djecu ili našem Zelenom registru ljekova
B Slučaj:
Pacijentkinja, 39 god., već duže vrijeme boluje od astme i čula je da
su preparati na bazi ehinacee dobri za poboljšanje imuniteta pa Vas
pita da li može da ih koristi?
Potražite odgovor
*
Farmakoterapijski vodič (ALIMS)
*
Mayo klinika
*
http://www.mayoclinic.com/health/drug-information/DrugHerbIndex
C Slučaj:
Pacijent K.S. se nalazi na infektivnoj klinici i treba da dobije
injekciju ceftriaksona.
Sestra je pripremila injekciju a ljekar je odložio davanje za
sutrašnji dan, pa Vas sestra pita šta da radi sa injekcijom?
Potražite odgovor na GlobalRPh Inc – http://www.globalrph.com/
D
*
Koja doza deksametazona je ekvivalentna sa 20 mg prednizona?
Potražite odgovor na GlobalRPh Inc – http://www.globalrph.com/
Pogledajte na corticosteroid converter – calculate equivalent dose
Slušaona broj 10
VIII termin
(36-40 vježba)
Posjeta bolničkoj apoteci Kliničkog centra u Podgorici/ili u nekom
drugom gradu (zavisno od mogućnosti), obilazak određenog odjeljenja u
bolnici/klinici - upoznavanje sa radom bolničke apoteke i upoznavanje
sa pojedinim pacijentima, sa njihovom istorijom bolesti i uvidom u
terapiju
Klinički centar Podgorica (ili neki drugi)
Zapisati terapiju kod određenih pacijenata i njihovu istoriju bolesti
IX termin
(41-45 vježba)
Analiza i diskusija terapije/mogućih interakcija moguće zamjene drugim
ljekovima kod određenih pacijenata nakon posjete bolnice - praksa
Slušaona broj 10
Spisak literature
1.
Walker R., Edwards C. (eds): Klinička farmacija i terapija (prevod
udžbenika Clinical Pharmacy and Therapeutics), Školska knjiga,
Zagreb, 2004.
2.
Walker R., Edwards C. (eds): Clinical Pharmacy and Therapeutics, 4
th ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 2007.
3.
Hughes Jeff., Donnelly R., James-Chatgilaou G. (eds): Clinical
Pharmacy, A Practical Approach, 2 nd ed., The Society of Hospital
Pharmacists of Australia, 2001.
4.
Barber N., Willson A., (eds): Clinical Pharmacy, 2 nd ed.,
Churchill Livingstone, Edinburgh, 2007.
5.
Ugrešić N., Stepanović-Petrović R., Savić M.,(ed.), Farmaceutski
fakultet Beograd, 2011.
6.
Goločorbin-Kon S., Mikov M., (ed.): Odabrana poglavlja iz Kliničke
farmacije, Ortomediks, Novi Sad, 2010.
7.
Remington, Science and Practice ofn Pharmacy, Lippincott Williams
and Wilkins, 20th ed. 2000.
8.
Joseph T. Di Piro, Ecyclopedia of Clinical Pharmacy,Marcel Dekker,
New York, 2003.
9.
Radovi prezentovani na internetu a vezani za Kliničku
farmaciju/Kliničku farmakologiju
10.
Materijal sa predavanja i sa vežbi
7

 • FORM 612—GENERAL INFORMATION (TERMINATION OF REGISTRATION) THE ATTACHED FORM
 • STUDENT EMAIL – NETMAIL ACCESS ENTER THE URL
 • CAMPAÑA “ DIGA NO A LA DISCRIMINACIÓN” MATERIAL INFORMATIVO
 • E LIVRO Nº X FLS X SCRITURA PÚBLICA DE
 • GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE LOS EVENTOS PARA ALCALDES
 • SUSAN RUBIN SULEIMAN FAMILLE LANGUE IDENTITÉ LA VENUE À
 • REVISED 316 PERINATAL HEPATITIS B CASE AND CONTACT REPORT
 • PROPUESTAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA COMISION SOBRE LA
 • REFERENZ DES BERATENEN UNTERNEHMENSGRÜNDERINNEN IM RAHMEN DER BERATUNGSFÖRDERUNG BERATENES
 • EPÍGRAFES INFORMACIÓN ADICIONAL ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ADHESIÓN AL PLAN
 • 13 GUIDELINES FOR PREPARING DISTRICT NOMINATIONS FOR THE NATIONAL
 • 42 UMGANG MIT PERSÖNLICHEN DATEN UND UNTERLAGEN ORDNUNGSSYSTEM FÜR
 • WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĄDOWEJ
 • İTHALAT KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI İÇİN İLK DEFA ŞİFRE ALACAK
 • CHAPTER 2 FORMAT PAINTER LINK TO LPYSS DOWNLOAD A
 • THE HYDE GROUP CENTRAL HOME OWNERSHIP PANEL MINUTES OF
 • 0 DOSSIER TYPE DE CONSULTATION DE FOURNISSEURS ACQUISITION DE
 • ‘NEW CLIENT AND CONFLICT REPORT PROCEDURES” AS PART OF
 • ACM SAC 2002 SPAN STYLEFONTSIZE130PTMSOBIDIFONTSIZE100PTMSOANSILANGUAGEENGBUNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
 • NAME ANTICIPATED GRADUATION DATE SOCIAL WORK PROGRAM REQUIREMENTS WORKSHEET
 • VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA LA LEUCEMIA ES
 • EL CONSELLER DE SANITAT HA ACUDIDO AL MARATÓN DE
 • RADIONICA O FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014
 • DECRETO 1992000 DE 10 DE OCTUBRE POR EL QUE
 • (IME) (PRIIMEK) DATUM ROJSTVA STANUJOČ ULICA
 • BARBARA ROMANOWICZ PUBLICATIONS 1 ROMANOWICZ B AND K LAMBECK
 • 7 FRANÇAIS CHAPTER 5 AN ACT RESPECTING TRANSPARENCY OF
 • 10 FINAL DECLARATION VTH WORLD SOCIAL FORUM CONFERENCE
 • LIST DISCLAIMER DESCHUTES COUNTY ASSESSOR’S OFFICE DESCHUTES COUNTY OREGON
 • E JERCICIOS DE LOS VÍDEOS EL COMPARATIVO Y EL