vstupní informace zájemce o pojištění v rámci skupiny viamilk cz družstvo zemědělská 897, 500 03 hradec králové ič: 6Vstupní informace zájemce o pojištění v rámci skupiny

VIAMILK CZ družstvo
Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové
IČ: 642 59 439
dále jen „VIAMILK CZ družstvo“
V souladu s rozhodnutím představenstva VIAMILK CZ družstvo, byl
odsouhlasen návrh připravit alternativu nákupu zemědělského pojištění
pro celou skupinu VIAMILK CZ družstvo.
Cílem je zajistit všem členům VIAMILK CZ družstvo optimální podmínky
pojištění jejich podnikatelských aktivit a současně poskytnout
profesionální zastoupení pro případné uplatnění nároků na pojistitele
ze vzniklých škod.
Výhody společného nákupu pojištění v rámci VIAMILK CZ družstvo:
*
optimalizace nákladů na pojištění jednotlivých členů
*
výraznější vyjednávací pozice - poptáván větší objem
*
rozložené riziko vzniku škody
*
možnost zajištění nestandardních druhů pojištění
Spolupracujícím partnerem VIAMILK CZ družstvo, pověřeným zpracováním
potřebných podkladů je makléřská pojišťovací společnost AR CREDIT
s.r.o. se sídlem v Pardubicích.
A . Člen VIAMILK CZ družstvo (identifikace)
Název:
IČO:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Funkce
Tel.:
E-mail:
Fax:
B. Máme zájem o nabídku pojištění v rámci skupiny VIAMILK CZ družstvo
a jsme ochotni poskytnout potřebné vstupní informace.
ANO – viz kontaktní osoba
NE
Máme zájem o osobní schůzku
C. Informace o stávajícím stavu pojištění
Předmět pojištění
Pojišťovna
Výroční PS (datum)
Plodiny
Zvířata
Využíváme služeb pojišťovacího makléře:
ANO NE
Obchodní jméno:
D. Informace o velikosti jednotlivých komodit
1. Celková výměra orné půdy (ha):
Obilniny (ha)
Luskoviny (ha)
Olejniny (ha)
Pícniny (ha)
Okopaniny (ha)
Ostatní (ha)
2. Celkový počet hospodářských zvířat (ks):
Skot (ks)
Drůbež (ks)
Prasat (ks)
Ovce (ks)
Koně (ks)
Jiné (ks)
Dne:
Podpis a razítko:
Doplňující informace poskytne na požádání:
Za VIAMILK CZ družstvo:
Ing. Karel Kamas, tel. 602 445 335, E-mail: [email protected]
Za AR CREDIT s.r.o.:
Jiří Petrle, tel. 466 773 231, mob. 724 308 770, E-mail:
[email protected],
Poskytnuté informace budou použity pouze pro potřebu poptávky na
pojištění.
Informace číslo: 1/2011
Datum: 9.3.2011
Název informace: Bezplatná právní pomoc v případě škod na zdraví a
životě při nezaviněné dopravní nehodě.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Weinzettlová
AR CREDIT, s.r.o.
Telefon: 766 773 412
Mob.: 725 082 322
E-mail: [email protected]
Vážená paní, vážený pane,
vzhledem ke spolupráci družstva Viamilk CZ s naší makléřskou
společností si Vás dovolíme jednou až dvakrát za měsíc informovat o
novinkách v oblasti pojištění, tj. nových produktech, slevových akcích
pojišťoven, které by Vám mohli prospět ve zkvalitnění a zhodnocení
Vašeho stávajícího pojištění a to v oblasti pojištění zemědělských
rizik, majetku i životního pojištění.
Pokud o tyto informace nemáte zájem, prosím, napište mi zprávu a dále
Vás již kontaktovat nebudeme.
První naše informace se týká nabídky možnosti bezplatné právní pomoci
při uplatňování Vašich nároků, nároků Vašich zaměstnanců, Vašich
spolupracovníků, příbuzných a přátel, které jim vznikly při nezaviněné
dopravní nehodě v souvislosti s újmou na zdraví.
Naše společnost na základě smlouvy o poskytování právní pomoci
spolupracuje s právníky zabývajícími se zejména občanským a pojistným
právem, kteří jsou pro nás zárukou, že náš klient dosáhne vždy všech
svých zákonných nároků. Oběti dopravních nehod málokdy ví, jaké nároky
jim přísluší, a často tak zbytečně přicházejí o odškodné, na který
mají nárok. Pokud své nároky neuplatní, pojišťovny jim je samy
nenabídnou.
Základní druhy odškodného jsou:
Náhrada za bolestné.
Náhrada za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).
Jednorázové odškodné pro pozůstalé po oběti dopravní nehody.
Náhrada za ztrátu na výdělku v průběhu i po ukončení pracovní
neschopnosti.
Náhrada za ztrátu na výdělku pro studenty a žáky.
Náhrada za ztrátu na důchodu.
Náhrada za výživu pozůstalým.
Náhrada nákladů spojených s léčením (dojíždění na rehabilitace,
zdravotní doplňky apod.).
Náhrada nákladů spojených s pohřbem oběti dopravní nehody.
Zvláštním nárokem je náhrada nemajetkové újmy (psychické újmy).
Vážení obchodní přátelé, stanete-li se Vy, nebo někdo ve Vašem blízkém
okolí účastníkem dopravní nehody, při které dojde ke zranění, popř.
smrti, nabízíme Vám tímto možnost využít právní pomoci našich smluvně
vázaných právníků a dosáhnout tak na maximální uspokojení vzniklých
nároků na odškodné. To vše pro Vás uděláme zcela zdarma!
Ing. Karel Kamas Ing. Jana Weinzettlová Jiří Petrle
VIAMILK CZ družstvo AR CREDIT, s.r.o. AR CREDIT, s.r.o.
Tel.: 602 284 040 tel.: 725 082 322 tel.: 725 082 322
[email protected] [email protected] [email protected]

 • SOLUCIONES PROBLEMAS DE MATERIALES UNIDAD 1 1 SABIENDO QUE
 • C OLEGIO GEA OBJETIVO RECONOCER Y EJECUTARLOS DIFERENTES TIPOS
 • NATURE AND SCIENCE 20119(10) HTTPWWWSCIENCEPUBNETNATURE RAYLEIGH AND COMPTON SCATTERING
 • P RAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE V OBLASTI SPORTU PRO
 • NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATION CONSTITUTION & BYLAWS A
 • BILL NO 5231 EMERGENCY MEASURE (AS AMENDED) ORDINANCE NO
 • 3 FRANÇAIS ONTARIO REGULATION 26521 MADE UNDER THE EMERGENCY
 • KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP ZA ROK
 • GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS RESTRELLA 24 PUNTAS 4
 • 58 UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE DERECHO D MARZO
 • COLEGIO HELLEN KELLER PEÑUELAS COQUIMBO AV SAN RAMÓN 595
 • R EGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD KORCZAKOWSKICH 2019 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • SIDE 0 AV 2 AVTALE OM VIGSEL SOM IKKE
 • LINKING SCHOOL MATHEMATICS TO OUTOFSCHOOL MATHEMATICAL ACTIVITIES INTRODUCTION THIS
 • ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO “¿RECICLÁIS ENVASES Y CARTÓN EN TU COMARCA?”
 • MONITORING PUBLIC OPINION ON NANOTECHNOLOGY IN EUROPE EUROPEAN PLATFORM
 • BULLETIN DU COMITÉ DE MADAGASCAR 1RE ANNÉE – N°
 • TABLE S1 DEMOGRAPHIC AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE STUDY
 • TECHNICAL SUPPORT SERVICES CICS PROGRAMMAPSET DOADC604 TO BETTER
 • JESÚSFÍSICAYQUÍMICA TEC 20112012 MEDIDA DE VOLÚMENES Y DENSIDAD ESTA
 • IONS AND IONIC COMPOUNDS – IMPORTANT TERMS YOU MUST
 • GUATEMALA DOS PARADOJAS Y UNA INCÓGNITA POR CARLOS SABINO
 • ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE JELEN TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA HOGY A
 • APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ ILFOV DIN
 • W WWESCUELAPRIMARIANET SEXTO DE PRIMARIA UNA MAÑANA UN ZORRO
 • USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
 • BORANG MS 3 ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (TERENGGANU)
 • ADENOPATÍAS NUMEROSAS ENFERMEDADES PEDIATRICAS PRESENTAN ADENOPATIAS COMO SÍNTOMA
 • QUESTIONS FOR RESPONDENTS PLEASE SEE THE INSTRUCTIONS PRESENTED
 • PONENCIA GESTIÓN ESCOLAR INNOVACIÓN Y CAMBIO PARA PREVENIR Y