popisni teksti verzija 8/2018 1. etics fasadni sistem z lamelami kamene volne fkl -----------------------------------

POPISNI TEKSTI verzija 8/2018
1.
ETICS FASADNI SISTEM Z LAMELAMI KAMENE VOLNE FKL
------------------------------------------------
Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi lamelami
iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,
toplotna prevodnost λd = 0,040 W/mK, klasifikacijska oznaka
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1, npr. Knauf
Insulation FKL, debelina lamel (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na
preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti
kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za izvedbo
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01,
skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Vrstni red izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih lamel iz mineralne kamene volne
oznake FKL; izvedba lepljenja po celi površini izolacije z gradbenim
lepilom ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na vtiranju lepilne
malte v vlakna kamene volne.
Dodatno mehansko pritrjevanje ni potrebno na stabilnih in dobro
oprijemljivih podlagah do debeline izolacije 20 cm in višine objektov
22 m ( izjema so AB in lesene podlage in območja s povečano vetrno
obremenitvijo, v takšnih primerih je potrebno izolacijo dodatno
mehansko utrditi z minimalno 6 sidrnimi vijaki na m2 fasade, primeren
tip pritrdila npr. Knauf Insulation PSK+P ustrezne dolžine)
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo
tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih
vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred
nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po
izboru projektanta
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega
sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski profili,
vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob
odprtinah,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
2.
ETICS FASADNI SISTEM S PLOŠČAMI KAMENE VOLNE FKD-S Thermal
----------------------------------------------------------
Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi ploščami
iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,
toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka
izolacijskega materiala:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf Insulation
FKD-S Thermal, debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm)
glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno
preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna
dela.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za izvedbo
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01,
skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Vrstni red izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne
oznake FKD-S Thermal; plošče se lepijo pasovno po obodu in v sredini
(min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in dodatno
mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število sidrnih
vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično smernico TS
PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo in prekritjem z
namenskim pokrivnim čepom, primeren tip pritrdila npr. Knauf
Insulation PPV ustrezne dolžine
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo
tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih
vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred
nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po
izboru projektanta
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega
sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski profili,
vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob
odprtinah,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
3.
ETICS FASADNI SISTEM S PLOŠČAMI KAMENE VOLNE SMARTWALL N C1
-----------------------------------------------------------
Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi ploščami
iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,
toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, klasifikacijska oznaka
izolacijskega materiala:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf
Insulation SMARTWALL N C1, debelina izolacijske plošče (VSTAVI
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del
je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa
pripravljalna dela.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za izvedbo
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01,
skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Vrstni red izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne
oznake SMARTWALL N C1; plošče se lepijo pasovno po obodu in v sredini
(min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in dodatno
mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število sidrnih
vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično smernico TS
PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo in prekritjem z
namensko izolacijsko rondelo, primeren tip pritrdila npr. Knauf
Insulation PPV ustrezne dolžine
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo
tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih
vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred
nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po
izboru projektanta
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega
sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski profili,
vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob
odprtinah,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
4.
TOPLOTNA IZOLACIJA PODZIDKA FASADE
----------------------------------
Izvedba toplotne izolacije podzidka fasade od vznožja objekta do
višine odbojne vode min. 40 cm nad koto terena z izolacijskimi
ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) z rebrasto strukturo,
tlačna trdnost min. 300 kPa, toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK,
dolgoročno absorpcijo vode WL(T) ≤ 0,7 %vol, klasifikacijska oznaka
izolacijskega materiala:
XPS-EN13164 -T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-TR100-MU150, debelina
izolacijske plošče XPS (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun
gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in
ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
V ceni je potrebno upoštevati dobavo materiala in pri izvedbi
upoštevati tehnično smernico za izvedbo kontaktnih toplotno
izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (poglavje 8.2), skladno s
tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.
Faze izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz ekstrudiranega polistirena
XPS, plošče se lepijo z nizko ekspandirano poliuretansko peno ali
specialno cementno lepilno malto za območja odbojne vode na vertikalno
hidroizolacijo, pasovno po obodu in v sredini (min. 40% pokritost
površine plošče) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki nad
območjem odbojne vode na višini 30 cm nad nivojem terena, uporabijo se
minimalno 3 sidrni vijaki na tekoči meter oz. skladno s tehnično
smernico TS PFSTI 01.
- nanos osnovnega ometa, v katerega se v zunanjo tretjino vtisne
sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken ustrezne
gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred
nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: omet primeren za območje odbojne vode -
mozaični dekorativni omet (kulirplast), zrnatost in barva po izboru
projektanta
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in
dela, ki se izvajajo po navodilih ponudnika fasadnega sistema.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
1.5 TOPLOTNA IZOLACIJA OKENSKIH ŠPALET
--------------------------------------
Izvedba toplotne izolacije okenskih odprtin oz. špalet objekta s
fasadnimi ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST
EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,039 W/mK, klasifikacijska
oznaka izolacijskega materiala:
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf Insulation FKD,
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun
gradbene fizike oz. glede na maksimalno razpoložljivost prostora. Pred
pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter
izvesti vsa pripravljalna dela. V ceni je potrebno upoštevati dobavo
materiala in pri izvedbi upoštevati tehnično smernico za izvedbo
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01
(poglavje 8.1), skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega
sistema.
Faze izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne
oznake FKD na predhodno pripravljeno površino špaletnih odprtin,
izolacijske plošče se lepijo po celi površini z gradbenim lepilom
ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na vtiranju lepilne malte v
vlakna kamene volne, dodatno mehansko pritrjevanje ni potrebno na
stabilnih in dobro oprijemljivih podlagah
- izvedba armiranja okenskih špalet in vogalov odprtin se vgrajuje
pred nanosom osnovnega ometa na površino fasade z ločenim postopkom,
skladno s poglavji 8.8.3 do 8.8.6 tehnične smernice TS PFSTI
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo
tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih
vlaken ustrezne gramature, pri čemer mora osnovni omet skupaj z
armaturo vsaj 10 cm prekrivati armirno mrežo vogalnika
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred
nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po
izboru projektanta
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in
dela, ki se izvajajo po navodilih ponudnika fasadnega sistema.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
1.6 TOPLOTNA IZOLACIJA PREZRAČEVANIH FASAD
------------------------------------------
Izvedba prezračevane fasade s toplotno, zvočno in protipožarno
izolacijo iz mineralne volne skladno s poglavjem 2.4.1.5 tehnične
smernice TSG-1-001:2010 - Požarna varnost v stavbah.
OPCIJA A (plošče kamene volne Ecose NaturBoard Venti - nekaširane):
s ploščami iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po
SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, upornost
zračnemu toku AF ≥ 10 kPa.s/m2, klasifikacijska oznaka
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf
Insulation NaturBoard Venti, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm)
glede na preračun gradbene fizike.
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage
ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Na zunanji strani izolacijskih plošč NaturBoard Venti se priporoča
vgradnja ustrezne paropropustne, vodoodbojne folije (npr. Homeseal LDS
0,04 Fix Plus ) ali da se zunanja stran toplotne izolacije zaščiti z
uporabo ustrezne paropropustne, vodoodbojne in UV odporne folije (npr.
Homeseal LDS 0,02 UV).
OPCIJA B (plošče kamene volne Ecose NaturBoard Venti GVB – enostransko
kaširane s črnim voalom):
s ploščami iz mineralne kamene volne enostransko kaširane s črnim
steklenim voalom, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,
toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, upornost zračnemu toku AF ≥ 10
kPa.s/m2, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf Insulation NaturBoard
Venti GVB, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun
gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in
ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Dodatna pojasnila: toplotno izolacijske plošče so lahko kaširane s
črnim steklenim voalom - oznaka GVB ali dobavljene kot nekaširane
(NaturBoard Venti) v primeru, da se zunanja stran toplotne izolacije
zaščiti z uporabo ustrezne paropropustne, vodoodbojne folije (npr.
Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) ali da se zunanja stran toplotne izolacije
zaščiti z uporabo ustrezne paropropustne, vodoodbojne in UV odporne
folije (npr. Homeseal LDS 0,02 UV).
OPCIJA C (plošče steklene volne Ecose Mineral Plus EXT 035 –
enostransko kaširane s črnim voalom):
s ploščami iz mineralne steklene volne enostransko kaširane s črnim
steklenim voalom, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,
toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, upornost zračnemu toku AF ≥ 8
kPa.s/m2, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW-EN
13162-T4-WS-WL(P)-AF8, npr. Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035 ,
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene
fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost
podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Dodatna pojasnila k opciji C:
Toplotno izolacijske plošče iz steklene volne Mineral plus EXT 035 so
vedno že dobavljene s črnim steklenim voalom, stikov med voalom na
zunanji strani ni možno trajno tesniti z lepilnim trakom, zato se
preko njih lahko vgradi paropropustna in vodoodbojna folija (npr.
Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) ali vgradnja paropropustne, vodoodbojne in
UV odporne folije (npr. Homeseal LDS 0,02 UV).
Izolacijske plošče se na nosilni zid mehansko pritrjujejo brez
lepljenja z ustreznimi sidrnimi vijaki, število in razporeditev
sidrnih vijakov je odvisna od višine in lege objekta, vrste in
debeline izolacijskih plošč, sistema podkonstrukcije za zaključno
fasadno oblogo; običajno zadoščajo 4 sidrni vijaki na ploščo oz. 6
pritrdil na m2 fasade, priporočajo se vijačna sidrna pritrdila s
kovinskim pocinkanim vijakom, ki naj sega vsaj 30 mm v nosilno
podlago, primeren tip sidrnega vijaka npr. Knauf Insulation PSV
ustrezne dolžine. Za izolacijske plošče steklene volne s kaširnim
zunanjim slojem, se poleg pritrdila PSV priporoča tudi vgradnja
dodatne pritisne ploščice PSV premera 100 mm
V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo toplotno
izolacijskega materiala vključno s folijami in sidrnimi vijaki. Pri
vgradnji potrebno upoštevati tehnična navodila dobavitelja posameznega
materiala.
m2 cena _____ skupaj ___ ____
­Knauf Insulation, d.o.o.,
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja
Loka, Slovenija
T: +386 (0) 4 5114 000
F: +386 (0) 4 5114 194
www.knaufinsulation.si
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR,
Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488

 • UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE GESTIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
 • HABÍA UNA PRECIOSA MONTAÑA TODA VESTIDA DE BOSQUES DONDE
 • EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AND DISABILITY A DISCUSSION PAPER WHO
 • GREATER MANCHESTER PROTOCOL FOR JOINT WORKING ON WORKFORCE MATTERS
 • SEMIOLOGIE MEDICALĂ CURS 1 SM ESTE DISCIPLINA CARE
 • 2° CERTAMEN DE CINE JACOBEO “PUENTE ENTRE CULTURAS” FESTIVAL
 • PST FREESTYLE TEAM GET READY TO RIP! THE GOAL
 • LA REPRESENTACIÓ DE MONTSERRAT (SEGLES XVXIX) DE LA MERAVELLA
 • RD N° 3252012 MONTEVIDEO 3 DE OCTUBRE DE 2012
 • SECTION EIGHT BODIES LEARNING OBJECTIVES TO UNDERSTAND HOW
 • THE EGYPTIAN PLOVER BIRD AND THE CROCODILE YOU MIGHT
 • OPŠTINA DANILOVGRAD SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI KOMISIJA
 • SECTION COVER PAGE SECTION 10 28 13 20110824 WASHROOM
 • EMAIL RETENTION GUIDELINES JUNE 2010 FOR MARION COUNTY EMPLOYEES
 • 0 (SEGUNDA SECCIÓN) DIARIO OFICIAL LUNES 10 DE ENERO
 • VABILO KAJ DELOVNI SESTANEK KDAJ PONEDELJEK 27 JUNIJA OB
 • REC ITUR BT1691 1 RECOMMENDATION ITU‑R BT1691 ADAPTIVE IMAGE
 • ERRATA — CARBON EMISSION POLICIES IN KEY ECONOMIES
 • A69286 SIXTYNINTH SESSION A69150 ITEM 69 (B) OF
 • AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN PZA MAYOR SN 24234VILLAMAÑAN LEÓN TELÉFONO
 • 82009 (III 24) SZÁMÚ REKTORI UTASÍTÁS 7 SZ MELLÉKLETE
 • NS3 APPLICATION NOTE WHY DON’T THOSE (!~& LIBRARIES
 • LIGAÇÕES QUÍMICAS A LIGAÇÃO IÔNICA AS LIGAÇÕES QUÍMICAS PODEM
 • PROYECTO DE COMUNICACIÓN PEDIDO DE INFORME
 • PASSAIC COUNTY COMMUNITY COLLEGE SCIENCE DEPARTMENT FALL 2007 I
 • BYTOM DNIA ZS615162021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA
 • HUMAN RESOURCES BRANCH ADVICE NO 0213 25 JUNE
 • DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD
 • A PARTIALLY TRUTH FUNCTIONAL APPROACH TO INDICATIVE CONDITIONALS
 • GEH MIT! KRITERIEN FÜR DIE BEURTEILUNG VON LERNSOFTWARE UND