diskuse kolem vazopresinu jsou stále živé ========================================= nedávné studie na téma vazopresin svědčí obecně o tom,

Diskuse kolem vazopresinu jsou stále živé
=========================================
Nedávné studie na téma vazopresin svědčí obecně o tom, že asystolická
srdeční zástava v terénu má podstatně příznivější prognózu přežití a
kvality dalšího života při rozšířené KPR
po podání vazopresinu než po podání epinefrinu ( adrenalinu). Pacienti
v signifikantně vyšším počtu přežijí transport do nemocnice a úspěšné
předání k pokračující resuscitační péči.
Vazopresin s následným podáním epinefrinu ( adrenalinu) má u
rezistentní srdeční zástavy rovněž příznivější výsledky.
Wenzel (Innsbruck) v diskusi uvádí, že adrenalin je užíván již 100 let
a nikdy nebyl považován za optimální, nebyla však za něj náhrada s
podstatně příznivějším účinkem. Výzkum zjistil, že při tradiční KPR s
adrenalinem ( epinefrinem) přežil podstatně větší počet pacientů ze
skupiny těch, kteří měli vyšší hladiny endogenního vazopresinu. Dosud
nemáme ale dostatek důkazů o přímé příčinné souvislosti, podle nichž
by bylo možno změnit dosud platné ILCOR Guidelines.
Patofyziologické momenty
Je prokázáno, že vazopresin dilatuje cévy v orgánech vitálního významu
a vede ke konstrikci cév v orgánech bez životně důležitého významu.
Výsledný krevní tlak se zvýší, zlepší se perfuze v myokardu a v mozku,
na niž navazuje nejen zvýšený počet přežití, ale i zlepšení
individuální kvality dalšího života. Patofyziologický mechanismus ale
nebyl dosud přesně objasněn. Není ani jasné, proč a jakým mechanismem
vzniká příznivá interakce vazopresinu s adrenalinem (epinefrinem).
Výsledky experimentálních a klinických studií
---------------------------------------------
Nedávná rozsáhlá prospektivní multicentrická studie náhlé srdeční
zástavy v terénu shromáždila 1 186 pacientů. Výsledky byly již
publikovány v předchozím čísle Referátového výběru ARIM.
Soubor z elektrofyziologického pohledu zahrnoval komorovou fibrilaci,
bezpulzovou elektroaktivitu ( PEA ) nebo asystolii, které vyžadovaly
KPR.
Akutní přežití ve skupině s vazopresinem a ve slupině s epinefrinem se
u PEA nelišilo. Srovnatelný počet resuscitovaných pacientů byl přijat
do nemocnice. Při nálezu asystolie byl nicméně počet těch, kteří
přežili, příznivější po podání vazopresinu než po podání epinefrinu.
Největšího úspěchu dosáhl vazopresin u pacientů, u nichž byla
asystolie indikací pro zahájení KPR. Předcházející laboratorní pokusy
rovněž ukázaly, že vazopresin vedl k optimálním výsledkům i v
případech, kdy se jednalo o závažnou ischemii.
Interakce
---------
Úspěchy KPR byly rovněž výraznější v případech, kdy pacienti dostali
nejdříve vazopresin a poté adrenalin při pokračující KPR. Soubor
zahrnul 732 pacientů a jeho výsledky prokázaly, že počet přeživších do
příjmu do nemocnice a poté i propuštěných z nemocnice byl ve skupině
medikované nejdříve vazopresinem a poté adrenalinem vyšší než při
opakovaném podání pouhého adrenalinu. Vzájemná interakce vazopresin –
epinefrin se v tomto pořadí aplikace považuje za patofyziologicky i
klinicky výhodnou. Byla ověřena nejen při a po KPR, ale i při
hypotenzi v septickém šoku. Příčina není objasněna, předpokládá se, že
jednotlivé účinky obou látek v interakci vedou k daleko komplexnějšímu
působení
Pacienti, kteří byli po resuscitační péči propuštěni domů, pocházeli z
velké části právě ze skupiny, jíž byl podán vazopresin nebo kombinace
vazopresin …. epinefrin.
Nový algoritmus ?
Wenzel je předsedou komise ACLS ve výboru ERC ( European Resuscitation
Council – Evropská rada pro resuscitaci). Uvažuje o široké a pohotové
informovanosti o uvedených výsledcích a skutečnostech mezi všemi,
kteří prakticky provádějí KPR v terénu i v nemocnicích a doporučuje
zajistit jeho podávání i před vydáním nových metodických doporučení
postupu. Současně se zastává výzvy, aby byl vazopresin vyráběn i v
Evropě a ve světě a aby byl finančně běžně dostupný, protože jeho
biologický eliminační poločas je krátký. Jeho snahu podporuje i
McIntyre ( Boston, USA ), který se zastává zejména následné medikace
vazopresin…epinefrin při KPR. Očekává, že tento algoritmus se uplatní
již v příštím vydání ILCOR Guidelines pro KPR. Přínos se jeví podle
EBM kritérií prospektivních studií jako značný, zatímco nežádoucí
účinky nebo riziko je podle dosavadních výsledků zanedbatelné.
Předpokládá, že ještě před přijetím inovovaných mezinárodních
algoritmů KPR je vhodné vydat interní algoritmy, které by doporučily
American Heart Association ( AHA ) a American College of Cardiology.
Diskuse kolem vazopresinu svědčí navíc o tom, že postup KPR není
rigidní a že s novými poznatky může být a nepochybně bude
zdokonalován.
Vasopressin more successful than epineprine in treating
out-of-hospital asystolic cardiac arrest
www.theheart.org , January 7, 2004
Klíčová slova : KPR; Asystolie; Náhlá srdeční zástava; Vazopresin;
Adrenalin ( epinefrin)
Key words: CPR; ACLS; Asystolia; Sudden cardiac arrest; Vasopressin;
Epinephrine
(adrenalin)
Drábková

 • THESE NOTES REFER TO THE ANTARCTIC ACT 2013 (C15)
 • !DOCTYPE HTML HTML DIRLTR LANGESAR XMLLANGESAR HEAD TITLECAMPUS VIRTUAL
 • PREGUNTAS FRECUENTES 1 ¿CÓMO LLEGAR A MURCIA? 1) EN
 • ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP Z OO GILWA MAŁA DN
 • DATA DEFINITIONS – FINANCE AND RESEARCH INDEX – THE
 • OP 1015 FICHA 1 ANVERSO OPERACIÓN 1015 SISTEMAS
 • SUCESOS LA POLICÍA FORAL DETIENE EN TUDELA A UN
 • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VPUBND
 • COMUNICADO DEL ELN 8 DE AGOSTO DEL 2001 SIN
 • PERMITTERINGSVARSEL OPPDATERT 01092020 VARSELET GIS NORMALT TIL DEN
 • DECRETO NACIONAL 14801 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL
 • BAB I PENDAHULUAN 1 LATAR BELAKANG MASALAH PADA
 • CLIENT REGISTRATION FORM • DAAS 101 (SHORT FORM) NC
 • DON’T LOOK AWAY FOUR WALL LINE DANCE CROSS POINT
 • VISCOSE FIBRES – A WAY TO DESIGN PAPER PROPERTIES?
 • MIGDALIABAQUEROHOTMAILCOM NOMBRES ENEDIS MIGDALIA APELLIDOS BAQUERO COIRAN CI
 • “A PRACTICAL GUIDE TO THE HERO WITH A THOUSAND
 • DPDCPSYC2 ANNUAL SESSION OF 2011 6 TO 17 JUNE
 • CHAPTER 15 SOLUTIONS AND COLLOIDS SOLUTIONS HOMOGENEOUS ON A
 • ALLEGATO 4 – RICHIESTA DI EROGAZIONE ANTICIPO PON
 • TERMINOLOGÍA BÁSICA UTILIZADA EN SISTEMAS PORTUARIOS Y PARA LA
 • 5150 220TH AVE SE ISSAQUAH WA 98029 (425) 8377000
 • UCEMA TRABAJO PRÁCTICO NRO 29 GESTIÓN RH MADE MIÉRCOLES
 • PAGE 1 ONE THOUSAND DOTS 1000 DOTS ONE THOUSAND
 • DELAVCI V SREDNJI ŠOLI IN GOVORILNE URE 200607
 • SLNO JOURNAL TITLE FRQUENCY ISSN NO PUBLISHERS IMPACT FACTOR
 • WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
 • SHAMAYITA CONVENT SCHOOL VILLAGE RANBAHAL AMARKANAN DISTRICT BANKURA PIN
 • SID 6 (6) AVTAL OM STUDENTS SAMARBETE MED EXTERN
 • THE LAST DAYS OF A WHITE WORLD WE ARE