język polski 5a 22.02.2021 temat: jeszcze raz „przystanek historia” dzisiaj powtarzamy umiejętności z rozdziału „przystanek historia”.

Język polski 5a 22.02.2021
Temat: Jeszcze raz „Przystanek historia”
Dzisiaj powtarzamy umiejętności z rozdziału „Przystanek historia”.
Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione na schemacie znajdującym
się na s.196 w podręczniku, przeanalizuj je.
Zwróć szczególną uwagę na treści gramatyczne odnoszące się do
nieodmiennych części mowy i podziału wypowiedzeń .

1.
Podsumuj w dowcipny sposób swoją pracę z rozdziałem „Przystanek
historia”, wykorzystując wybrane przysłowia. pisemnie
• Co dwie głowy, to nie jedna.
• Kto pierwszy, ten lepszy.
• Człowiek uczy się przez całe życie.
• Ćwiczenie czyni mistrza.
• Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
• Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
• Dla chcącego nic trudnego.
• Nie od razu Kraków zbudowano.
• Cel uświęca środki.
Możesz zacząć w ten sposób:
Myślę, że moją pracę najlepiej odzwierciedlają następujące przysłowia:
( wybierz 2-3 spośród podanych).
2.
Dokończ pisemnie następujące zdania.
• Po zapoznaniu się z rozdziałem „Przystanek historia”
doszedłem/doszłam do wniosku, że...
• Moje największe zainteresowanie wzbudził...
• Ważne też było dla mnie...
• Najchętniej powtórzyłbym/powtórzyłabym...
• Najwięcej trudności sprawiło mi nauczenie się..
3.
Zabawa: Jakie przysłowie najlepiej mnie charakteryzuje? Wybierz
przysłowie, które najlepiej Ciebie określa. Zapisz je i uzasadnij
swój wybór. Możesz skorzystać z poniższych propozycji.
• Co nagle, to po diable.
• Co ma wisieć, nie utonie.
• Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
• Cicha woda brzegi rwie.
• Raz kozie śmierć!
• Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz.
• Czas to pieniądz.
• Na naukę nigdy nie jest za późno.
• Mądry Polak po szkodzie.
• Nie szata zdobi człowieka.
• Lepszy rydz niż nic.
• Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
• Kto pyta, nie błądzi.
• Nie samym chlebem żyje człowiek.
• Paluszek i główka to szkolna wymówka.
• Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
• Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
• Kto kogo łaje, niech sam przykład daje.
• Co się odwlecze, to nie uciecze.
Do widzenia!

 • CON EL APOYO CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DESPACHANTES DE ADUANAS
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC IM STANISŁAWA STASZICA W STARACHOWICACH
 • DATE LIMITE DE REPONSE 11 MARS 2013 FICHE AUDITEUR
 • PERFORMANCE OF BT COTTON CULTIVATION IN KARNATAKA REPORT OF
 • GROUPE SESAMES PROPRIÉTÉS DES ONDES CHAPITRE 4 PROPRIÉTÉS
 • SEGÉDLET KÖLTSÉGTERV TERVEZÉSÉHEZ KITÖLTÉSÉHEZ NTPRITPMPA12 A PÁLYÁZATBAN CSAK A
 • HALACHICALLY SPEAKING AUTHORED BY RABBI MOISHE DOVID LEBOVITS REVIEWED
 • LEGISLATIVA MEZINÁRODNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI ZDRAVÉ VÝŽIVY A POHYBOVÉ
 • ACUERDO NO 004 DE 2007 21 DE FEBRERO “POR
 • ESTABLECER LA RELACIÓN “MÁS Y MENOS” EN CADA
 • GRUPS DE PRÀCTIQUES –906 CURS 0304 LES LLISTES
 • NASLOV PROGRAMA KONKURS ZA DODELU GRANTOVA ZA ISTRAŽIVAČKE
 • RS232 NULL MODEM CABLES THE EASIEST WAY TO
 • B URMISTRZ MIASTA KOWALA UL PIWNA 24 87820 KOWAL
 • UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA SEMINARSKI
 • 3PROYECTOS 31INTRODUCCIÓN TEÓRICA EN EL CONTEXTO EN
 • OCTOBER 2012 TEACHERS GUIDE FOR GRAPHENE THE NEXT WONDER
 • VAKANTIESPECIAL NIEUWSBRIEF BOUW! D E ZOMERVAKANTIE IS ALWEER IN
 • AULA DE PRACTICANTES RECURSOS DE COHETERÍA EN LA TELARAÑA
 • 10 FASCIOLA HEPÁTICA FERNÁNDEZ OTAL JOSÉ ANTONIO (DICIEMBRE 2000)
 • UMOWA ZAWARTA W DNIU 2020 R W KATOWICACH
 • POROČILO O OCENI ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV – ZVOP1 KONČNI 20
 • WORLD GEOGRAPHY LESSON ACTIVITIES STUDENT ANSWER SHEET OCEANIA AND
 • GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF TELECOM
 • CÔNG TY CP PHẦN MỀM MELIASOFT MELIASOFT JOINT STOCK
 • NR SPRAWY WNIOSEK ZŁOŻONO W W DNIU
 • SOLANO COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD UNADOPTED MINUTES—
 • IFM201000396 CONTRACT DOCUMENTS DATE 7TH OCTOBER 2010 LAST DAY
 • UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAWARTA W LEGIONOWIE
 • CV DR SEBASTIAN LAKNER P ERSONAL DATA DATE OF