język polski 5a 22.02.2021 temat: jeszcze raz „przystanek historia” dzisiaj powtarzamy umiejętności z rozdziału „przystanek historia”.

Język polski 5a 22.02.2021
Temat: Jeszcze raz „Przystanek historia”
Dzisiaj powtarzamy umiejętności z rozdziału „Przystanek historia”.
Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione na schemacie znajdującym
się na s.196 w podręczniku, przeanalizuj je.
Zwróć szczególną uwagę na treści gramatyczne odnoszące się do
nieodmiennych części mowy i podziału wypowiedzeń .

1.
Podsumuj w dowcipny sposób swoją pracę z rozdziałem „Przystanek
historia”, wykorzystując wybrane przysłowia. pisemnie
• Co dwie głowy, to nie jedna.
• Kto pierwszy, ten lepszy.
• Człowiek uczy się przez całe życie.
• Ćwiczenie czyni mistrza.
• Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
• Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
• Dla chcącego nic trudnego.
• Nie od razu Kraków zbudowano.
• Cel uświęca środki.
Możesz zacząć w ten sposób:
Myślę, że moją pracę najlepiej odzwierciedlają następujące przysłowia:
( wybierz 2-3 spośród podanych).
2.
Dokończ pisemnie następujące zdania.
• Po zapoznaniu się z rozdziałem „Przystanek historia”
doszedłem/doszłam do wniosku, że...
• Moje największe zainteresowanie wzbudził...
• Ważne też było dla mnie...
• Najchętniej powtórzyłbym/powtórzyłabym...
• Najwięcej trudności sprawiło mi nauczenie się..
3.
Zabawa: Jakie przysłowie najlepiej mnie charakteryzuje? Wybierz
przysłowie, które najlepiej Ciebie określa. Zapisz je i uzasadnij
swój wybór. Możesz skorzystać z poniższych propozycji.
• Co nagle, to po diable.
• Co ma wisieć, nie utonie.
• Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
• Cicha woda brzegi rwie.
• Raz kozie śmierć!
• Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz.
• Czas to pieniądz.
• Na naukę nigdy nie jest za późno.
• Mądry Polak po szkodzie.
• Nie szata zdobi człowieka.
• Lepszy rydz niż nic.
• Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
• Kto pyta, nie błądzi.
• Nie samym chlebem żyje człowiek.
• Paluszek i główka to szkolna wymówka.
• Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
• Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
• Kto kogo łaje, niech sam przykład daje.
• Co się odwlecze, to nie uciecze.
Do widzenia!

 • THE SECRETARY THE FRIENDS OF ST PAUL’S CATHEDRAL THE
 • KARVINA DISTRICT FACT SHEETS ENTERPRISES UPDATED ON JANUARY
 • TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA (GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS) SEGUNDO
 • Szerv Megnevezése Vagyonnyilatkozat Nyilvántartási Száma Hozzátartozói Nyilatkozat Kötelezett Neve……………………………………………………………
 • ACP WGN04 NEWORLEANS LIST OF PARTICIPANTS WORKING
 • CROSSENTERPRISE SECURITY AND PRIVACY AUTHORIZATION (XSPA) PROFILE OF SAML
 • KOMMUNERNA I KRONOBERGS LÄN HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSNITT INSTRUKTION
 • H E R B E R T B A
 • PROGRAMME “AGORA” 1 CONTRACT “COMPLETE TITLE OF THE
 • CONFERENCE ON PARTY FUNDING AND CAMPAIGN FINANCE IN CENTRAL
 • PFLICHTENHEFTE FÜR INTERNE GEFAHRENLAGEN (BEISPIEL KLINIKEN UND ÄHNLICHE VERWALTUNGSSTRUKTUREN)
 • LICEO POLITÉCNICO SARA BLINDER DARGOLTZ GUÍA RECUPERATIVA MÓDULOS MEDICION
 • Vill ni ha Hjälp mot Ombildning? Hej! Duni har
 • MEMORIAŁ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ZMARŁEGO CZŁONKA PZHGP ODDZIAŁU
 • 142 SCHEDULE SPECIFICATION OF NAMES OF
 • CHAPTER 8 VALUING BONDS 81 CHAPTER 8 VALUING BONDS
 • DATOS PERSONALES NOMBRE ESTHER TELLADO AFONSO EDAD 79 AÑOS
 • 1116 APPENDIX 3 THIS MEMORANDUM OF COOPERATION IS MADE
 • CEREAL BOX BOOK REPORT DURING THE NEXT MONTH STUDENTS
 • NATURALISM AND THE A PRIORI BY PENELOPE MADDY KANT
 • LANDSTINGSFULLMÄKTIGES UTBILDNING 20092 UTBILDNING LANDSTINGSFULLMÄKTIGE EN FÖRMIDDAG OM UNGA
 • SERVICE SCOLARITÉ UFR SHS – BUREAU G05 CAMPUS LETTRES
 • WORD OF THE DAY SIEVE (S V) N A
 • SUPPLEMENTARY INFORMATION IDENTIFICATION OF POTENTIAL INHIBITORS OF CALCIUMCALMODULIN DEPENDENT
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT3 PACIFIC NORTHWEST (PNW) STATE REQUIREMENTS GATHERING WORKBOOK TABLE
 • PROPERTY AND FACILITIES DIVISION SUSTAINABILITY OFFICE SUSTAINABILITYUQEDUAU ENERGY EFFICIENCY
 • PERMANENT IMPAIRMENT PERMANENT IMPAIRMENT (PI) BENEFITS ARE NOT
 • TANANYAGBEOSZTÁS ÉVI ÓRASZÁM 148 ÓRA HETI ÓRASZÁM 4 ÓRA
 • PRACTICE REVIEW POLICY AND TOOLKIT CASE DISCUSSION TOOL (V8
 • STSJ MURCIA 2622007 SOBRE DESPIDO DE DIRECTOR TÉCNICO DE