slovenská divízia medzinárodnej akadémie patológie (sd-iap) a ústav patologickej anatómie jlf uk a mfn v martine usporiadajú v spolupráci

SLOVENSKÁ DIVÍZIA MEDZINÁRODNEJ AKADÉMIE PATOLÓGIE (SD-IAP) a
ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE JLF UK A MFN V MARTINE
usporiadajú v spolupráci s
Oddelením patológie ÚVN Ružomberok
----------------------------------
a Slovenskou spoločnosťou patológov SLS
XV. martinský bioptický seminár SD-IAP
======================================
Lúčky, 30. - 31. októbra 2009
1. informácia
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na už XV. martinský bioptický seminár SD-IAP,
ktorý sa uskutoční v dňoch 30. - 31. októbra 2009 v Liptovských
liečebných kúpeľoch v Lúčkach (pri Ružomberku).
Program seminára bude zahŕňať demonštráciu bioptických prípadov a
minisympóziá venované centralizovaným diagnostickým programom (program
HER2 a programy GIST/NET).
Poplatok za účasť na seminári: 3 € pre členov SD-IAP, 10 € pre
nečlenov SD-IAP.
Ubytovanie si zaisťujte PRIAMO v hoteli CHOČ (www.kupele-lucky.sk) do
20. 10. 2009, a to na kontaktoch:
e-mailom: [email protected]
telefonicky: Liptovské liečebné kúpele Lúčky, a.s., hotel Choč,
recepcia hotela 044/43923 111 alebo 430
prípadne p. Pisoňová M., vedúca obchod., odd. 0918 807 714
Dovoľujeme si Vás požiadať o odpoveď s vyjadrením záujmu o účasť a
uvedením počtu účastníkov, a to najneskôr do 29. septembra 2009, a to
najlepšie na mailovú adresu: [email protected], alebo poštou s
použitím priloženej návratky.
Preparáty a definitívne pozvánky budú teda v ďalšom zasielané výlučne
na základe došlých odpovedí. Ďakujeme Vám vopred za Váš záujem a
tešíme sa na stretnutie na seminári.
V Martine, 17. septembra 2009
prim. MUDr. P. Szépe, CSc., v.r. prof. MUDr. L. Plank, CSc., v.r.
za organ. výbor seminára prezident SSP SLS
zást. prednostu ÚPA JLF UK a MFN prednosta ÚPA JLF UK a MFN
prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.,v.r.
prezident SD-IAP
N á v r a t n á p r i h l á š k a.
Prihlasujeme sa záväzne k odberu jednej sady seminárových preparátov a
k účasti na seminári v počte .... patológov z nášho pracoviska.
Pracovisko patologickej anatómie:
...............................................................................................................
V ................ dňa ...................... 2009
..............................................
meno, resp. podpis

 • INSTRUCTIONS FOR THE SEMIANNUAL FOLLOWUP GENERAL INTERVIEW QUESTIONS (10312012)
 • MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ) TOPIC QUIZ SET 1
 • 2 INFORMATION GUIDE I MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS
 • WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSOWYM TRYBIE NABORU WNIOSKÓW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
 • DRAGI KOLEGI IGRALCI! V ZAČETKU APRILA SEM V IMENU
 • FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA SATUAN
 • PERMIT CHECKLIST 1 SANITARY PERMIT (IF REQUIRED) –
 • WRITINGCSU ACTIVITIES BANK THE WRITER’S TRIAD CONTRIBUTED BY
 • ENLACE DIRECTO
 • NAZIV KOLEGIJA ASPEKTI BOSANSKOHERCEGOVAČKOG ROMANA IZVODITELJI KOLEGIJA DR SC
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR 211 4 DECEMBRIE 2020 PRIVIND
 • POPISNI TEKSTI VERZIJA 82018 31 TOPLA ZATESNJENA RAVNA STREHA
 • STÁDIA DUŠEVNÍHO VÝVOJE (EXISTUJÍ RŮZNÉ TYPY DĚLENÍ) I PRENATÁLNÍ
 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE OBS DE
 • KAROLINA KONOPCZAK1 ALEKSANDRA MAJCHROWSKA2 AGNIESZKA SKIERSKA3 PAWEŁ STRAWIŃSKI4 WHY
 • ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO
 • 18 BRKALLIANZ – GERMAN CRPD ALLIANCE (EDS) ALLIANCE OF
 • TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA LAS REPÚBLICAS DE BOLIVIA
 • HANDELSHØYSKOLEN BI INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI SKRIFTLIG EKSAMEN
 • ABOUT EXTRÉMITÉ DUNE PLANCHE (BORDAGE DE CARÈNE OU DE
 • MINISTERSTVO OBRANY ODBOR KOMUNIKACE A PROPAGACE V PRAZE DNE
 • MID KMETIJE ŠIFRA KMETIJE KNJIGOVODSTVO NA KMETIJI POPISNI LIST
 • GROUP 14 HMSPLAN FOR SKOGEN BOLIGSAMEIE 1 HELSE MILJØ
 • DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE ON ANGER 29 RUNNING HEAD DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE
 • REPORTE ACTUACION RELÉ DE SUBFRECUENCIA SERVICIO RESERVA
 • PWZOR WYDZIAŁ INSTYTUTKATEDRA POTWIERDZENIE WYKONANIA ZAJĘĆ —
 • MÖTESPROTOKOLL DRESSYRMÖTE NR 1 20110224 NÄRVARANDE SANDRA LARSSON ANNIE
 • MODEL BYLAWS BYLAWS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS (INSTITUTION)
 • P R E D L O G NA OSNOVU
 • GL28 24 SVQ 4 IN CONSTRUCTION CONTRACTING OPERATIONS