dodatečná zkouška ----------------- dodatečnou zkoušku koná žák: - který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na ko

Dodatečná zkouška
-----------------
Dodatečnou zkoušku koná žák:
- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na
konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy
tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce
klasifikačního období za druhé pololetí.
- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na
konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy
tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného
školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje
podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být
klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.
- Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný
počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké
absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh
vyučujícího daného předmětu.

 • LA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA UN PERCORSO DI RISCATTO
 • VILNIAUS MIESTO 6 KL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS DALYVIŲ REZULTATAI
 • KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ KATALOG INFORMACIJ
 • CEIP ALEGRÍA DE LA HUERTA 3º PRIMARIA NATURAL SCIENCE
 • IMPORTANT NOTICE FROM THE COMMONWEALTH OF VIRGINIA HEALTH BENEFITS
 • FOLKLORA KURSA DARBI L ALBREKTE LATVIEŠU GADSKĀRTU
 • ISPISANO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA NA TEMELJU ČLANKA 218 ZAKONA
 • EDUCACIÓN INFANTIL LOS ANIMALES Y EL MAR ANA LEMUS
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WÓJT GMINY SUSZEC ZAPRASZA DO
 • 12 SCHEDULE “A” TO BYLAW 1718 THE
 • RECURSOS AMBIENTALES EN INTERNET PORTALES DE MEDIO AMBIENTE Y
 • OKRESNÍ NOHEJBALOVÝ SVAZ PRAHA – ZÁPAD SEZNAM ODPOVĚDNÝCH ODDÍL
 • PRESENTACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN HORIZONTAL PARA MISIONES DE
 • THE EXPERIENCE OF DISCRIMINATION IN IRELAND ANALYSIS OF
 • ANEXO I PLANO DE ATENDIMENTO 33 6 CRONOGRAMA DE
 • VICTORIA AUSTRALIA HEALTH AND PERSONAL SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE
 • DANE IDENTYFIKACYJNE DOKTORANTA NAZWISKO IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO RODOWE
 • EVALUACIÓN DE SUS HABILIDADES COMERCIALES UNA VEZ PUESTO EN
 • PHILOSOPHY OF SCIENCE FOR PHD STUDENTS IN SOCIAL SCIENCE
 • PARA ESTE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES SE USARON LOS
 • ARTILA RELEASES ITS FIRST DINRAIL LINUXBASED ARM9 BOX COMPUTER
 • S TOP SMOKING LEVEL 2 TRAINING AIM OF THE
 • PSIHOLOŠKA POGODBA – PRIPOMOČEK ZA OBLIKOVANJE BOLJŠEGA VZAJEMNEGA ZAUPANJA
 • CHAPTER 15 CEREMONIAL SPEAKING SPEECHES FOR SPECIAL OCCASIONS
 • DRAFT UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA MARSHALL SCHOOL OF BUSINESS
 • LDF PROGRAMME OFFICER ROOM 420A LEVEL 4 CIVIC CENTRE
 • C URRICULUM VITAE THALIA CATHERINE ELEY DATE OF BIRTH
 • POLICY ON ASSISTANTS IN NURSING REENDORSED BY ANNUAL
 • SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COSITAL 2015 PARA
 • CONSEJOS PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS VIJAI P SHARMA