załącznik nr 8 do siwz tabela cenowa „utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w zarządzie dróg miasta krakowa ul. centralna 53,

Załącznik nr 8 do SIWZ
Tabela cenowa
„Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Dróg
Miasta Krakowa ul. Centralna 53,
ul. Złotej Jesieni 14”
Lp.
Lokalizacja
Powierzchnia do sprzątania 1 m2
Stawka podatku VAT
Cena netto za sprzątanie
1 m2
w okresie miesiąca
Cena brutto za sprzątanie 1 m2
w okresie miesiąca
Miesięczny koszt brutto sprzątania
Koszt sprzątania za 24 miesiące brutto
1
2
3
4
5
6
7
1.
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA - cena za codzienne sprzątanie 1 m2
powierzchni pomieszczeń: biurowych, sanitarno-higienicznych,
socjalnych, powierzchni komunikacyjnych
za 1 miesiąc kalendarzowy wynosi………….zł brutto, w tym:
*
Wartość robocizny pracowników zatrudnionych na umowie o pracę za
sprzątanie 1 m2 pow.za jeden miesiąc kalendarzowy wynosi………………. zł
brutto
*
Wartość pozostałych składowych ceny (środki czystości, środki
higieniczne, urządzenia itp. za jeden miesiąc kalendarzowy wynosi
……………… zł brutto,
6133,76 m2
23%
2.
POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA- cena 1 m2
za codzienne sprzątanie (z odśnieżaniem) za jeden miesiąc kalendarzowy
wynosi……………...zł brutto, w tym:
*
Wartość robocizny pracowników zatrudnionych na umowie
o pracę za sprzątanie 1 m2 powierzchni za jeden miesiąc
kalendarzowy wynosi……………… zł brutto
*
Wartość pozostałych składowych ceny (środki czystości, środki
higieniczne, urządzenia itp. za jeden miesiąc kalendarzowy wynosi
……………… zł brutto
3913,75 m2
8%
3.
Łączny koszt sprzątania powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej
(wiersz 1+2).
-
-
-
-
Lp.
Lokalizacja
Powierzchnia do awaryjnego sprzątania 1 m2
Stawka podatku VAT
Cena netto za awaryjne sprzątanie
1 m2
Cena brutto za awaryjne sprzątanie 1 m2
-
Koszt awaryjnego sprzątania
w ciągu trwania umowy
1
2
3
4
5
6
7
4.
AWARYJNE SPRZATANIE- cena za awaryjne sprzątanie 1 m2 powierzchni po
remontach, po awariach instalacji, po roztopach wynosi …………….zł
brutto, w tym:
*
Wartość robocizny pracowników zatrudnionych na umowie o pracę za
sprzątanie 1 m2 powierzchni wynosi………. zł brutto
*
Wartość pozostałych składowych ceny (środki czystości, środki
higieniczne, urządzenia itp.) wynosi ………….. zł brutto
3587,65 m²
23%
-
Lp.
Lokalizacja
Powierzchnia do koszenia trawy wraz z wywozem
Stawka podatku VAT
Cena netto
Cena brutto
-
Koszt brutto
4 razy w ciągu trwania umowy
1
2
3
4
5
6
7
5.
TEREN ZIELONY- działka nr 216/243 ( przy basenie przeciwpożarowym) -
na dodatkowe zlecenie
3 100 m²
8 %
-
6.
Łączny koszt sprzątania powierzchni wewnętrznej, zewnętrznej,
dodatkowego awaryjnego sprzątania oraz sprzątanie terenu zielonego
(wiersz 3+4+5).
……………………………………………………….
Podpis Wykonawcy
*należy wypełnić wykropkowane pola

 • JORGE OPORTO C [ JAOPORTOPUCCL ] HTTPWWWMEDICINAUCCL © 2002
 • PROYECTO FIRMA DIGITAL PÁGINA 16 DE 16 PROCESO CONSTRUCCIÓN
 • REISEREGNING FØDSELSNUMMER 11 SIFFER ANVISENDE MYNDIGHET NAVN ADRESSE SKATTEKOMMUNE
 • POPISNI TEKSTI VERZIJA 82018 1 ETICS FASADNI SISTEM Z
 • 10 BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG KEPALA SEKOLAH
 • 678WPESSAYINSTRUCTIONS CLASS PERIODS 2 FOR TYPING 1 FOR EDITING
 • EMERGENCY OPERATIONS PLAN 2009 1 INTRODUCTION PAGE NO
 • BUDAPEST FŐVÁROS XIV KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 162013 (IV29)
 • UČNA PRIPRAVA UČITELJICI MAG ANITA SMOLE SONJA STRGAR RAZRED
 • DIABLO CANYON AREA HOTELS RESTAURANTS CLICK ON WEBSITE
 • AIM HIGH! IS A SCHEMATIC MATRIX THAT ILLUSTRATES POTENTIAL
 • PROFESSIONAL EUROPE PAGE 2 OF 2 CUSTOMER DATA SHEET
 • ANNEX 5 GUIDELINE FOR PREPARING MANAGEMENT RESPONSES TO MANAGEMENT
 • FARMACEUTICOS RECERTIFICADOS SEPTIEMBRE 2009 APELLIDO NOMBRE DNI ALBIZURI VIVIANA
 • (IME I PREZIME) (ADRESA) (OIB) MOBTEL
 • INFORMATION CLAUSE THE FOLLOWING DOCUMENT IS TO INFORM YOU
 • ORIENTACIONES SE REFLEJARÁN SOLO NOTAS DEFINITORIAS SOBRE EL
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA SINJA UVODNE NAPOMENE 1
 • LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA BACHILLERATO LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS
 • 4 JURNAL TEKNIK POMITS VOL 1 NO 1 (2012)
 • SCB BESKRIVNING AV STATISTIKEN MI0902 RMREN 20070821 2(7) ANNAKARIN
 • VECTOR CORRUPTION 47 VECTOR CORRUPTION MAKE THEM LIVE HARD
 • 14 APPLICATION TEMPORARY TRADER TENDER FORM FORESHORE LICENCE
 • GK613112021PRZETARG DREWNO KRUPSKI MŁYN DNIA 17022021 R OGŁOSZENIE
 • 14 NOVEMBER 2005 PATRINA BUCHANAN PROJECT MANAGER INTERNATIONAL
 • LOGO COLLECTIVITÉ ARRETE N° PORTANT LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
 • EUSKADIKO RUGBY FEDERAKUNTZA – FEDERACION VASCA DE RUGBY EUSKAL
 • EKO JESEN U RASTOKAMA 2011 “EKO JESEN U RASTOKAMA”
 • POPISNI TEKSTI VERZIJA 82018 71 SUHOMONTAŽNA PREGRADNA STENA –
 • SUMMIT TOWNSHIP BOARD MEETING JUNE 09 2020 STUDY SESSION