2 bi̇tli̇s eren üni̇versi̇tesi̇ fen bi̇li̇mleri̇ ensti̇tüsü müdürlüğünden enstitümüze bağlı fizik anabilim dalına, 2013–2014 eğitim-öğretim y

2
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüze bağlı Fizik Anabilim Dalına, 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı
GÜZ Yarıyılı için Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Yüksek Lisans
öğrencisi alınacaktır. Yatay geçiş kontenjanları, başvuru şartları ve
başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Yüksek Lisans Programları
Kontenjan
Fizik
1
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR
Başvuru şartları;
1.
Üniversitedeki enstitülerin birbirine benzer ve yakın
anabilim/anasanat dallarında veya başka bir yükseköğretim
kurumunun eşdeğer lisansüstü programında; bir yarıyılda, en az
dokuz kredilik dersi başarı ile tamamlamış olmak.
2.
Alınan derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile not
ortalaması 100 üzerinden en az 70 olmak.
Değerlendirme ve Kabul
4.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez. Yatay
geçiş için başvuranların doyası ABD’na gönderilir ve görüş istenilir.
Öğrencilerin durumları, anabilim/anasanat dalı kurullarında
programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından
değerlendirilir.
4.
Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde; yatay geçişi
uygun bulunanlar, aldığı yüksek lisans derslerinin not ortalaması
en yüksek olandan başlamak kaydıyla sıralanır ve akademik kurul
kararı ile Enstitüye gönderilir. Kabul edilmeyeceklerin nedeni de
bir raporla bildirilir.
5.
Enstitü tarafından ABD’ndan gelen görüş doğrultusunda, Yönetim
Kurulu kararı ile kontenjan sayısı kadar asil ve yedek ilanı
yapılır.
6.
Sıralamaya göre önce asiller, gelmediği takdirde yedekler
sırasıyla kabul edilir.
7.
Yatay geçiş ile kabul edileceklerin muaf tutulacağı ve alacağı
dersler ile danışmanı, ABD kurul kararı ile enstitüye önerilir.
Muafiyeti uygun görülen derslerin notu geçerli sayılır, not
dönüşümü gerektiğinde YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.
8.
Bir öğrencinin Üniversitede lisansüstü öğretime kaydolmadan en çok
iki yıl önce, yurtiçi ya da yurtdışı yükseköğretim kurumlarından
almış olduğu derslerden en az 100 üzerinden 80 alarak başardığı
lisansüstü dersler, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı
başkanının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile
devam etmekte olduğu eşdeğer programa transfer edilebilir.
Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulünde İstenecek Belgeler:
1.
Başvuru Formu. (Enstitüden alınacaktır.)
2.
Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Not Döküm Belgesi
(Transkript)
3.
Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Öğrenciliği İle İlgili
kayıt tarihini,
okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren Öğrenci Durum
Belgesi
4.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
5.
2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
6.
Özgeçmiş.
7.
Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurum amirinden alınacak
lisansüstü eğitim
yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge.
8.
Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (adayların yazılı beyanı
kabul edilir.)
9.
Adli Sicil Kaydı (adayların yazılı beyanı kabul edilir.)
10.
En az bir adet referans mektubu
Not: Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ
Tarih
Açıklama
21 – 29 Ağustos 2013
Başvuruların Kabulü
(Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya Posta ile
yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)
02 Eylül 2013
Dosyaların ABD’na gönderilmesi
10 Eylül 2013
ABD’ndan kabul ve red yazılarının gelmesi ve Başvuru Sonuçlarının
İlanı
11 Eylül 2013
Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
12 Eylül 2013
Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
12-13 Eylül 2013
Ders Kayıtları
Başvuru Adresi:
Bitlis Eren Üniversitesi,
Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampus, İleri Araştırma
Laboratuarı,
Kat: 2,Merkez / BİTLİS
Tel: 0(434)2283369 Faks: 0(434)2283368

 • APPLICATION NO (FOR OFFICE USE ONLY) INSTITUTE OF
 • TEACHER THE APPS FOR GOOD PROJECT IS A NATIONAL
 • FRAME 2 28 NOVEMBER 2012 SILABUS KELAS III TEMA
 • UAAG 10 POSTSCRIPT FORMAT UAAG 10 PDF FORMAT UAAG
 • ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH HẢI DƯƠNG SỐ 01KHUBBC
 • WZÓR 2 JELENIA GÓRA DNIA NAZWA INKASENTA URZĄD
 • EL DUEÑO DE LA LUNA ENLACE AL VÍDEO HTTPSWWWYOUTUBECOMWATCH?V6JDYJX9BKKC
 • BOARD OF PILOTS MINUTES DATE JUNE 11 2004 PLACE
 • PUBLIC SPEAKING WORKSHOP DIANE T ADAMCZYK OD FAAO
 • A HIGH RISK PROSPECTIVE STUDY OF DRUG USE AND
 • 1 INTRODUCCION 4 11 ¿QUÉ ES JDBC? 4 111
 • KHS 2HOUR DELAY SCHEDULE 20192020 PERIOD 1 1015 –
 • QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG TÀI CỦA THỔ NHĨ KỲ
 • VELOCITY ANSWERS NAME SPEED AND VELOCITY DO NOT
 • LA PODEROSA MEMORIA DE LOS OBJETOS ROSA MONTERO
 • GHTFSG1N056 OF 31 MARCH 2005 REPORT OF THE SG1
 • 3 ITSDOC7 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION COLLABORATION ON
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE – CELNÍ UNIE – BUDE PROBRÁNA NA
 • THIS FORM (WITH THE FEE OF £21) MUST BE
 • MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021 DIARIO OFICIAL 8
 • PBDES AND PAHS IN TWO SPANISH COASTAL AREAS RIA
 • PARTNERS HUMAN RESEARCH COMMITTEE ADDITIONAL PROTECTIONS FOR INDIVIDUALS WITH
 • RADICACIÓN N˚ 95621 TUTELA 2ª INSTANCIA JUAN VIDALES DAVID
 • GROUP I ANALYSIS PB2+ HG22+ AG+ CHEMISTRY OF THE
 • A PPLICATION FOR SCHOOL SPORTS DAYS IN PARKS
 • A3914 PÁGINA 2 OMPI S A3914 ORIGINAL INGLÉS FECHA
 • NA TEMELJU ČLANKA 13 ZAKONA O UDRUGAMA (NN RH
 • TELL HIM! STOP TELLING HIM! ¡DILE! ¡DEJA DE DECIRLE!
 • PROGRAMACIÓN DE AULA LENGUA 6º DE E
 • CESTA NA ROGLO 13 B 3214 ZREČE TEL 03