oto yikama hi̇zmeti̇ deneti̇mi̇ kontrol formu denetleme i̇le i̇lgili bilgiler görev onayı tarih ve sayısı denetlenen i̇şletmenin unvan


OTO YIKAMA HİZMETİ DENETİMİ KONTROL FORMU
Denetleme İle İlgili Bilgiler
Görev Onayı Tarih ve Sayısı
Denetlenen İşletmenin Unvanı
Denetlemeyi Gerçekleştiren
Denetleme Tarihi
Denetleme Konusu
Denetleme Yeri
Denetleme Türü
Denetleme Heyeti
Unvan
Adı Soyadı
Görüşülen Kişiler
Unvan
Adı Soyadı
Değerlendirme
#
Ref.
Konu
S
U
UD
BS
Açıklamalar
{BAŞLIK}
HAD-İVK-O-1
SHY-33A Madde 17
Gayrisıhhî işyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin
görebileceği bir yere asılmış mı?1
HAD-İVK-O-2
SHY-33A Madde 20
Çalışan personel istihdam edildiği birime ve görevinin niteliğine
uygun tek tip kıyafet giyiyor mu?1
HAD-İVK-O-3
SHY-33A Madde 20
Çalışan personel tanıtma kartlarını takıyor mu?1
HAD-İVK-O-4
SHY-33A
SHGM tarafından hazırlanan SHY-33A yönetmeliği mevcut mu?2
HAD-İVK-O-5
SHY-33A
Hizmet ve/veya kira sözleşmesi örneği bulunduruluyor mu?3
HAD-İVK-O-6
-
İşyerinde kaç personel çalışıyor?-
HAD-İVK-O-7
SHY-33A
İşyerinde çalışanların itfaiye konusunda eğitim almaları sağlanmış mı?1
HAD-İVK-O-8
SHY-33A Madde 10
İşyerinde çalışanların kuruluş sahibi tarafından faaliyetin niteliğine
göre gerekli eğitimleri almaları sağlanmış mı?1
HAD-İVK-O-9
SHY-33A Madde 10
Kuruluşta çalışanların eğitim sertifikaları var mı?1
HAD-İVK-O-10
SHY-33A Madde 9
Kuruluşa ait 3. Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası var mı?1
HAD-İVK-O-11
SHY-33A
İşyeri her türlü çalışmaya olanak verecek şekilde düzenlenmiş mi?2
HAD-İVK-O-12
SHY-33A
İşyeri düzenli ve temiz mi?1
HAD-İVK-O-13
SHY-33A
Tesislerde yangına karşı gerekli önlemler alınmış mı? (Yangın tüpleri
yeterli mi?)1
HAD-İVK-O-14
SHY-33A
Yangın tüpü imalatçıları için kontrol süresi nedir? Ayrıca, İmalatçı
firma, Yangın Söndürücü dolum, bakım ve hidrostatik test, Yeterlilik
belgesine sahip midir?2
HAD-İVK-O-15
SHY-33A
İşyeri ortamının sıcaklık seviyesi personelin çalışmasına uygun mu?1
HAD-İVK-O-16
SHY-33A
Personelin verimli çalışabilmesi için çalışma şartları uygun mu?1
HAD-İVK-O-17
SHY-33A
İşyerinde kullanılan yıkama sularının tahliyesinde diğer sularla
karışmaması için ayrıca tedbirler alınmış mı?1
HAD-İVK-O-18
SHY-33A
İşyerinde yıkama işleminde kimyasal ilaç kullanılıyor mu?1
HAD-İVK-O-19
SHY-33A
Kullanılan kimyasal ilaçları ayrı bir yerde muhafaza ediliyor mu?
Kullanım sürelerine dikkat ediliyor mu?1
HAD-İVK-O-20
SHY-33A
Islak zeminler için uyarı yazısı mevcut mu?2
HAD-İVK-O-21
SHY-33A
İş yerine telefonlarının yanında acil telefon bilgileri yer alıyor mu?2
Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler
İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği
Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:
S: Sorulmadı
U: Uygun
UD: Uygun değil
BS: Bulgu seviyesi
#: Standart bulgu numarası
SHY-33A: Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhî
İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
SHT-SMS/HAD: Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına
İlişkin Talimat
SHGM Eğitim: Eğitim Talimatı
Not: Bu kontrol listesinde UO-OPS-ORG-# tipi standart bulgu numarası
kullanılır.
Denetleme Heyeti Üyeleri Parafları
SHGM Oto Yıkama Hizmeti Denetimi Kontrol Formu
Doküman No:
SHGM.HAD.87378461.FR.05
Revizyon No - Tarihi
00 – 00/00/0000
4 / 4

 • TANZANIA PLANT PROTECTION ACT 1997 TITLE DATE
 • HOJA 5 DE 6 PROCESOACT ADS VERSIÓN 10 FECHA
 • WP 10 ESP TEMA DEL PROGRAMA CPA 4 PRESENTADO
 • PAGALBA MOKYTOJAMS LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ DAILĖS PROGRAMŲ TEMOS
 • NEREGULARITĂŢI PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETĂŢIILOR COMERCIALE LEGEA NR 311990 PRIVIND
 • PRIMJENA U ZAJEDNICI ODREDABA O ZAMJENSKIM POTVRDAMA O PROMETU
 • DAGINSTITUTIONERNES LANDSORGANISATION (DLO) REGION HOVEDSTADEN V SVEND ERIK
 • DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE A S 20212022 SERVIZI SCUOLA
 • JANN MONTHLY BRIEFING NOVEMBER 2006 1 POLITICAL
 • 27 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ
 • CONTENTS INTENTION 1 GUIDING PRINCIPLES 2 GENERAL PRACTICE
 • ROMANTIZMAS (PRANC ROMANTISME) 19 A I PUS KULTŪRINIS JUDĖJIMAS
 • IMIĘ I NAZWISKO AFILIACJA (TIMES NEW ROMAN 12
 • MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS (VÁLLALKOZÁSI SZAK) JOGI ISMERETEK SZÓBELI VIZSGATÉTELSOR
 • SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 20081215 28 (28) SEKTIONEN FÖR
 • KEYS TO EFFECTIVE RESEARCH AND SCIENTIFIC WRITING NATS 101
 • DECLARACION A LA WSSD DEL TERCER TALLER MUNDIAL SOBRE
 • BUSINESS RESOURCE TOOLKIT – BASIC INCOME & EXPENDITURE MONITORING
 • ORGANISASJONS OG PERSONALHÅNDBOK RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER ALLMENNE
 • JOHAN MESTDAGH LESVOORBEREIDING ESCAPE ROOM OVER BETAALMIDDELEN WAAROM? LEERLINGEN
 • 2A) RICHTLINIE DES VIZEREKTORS FÜR RESSOURCENMANAGEMENT UND INFRASTRUKTUR ÜBER
 • CADASTRAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA ONLINE S2ID INFORMANDO
 • SAMPLE LETTER OF CLOSE CONTACT TO COVID19 CASE DATE NAME OF CLOSE CONTACT TO COVID19
 • EK 4 BAŞVURU BELGELERİ 1 BAŞVURU FORMU (TURQUALITY®
 • LEVEL 2 QUESTIONS STATEDMORE DIFFICULT TO FINDLOOK CLOSER! A
 • ФОРМА ВОЗВРАТА ТОВАРОВ MEDIKOSLV 201 Г ВАШИ
 • СПИСАК КАНДИДАТА ПО ГРУПАМА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ПРОЦЕС
 • SPEDICE – POPIS PROGRAMU SPEDICE PROGRAM SPEDICE SLOUŽÍ K
 • NAME OF CHILD DATE OF BIRTH 
 • D IPLOMADO DE PERSONAS MORALES P ÉRDIDAS FISCALES EXPOSITOR