szkolny zestaw programów nauczania w szkole podstawowej im. henryka sienkiewicza w jaczowie na rok szkolny 2020/2021 szkolny zestaw progra

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Jaczowie na rok szkolny 2020/2021
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie
na rok szkolny 2020/2021
I ETAP EDUKACYJNY
KLASA I
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Edukacja wczesnoszkolna
Oto ja. Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem
procesów indywidualizacji w kształceniu)
Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek
Mac Edukacja
2.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III zgodny z
podstawą programową z 14.02.2017 r.
M. Bogucka
PEARSON CENTRAL EUROPE
SPJ/I/JA/2017
3.
Religia
„Poznaję Boży świat”.
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak,
j. Snopek
Jedność
KLASA II
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Edukacja wczesnoszkolna
„Ja i moja szkoła na nowo”. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach
1-3.
J. Faliszewska
Mac Edukacja
SPJ/II/EW/2018
2.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III zgodny z
podstawą programową z 14.02.2017 r.
M. Bogucka
PEARSON CENTRAL EUROPE
SPJ/II/JA/2018
3.
Religia
W rodzinie dzieci Bożych.
T. Śmiech,
E. Kondrak,
B. Nosek
Jedność
SPJ/II/REL/2018
KLASA III
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Edukacja wczesnoszkolna
„Ja i moja szkoła na nowo”. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach
1-3.
J. Faliszewska
MAC Edukacja
2.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla szkół podstawowych –
edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny.
M. Bogucka
PEARSON CENTRAL EUROPE
SPJ/III/JA/2017
3.
Religia
W rodzinie dzieci Bożych.
T. Śmiech,
E. Kondrak,
B. Nosek
Jedność
SPJ/III/REL/2017
II ETAP EDUKACYJNY
KLASA IV
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
szkoły podstawowej.
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak,
A. Murdzek,
E. Prylińska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/IV/JP/2017
2.
Historia i społeczeństwo
„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej.
R. Tocha
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/IV/HIS/2017
3.
Przyroda
Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice
przyrody”.
J. Golanko
Nowa Era
SPJ/IV/PRZ/2017
4.
Matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w
szkole podstawowej.
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/IV/MAT/2017
5.
Technika
„Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w
klasach 4-6 szkoły podstawowej.
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era
SPJ/IV/TECH/2017
6.
Informatyka
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasy IV-VI.
G. Koba
MiGra
SPJ/IV/INF/2017
7.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. II etap
edukacyjny.
J. Stefańska
PEARSON CENTRAL EUROPE
SPJ/IV/JA/2017
8.
Muzyka
Muzyka. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły
podstawowej.
M. Gromek,
G. Klibach
Nowa Era
SPJ/IV/MUZ/2017
9.
Plastyka
Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły
podstawowej.
J. Lukas,
K. Onak,
M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era
SPJ/IV/PLA/2017
10.
Wychowanie fizyczne
SPJ/IV/WF/2017
11.
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program
nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej.
T. Król
Rubikon
SPJ/IV/WDŻ/2017
12.
Religia
Odkrywamy tajemnice Bożego świata.
K. Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek
Jedność
SPJ/IV/REL/2017
KLASA V
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
szkoły podstawowej.
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak,
A. Murdzek,
E. Prylińska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/V/JP/2018
2.
Historia i społeczeństwo
„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej.
R. Tocha
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/V/HIS/2018
3.
Biologia
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls
życia”.
Anna Zdziennicka
Nowa Era
SPJ/V/BIO/2018
4.
Geografia
Program nauczania geografii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Planeta
Nowa”.
Ewa Maria Tuz,
Barbara Dziedzic
Nowa Era
SPJ/V/GEO/2018
4.
Matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w
szkole podstawowej.
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/V/MAT/2018
5.
Technika
„Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w
klasach 4-6 szkoły podstawowej.
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era
SPJ/V/TECH/2018
6.
Informatyka
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasy IV-VI.
G. Koba
MiGra
SPJ/V/INF/2018
7.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. II etap
edukacyjny.
J. Stefańska
PEARSON CENTRAL EUROPE
SPJ/V/JA/2018
8.
Muzyka
Muzyka. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły
podstawowej.
M. Gromek,
G. Klibach
Nowa Era
SPJ/V/MUZ/2018
9.
Plastyka
Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły
podstawowej.
J. Lukas, K. Onak,
M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era
SPJ/V/PLA/2018
10.
Wychowanie fizyczne
SPJ/V/WF/2018
11.
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program
nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej.
T. Król
Rubikon
SPJ/V/WDŻ/2018
12.
Religia
Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
K. Mielnicki,
E. Kondrak
Jedność
KLASA VI
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole
podstawowej.
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak,
M. Murdzek,
E. Prylińska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/VI/JP/2017
2.
Historia
„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej.
R. Tocha
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/VI/HIS/2017
3.
Biologia
„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Anna Zdziennicka
Nowa Era
4.
Geografia
„Planeta Nowa”. Program nauczania geografii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Ewa Maria Tuz,
Barbara Dziedzic
Nowa Era
5.
Matematyka
„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4-8
szkoły podstawowej.
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
SPJ/VI/MAT/2017
6.
Technika
„Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w
klasach 4-6 szkoły podstawowej.
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era
SPJ/VI/TECH/2017
7.
Informatyka
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej,
klasy IV-VI.
G. Koba
MiGra
SPJ/VI/INF/2017
8.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII.
Joanna Stefańska
Pearson Central Europe
9.
Muzyka
Muzyka. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły
podstawowej.
M. Gromek,
G. Klibach
Nowa Era
SPJ/VI/MUZ/2017
10.
Plastyka
Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły
podstawowej.
J. Lukas,
K. Onak,
M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era
SPJ/VI/PLA/2017
11.
Wychowanie fizyczne
Koncepcja Edukacji Fizycznej Zdrowie- Sport – Rekreacja w szkole
podstawowej klasy IV_VI.
U. Kierczak
Impuls Kraków
SPJ/VI/WF/2017
12.
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości. Program dla klasy V-VI w szkole podstawowej.
T. Król
Rubikon
SPJ/VI/WDŻ/2017
13.
Religia
Odkrywamy tajemnice Bożego świata.
K. Mielnicki
E. Kondrak
B. Nosek
Jedność
SPJ/VI/REL/2017
`
KLASA VII
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII
szkoły podstawowej.
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak,
M. Murdzek,
E. Prylińska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2.
Historia
„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej.
R. Tocha
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.
Biologia
„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Anna Zdziennicka
Nowa Era
4.
Geografia
„Planeta Nowa”. Program nauczania geografii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Ewa Maria Tuz,
Barbara Dziedzic
Nowa Era
5.
Matematyka
„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4-8
szkoły podstawowej.
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6.
Informatyka
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej,
klasy VII-VIII.
G. Koba
MiGra
7.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII.
Joanna Stefańska
Pearson Central Europe
8.
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako
drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy
VII-VIII, poziom II.2/A1).
Anna Jaroszewska
Nowa Era
9.
Muzyka
Muzyka. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły
podstawowej.
M. Gromek,
G. Klibach
Nowa Era
10.
Plastyka
Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły
podstawowej.
J. Lukas,
K. Onak,
M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era
11.
Wychowanie fizyczne
Program wychowania fizycznego, II etap edukacyjny – klasy IV - VIII
12.
Fizyka
Spotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
Nowa Era
13.
Chemia
Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era
14.
Religia
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
Jedność
`
KLASA VIII
Lp.
Zajęcia edukacyjne
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Numer programu
w SZPN
1.
Język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII
szkoły podstawowej.
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak,
M. Murdzek,
E. Prylińska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2.
Historia
„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej.
R. Tocha
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.
Biologia
„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Anna Zdziennicka
Nowa Era
4.
Geografia
„Planeta Nowa”. Program nauczania geografii w klasach 5–8 szkoły
podstawowej.
Ewa Maria Tuz,
Barbara Dziedzic
Nowa Era
5.
Matematyka
„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4-8
szkoły podstawowej.
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6.
Informatyka
Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w
szkole podstawowej, klas 4-8.
Helion
7.
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII.
Joanna Stefańska
Pearson Central Europe
8.
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako
drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy
VII-VIII, poziom II.2/A1).
Anna Jaroszewska
Nowa Era
9.
Wychowanie fizyczne
Program wychowania fizycznego, II etap edukacyjny – klasy IV - VIII
10.
Fizyka
Spotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
Nowa Era
11.
Chemia
Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era
12.
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości. Program nauczania do klasy 8 szkoły
podstawowej.
13.
Wiedza o społeczeństwie
Kształcenie Obywatelskie w szkole samorządowej. Program nauczania
wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.
14.
Edukacja dla bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie”. Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w szkole podstawowej.
J. Słoma
Nowa Era
15.
Religia
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
Jedność
9

 • COOK SMART EAT SMART COOKING CLASSES FOR TODAY’S FAMILIES
 • DOCUMENTO TÍTULO HACIA UNA REGULACIÓN INTEGRAL DE LA REPRODUCCIÓN
 • BTEC 3301 EXAM 1 SAMPLE ONLY ( CHAPTER 1
 • NUMBER AS91899 VERSION 1 PAGE 7 OF 7 ACHIEVEMENT
 • SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CIUDADANIA CON LA LEY 2362014
 • 3DAY NATIONAL CONFERENCE ON DISASTER MANAGEMENT OPENS DR KALAM
 • HAMNA RIAZ COMP 23 MODELING OF PROTEINSMALL MOLECULE COMPLEXES
 • PHỤ LỤC II BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG CUỘC
 • SEGURIDAD INDUSTRIAL LA SEGURIDAD ACTUALMENTE ES UNO DE LOS
 • ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR INSCRIPCIÓN ORGANIZA ENCUENTROS DE GANCHILLO
 • VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO O ACTUALIZACION DEL SISTEMA DESCARGA DE
 • ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARINDA YER ALMASI GEREKEN ÖZELLİKLER EYÜP IRGAT
 • EL GOBIERNO DE NAVARRA Y LA UME CONSIDERAN POSITIVA
 • TERM OF REFERENCE (TOR) VISITASI AKREDITASI JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
 • POSSIBILITIES OF NATIONAL IMPLEMENTATION OF THE CIS 2006 PRILOGA1A
 • THE PUBLIC DEFENSE OF THE PHD DISSERTATION IN MEDIEVAL
 • EL GENOMA HUMANO EL GENOMA DEBE SER ENTENDIDO COMO
 • 3 EN LA PROXIMIDAD DE LA V CONFERENCIA GENERAL
 • CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCION EFICIENTE UN ESTILO
 • VOICES – N° 269954 WWWMVOICESEU VOICEBASED COMMUNITYCENTRIC MOBILE SERVICES
 • DÉLBUDAPESTI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 2020 2021 ÉVI VERSENYKIÍRÁSA ÉS
 • PRIMARY SCHOOL PRIVACY NOTICE PLEASE READ THIS NOTICE
 • 10149 CHAPTER 5 BUREAU OF ELDER AND ADULT SERVICES
 • ENTERPRISE ARCHITECT 65 WSTĘP POWYŻSZA PUBLIKACJA MA NA CELU
 • EJEMPLOS DE ALGORITMOS USANDO ROCKERFERBASIC EJEMPLO BÁSICO QUE MUESTRA
 • CONFLICT MINERALS DISCLOSURE PART I SUPPLIER INFORMATION 1
 • [VUFIND987] BOOTSTRAP 3 CREATED 06JUN14 UPDATED 25AUG14 DUE 01AUG14
 • WWWMINOANGR DIE VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN SIND FÜR ALLE TICKETS
 • JANUÁR 31 SZENT CIRUSZ ÉS JÁNOS CSODATEVŐ INGYENORVOSOK EMLÉKE
 • ASAJA ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES MÁLAGA MAURICIO MORO 4