załącznik nr 5 do siwz nr sprawy: rzp-ii-wb/5/dzp-1/2015 zestawienie kosztów zmówienia kompleksowa dostawa i przesyłanie energii ci

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: RZP-II-WB/5/DZP-1/2015
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZMÓWIENIA
Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31
Obiekt
Symbol grupy taryfowej z taryfy wykonawcy
CZ
(zł netto / MW, m-c)
CP (zł netto / MW, m-c
CD
(zł netto / GJ)
CO
(zł netto / GJ)
O
(zł netto / GJ)
MO
(MW)
Z
(GJ)
Liczba miesięcy
Wartość całkowita
netto
kol.7 x(kol.2 +kol.3) x kol.9 + kol.8 x
(kol. 4 +kol.5+ kol. 6) zł
1
1A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SZRM ul. Senatorska 29/31
Warszawa
0,1761
3.217,50
36
Stawka podatku VAT
…….. %
Kwota należnego podatku
VAT
……………..
Razem kwota brutto (z należnym podatkiem VAT)
…………….
Gdzie:
MO - oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla obiektu
CZ - oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla obiektu
(zł/MW, za miesiąc)
CP- oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla obiektu
(zł/MW, za miesiąc)
Z- oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla obiektu
CD- oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczanego
do obiektu - (zł/GJ)
CO- oznacza cenę za ciepło dostarczane do obiektu (zł/GJ)
O- oznacza opłatę z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw efektywności energetycznej
Wykonawca oświadcza, że przyznaje Zamawiającemu następujące rabaty w
stosunku do cen, stawek i opłat obowiązujących w aktualnej Taryfie
Wykonawcy:
1.
W cenie jednostkowej określonej w kolumnie 2 tabeli zastosowano
……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy.
2.
W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 3 tabeli zastosowano
……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy
3.
W cenie jednostkowej określonej w kolumnie 4 tabeli
zastosowano……….% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z
oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy
4.
W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 5 tabeli
zastosowano……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z
oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy
5.
W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 6 tabeli zastosowano……%
rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy
taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy
W przypadku niewpisania wartości liczbowej lub postawienia dowolnego
znaku innego niż liczba w wykropkowanych miejscach, Zamawiający
przyjmie wartość „0”. W przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy, przyznany
rabat % wyliczany jest od nowej podstawy wynikającej z nowej Taryfy
Wykonawcy.
2
Miejsce i data
_________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na
podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

 • INTERKANTONALE VEREINBARUNG FÜR SOZIALE EINRICHTUNGEN (IVSE) KANTON ZÜRICH GESUCH
 • EVALUACIÒN DE PROYECTOS CÓDIGO FPI03 VERSIÓN 01 PÁGINA 6
 • REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU PRAVNI FAKULTET
 • PEDAGOGISK PLANERING STYRKA & UTHÅLLIGHET 79 MÅL FRÅN
 • KONSULTANT KRAJOWY W DZ PIELĘGNIARSTWA DR N BIOL GRAŻYNA
 • PRESSEMEDDELELSE LINDAB VENTILATION APRIL 2011 DANSKERNE GLEMMER AT LUFTE
 • VOTING STRATEGICALLY IN CANADA AND BRITAIN ANDRÉ BLAIS UNIVERSITÉ
 • FORM 14F COURTS OF JUSTICE ACT INFORMATION FOR COURT
 • DJELATNOST DADILJE SUKLADNO ZAKONU O DADILJAMA UVOD DANA 05
 • AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI VERCELLI DOMANDA DI
 • I NDIAN STAINLESS STEEL DEVELOPMENT ASSOCIATION L224 DLF PHASE
 • AMY SCHERBAIN TESTING FOR ACIDS AND BASES (PART A)
 • HIATT BAKER HALL HANDBOOK INFORMATION AND REGULATIONS 20112012 HIATT
 • HERPETOLOGICAL GROUPS IN NEW SOUTH WALES AND AUSTRALIAN
 • PROMOURE CANVIS PER DONAR OPORTUNITATS A TOTHOM FULL DE
 • JMÉNO  ROČNÍK  DEN MĚSÍC ROK
 • IRISH CHILDREN ARE STAYING UP TOO LATE AND IT’S
 • AVISO A TODOS LOS USUARIOS Y PERMISIONARIOS DEL SERVICIO
 • SEPARATION OF HEXANE AND TOLUENE BY DISTILLATION BACKGROUND INFORMATION
 • SUCESOS EL GOBIERNO DE NAVARRA DESPLAZA A BELAGUA MEDIOS
 • STAYING HEALTHY AND SAFE THE WESTON GROUP IS DEDICATED
 • DAOU ZONER DAOU ARCHER DAOU LAER (KLEVED A REER
 • C ORNWALL TRAINING BOOKING FORM UPDATED FEB 2019 PLACES
 • JASŁO DNIA ……… ……… ……………… R WNIOSKODAWCY
 • REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD COMISIÓN DE EXPERTOS DE
 • SENIOR STAFF PAY POLICY STATEMENT APPENDIX 7 RELOCATION
 • ONE LIFE NETWORK – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE UOKIK OSTRZEGA
 • PUNCTUATION FUNCTIONS 23 PUNCTUATION IS USED 1 TO SIGNAL
 • Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo Filozofski Fakultet
 • HOW CAN I PROTECT MY VALUABLES WHILE STAYING AT