liczby i działania 1. (3pkt) dane są liczby: , , 3, -0,25, 22 , - . z podanych liczb wypisz wszystkie: a.

Liczby i działania
1.
(3pkt) Dane są liczby: , , 3, -0,25, 22 , -
. Z podanych liczb wypisz wszystkie:
a.
liczby całkowite,
b.
pary liczb przeciwnych,
c.
pary liczb, w których jedna jest odwrotnością drugiej.
2.
(3pkt) Oblicz wartości liczb x i y, a następnie podaj, która z
nich jest większa, jeżeli
.
3.
(3pkt) Znajdź liczbę wymierną x oraz liczbę niewymierną y
spełniające warunki:
. Zapisz w najprostszej postaci liczbę .
4.
(2pkt) Pierwszy pociąg jedzie ze średnią prędkością 60 km/h, a
drugi- ze średnią
prędkością 15 m/s. Który z tych pociągów jedzie wolniej i o ile?
5.
(2pkt) Bilet SKM z Gdańska Przymorze do Gdyni ze zniżką 50%
kosztuje 2zł.
a.
Oblicz, ile kosztuje bilet na tej samej trasie ze zniżką 37%
b.
Oblicz, ile trzeba zapłacić bez zniżek za podróż na tej trasie w
obie strony
6. (3pkt) Cenę ksiązki podwyższono o 25%. O ile procent należy obniżyć
nową cenę, aby
otrzymać cenę początkową? Jaka była początkowa cena tej książki,
jeżeli po podwyżce
kosztowała ona 50zł?
7. (4pkt) Rozwinięciem dziesiętnym liczby jest 0,(6). Podaj
przybliżenie liczby
z dokładnością do 0,01, a następnie oblicz błąd bezwzględny i błąd
względny tego
przybliżenia.
8. (3pkt) Liczby: przedstaw w postaci potęgi liczby 2, zaś
liczbę
w postaci potęgi liczby 5. Czy któraś z tych liczb jest
mniejsza od 3?
Jeżeli tak to podaj która.
9. (3pkt) Usuń niewymierność z mianownika każdego ułamka i porównaj te
liczby

10. (5pkt) Zapisz w najprostszej postaci podane liczby. Które z nich
są liczbami
wymiernymi?
11.(3pkt) Sprawdź czy liczba jest liczbą wymierną czy
niewymierną.
Obliczenia procentowe
1.
a.
Lasy państwowe stanowią 78,5% ogólnej powierzchni lasów w Polsce,
wynoszącej 8780 ha.Jaką powierzchnię mają lasy państwowe? Wynik
podaj z dokładnością do 10 ha.
b.
Sosna i modrzew rosną na powierzchni 6060 ha, podczas gdy lasy
iglaste zajmują powierzchnię 9780 ha. Jaki procent lasów iglastych
porastają sosny i modrzewie? Wynik podaj z dokładnością do 1 %.
c.
Buki starsze niż 80 lat rosną na powierzchni 110 ha, co stanowi
30% lasów bukowych. Jaka jest powierzchnia lasów bukowych? Wynik
podaj z dokładnością do 1 ha.
2.
Gdy w pewnej klasie nieobecnych było 9 uczniów, to frekwencja
wynosiła 64%.
a.
Ile uczniów należy do tej klasy?
b.
Ile uczniów tej klasy musiałoby być nieobecnych, żeby frekwencja
wynosiła 88%?
3.
Do egzaminu przystąpiło 125 dziewcząt dziewcząt 160 chłopców, a
zdało go 76% dziewcząt dziewcząt 62,5% chłopców.
a.
Czy egzamin zdało więcej dziewcząt, czy chłopców?
b.
Jaki procent przystępujących do egzaminu zdało go?
4.
Skuteczność rzutów koszykarza jest wyrażanych w procentach
stosunkiem liczby celnych rzutów do wszystkich oddanych. W
pierwszym meczu skuteczność pewnego koszykarza wyniosła 30%. W
drugim meczu ten sam zawodnik trafił do kosza 16 razy na 20
podjętych prób, dzięki czemu jego skuteczność po dwóch meczach
wzrosła do 50%.
a.
Jaką skuteczność wykazał koszykarz w drugim meczu?
b.
Ile rzutów oddał on w pierwszym meczu?
5.
W biegu maratońskim wśród 10 pierwszych zawodników 6 należało do
klubu Maraton. Stanowili oni 30% startujący w zawodach
reprezentantów tego klubu. Zawodnicy Maratonu stanowili 16%
wszystkich uczestników biegu. Ilu maratończyków wystartowało w
zawodach?
6.
Koncentrat soku zawiera 80% czystego soku. Ile potrzeba tego
koncentratu, by otrzymać 5l napoju o zawartości 20% czystego soku?
7.
Do torebek wsypano cukierki owocowe i czekoladowe. W 60% torebek
znajdują się cukierki owocowe, a w 70% torebek- cukierki
czekoladowe.
a.
Jaki procent torebek zawiera obydwa rodzaje cukierków?
b.
Jaki procent torebek zawierających cukierki czekoladowe stanowią
te, które zawierają oba rodzaje cukierków?
8.
Dwie krawędzie prostopadłościanu wydłużono o 20%. O ile procent
wydłużono krawędź, jeżeli tak otrzymany prostopadłościan ma
objętość o 116% większą od początkowego?
9.
Cenę towaru obniżono dwukrotnie o 10%.
a) O ile procent obniżona została cena początkowa?
b) O ile procent należy podnieść obecną cenę, by powrócić do ceny
początkowej?
9.
Pan Śliwka kupił owoce na plantacji i przywiózł je do miasta.
Początkowo proponował cenę o 60% wyższą niż cena, po której kupił
towar. Owoce nie znalazły nabywców , więc pan Śliwa obniżył
proponowaną cenę o 20% i wtedy sprzedał wszystkie owoce. Wyraź
zysk pana Śliwy w procentach.
10.
Właściciel sklepu kupuje koszulki w hurtowni i sprzedaje je po
11,90zł, co jest ceną o 40% wyższą od ceny hurtowej.
a.
Po jakiej cenie właściciel sklepu kupuje koszulki?
b.
Jaki procent ceny sprzedaży koszulek stanowi zysk właściciela
sklepu?
c.
Ile koszulek musi sprzedać handlarz, by jego całkowity zysk
przekroczył 1000zł
9.
Asia kupiła dwie książki w antykwariacie za 60zł. Oprawiła je, po
czym sprzedała, uzyskując 120%zysku. Za jedną książkę otrzymała o
80%, a za druga o 200% wyższą cenę. Jaka cenę za każda książkę
zapłaciła Asia?
10.
Pewien akcjonariusz kupił 100 akcji Banku Bogatego, przez co
zwiększył swój stan posiadania o 5% i obecnie ma 20% akcji tego
banku.
a.
Ile akcji BB miał akcjonariusz przed zakupem?
b.
Ilu akcji BB nie posiada ten akcjonariusz?

 • C ONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE PTERYGIUM Y
 • CDC UNIFIED PROCESS PROCESS GUIDE DESIGNATED SERVER
 • 2 FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT HUMBERTO JAIME COMMUNICATION
 • ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE OFFERTA DI LAVORO A
 • CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA RASPISUJE
 • AUTOMATISMO PARA NOMBRE INSTALACIÓN DE LA CENTRAL CONTROLL C202
 • D ENCUESTA SOBRE COYUDNTURA DEL COMERCIO MINORISTA DD LA
 • A EN GESCEN 1 EN GESCEN PROCESSOS
 • MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KBC
 • O CRISTÃO E A MÚSICA ROCK UM ESTUDO DOS
 • REQUEST FOR ACCREDITATION INSTRUCTIONS 1 THE INFORMATION REQUESTED
 • POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ LJUDSKA PRAVA PRAVNI FAKULTET OSIJEK
 • ZELLMEMBRAN UND TRANSPORTVORGÄNGE STAND 151120177 JAHRGANGSSTUFEN 1112 FACHFÄCHER BIOLOGIE
 • EGR 599 ADVANCED ENGINEERING MATH II LAST NAME
 • SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DIVISION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DPTO
 • LOREMIPSUM SPECIAL TEXT LOREMIPSUM LOREM IPSUM DOLOR
 • PEDAGOGISK RAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I NESODDEN KOMMUNE NESODDEN KOMMUNE
 • STC NÚM 1921990 (PLENO) DE 29 NOVIEMBRE JURISDICCIÓNCONSTITUCIONAL CONFLICTO
 • 4 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU JAKO ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO
 • SCIENTIFIC SOCIETIES – ACADEMIES – NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 • SKJEMA FOR GJENNOMFØRT PRAKSISBESØK KOMPETANSEOMRÅDE I ALDERS OG
 • 10 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD ADVENTISTA
 • PROTOKOL DEVETEGA ZASEDANJA SKUPNEGA ODBORA ZA ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO
 • VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK KÖZÉPMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETE 35 HÍRLEVÉL TARTALOM
 • KENTUCKY CPH 45 BULL OR HEIFER GUARANTEE RECONCILLIATION FORM
 • WEBSITE ACCEPTABLE USE POLICY DRAFTING NOTE AT 42017011 THIS
 • NEWS MEDIA INFORMATION 202 4180500 FAXONDEMAND 202
 • SIGRID UNDSET – KRISTIN LAVRANSDATTER EN TRILOGI SOM
 • OGGETTO RICHIESTA SERVIZI ED INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DEI
 • CARTA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE [SEMNATĂ LA 26 IUNIE 1945