propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim: 2015/16 kierunek i stopień studiów: mibm, studia nie

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich wydawanych w
roku akademickim: 2015/16
kierunek i stopień studiów: MiBM, studia niestacjonarne I stopnia
- rodzaj studiów: niestacjonarne
- specjalność: TMiMK 7- semestralne
Lp.
Temat pracy*
Liczba studentów realizujących projekt
Opiekun pracy
Kryteria przydzielania tematu studentom **
1.
Przegląd istniejących rozwiązań współczesnych grubościomierzy
ultradźwiękowych i opracowanie metodyki ich okresowego sprawdzania wg
norm ENISO
2
dr inż. Jacek Haras
1
2.
Opracowanie metodyki okresowego sprawdzania zestawów penetracyjnych wg
systemu norm EN ISO
2
dr inż. Jacek Haras
1
3.
Projekt technologii spawania zbiornika ciśnieniowego wykonanego ze
stali nierdzewnej austenitycznej
1
dr inż. G. Rogalski
1
4.
Projekt technologii spawania rurociągu wykonanego ze stopu Cunifer
1
dr inż. G. Rogalski
1
5.
Projekt technologii spawania wymiennika ciepła wykonanego ze stali
duplex
1
dr inż. G. Rogalski
1
6.
Badania nasiąkliwości elektrod otulonych do spawania mokrego
1
dr inż. A. Świerczyńska
2
7.
Projekt wykonania spoiny w połączeniu teowym spawanym laserowo.
1
dr Andrzej Marmołowski
2
8.
Projekt wykonania złącza typu sandwich spawanego laserowo.
2
dr Andrzej Marmołowski
2
9.
Program sterowania ruchem oscylacyjnym spawania robotem Fanuc.
1
dr Andrzej Marmołowski
2
10.
Program sterowania ruchem oscylacyjnym spawania robotem IRB 2400.
1
dr Andrzej Marmołowski
2
11.
Sterowania robotem spawalniczym Fanuc dla wykonania spoiny pachwinowej
ruchem oscylacyjnym.
1
dr Andrzej Marmołowski
2
12.
Projekt i opracowanie technologii wytwarzania zderzaka samochodowego z
laminatu epoksydowo węglowego.
1
dr inż. M. Landowski
1
13.
Projekt i opracowanie technologii wytwarzania maski samochodowej z
laminatu epoksydowo-węglowego.
1
dr inż. M. Landowski
1
14.
Sterowanie PLC w automatyzacji urządzeń produkcyjnych.
1
dr inż. Wojciech Blacharski
2
15.
Projekt modułowego urządzenia produkcyjnego
1
dr inż. Wojciech Blacharski
2
16.
Opracowania technologii panewek łożysk sprzęgu kolejowego
1
dr inż. Tadeusz Bocheński
1 lub 2
17.
Opracowanie przyrządu obróbkowego dla małych przedmiotów
wykorzystującego całą przestrzeń roboczą
centrum frezarskiego CNC
1
dr inż. Tadeusz Bocheński
1 lub 2
18.
Projekt technologii wybranej części z uwzględnieniem obróbki na
obrabiarkach CNC *
1
dr hab. inż. Mariusz Deja
1 lub 2
19.
Opracowanie systemu gospodarki narzędziami i oprzyrządowaniem
obróbkowym wybranego systemu wytwarzania
1
dr inż. Michał Dobrzyński
1
Dyplom realizowany w Laboratorium Obrabiarek i Procesów
Technologicznych WM PG
20.
Kontrola zarysów złożonych z wykorzystaniem projektora mierniczego o
pionowej osi świetlnej
1
dr inż. Michał Dobrzyński
1
Dyplom realizowany w Laboratorium Obrabiarek i Procesów
Technologicznych WM PG
21.
Koncepcja uchwytu do mocowania narzędzi napędzanych i czujników w
układzie wymiany automatycznej
1
dr hab. inż. Stefan Dzionk
1 lub 2
22.
Projekt uchwytów obróbkowych do wytwarzania samochodowego złącza
przesuwnego układu napędowego
1
dr inż. Rajmund Rytlewski
1 lub 2
23.
Planowanie obróbki przedmiotów typu kostka według sformalizowanych
modeli transformacji cech ich kształtu
1
dr inż. Mieczysław Siemiątkowski
1 lub 2
24.
Planowanie wykorzystania i obiegu pomocy warsztatowych w systemie
obróbki mechanicznej
1
dr inż. Mieczysław Siemiątkowski
1 lub 2
25.
Projekt głowicy do badań własności reologicznych materiałów
polimerowych termoplastycznych
1
dr inż. Sławomir Szymański
2
26.
Projekt zautomatyzowanej linii produkcyjnej do klejenia wyrobów
złożonych
1
dr inż. Sławomir Szymański
2
27.
Projekt technologiczny części obrabianej na centrum tokarskim CNC
1
dr inż. Bogdan Ścibiorski
2
28.
Opracowanie instrukcji kontroli jakości dla procesu technologicznego
części maszyn
1
dr inż. Piotr Waszczur
1 lub 2
29.
Sterowanie PLC w automatyzacji urządzeń produkcyjnych.
1
dr inż. Wojciech Blacharski
2
30.
Projekt modułowego urządzenia produkcyjnego
1
dr inż. Wojciech Blacharski
2
31.
Opracowania technologii panewek łożysk sprzęgu kolejowego
1
dr inż. Tadeusz Bocheński
1 lub 2
32.
Opracowanie przyrządu obróbkowego dla małych przedmiotów
wykorzystującego całą przestrzeń roboczą
centrum frezarskiego CNC
1
dr inż. Tadeusz Bocheński
1 lub 2
33.
Projekt technologii wybranej części z uwzględnieniem obróbki na
obrabiarkach CNC *
1
dr hab. inż. Mariusz Deja
1 lub 2
34.
Opracowanie systemu gospodarki narzędziami i oprzyrządowaniem
obróbkowym wybranego systemu wytwarzania
1
dr inż. Michał Dobrzyński
1
Dyplom realizowany w Laboratorium Obrabiarek i Procesów
Technologicznych WM PG
35.
Kontrola zarysów złożonych z wykorzystaniem projektora mierniczego o
pionowej osi świetlnej
1
dr inż. Michał Dobrzyński
1
Dyplom realizowany w Laboratorium Obrabiarek i Procesów
Technologicznych WM PG
36.
Koncepcja uchwytu do mocowania narzędzi napędzanych i czujników w
układzie wymiany automatycznej
1
dr hab. inż. Stefan Dzionk
1 lub 2
37.
Projekt uchwytów obróbkowych do wytwarzania samochodowego złącza
przesuwnego układu napędowego
1
dr inż. Rajmund Rytlewski
1 lub 2
38.
Planowanie obróbki przedmiotów typu kostka według sformalizowanych
modeli transformacji cech ich kształtu
1
dr inż. Mieczysław Siemiątkowski
1 lub 2
39.
Planowanie wykorzystania i obiegu pomocy warsztatowych w systemie
obróbki mechanicznej
1
dr inż. Mieczysław Siemiątkowski
1 lub 2
40.
Projekt głowicy do badań własności reologicznych materiałów
polimerowych termoplastycznych
1
dr inż. Sławomir Szymański
2
41.
Projekt zautomatyzowanej linii produkcyjnej do klejenia wyrobów
złożonych
1
dr inż. Sławomir Szymański
2
42.
Projekt technologiczny części obrabianej na centrum tokarskim CNC
1
dr inż. Bogdan Ścibiorski
2
43.
Opracowanie instrukcji kontroli jakości dla procesu technologicznego
części maszyn
1
dr inż. Piotr Waszczur
1 lub 2
Wybrane tematy projektów dyplomowych inżynierskich
wydawanych w roku akademickim 2016/2017
- kierunek i stopień studiów: Mechanika i Budowa Maszyn , I stopnia
- rodzaj studiów: niestacjonarne
- specjalność: Pojazdy, Maszyny Robocze i Układy Napędowe
Lp.
Temat pracy
Liczba studentów realizujących projekt
Opiekun pracy
=============
Wymagania
1
W wybranym samochodzie szosowym dokonać przeprojektowania jego tylnego
zawieszenia na zawieszenie terenowe
1
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
2
Zaprojektować przyczepę do transportu dedykowanego skutera wodnego
1
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
3
Zaprojektować stanowisko do badań resorów piórowych samochodu
1
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
4
Zaprojektować pojazd do bliskiego transportu ładunków
2
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
5
Projekt pojazdu elektrycznego dla dziecka w wieku 5-10 lat
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
6
Projekt przyczepki samowyładowczej o d.m.c. 750 kg
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
7
Projekt lekkiej przyczepki transportowej do kajaków
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
8
Projekt przyczepki samochodowej z podestem do pracy na wysokości
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
9
Projekt wyciągarki samochodowej
1
Prof. Stanisław Taryma
======================
Rozmowa kwalifikacyjna
10
Do samochodu terenowego z napędem 4x4 zaprojektować skrzynię
rozdzielczą z dwubiegowym reduktorem
1
Prof. Stanisław Taryma
======================
Rozmowa kwalifikacyjna
11
Tematy rezerwowe:
Wybrane tematy projektów dyplomowych inżynierskich
wydawanych w roku akademickim 2016/2017
- kierunek i stopień studiów: Mechanika i Budowa Maszyn , I stopnia
- rodzaj studiów: niestacjonarne
- specjalność: Pojazdy, Maszyny Robocze i Układy Napędowe
Lp.
Temat pracy
Liczba studentów realizujących projekt
Opiekun pracy
=============
Wymagania
1
Zaprojektować układ hamulcowy do samochodu dostawczego o masie
całkowitej 2000 kg
1
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
2
Adaptacja wybranego samochodu do sportu
1
Dr inż. Ryszard Woźniak
=======================
Rozmowa kwalifikacyjna
3
Projekt lekkiej przyczepki transportowej do rowerów
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
4
Projekt przyczepki rowerowej do transportu dziecka w wieku do 5 lat
1
Dr inż. Piotr Mioduszewski
==========================
Rozmowa kwalifikacyjna
5
Do samochodu osobowego z przednim zespolonym układem napędowym
zaprojektować napęd tylnej osi
1
Prof. Stanisław Taryma
======================
Rozmowa kwalifikacyjna
6
Do samochodu osobowego z przednim zespolonym układem napędowym
zaprojektować napęd tylnej osi
1
Prof. Stanisław Taryma
======================
Rozmowa kwalifikacyjna
* Istnieje możliwość zmiany tematu pracy zgodnie z preferencjami
dyplomanta, powinien on wybrać jeden z tematów z puli dostępnych a
następnie uzgodnić z opiekunem pracy zmianę tematu.
** W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów do realizacji
tematu, niż przewiduje promotor, konieczny jest wybór studentów
zgodnie z przyjętym kryterium, np.:
1. Temat realizują studenci z najwyższą średnią ocen, pierwszeństwo
mają studenci z rejestracją całkowitą (średnie z rekrutacji w
przypadku studiów II stopnia).
2. Temat realizują studenci wybrani w drodze rozmowy kwalifikacyjnej z
opiekunem pracy.

 • PARTIZANSKE SMUČINE – CERKNO`45 TEKMA ZDRUŽENJA SEVER V VELESLALOMU
 • RECOPILATORIO DE DUDAS RECURSOS CIVILES COMO EN OTRAS OCASIONES
 • FOOD & HEALTH STRATEGY FOR SOUTH GLOUCESTERSHIRE 2009 –
 • GLAVA KONTROLNEGA ORGANA VLOGA ŠT ZAPŠT TEKOČE LETO IDENTIFIKACIJA
 • 45 MIGUEL ANGEL DELFINO CURRICULUM VITAE I N D
 • PRAVILNIK O NAČINU UVIDA U DONETI URBANISTIČKI PLAN OVERAVANJA
 • SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
 • TEMELJEM ČLANKA 19 ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)
 • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SAÚDE
 • INTRODUCING CERIDIAN ONLINE PAY STATEMENTSTAX FORMS POWERED BY EPOST™
 • ANEXO III PROPOSTA COMERCIAL (PREENCHIDA PELO LICITANTE) ITEM EMPRESAOBJETO
 • NOCHE DE EMBRUJO MOJAQUERO 2014 12 DE AGOSTO DE
 • WEATHERRESPONSIVE TRAFFIC SIGNAL CONTROL LYNETTE C GOODWIN AND
 • B2 ENDRINGSFORSLAG TIL FYLKESTINGSPROGRAM 20112015 NR TYPE FORSLAG FORSLAGSTILLER
 • ÁREA DE FOMENTO Y EMPLEO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
 • ARE YOU A CYBERBULLY? OFTEN PEOPLE WHO ARE VICTIMS
 • HELSINKI DESIGN WEEK & ARTS & LIGHTS IN TALLIN
 • GRUPO TRABAJO LECTURA COMPRENSIVA EOE ARJONA EL MUNDO DE
 • G UIDES POUR LES ENSEIGNANTS ET LES FORMATEURS D’ENSEIGNANTS
 • REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 79 DE 2018 NOS
 • LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO INFANTIL ESTUDIO LAYDI INFLUENCIA DE
 • XXIV ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS GT11 – PESSOA CORPO
 • 4 APRILMAY 2006 OUTSOURCINGCHAKRABARTI HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT
 • DONACIÓN DE [DONANTE] A LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
 • JULIO VERNE MIGUEL STROGOFF ÍNDICE PRIMERA
 • INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA NAZIV PREDMETA
 • NATIONAL 5 ART AND DESIGN DESIGN PORTFOLIO —
 • 17 MATHEMATICS AND CIVIL SOCIETY [DR P G THOMASKUTTY
 • FINANČNI OBRAČUN ŠT E  
 • CALL FOR PROPOSALS – LISE MEITNER GRANTS FOR ISRAELISWEDISH