guvernul româniei hotărâre privind participarea româniei la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului dunăre

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind participarea României la monitorizarea comună de cercetare a
calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare din
anul 2013
Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1), (2) şi (3, art. 9,
alin.(4), art. 15 alin.(1) si art. 18 alin.(3) din Convenţia privind
cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea
(Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) ratificată prin Legea
nr. 14/1995,
În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată şi al art. 13
alin. (1) lit. m) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre :
Art.1 – (1) Se aprobă participarea României la monitorizarea comună de
cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la
vărsare.
(2) Participarea României la monitorizarea comună de cercetare a
calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare se face
prin punerea la dispoziţie a unui vas de cercetare fluvială adecvat,
dotat cu aparatura de prelevare, stocare şi procesare a probelor
supuse monitorizării.
Art.2. - (1) Cheltuielile aferente participării României la
monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea
de la izvor până la vărsare sunt detaliate în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Costurile pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), în suma
totală de 200000 Euro (inclusiv TVA), se alocă din bugetul Fondul
pentru mediu, la propunerea autorităţii publice centrale pentru mediu
şi schimbări climatice.
(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula
pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării
plăţii.
Art.3.- Finanţarea prevăzută la art. 2 alin. (2) se acordă în anul
2013, sub formă de finanţare nerambursabilă, beneficiarului
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în baza contractului
de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în
limita fondurilor disponibile.
Art.4.- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice derulează,
urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare a fondurilor
alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi contractului de finanţare neramburabilă prevăzut
la art. 3.
PRIM-MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA
ANEXA
Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile finanţate din Fondul
pentru mediu
I. 1. Combustibil utilizat pe traseul vasului de cercetare fluvială pe
ruta Rugensburg – Tulcea – Constanţa – retur
2. Uleiul consumat de motoarele vasului de cercetare fluvială pe ruta
Rugensburg – Tulcea - Constanţa – retur
II. Salariul şi diurna echipajului
III. Taxe:
- taxe portuare
- taxa de navigaţie pe Dunăre (taxa ANR)
- taxă verificare utilaje bord;
- taxă verificare metrologică aparatură laborator;
- taxă service aparatură laborator;
- taxă acreditare ISO 9001;
- taxă acreditare internaţională navală;
VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ = 200 000 E

 • NUMBER 404120202003 DATE 12062020 BELGRADE DEČANSKA 8А INVITATION TO
 • 2018[ ][] VALSTYBĖS ĮMONĖ „TURTO BANKAS“ VALSTYBĖS METERIALIOJO TURTO
 • ORDEN JUS 2015 DE ………… POR LA QUE SE
 • TEHNIČKI LIST ARTIKL BOJ 165 LITHOFIN GRUNDSCHUTSK VOODODBOJNA IMPREGNACIJAZAŠTITA
 • LÓGICA DIFUSA 1 IMPLEMENTACIÓN A CONTINUACIÓN SE DETALLARÁN EL
 • NOTA INFORMATIVA ENVÍO DE MUESTRAS DE SUERO AL LABORATORIO
 • APUNTES SOBRE INMOVILIZADO ESTOS APUNTES TRATAN DE SER UN
 • INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBÓW WYKAZ ŚRODKÓW ZALECANYCH PRZEZ ALVO
 • ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO GRUPPO 14 RETTANGOLO 396
 • TIG BOARD RESOLUTION NO532 ON 10 JUNE 2019
 • FIBIGER JOHANNES INDLEDNING OG KAPITEL 1 ”DE FAKTISK TEKSTER”
 • JOB PROFILE JOB DETAILS JOB TITLE ADMINISTRATION MANAGER REPORTS
 • ALAKTAN A SZEMÉLYES NÉVMÁS A SZEMÉLYES NÉVMÁSOK HATÁROZÓS ESETEI
 • FREE MOVER STUDENT APPLICATION FORM IMPRESO DE SOLICITUD
 • RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 DE LA
 • GEOMETRY A UNIT 4 QUADRILATERALS LESSON 4 4 RECTANGLES
 • OJOTE WS API V VÁLTOZÁS JEGYZÉK V12 A 2007
 • 3 CHARITY TRUSTEE APPLICATION FORM A PERSONAL DETAILS
 • INFORMACIÓN SOBRE EL SUBCOMITÉ DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
 • I NFORMATIONEN ZUR PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG DER HOCHSCHULE BREMEN STAND FEBRUAR
 • DZP523082016 PRZEMYŚL DN 24082016 R ZAWIADOMIENIE DOT ZADAŃ 1
 • GUIDELINES ON THE DUTIES OF MEMBERS OF THE STANDARDS
 • THE SAN DIEGO CIVIC DANCE ASSOCIATION FINANCIAL AID PROGRAM
 • ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN ………………………………………………………… 2 2 UNA APROXIMACIÓN PEERTOPEER
 • LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI – 600 034 MSC DEGREE
 • NEW ZEALAND SCHOLARSHIP BIOLOGY PERFORMANCE STANDARD OUTCOME DESCRIPTION THE
 • AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LICENCIA PARA REPARACIÓN DE AVERÍAS EN
 • 1A UNSERE FAMILIE FAMILIE FRÜHER UND HEUTE DIE FAMILIE
 • CONTRATO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS CTR NR 000000
 • 52 WHAT HAPPENS IF THE TETRAHEDRAL SHEETS AND OCTAHEDRAL