aneks 25 formularz oceny wolontariatu narzędzie wspierające wolontariuszy * projekt improve nazwa narz

ANEKS 25
FORMULARZ OCENY WOLONTARIATU


Narzędzie wspierające wolontariuszy
*
projekt IMPROVE
Nazwa narzędzia
FORMULARZ OCENY WOLONTARIATU
Organizacja stosująca narzędzie
CENTRUM WOLONTARIATU CLUJ-NAPOCA
Kiedy stosować?
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
WYSYŁANIE WOLONTARIUSZY
WOLONTARIAT LOKALNY W INNEJ ORGANIZACJI
WOLONTARIAT LOKALNY W NASZEJ ORGANIZACJI
Charakterystyka
Formularz wypełniany jest podczas ostatniego spotkania w ramach
wolontariatu EVS lub wolontariatu lokalnego odbywanego w naszej lub
innej organizacji. Formularz jest przekazywany podczas spotkania
indywidualnego lub grupowego. Służy do ewaluacji wolontariatu z
perspektywy wolontariusza.
Logo organizacji
Misja organizacji
Szczegóły kontaktowe organizacji
IV-M 07
Nr:
Data:
FORMULARZ OCENY WOLONTARIATU
(dla wolontariusza/wolontariuszki)
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań – zebrane informacje
pomogą w podnoszeniu jakości wolontariatu oferowanego przez naszą
organizację (instytucję). Zapewniamy, że Państwa odpowiedzi są poufne
i zostaną wykorzystane tylko na potrzeby ewaluacji wolontariatu.
1. Od kiedy jest Pan/Pani wolontariuszem/wolontariuszką w organizacji
(instytucji)?
2. Jak, Pani/Pana zdaniem, został Pan/została Pani przyjęty/przyjęta
jako wolontariusz/wolontariuszka przez personel organizacji
(instytucji)?
Dobrze
Raczej dobrze, z wyjątkami
Źle
Raczej źle, z wyjątkami
3. Jak ocenia Pan/Pani możliwość podejmowania decyzji wpływających na
to, co Pan robił/ Pani robiła?
Zawsze mogłem/mogłam o tym decydować.
Czasem mogłem/mogłam o tym decydować.
Nigdy nie mogłem/nie mogłam o tym decydować.
4. W jaki sposób został Pan/została Pani przyjęty/-a przez innych
wolontariuszy organizacji (instytucji)?
Dobrze
Różnie (zależy od osoby)
Źle
5. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a z tego, co Pan robił/ Pani robiła w
organizacji (instytucji)?
Tak, jestem bardzo zadowolony/-a.
Nie za bardzo jestem zadowolony/-a.
Tak, jestem zadowolony/-a.
Jestem niezadowolony/-a.
6. Czy Pana/Pani zdaniem spotkania wstępne odbywające się przed
podjęciem przez Pana/Panią wolontariatu, dostarczyły wszystkich
potrzebnych informacji?
Tak
Nie zawsze
Nie
Nie mogę tego ocenić
7. Czy uważa Pan/Pani, że otrzymał Pan/otrzymała Pani przeszkolenie
odpowiednie do podjęcia zadań w organizacji (instytucji)?
Tak
Nie zawsze
Nie
Nie mogę tego ocenić
8. Czy rozpoczynając współpracę z organizacją (instytucją), podpisał
(wypełniał) Pan/ podpisała (wypełniała) Pani:
Tak
Nie
Nie w tym przypadku
Formularz aplikacyjny
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
Dokumentację pracy
9. Proszę ocenić, czy czynności wykonywane przez Pana/Panią były
zgodne się z dokumentacją pracy, który Pan otrzymał/Pani otrzymała?
Tak
Częściowo
Nie
Nie otrzymałem/nie otrzymałam dokumentacji pracy.
10. Czy uważa Pan/Pani, że działalność wolontariacka jest
interesująca, motywująca i daje satysfakcję?
Tak
Nie
Częściowo
11. Czy uważa Pani/Pani, że otrzymał Pan/otrzymała Pani odpowiedni
nadzór/ odpowiednie doradztwo od współpracowników?
Tak
Nie
Częściowo
12. Czy uważa Pan/Pani, że wolontariusze są odpowiednio (zgodnie z
posiadanymi kompetencjami) dobierani do zadań, za które odpowiadają w
organizacji?
Tak
Nie
13. Czy może Pan/Pani zasugerować, co jeszcze wolontariusze mogliby
robić w organizacji (instytucji)?
14. Czy może Pan/Pani zaproponować organizacji (instytucji) jakieś
sposoby, by zachęcić wolontariuszy do współpracy?
15. Inne obserwacje, komentarze, sugestie:
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi, poświęcony czas i cały wysiłek!
Chcemy zapewnić, że jest to dokument wewnętrzny instytucji
(organizacji) oraz że będziemy przestrzegać poufności udzielonych
wypowiedzi.
Cluj-Napoca Volunteer Centre
Str. Virgil Fulicea nr.1, ap 1
Cluj-Napoca Romania
[email protected] www.centruldevoluntariat.ro

 • DECLARACIÓN DE MINIMIS DECLARACIÓN ANUAL DE AYUDAS PÚBLICAS SUJETAS
 • 4 PUBLIC HEALTH SERVICE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN
 • ATLANTA PUBLIC SCHOOLS SCIENCE SCOPE AND SEQUENCE MATRIX CHEMISTRY
 • ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE GRADA SINJA JE NA
 • PRILOGA 1 ŠTEVILKA 80012201852 LJUBLJANA DNE 27 03 2019
 • AZ ELŐTERJESZTÉS SZÁMA 11778 2016 NYÍLT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ!
 • PORTUETXE 23 B 4º LOCAL 11 PORTUETXE 23
 • WWWTELECARDIOLOGOCOM CONSEJOS PARA LOS PACIENTES CON INSOMNIO AUTOR
 • CONSULTAS DEL LECTOR CONTACTOS CON LA PRENSA CONGATEC AG
 • EXPLORING THE INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF THE DECISION
 • 3 ON 3 RULES GAMES ARE SELFOFFICIATED PARTICIPANTS CALL
 • CENTC  N DOCUMEN NUMBERE DATE 
 • 0 NUTRIENT MANAGEMENT PLAN TEMPLATE COVER PAGE THIS BLANK
 • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO WOJSKOWYCH… A UTOR ST
 • RĪGĀ DATUMS SKATĀMS LAIKA ZĪMOGĀ LĒMUMS NR63
 • HP OPENVIEW STORAGE DATA PROTECTOR 55 SUPPORTED DEVICES
 • RISICOANALYSE WERKEN OP EEN VASTE STELLING ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN
 • DESTINO COIMBRA UNIVERSIDADE DE COÍMBRA DATOS UNIVERSIDAD
 • NOVEMBER 2019 FREEDOM OF INFORMATION ACT (FOIA) REQUEST –
 • ORGANIZACJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO –
 • 6 WRZESIEŃ 2011 R WERSJA SKRÓCONA CHEVROLET VOLT OTWIERA
 • 8 ALCALDE D LUIS JESÚS ALBÉNIZ ECHEVERRIA CONCEJALES ASISTENTES
 • HUESCA BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF ZARAGOZA SPAIN HUESCA BUSINESS
 • 2 1132010 U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDOM EN 9981
 • PURSUANT TO ARTICLE 36 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
 • MAORI CUSTOMARY TITLE IN FORESHORE AND SEABED COMMENT ON
 • NZQA UNIT STANDARD 30949 VERSION 1 PAGE 4 OF
 • SCHOOL ACCESS PLAN THE EDUCATION AND TRAINING ACT 2020
 • ILLINOIS PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAMS DEPARTMENT OF PHILOSOPHY UNIVERSITY
 • PUBLICATIONS FOR QIUHUA LIANG NIAN T LI D