elszámolási kötelezettség teljesítése tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bhp9 zrt. által kezelt, és elszámolással érintett köve


ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTÉSE
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a BHP9 Zrt. által kezelt, és
elszámolással érintett követelések esetén Társaságunk az alábbiak
szerint jár el:
1.
Az elszámolás Társaságunknál az Ön kérelmére indul!
A 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti
elszámolást fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott
kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától
számított 30 napon belül végzi el.
2.
Az elszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez Társaságunk
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, amely
a.
letölthető honlapunkról, illetve a következő linken  IGÉNY
BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL TÖRTÉNŐ
ELSZÁMOLÁS-HOZ, valamint
b.
elérhető a BHP9 Zrt, 2119 Pécel, Kovács u. 2. szám alatt lévő
ügyfélszolgálatán, továbbá
c.
azt az ügyfélnek kérésére Társaságunk elektronikus vagy postai
úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
megküldi.
3.
Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy
Társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést
társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény
(jogelőd) által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, az
elszámolás ismeretében tudja elvégezni.
4.
Igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés
fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogelőd bank vagy más pénzügyi
intézmény a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt
szerződések esetén ügyfelünk kérésére abban az esetben számol el,
amennyiben ügyfelünk igazolja, hogy a követelést vele szemben
követeléskezelő érvényesíti.
Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk személyesen
ügyfélszolgálatunkon, telefonon vagy írásban terjesztheti elő. Az
igazolást társaságunk személyesen előterjesztett kérelem esetén
haladéktalanul, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti az alábbi
minta szerinti tartalommal:
 KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT
KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL
5.
Adatváltozás bejelentése
Az alábbi nyomtatványon jelenthetik be ügyfeleink az
a.
adataikban,
b.
elérhetőségeikben (lakcím, telefonszám, e-mailcím)
bekövetekezett változást:
 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY
6.
Túlfizetés kifizetése
Abban az esetben, ha a BHP-9 Zrt. elszámolása eredményeként túlfizetés
kerül megállapításra, annak összegét Társaságunk az ügyfél alábbi
nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően
a.
vagy a bejelentett bankszámlaszámra utalja át,
b.
vagy társaságunk székhelyén készpénzben kifizeti,
c.
esetleg az ügyfél kérelmére postai csekken fizeti meg.
A postai csekken történő kifizetés felmerülő költségei ügyfelünket
terhelik.
 NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS
KIFIZETÉSÉHEZ
7.
Nyomtatványok alkalmazása, benyújtása
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok alkalmazása nem
kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti
nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés
azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.
A fenti nyomtatványok, illetve elszámolással kapcsolatos kérelmek
benyújtását, megküldését ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tehetik
meg:
*
fax: +36-28-780-772
*
postai cím: BHP-9 Zrt. 2119 Pécel, Kovács u. 2.
*
személyesen: BHP-9 Zrt. - 2119 Pécel, Kovács u. 2. cím alatti
székhelyén található ügyfélszolgálatán. Nyitva tartás: hétfő
8:00-20:00 kedd-szerda-csütörtök 8:00-16:00 péntek 8:00-14:00
Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány, illetve az igazolás
megküldése iránti kérelmet ügyfeleink előterjeszthetik az alábbi
e-mail címen is:
[email protected]
8.
Panaszkezelés
Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatát honlapunkon, illetve az alábbi
linken tekinthetik meg ügyfeleink!
 Panaszkezelési szabályzat
Elszámolással kapcsolatos panaszbejelentő nyomtatványunkat
honlapunkon, sázékheylünkön, illetve az alábbi linken elérhető:
 NYOMTATVÁNY AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZBEJELENTÉSRE
Pécel, 2015. május 18.
BHP-9 Zrt. Vezetősége

 • ESTRUCTURA MOLECULAR DE GENES Y CROMOSOMAS EN LA ACTUALIDAD
 • GOVERNING BODY SKILLS AUDIT AND TRAINING NEEDS ANALYSIS NAME
 • ESCALA DE CONDUCTA CAMBRIDGE POR FAVOR COMPLETE LA
 • CONSTANCIA DE TRABAJADOR MIGRANTE ANDINO (DECISION Nº 545) AL
 • Projet de Voyage Pédagogique à Berlin (complément Demande ca)
 • LA DEUDA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A HOSPITALES DEL
 • EŁK DNIA SĄD REJONOWY W EŁKU UL
 • ASISTENCIA MÉDICA – LISTADO DE HOSPITALES EN BELGRADO
 • REPASO SINTAXIS LA ORACIÓN SIMPLE LOS COMPLEMENTOS VERBALES 2º
 • 2 DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSOS PROGRAMAS
 • SUMMARY OF IMPORTANT INFORMATION COPYRIGHT 2000 MCGUIREWOODS LLP WWWMCGUIREWOODSCOM
 • N VERSION 9 MARCH 2009 OTA DE ORIENTACIÓN OPERACIONAL
 • Manual del Administrador Portal web de los Observatorios de
 • TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LA DENTICIÓN PERMANENTE DE NOLLA
 • ME PARECEN BIEN LAS APORTACIONES DE JOAQUÍN OS REENVÍO
 • EUROPEAN SCHOOLS OFFICE OF THE SECRETARYGENERAL RÉF 201101D2EN2
 • CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT ENTRE LA VILLE DE QUIMPER
 • PATHWAY APPROACH TO DECISIONMAKING ONEOFF PAYMENTS AND LOANS TO
 • PO BOX 91059 SEATTLE WA 981119159 PREMERACOM PERSONAL FUNDING
 • SERİ VE PARALEL DEVRELER KURARAK LAMBA PARLAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİMLERİ VE
 • THIS STUDY CHRISTIAEN ET AL 2007 STAGE NAME TIME
 • T ÉCNICAS DE ENRIQUECIMIENTO SEXUAL PARA PAREJAS RUTINARIAS
 • PROGRAM DIRECTORPRINCIPAL INVESTIGATOR (LAST FIRST MIDDLE)  DETAILED
 • R ETURN TO WORK SELF CERTIFICATION DISCUSSION FORM PART
 • POSITION STATEMENT ON THE HEALTH OF ABORIGINAL AND TORRES
 • SECTION I SECTION I GENERAL POLICY CONTENTS 100000
 • EMBAJADORA DEL REINO DE MARRUECOS BRINDÓ CONFERENCIA EN LA
 • EL GOBIERNO DE NAVARRA SUSCRIBE UN CONVENIO PARA IMPULSAR
 • HDR SAM 2019 SAM HANDBOOK FOR HDR STUDENTS AND
 • SHELL PAID INTERNSHIP 2015 JOB TITLE HERMANN PARK REFORESTATION