elszámolási kötelezettség teljesítése tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bhp9 zrt. által kezelt, és elszámolással érintett köve


ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTÉSE
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a BHP9 Zrt. által kezelt, és
elszámolással érintett követelések esetén Társaságunk az alábbiak
szerint jár el:
1.
Az elszámolás Társaságunknál az Ön kérelmére indul!
A 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti
elszámolást fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott
kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától
számított 30 napon belül végzi el.
2.
Az elszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez Társaságunk
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, amely
a.
letölthető honlapunkról, illetve a következő linken  IGÉNY
BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL TÖRTÉNŐ
ELSZÁMOLÁS-HOZ, valamint
b.
elérhető a BHP9 Zrt, 2119 Pécel, Kovács u. 2. szám alatt lévő
ügyfélszolgálatán, továbbá
c.
azt az ügyfélnek kérésére Társaságunk elektronikus vagy postai
úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
megküldi.
3.
Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy
Társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést
társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény
(jogelőd) által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, az
elszámolás ismeretében tudja elvégezni.
4.
Igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés
fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogelőd bank vagy más pénzügyi
intézmény a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt
szerződések esetén ügyfelünk kérésére abban az esetben számol el,
amennyiben ügyfelünk igazolja, hogy a követelést vele szemben
követeléskezelő érvényesíti.
Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk személyesen
ügyfélszolgálatunkon, telefonon vagy írásban terjesztheti elő. Az
igazolást társaságunk személyesen előterjesztett kérelem esetén
haladéktalanul, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti az alábbi
minta szerinti tartalommal:
 KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT
KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL
5.
Adatváltozás bejelentése
Az alábbi nyomtatványon jelenthetik be ügyfeleink az
a.
adataikban,
b.
elérhetőségeikben (lakcím, telefonszám, e-mailcím)
bekövetekezett változást:
 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY
6.
Túlfizetés kifizetése
Abban az esetben, ha a BHP-9 Zrt. elszámolása eredményeként túlfizetés
kerül megállapításra, annak összegét Társaságunk az ügyfél alábbi
nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően
a.
vagy a bejelentett bankszámlaszámra utalja át,
b.
vagy társaságunk székhelyén készpénzben kifizeti,
c.
esetleg az ügyfél kérelmére postai csekken fizeti meg.
A postai csekken történő kifizetés felmerülő költségei ügyfelünket
terhelik.
 NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS
KIFIZETÉSÉHEZ
7.
Nyomtatványok alkalmazása, benyújtása
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok alkalmazása nem
kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti
nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés
azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.
A fenti nyomtatványok, illetve elszámolással kapcsolatos kérelmek
benyújtását, megküldését ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tehetik
meg:
*
fax: +36-28-780-772
*
postai cím: BHP-9 Zrt. 2119 Pécel, Kovács u. 2.
*
személyesen: BHP-9 Zrt. - 2119 Pécel, Kovács u. 2. cím alatti
székhelyén található ügyfélszolgálatán. Nyitva tartás: hétfő
8:00-20:00 kedd-szerda-csütörtök 8:00-16:00 péntek 8:00-14:00
Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány, illetve az igazolás
megküldése iránti kérelmet ügyfeleink előterjeszthetik az alábbi
e-mail címen is:
[email protected]
8.
Panaszkezelés
Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatát honlapunkon, illetve az alábbi
linken tekinthetik meg ügyfeleink!
 Panaszkezelési szabályzat
Elszámolással kapcsolatos panaszbejelentő nyomtatványunkat
honlapunkon, sázékheylünkön, illetve az alábbi linken elérhető:
 NYOMTATVÁNY AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZBEJELENTÉSRE
Pécel, 2015. május 18.
BHP-9 Zrt. Vezetősége

 • MODEL QUESTIONNAIRE TO BE COMPLETED BY PERSONS ALLEGING ARBITRARY
 • GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DIRECCIÓ
 • MADRE GIOVANNA FRANCESCA UNA PEQUEÑA GRAN MUJER ILUSTRACIONES DE
 • DEPARTMENT OF HOUSING AND RESIDENCE LIFE ROOMMATE AGREEMENT WORKSHEET
 • AI MARGINI DELLA CONFUSIONE C’È SEMPRE IL MARE AI
 • ATLETA SECTOR ESPECIALIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO TECNIFICACIÓN RESPONSABLE SECTOR DE
 • ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA TEORÍA DE LOS
 • KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVMTJF91512004 TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY RÉSZÉRE
 • UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 • I PRINCIPALI GAS DI COMBUSTIONE L’OSSIDO DI CARBONIO (CO
 • LA ENCRUCIJADA DEL CAPITALISMO GLOBAL JULIO PÉREZ SERRANO
 • 2 ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE NA
 • WALTHAM FOREST NEWS ADVERTISING POLICY (REVISED JULY 2009)
 • ANEXO 1 SOLICITUD DDA MAYOR DE EDAD VECINOA
 • MUNDO OBRERO PCEES INICIO SUSCRIPCIONES ARCHIVO INFORMACIÓN
 • COMPUTER APPLICATIONS OF LINGUISTIC THEORY 1 FACT AND
 • RESPUESTA DEL ESTADO DE CHILE DOCUMENTO ELABORADO POR EL
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O UTWORZENIE NOWEGO KIERUNKU NAZWA
 • CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ DE LES IMATGES DE
 • ANEXO 1 CONTENIDO DE LA PARTE TEÓRICA IMPARTIDA EN
 • 1030282 003 57391 H UMAN CREMATORY COMPLIANCE INSPECTION CHECKLIST
 • P ERFIL DE USUARIAS Y USUARIOS CENTRO DE DOCUMENTACION
 • CURRICULUM VITAE MÂITRE DE DANZA MODERNA Y AFROCUBANO
 • MICROCHIP UNVEILS WORLD’S FIRST 28PIN ETHERNET CONTROLLER 2 
 • CONCIERTO DE GUITARRA SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2005
 • TOWER HAMLETS CHILDRENS SERVICES DIRECTORATE GUIDANCE ON THE MISSING
 • AUSTRALIAN GOVERNMENT RESPONSE TO THE PRODUCTIVITY COMMISSION AND COMPETITION
 • GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA (MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDIYEMIZIN …… SICIL
 • USECHE 1 EN SU EXTENSO CAPÍTULO SOBRE LA PRODUCCIÓN
 • RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN EN EL PAÍS VASCO DEL 24