p ázmándfalui közös ========================== önkormányzati hivatal 9085 pázmándfalu, fő út 64. telefon: 06-96/470-070 ügyfélfo

P ÁZMÁNDFALUI KÖZÖS
==========================
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9085 Pázmándfalu, Fő út 64.
Telefon: 06-96/470-070
Ügyfélfogadás:
Kedd-Csütörtök 08.00 – 15.30-ig
Péntek: 08 – 12.30-ig
---------------------
K É R E L E M
(Egyéni vállalkozó esetén kitöltendő:)
Alulírott …..…………………………………………………..……………………….(név) egyéni vállalkozó
(nyilvántartási szám: ……………………………………….., székhely: ………………………………………
…………………………………………………...)
VAGY
(Gazdasági társaság esetén kitöltendő:)
Alulírott …………………………………………………………………………..……………………….(név), mint a(z)
……………………..……………………………..………………………………………… (cégnév) (cégjegyzékszám: Cg.
…………………………….., székhely: ……………………………………..................
…………...………………………………………..) jogosultja
azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Jegyző Úrhoz, hogy az általam,
mint egyéni vállalkozó/a gazdasági társaság, (megfelelő rész
aláhúzandó) mint üzembentartó által üzemeltetett
……………………….. forgalmi rendszámú/alvázszámú, ....... kategóriájú és
…..………. együttes tömegű
(megfelelő rész aláhúzandó)*
……………………….. forgalmi rendszámú/alvázszámú, ....... kategóriájú és
…..………. együttes tömegű
(megfelelő rész aláhúzandó)*
……………………….. forgalmi rendszámú/alvázszámú, ....... kategóriájú és
…..………. együttes tömegű
(megfelelő rész aláhúzandó)*
3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépkocsi(k)/vontató(k)/pótkocsi(k)/ autóbusz(ok) (megfelelő rész
aláhúzandó) (a továbbiakban: „Kérelmezett Jármű(vek)”) vonatkozásában
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
9. §-ának (5) bekezdése alapján igazolást szíveskedjen kiadni az
alábbi települési cím szerinti ingatlan a Kérelmezett Jármű(vek)
tárolására való alkalmasságáról:
Kelt:, …………………………………………………..……………………….. Helyrajzi szám: …………….
(települési cím szerinti ingatlan)
(Tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból, autóbuszból (a
továbbiakban: „Jármű(vek)”) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó
esetén kitöltendő:)
Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlant a cégjegyzék/a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett egyéni vállalkozók
nyilvántartása (megfelelő rész aláhúzandó) székhely/telephely
(megfelelő rész aláhúzandó) címként tartja nyilván.
(A Járművekből legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó esetén
kitöltendő:)
a) Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlant a cégjegyzék/a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett egyéni vállalkozók
nyilvántartása (megfelelő rész aláhúzandó) székhely/telephely
(megfelelő rész aláhúzandó) címként tartja nyilván.
b) Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlant a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett egyéni vállalkozók
nyilvántartása székhely/telephely címként nem tartja nyilván.
Nyilatkozom arról, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlant a közlekedési hatóságnak tárolási helyül bejelentettem, és a
bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja.
(A megfelelő rész – a) vagy b) – bekarikázandó.)
(Minden esetben kitöltendő:)
Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlan a Kérelmezett Jármű(vek), valamint további ……. db 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó Jármű számára ténylegesen
tárolási helyül szolgál.
Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt települési cím szerinti
ingatlan vonatkozásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-ának (5) bekezdése szerinti jegyzői
igazolás még nem került kiadásra/kiadásra került ……………………….
iktatószámon (megfelelő rész aláhúzandó).
(Abban az esetben kitöltendő, ha még nem került kiadásra jegyzői
igazolás:)
Kérelmemhez mellékelem:
1.
az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi földhivatali
térképkivonat eredeti példányát, másolati példányán pedig annak
megjelölését, hogy az ingatlanon hol kerülnek tárolásra a
Kérelmezett Járművek;
2.
a Kérelmezett Járművek forgalmi engedélyének másolatát, annak
hiányában a műszaki adatlap másolatát;
3.
Kizárólag a Járművekből legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó
esetén a b) szerinti esetben: a közlekedési hatóság (Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége) igazolása a külön
jogszabály szerinti tárolóhely/telephely bejelentésének
megtörténtéről.
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének (9024 Győr, Kálvária u.
4-10.) az ingatlan megközelíthetőségére vonatkozó állásfoglalását
mellékelem/nem mellékelem (megfelelő rész aláhúzandó).
(Abban az esetben kitöltendő, ha már kiadásra került jegyzői
igazolás:)
Nyilatkozom, hogy a korábbi jegyzői igazolás kiadása óta az egyéni
vállalkozás/gazdasági társaság adataiban, továbbá a fenti ingatlan és
az ingatlan közlekedési kapcsolatai tekintetében (pl. telephely
beépítése, telekalakítása, a telephelyet kiszolgáló út/utak átépítése,
stb.) változás nem történt/történt (megfelelő rész aláhúzandó), amely
változás a következő:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………...…………………………………………………………………………………………

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti illetéket (3.000,- Ft) jelen beadványon fizetem
meg.
Pázmándfalu, …………………………………………..
………………………………
kérelmező cégszerű aláírása
* Forgalmi rendszámmal rendelkező gépjármű esetén a forgalmi
rendszámot, forgalmi rendszámmal nem rendelkező gépjármű esetén az
alvázszámot kérjük feltüntetni.
3

 • AII27172021 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ O F E
 • BTT1 BORANG SOKONGAN TINDAKAN TATATERTIB PEGAWAI KERAJAAN PERATURAN 1
 • POLICY AND PROCEDURES 153MGR REVISED JULY 2010 SOCIAL MEDIA
 • 1 EDTPA LESSON PLAN PROFESSIONAL GUIDELINES 72314 REVISED 8417
 • DISKUSE KOLEM VAZOPRESINU JSOU STÁLE ŽIVÉ NEDÁVNÉ STUDIE
 • EN GOOGLE TRABAJO PELUQUERÍAS MADRID HTTPWWWINDEEDESOFERTAS?QPELUQUERIA&LMADRID OFICIAL PELUQUERÍA
 • ŠTEVILKA 84400120187 DATUM 24 5 2018 PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC
 • 3 JOHN P FARRELL MATTHEW ARNOLD THE CARLYLE CONNECTION
 • GUÍA DE PLANEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MICROSOFT OFFICE COMMUNICATOR
 • SŁAWOMIR KRÓLAK KREOWANIE INTELIGENCJI FINANSOWEJ AUTOREM JEDNEJ Z LEPSZYCH
 • SZABLON UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG
 • LESSON ELEMENT UNIT 7 MARKETING CAMPAIGN CASE
 • ARTÍCULO ARBITRADO WWWRLMMORG SINERGIA EN LA REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA
 • PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE TÉCNICO EN
 • GRADO 2DO LOS MECANISMOS DE COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
 • TEMELJEM ČL 277 STAVKA 2 ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
 • HOTEL JENI B07752967 C MIRADA DEL TORO Nº 81
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ПРИЁМА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ
 • A MPARO DIRECTO EN REVISIÓN 18952018 AMPARO DIRECTO EN
 • COMMENTS ON NATIVE AMERICAN ISSUES FROM RESPONSES TO MHC
 • ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO (STT) DO UDZIAŁU W SZKOLENIU W
 • RETURN COMPLETED FORM TO MAINE DEPARTMENT OF LABOR BUREAU
 • Å VÆRE SØRING LANGT MOT NORD EN MØRK VINTER
 • DIETOWAFER MOLECULAR BONDING FOR OPTICAL INTERCONNECTS AND PACKAGING M
 • SŁUPSK DNIA PIECZĘĆ SZKOŁY SKIEROWANIE STOSOWNIE
 • RENACIMIENTO Y REFORMA EL RENACIMIENTO ES UNO DE LOS
 • IHGMS LEARNING ENRICHMENT AFTERSCHOOL PROGRAM (LEAP) PROGRAM PROCEDURES &
 • RAVEN POVEZOVALNIK 12 VRTEC TEZNO MARIBOR DOGOŠKA CESTA 20
 • INTRODUCTION TO JQUERY – JQUERY PHOTOGALLERY WITH EFFECTS YOU
 • BROSZURA WIA WN BROSZURA INFORMACYJNA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK